September 2008 – Equinox

Beste vrienden,

Ik heb het Net van Licht samengepuzzeld dat ons tijdens onze 9/9/08 groep-channeling werd gegeven door Metatron.  De volledige Audio Opname van deze gebeurtenis werd hier voor u geplaatst.  Ik voel me fortuinlijk dat we getuige zijn van deze verbazingwekkende veranderingen die van tijd tot tijd plaatsvinden om het Licht te verhogen en de Energieën van de Meesters naar de Aarde te brengen.  Bovendien, ben ik dolblij dat we samen een onschatbare rol vervullen in het verankeren van deze energieën op Aarde voor rekening van alle zielen.

Opnieuw, wens ik ieder van u te bedanken die heeft deelgenomen in het ontvangen van de informatie en iedereen die zich aansluit bij ons om de ceremonie uit te oefenen.

Door het herhalen van deze oefening, zullen we het Pure Witte Licht belichamen en de energieën van Vrede op Aarde verankeren.  Via ons, zal het Licht van de Heren van Licht en de Engelenkrachten van Puur Wit Licht impuls verwerven.  De terugkeer van het Toezicht van de Heren van Licht naar de Aarde is een belangrijke gebeurtenis waarop lang is gewacht door de Meesters van Licht en Wijsheid.  Toen Atlantis zonk en onze wereld meer duisternis begon te absorberen, trokken deze Heren van Licht hun Licht van de Aarde weg en verlieten haar uiteindelijk.  Sanat Kumara, onze Planetaire Logos, wiens energie bestaat uit Puur Wit Licht, had geen andere keuze dan zijn Licht ook van de Aarde te verwijderen.

Dat proces begon 18.500 jaren geleden.  Stel u zich het niveau van enthousiasme en gejubel voor dat Metatron, de Goddelijke Moeder, Sanat Kumara en de Heren van Licht en ander Meesters van Licht en Wijsheid voelen door de ommekeer van deze gebeurtenis, en hun vreugde en voldoening door wat we samen hebben kunnen bereiken.  Via ons, hebben de Engelenkrachten van Puur Wit Licht een plaats van samenkomst gevonden voor de uitdrukking van hun Licht.  We zijn de belichaming geworden van dit Licht en het Voertuig om de Kracht en de Macht in stand te houden die nodig is voor haar uitdrukking.

We hebben de verdienste verworven om dit Licht in onze Groep-Channeling-Sessie te onvangen.  Hoewel, om het te onderhouden en het verder te verhogen, dienen we discipline toe te passen om de oefeningen, die in dit Net van Licht worden aangeboden, in praktijk te brengen en ceremonies uit te oefenen om de energieën te verankeren.  De Meesters zullen met ons meewandelen tijdens elke stap van de weg en ons begeleiden in dit proces.  Door maandelijks als een groep samen te komen om hun verdere begeleiding te ontvangen, zullen we onszelf op het pad versnellen en het Licht nog meer dienen.

Gelieve eraan te denken dat het komende weekend is toegewijd aan Vrede op Aarde door de Verenigde Naties en vele groepen en individuen vieren deze dag. Metatron heeft gezegd, “Dit is de periode dat iedereen vrede oproept. Het verlangen en het Licht van Vrede zal dan het Planetaire Net oplichten. Het Universum zal dienen te beantwoorden. Dit is de Wet. De oorlog en het conflict zullen de Aarde moeten verlaten wanneer u voor vrede kiest.

We vieren het vredesweekend met een Groep-Channeling-serie van zes, te beginnen op Zondag 21 September.  U kan zich aansluiten door hier te klikken om te registreren.

Ik wens u allen een prachtig Vredesweekend en een vredevol leven.

Met Licht, Nasrin


Net van Licht voor Vrede en Bescherming met de Heren van Licht, de Engelenkrachten van Puur Wit Licht en de Engelenkrachten van Violette Straal en Vlam

Metatron

 

Publieke Groep-Channeling met Metatron 9 September, 2008

Visualiseer dat Metatron recht tegenover u staat in de richting van het noorden.  U staat in het zuiden, recht tegenover Metatron.  De Goddelijke Moeder staat rechts van u, in het oosten en Sanat Kumara staat links van u in het westen.  Roze Lichtstralen worden uitgezonden vanuit het derde oog van Metatron, de Goddelijke Moeder en Sanat Kumara naar uw derde oog.  Deze Lichtstralen creëren een kruis van Roos Licht van Metatron naar u en van Sanat Kumara naar de Goddelijke Moeder.  Het symbool van vrede wordt gevormd door het kruisen van deze Roze Lichtstralen.  De Lichtstralen beginnen uit te stralen vanuit ieders lichaam om een cirkel van Roos Licht rondom u allen te creëren.

