November 2008

Beste Vrienden,

Voor onze November editie, is het gepast om ieder van u een mooie verhandeling door de Goddelijke Moeder aan te bieden, samen met een Versterkings Kaarsennet als een geschenk voor Thanksgiving (Dankzegging).  In deze oefening, biedt de Goddelijke Moeder aan om ieder van u te bedekken met een nieuwe modelvorm voor een sterk en ondersteunend zenuwstelsel en een verlicht Vijf-Lichaam-Systeem.  Gelieve eraan te denken dat de belangerijke energiedagen voor deze maand 11/11, 12/11 zijn en, natuurlijk, Thanksgiving (6/11).  Hou ook in gedachten dat de verhoogde poort-energieën plaatsvinden de dag ervoor, tijdens en na elk van deze specifieke dagen.  Vanaf 22 november, stromen een serie van energie-uitstralingen neer op Aarde om ons voor te bereiden op de Winter Zonnewende (19-22 dec.) en de komst van het Nieuwe Jaar.

Voor uw gemak, heb ik een kit samengesteld die 2 stukken heldere kwarts en een stuk hematiet bevat.  De kost van de kit is $33.00 (= + 26€) en als u ervoor kiest, kan u die aankopen door hier te klikken.  Voor uw (rode) kaarsenhouder, raad ik u aan om de grote supermarkten uit te proberen.

Gelieve u onze volgende gratis publieke groep-channeling op 11/11 om 8:00PM EST te herinneren en te markeren op uw kalenders.  Om deel te nemen, klik hier en volg de instructies om in te schrijven.

Ik heb veel geluk gehad bij de supermarkten op verschillende tijdstippen.  Ik wens u allen een fantastische Thanksgiving november maand.

Zegeningen, Nasrin.


Uw dienstbaarheid beloven aan Christus Maitreya

Mijn kind van Licht, ik ben Hecate.

Ik hou u in mijn Goddelijke omhelzing.  De tijd is gekomen voor een grote versnelling.  De meest efficiënte manier om u te versnellen is om uw Goddelijke Missie te volbrengen.  Dit is het hoogste pad dat u kan nemen ten dienste van het Licht.  Uw Goddelijke Missie zou uw hoogste doel moeten zijn.  Dit doel kan het best worden beantwoord door uzelf in dienst aan te bieden aan Christus Maitreya, de Wereldleraar.  De Meesters van Wijsheid en Christus Maitreya roepen hun discipelen op om te verzamelen.

Mijn kinderen, ik hou van u met heel mijn hart.  Ik bemiddel namens u in de aanwezigheid van Christus Maitreya.  Voordat hij naar voren treedt voor de massa’s en menigten, zal hij de schapen van zijn kudde rond hem verzamelen.  Ik wil dat u zich vrijwillig aanbiedt om opgeroepen te worden.  Dan zal hij namens u tussenkomen.  Om dit te doen plaatsvinden, dient u uzelf te bevrijden van alle onzuiverheden, afleidingen en uitstel.  Hij zal dan alles wat er overblijft van uw karma en karmische verwikkeling met mensen, plaatsen en dingen absorberen en transformeren.  Het betekent ook een grote versnelling van uw leven en het verhogen van het Quotient van Licht.  Om deze prestatie uit te voeren, zal Christus Maitreya u helpen om uw karma en karmische verwikkelingen voor dit leven te verminderen.

Dit plan kan een jaar duren om volledig te ontplooien.  Gedurende deze tijd zal u elke maand van dit jaar leven aan het equivalent van een decennium (= tien jaar) of zelfs meer.  In het eerste gedeelte van het jaar, zal hij u helpen om te worden bevrijd van persoonlijk karma.  Dit vindt plaats zodat u, in het tweede gedeelte van het jaar, uw Licht kan verhogen naar hogere quotiënten om u in staat te stellen om zijn Licht te weerstaan en hem te dienen.  Denk aan een zes maanden fase die gelijk is aan een zes decennia (= 60 jaar) van uw leven.  Er zullen tijden zijn gedurende de zes maanden, vanaf het moment dat u deze belofte doet om uw leven in zijn dienst aan te bieden, dat u wordt gehinderd door het tempo van deze snelheid.  Daarom geef ik u het volgende Versterkings Net van Licht.  Door dit Net op te stellen, roept u uw moeder Hecate, Sanat Kumara en Metatron op om namens u te bemiddelen en de last te bevrijden van deze versnelling van uw leven.  Om de impact te verlengen, kan u het Net verderzetten om actief te zijn voor de eerste zes maanden nadat u deze belofte aflegt.

Dit is waaraan u vele levens gewerkt hebt om te verwerven; om uzelf te haasten naar dit punt.  Het punt wanneer hij aankomt om de schapen van zijn kudde te verzamelen.  U bent één van hen.  Hij heeft het al bevolen.  Anders zou ik u dit Net van Licht niet aanbieden om de belofte af te leggen om uw leven in zijn dienst aan te bieden.  Wanneer hij komt, zal geen enkele strijd om te overleven in de wereldse gebieden nog een punt zijn.  Als u ze nog niet hebt uitgewerkt, zal hij het voor u doen.  Als er enige duisternis rond u of binnenin u is, zal die duisternis u opeten en hij zal het niet toestaan.  Daarom heb ik u mijn hulp aangeboden.  Ik heb u verteld om me op het zuidelijke punt in uw Kaarsennet te plaatsen.  Het zuiden vertegenwoordigt de Duisternis, de Aarde en het Vrouwelijke.  Ik heb Metatron en Sanat Kumara opgeroepen om mijn helpers te zijn.  Wat belangrijk is, is niet de driehoek maar de kaars in het centrum welke de energieën van Christus Maitreya, de Zeven Heren van Licht en de Maha Heer van Licht vasthoudt.  De Heren van Licht zijn terug naar de Aarde gekomen na duizenden jaren.  Zij zijn teruggekomen om zijn helpers te zijn.  Zij zijn gekomen om het Licht te brengen welke hij nodig heeft om zich kenbaar te kunnen maken aan de mensheid.  Om dat te doen plaatsvinden, dient hij eerst diegenen te verzamelen die zijn ankers, zijn helpers, de Bakens van Licht zullen zijn.  Op dat Licht moet hij rijden om dit voor elkaar te kunnen krijgen.

Door uzelf aan te bieden in zijn dienst, vraagt u dat alles wat u bent, wordt opgedragen en toegewijd aan zijn Licht.  Dan zal u veel groter worden dan dat u nu bent.  Dit is omdat in zijn aanwezigheid de planeet en alle zielen meer Licht en meer wijsheid kunnen bevatten.  Dit is nog een graad van versnelling die wordt toegevoegd aan het Kaarsennet.  Op deze manier kan u afstemmen op de Geest van God, de Quantum Poel van Wijsheid aan de Troon van Creatie en het lichaam van het Vrouwelijke Principe.  Dit lichaam van Creatie is zichtbaar en gemaakt van het weefsel van het lichaam van het Vrouwelijke Principe.

Zeg, “Ik aanroep de essentie van de Goddelijke Moeder, het Vrouwelijke Principe van Bestaan om mijn lichaam en zenuwstelsel te bedekken met een zenuwstelsel en een Vijf-Lichaam-Systeem dat ze voor me heeft voorbereid.  Ik vraag de Goddelijke Moeder, het Vrouwelijke Principe, om mijn zenuwstelsel en mijn Vijf-Lichaam-Systeem opnieuw af te stemmen en mijn versnelling met gemak, vrede en harmonie te openbaren, om het vrijgeven van karma en alle karmische verwikkelingen te volbrengen en om me volledig voor te bereiden om het Licht te dienen.”

Deze aanroeping is zeer belangrijk.  Zeg dit gebed elke morgend en herhaal het elke nacht.  Het zenuwstelsel en het Vijf-Lichaam-Systeem zal een verlenging zijn van het lichaam en het zenuwstelsel van de Goddelijke Moeder.  Het zal u in staat stellen om uzelf te versnellen en het karma van zes decennia in zes maanden aan te kunnen.