De Legioenen van Michaël worden opgeroepen om een cirkel rond de Roze Cirkel te vormen.  Zij staan schouder-aan-schouder met hun Zwaarden van Genade uit hun schede genomen en boven hun hoofden gehouden.  De punten van de zwaarden raken elkaar.  Een electrische douche van Aqua-Mariene Blauw Licht begint op iedereen neer te stromen en creëert een Aqua-Mariene Blauwe Bol van Bescherming.  Adem dit Aqua-Mariene Blauwe Licht in, in uw longen.

De Legioenen van Yahoweh-El worden opgeroepen.  Dit zijn de vrouwelijke energieën van de Troon van YHWH en het Vrouwelijke Aspect van Metatron’s eigen essentie.  De Legioenen van Yahoweh-El staan schouder-aan-schouder en houden hun Scepter van Kracht boven hun hoofden.  Bij de aanraking van de punten, begint er een douche van Platinum Licht neer te stromen, en creëert een Bol.  Adem dit Platinum Licht in, in uw longen.

De Zeven Heren van Licht worden opgeroepen.  Zij bekleden hun posities in een cirkel rond de Legioenen van Yahoweh-El.

De Legioenen van de Heren van Licht vullen de cirkel en staan schouder-aan-schouder met de Heren van Licht.

  • De Eerste Heer van Licht en zijn Legioenen beginnen Blauw-Groen uit te stralen.
  • De Tweede Heer van Licht en zijn Legioenen beginnen Perzik-Roze uit te stralen dat verandert in Geel.
  • De Derde Heer van Licht en zijn Legioenen beginnen Helder Rood uit te stralen.
  • De Vierde Heer van Licht en zijn Legioenen beginnen  Aqua-mariene Blauw uit te stralen.
  • De Vijfde Heer van Licht en zijn Legioenen beginnen Emerald-Groen uit te stralen.
  • De Zesde Heer van Licht en zijn Legioenen beginnen Helder Oranje uit te stralen.
  • De Zevende Heer van Licht en zijn Legioenen beginnen Paars Licht uit te stralen.

De Maha Heer van Licht begint Helder Aqua-Mariene Blauw Licht met Platinum uit te stralen.

Een Bol van Licht wordt gecreëerd door het vermengen van alle hierboven vermelde Lichten.  Wanneer al deze Lichten samensmelten, is het resultaat Puur Wit Licht.

De Beschermengelen van Puur Wit Licht worden opgeroepen.  Zij komen naar voor om het werk van de Maha Heer van Licht en de Zeven Heren van Licht te ondersteunen.  Zij beginnen Puur Wit Licht uit te stralen.

Voor vele duizenden jaren, was de Aarde nog niet klaar om Puur Wit Licht te ontvangen.  De zuiverheid van dit Licht lag voorbij de mogelijkheid van de Aarde om te absorberen en vast te houden.  Echter, deze ongekende gebeurtenis doet zich nu voor.  De Aarde is klaar voor het Toezicht van de Zeven Heren van Licht en de Maha Heer van Licht en de terugkeer van Puur Wit Licht.  U bent de Bakens van dit Licht.  U zal deze energie ontvangen en verankeren.  U zal het Pure Witte Licht belichamen via deze oefening en het met u meedragen vanaf dit moment.  De Beschermengelen zullen nu hun Scepters van Puur Wit Licht boven hun hoofden houden.  Wanneer de punten elkaar aanraken, begint Puur Wit Licht op iedereen in de net-formatie te stromen.  Adem dit Licht in via uw longen, neem het op via uw huid, ontvang het in elke chakra, elk orgaan en elke cel.  Laat uw DNA structuur ontwaken voor de herinnering van het Pure Witte Licht.  Ontvang het opladen van de Blauwdruk en het Model voor Puur Wit Licht van de Maha Heer van Licht en de Zeven Heren van Licht.  Dit is uw geschenk.  De Engelenkrachten worden via u naar deze Aarde gebracht als een geschenk van vrede.  We vieren de verjaardag van vredesdag op de éénentwintigste september.  Denk aan deze gebeurtenis en vier vanaf nu elk jaar de terugkeer van het Toezicht van de Heren van Licht, de Maha Heer van Licht en Puur Wit Licht.

Terwijl uw Licht verhoogt, hebt u behoefte aan grotere bescherming.  Waar u ook gaat, zal uw Licht hoger zijn dan mensen, plaatsen en dingen.  Om het hogere Quotient van Licht te behouden, dient u lagen van bescherming en heling toe te passen, die u in dit net worden aangeboden.  Om u toe te laten om het hogere Licht op elke moment te vibreren en te behouden, hebt u de Violette Straal en Vlam van Transmutatie nodig.

Quan-Yin en St. Germain zijn de Beschermers van de Violette Straal en Vlam.  Straal is vrouwelijk en Vlam is mannelijk.  Straal bevat de water-energie en is magnetisch van natuur.  Vlam bevat de vuur-energie en is electrisch van natuur.

De Engelenkrachten van de Violette Straal en Vlam worden opgeroepen.  Quan Yin staat in het noorden en St. Germain staat in het zuiden.  De Engelenkrachten van de Violette Straal vormen een halve cirkel tussen Quan-Yin en St. Germain in het oosten en de Engelenkrachten van de Violette Vlam vormen een halve cirkel tussen St. Germain en Quan Yin in het westen.  Iedereen straalt de energie van het Violette Licht uit.  Dit is de finale buitenste cirkel in deze Net-van-Licht-formatie.  Een Bol van Violet Licht wordt rond de volledige Net-formatie gevormd.  Adem dit Licht in, in uw longen.

Focus u op het visualiseren dat elke Bol begint te draaien.  De draaiing wordt sneller totdat elke Bol implodeert in een grote Bal van Licht.  Elk wezen vermengt zich met u.  Vanuit deze éénheid, begint er een explosie naar buiten toe te bewegen om een gigantische Bal van Licht te creëren.  Een bol wordt gecreëerd, gevuld met Puur Wit Licht aan de binnenkant en Violet Licht aan de buitenkant.  Deze Bol begint naar omhoog te draaien terwijl we het bewustzijn van het lichaam en de planeet Aarde verlaten en aankomen op Venus.  Visualiseer uzelf op de promenade in het centrum van de stad.  Naar u gericht, in het noorden, bevindt zich het gebouw met vier koepels, de residentie van Sanat Kumara.  Aan uw linkerzijde bevindt zich de toegang tot de Universiteitscampus.  Wezens vanuit heel het universum komen hier om te studeren.  Aan uw rechterzijde bevindt zich de Tempel van Verjonging.  Draai uzelf in klokwijzerzin en richt u naar het zuiden.  Voor u bevindt zich een obelisk, gemaakt van een zwarte steen waar gouden aders doorheen lopen.  De textuur lijkt op zwart lavaglas.  De structuur is gelijkaardig aan het Washington Monument, maar wijder aan de onderkant en korter aan de top.

Visualiseer uzelf staan met Metatron, de Goddelijke Moeder en Sanat Kumara.  Om de obelisk te bereiken, dient u drie treden te beklimmen.  De Goddelijke Moeder wandelt aan uw linkerzijde, Sanat Kumara aan uw rechterzijde en Metatron achter u, terwijl we naar boven stappen om voor de Obelisk te gaan staan.
Plaats de palmen van uw handen op het koele oppervlak van de Obelisk en laat uw lichaam tegen de steen leunen.  Van het moment dat uw derde oog het oppervlak van de steen aanraakt, wordt u naar binnen geabsorbeerd.  U staat nu binnenin een gang aan de inkom van de Hal.  Twee pilaren van Seleniet Kristal staan veertig voet (= 12 meter) hoog aan elke kant van u.  Sta in het centrum op gelijke afstand van de twee pilaren.  Het Seleniet begint Emerald-Groen op te lichten.  Dit is om de onzuiverheden te verwijderen en om uw Quotient van Licht te verhogen.  Wanneer uw Licht het gewenste niveau bereikt, verandert de kleur van de twee pilaren in Puur Wit Licht.

Pauzeer hier om te worden geheeld.  Elk orgaan en elk energielichaam ontvangt deze heling.  Uw fysieke, etherische, emotionele en mentale energielichaam wordt geënergetiseerd.  Pijn wordt vrijgegeven.  Mentale en emotionele trauma wordt verwijderd en de verbinding met uw spirituele lichaam wordt hersteld.  Boosheid, afwijzing, eenzaamheid en afscheiding wordt vervangen door vreugde, viering en verwachting van hereniging.

De pilaren beginnen Puur Wit Licht naar u uit te stralen.  Het pad wordt vrijgegeven.  We bewegen voorwaarts om de Hal binnen te gaan.  Het geluid van opspattend water van de hoge fontein in het centrum van de Hal is rustgevend voor uw oren.  Sanat Kumara wenkt u om hem te volgen.  Terwijl u naar de andere kant van de Hal wandelt, bereikt u een kamer.  Binnenin de kamer merkt u twee zetels op.  Eén ervan is voor u en de andere is voor Sanat Kumara.  Twee engelen staan daar en houden gouden schalen vast.  Een schoudermantel van rood en goud wordt rond uw schouders geplaatst.  Het goud vormt een geborduurde rand rond de uiteinden van de mantel.  Dezelfde schoudermantel wordt op Sanat Kumara zijn schouders geplaatst.  U gaat zitten en Sanat Kumara zit op zijn zetel recht tegenover u.  De engelen laten hun twee schalen zakken voor Sanat Kumara.  Hij neem een grote Scepter met een lange steel en een bolvormige top.  De drie bollen zijn met elkaar verbonden, de één boven de ander, met de centrale bol iets groter dan de andere aan elke kant.  Op de top van de drie cirkelvormige bollen zit een kleine marmeren bol die een gladde ronde punt vormt.

Sanat Kumara overhandigt u de Scepter.  Ontvang hem met uw rechterhand.  Plaats uw rechterhand rond de top van de hendel en hou de onderste helft van de hendel in uw linkerpalm.  Zit met uw armen rustend op uw schoot en uw Scepter gericht naar Sanat Kumara.  Hij neemt zijn eigen Scepter van Macht van de schaal en houdt hem naar u gericht.  De punten van de twee Scepters raken elkaar.  Een electrische lading van Gouden Licht begint uit te stralen.  Het beweegt van de palmen van uw handen naar uw armen en schouders en bereikt uw Hart Chakra.  Het Licht zal grote Kracht en Macht in u doen ontwaken.  Het ontwaakt de herinnering van uzelf als een lid van zijn Zielafstamming.
U werd geselecteerd.  Hij is uw vader geweest, uw vriend, uw leraar, uw Goeroe.  Diegenen onder u in zijn dienst, dienen hun Scepters van Kracht terug te nemen om hun Goddelijke Missie te belichamen en om opnieuw de belichaming van zijn essentie te worden.  Diegenen onder u die door het trauma van het zinken van Atlantis zijn gegaan, verkozen om hun Scepters van Kracht op te geven.  Diegenen die zijn weggegaan vóór het zinken hebben ook hun Scepters losgelaten, aangezien u die niet meer nodig had.

Nu zal u uw Scepter opnieuw ontvangen om u Kracht en Macht te brengen om hem te dienen en om de herinnering in uw celstructuur te doen herontwaken, heractiveren en herbelichten.  De Kracht en Macht zal u helpen om ten dienste van het Licht te staan en om de essentie van uw ziel als een lid van zijn Zielafstamming te belichamen.

Laat de energie in uw lichaam vloeien totdat uw hartslag ontwaakt tot de herinnering van de Kracht en Macht in uw DNA structuur.  Laat de Blauwdruk toe van uw ware Goddelijke Plan om te worden opgeladen in uw DNA en om in het bewustzijn van uw hele wezen te bewegen.  Zeg hem alles wat u hem wenst te zeggen; zoals een kind dat lange tijd verwijderd is geweest van een ouder; zoals een vriend die een vriend voor lange tijd niet heeft gezien; zoals een verliefde die de geliefde voor een lange tijd niet heeft gezien.  Vraag hem om u te helpen om u over te geven aan zijn wil.  Zeg,

“Hoe kan ik u dienen?  Ik wens u te dienen.  Laat me zien hoe.  Wanneer ik niet in staat ben om u te horen, te zien of te voelen, help dan mijn leven een vervulling te zijn van uw verlangens.  Laat mijn leven een schone leisteen zijn die aan u wordt aangeboden.  Ik bied mezelf aan als baken van uw Licht.  Toon me de weg.  Help me om de energieën van de Heren van Licht vast te houden en te belichamen, bescherm me met de Engelenkrachten van Puur Wit Licht; richt mijn leven in om uw wil te doen; wandel aan mijn zijde en begeleidt me naar het Pad van Puur Wit Licht; neem me bij de hand en toon me de weg.  Help me om mijn leven te vullen met de vreugde van u te vergezellen, om in uw dienst te staan; en uw essentie te belichamen.  U hebt me uitgenodigd in uw huis in Venus en de innerlijke Kamer in de Zwarte Obelisk waar u enkel de Meesters uitnodigt, de grote Wezens en de afgezanten van Licht.  U hebt het Pure Witte Licht en de Kracht en de Macht geschonken om deze energieën binnenin me vast te houden.  Het is mijn vreugde om u te dienen.”

Hij plaatst zijn rechterhand over uw hoofd.  De palm van zijn hand raakt uw voorhoofd en rust over uw Derde oog.  Zijn vingers raken uw Kruin Chakra.  Dit is om uw Innerlijk Zicht te openen en om innerlijke connectie tussen u en hem toe te staan.  Warmte gaat over in u hoofd vanuit zijn hand.  Het lost de onzuiverheid en de weerstand op van duizenden jaren van afgescheidenheid en het verkiezen om te vergeten wie u werkelijk bent.  Het helpt om uw Goddelijke Missie te herinneren en het Originele Goddelijke Plan.  Wil uzelf om verbonden te blijven met zijn essentie vanaf dit moment.  U bent de belichaming van zijn Licht.

Zijn energie wordt doorheen uw lichaam verspreid.   Elke persoon, plaats of ding dat u aanraakt, zal worden verhoogt om zijn Licht te vibreren en de herinnering terugroepen dat hij de Vader is, de Heer van deze planeet.  Deze planeet is uw thuis voor een tijdje en de thuis voor de toekomstige generaties van uw kinderen en die van hun.  Vul het met dit Licht.

Het is nu tijd om deze Kamer te verlaten.  U staat op vanuit uw zetel terwijl de Engel naar voor treedt om de Rode Mantel van uw schouders te verwijderen.  De Scepter behoort u toe.  Sanat Kumara vraagt dat u de Scepter over uw hart plaatst.  Wanneer u dit doet, smelt de Scepter weg om Gouden Vloeibaar Licht te worden.  Het Vloeibare Licht van zijn Kracht vloeit nu over in uw hart.  Dit Licht prent Kracht en Macht in bij u.  Het wordt uw Krachtobject; het werktuig om uw pad te verlichten.  Het vult uw Hart Chakra en energetiseert uw volledige wezen.  Wanneer u de Scepter dient te gebruiken, kan u hem vanuit uw Hart Chakra ophalen.  Hou hem in uw hand; richt hem in gelijk welke richting die u wenst te wandelen en het zal uw pad verlichten met zijn Licht.  Het is De Scepter van Zijn Kracht, welke u in uw handen houdt en in uw hart draagt.

U zal uit de Kamer begeleidt worden in de aanwezigheid van Sanat Kumara.  Terwijl u terugwandelt doorheen de gang bereikt u de Goddelijk Moeder.  Kniel vóór haar en hou de rand van haar kleed vast.  Zeg tot haar,

“Geef me de Kracht en de Macht om hem recht aan te doen.  Geef me het Zaad van de Creatieve Kracht om Kracht en Macht in mijn hart, ziel, lichaam, emoties en gedachte te herstellen.  Help me het Licht te dienen en open de deuren voor het Licht van Sanat Kumara om naar de Aarde te komen en alle zielen aan te raken.  Verwijder al mijn wereldse obstakels; voorzie in mijn fysieke levensonderhoud, financiële middelen, mensen, plaatsen en dingen die me zullen helpen om hem te dienen.  Maak van me het element om Hem opnieuw op Aarde te helpen wandelen.  Geef me het Zaad voor die Creatieve Kracht die me in staat zal stellen om hem te helpen.  Open de deuren van succes voor me.  Geef me de kracht om in controle te zijn van de Vijf Elementen en gefocust te blijven om de kracht ten dienste van Hem te gebruiken.  Help me om kracht en uithoudingsvermogen te verwerven om zijn Licht vast te houden en het niet te verliezen; om de vibratie van de Aarde en iedereen die ik aanraak te verhogen.  Geef me het Zaad.  Registreer de Blauwdruk van de Goddelijke Kracht en Macht voor het succes van mijn Goddelijke Missie in dienst van Sanat Kumara en van uw Goddelijke Missie.  Uw Missie is zijn Missie.  U dienen is zijn job en ook de mijne.”

De Goddelijke Moeder plaatst haar hand boven op uw hoofd.  Liefde stroomt naar beneden in uw lichaam vanuit haar hand.  Een Gouden Zaad, de grootte van een pinda in zijn schil, bevindt zich in de palm van Haar hand.  Het is gegraveert met de Blauwdruk van de Kracht en Macht om het Licht te dienen en om het Goddelijke Plan te vervullen van uw dienstbaarheid voor Sanat Kumara en de Goddelijke Moeder.  Ze plaatst dit Zaad in het centrum van uw Hart Chakra over de Vlam van God-éénheid.

Ze houdt haar hand over uw borst.  Het Zaad smelt weg om Vloeibaar Gouden Licht te worden.  Het bevindt zich binnenin de Gouden Bol van de Scepter.  De Vlam van God-éénheid werd door Sanat Kumara naar de Aarde gebracht en werd in de harten van iedereen geplaatst.  Diegenen onder u, die uw connectie met zijn Licht hebben bewaard, hebben de Vlam verlicht gehouden in uw harten voor eonen van tijd.  Hierdoor herinnert u zich Hem.

De Goddelijke Moeder heeft het Zaad in uw hart geplaatst.  U zal altijd door haar begeleid worden, altijd vergezeld door Sanat Kumara, altijd vastgehouden in de palmen van de handen van Metatron, altijd beschermt door de Engelenkrachten van Puur Wit Licht en uw pad verlicht door de Heren van Licht, vanaf dit moment.

De Engelenkrachten van Puur Wit Licht worden opgeroepen om een Bol van Licht en Bescherming rondom u te vormen.  De Bol straalt Paars Licht uit aan de buitenkant en Puur Wit Licht aan de binnenkant.  We verlaten de Obelisk op Venus om terug te keren naar het bewustzijn van het lichaam.

Doe deze ceremonie elke dag, indien mogelijk.  Luister naar de audio om uw energie op te vijzelen of doe de stappen door deze tekst te gebruiken; vooral gedurende het weekend van vrede op Aarde (19, 20 en 21 sept.).  Dit is de tijd dat iedereen om vrede vraagt.  Het verlangen en het Licht van Vrede zal dan het Planetaire Net oplichten.  Het Universum zal dienen te beantwoorden.  Dit is de Wet.  De oorlog en het conflict zullen de Aarde moeten verlaten wanneer u voor vrede kiest.  De voorspellingen van doem en wanhoop zullen nooit gebeuren.  Zolang dat u uw Licht op Aarde schijnt, zal het leven beter worden.  Dit is een belofte.  U zal Kracht en Macht hebben.  Elke maand zullen we samenkomen en het Licht verhogen.  Roep anderen op om zich bij u te voegen.  U bezit de helende kracht om anderen te openen voor wat u hebt ontvangen.  De Scepter en het Zaad dragen de energieën van Sanat Kumara en de Goddelijke Moeder in uw hart.  Elke persoon, plaats, ding en elke boom, dier, mineraal zal door u worden aangeraakt.

Samen zullen we de wereld veranderen.  Dit is mijn belofte.  Ik ben uw eigen Metatron.  Zo is het.