Zodoende verbindt u zich met een essentie van uzelf die veel groter is dan uw huidige zenuwstelsel en uw Vijf-Lichaam-Systeem.  Hiermee, versneld u uw eigen vibratie voorbij de norm op Aarde.  De vergelijking zou zijn om te zeggen, dat met dit nieuwe systeem van energie-lichamen en zenuwstelsel, u in staat zal zijn om tweehonderd volt electriciteit door een kabel te laten lopen die voorheen slechts vijf volt aankon.  Om te helpen aanpassen, mag u mij of gelijk welke essentie van de Goddelijke Moeder aanroepen, op gelijk welk tijdstip.

Ik hou van u met heel mijn hart.  Begrijp dat vanaf het moment dat u de eerste ceremonie uitoefent om dit Net op te stellen en de kaarsen aan te steken, u zich opgelucht zal voelen alsof iemand een enorme last van uw schouders heeft genomen.  U bent in dit leven gekomen met diepe en grootse intenties als deel van uw Ziel-Missie en hebt in dienst gestaan van deze planeet voor eonen van tijd.  Wanneer u geen onderbreking neemt tussen levens in, wordt uw ziel vermoeid en uw hart zwaar.  Het is normaal om twee- tot driehonderd jaar uitstel te nemen tussen elk leven.  Dit geeft de ziel een kans om te rusten.  Dan worden de pijn, angsten, strijd en de onzuiverheden van elk leven niet overgedragen naar het volgende.  Voor verscheidene levens, hebt u uw volgende lichaam laten voorbereiden voor ingebruikname, nog voor u het laatste verliet.  Dit kan een schok teweegbrengen aan de indruk van uw energie-lichamen en uw zenuwstelsel beïnvloeden.

Als resultaat, kan u zich vervreemd voelen van mensen zodat niemand verstaat wat u doormaakt.  Met de overlapping van het nieuwe zenuwstelsel en Vijf-Lichaam-Systeem aan u aangeboden door de Goddelijke Moeder, zal u in staat zijn om uzelf in grotere mate te integreren, zowel in het wereldse als in het verhevene.

Hecate

Klik hier om een grotere afbeelding te zien

Nu bied ik u het Versterkings Kaarsennet aan.

Plaats dit Kaarsennet op een zwart karton of dik papier.  De zwarte kleur zal helpen om de onzuiverheden tot zich te absorberen.  Gebruik een gouden pen voor dit Net aangezien goud de alchemische potenties heeft die kracht van de hemelse gebieden brengt, helpt om deze energieën te verankeren in de Aardse gebieden en alle obstakels op haar weg omzet.  Teken een cirkel op het zwarte karton met de gouden pen.  Teken dan een gelijkzijdige driehoek in de cirkel.  Vanaf de rand van de kaars aan elke zijde van de driehoek dient er 5 cm afstand te zijn.  Plaats deze tekening zodanig dat één punt van de driehoek zich in de richting van het zuiden bevindt.  Schrijf op dat punt ‘Hecate’ met gouden pen en plaats een stuk hematiet kristal erover.  Hematiet helpt ook om de onzuiverheden naar buiten te trekken en ze tot zich te absorberen.  De andere twee punten zullen in de richting van noordwesten en noordoosten bevinden.  Schrijf ‘Metatron’ neer in het Noordwesten en plaats een kleine heldere kwarts kristal erbovenop.  Schrijf in het noordoosten ‘Sanat Kumara’ en plaats een ander stuk helder kwarts kristal bovenop de naam van Sanat Kumara in het noordoosten-punt.

Teken een kleine cirkel in het centrum van de driehoek en schrijf in die centrale cirkel “Christus Maitreya” neer.  Strooi een hoeveelheid kaneel bovenop die cirkel over de naam van Christus Maitreya.  Kaneel absorbeert de onderwerpen van uw verlangens tot u.  In dit geval is het onderwerp om de energieën van Christus Maitreya in uw leven aan te trekken.  Effen de kaneel en plaats de kaars erbovenop.  De kaars kan zich in een ronde houder bevinden.  Het is belangrijk dat de kaars 3 wieken heeft.  De drie vlammen vertegenwoordigen Hecate, Metatron en Sanat Kumara en zij zijn verbonden met elkaar via het lichaam van de kaars.  Deze drie zijn de bewakers van deze kaars.  De kaars zou zich in een ronde houder moeten bevinden.  De kaars en de houder moeten rond zijn.  Ovaal is aanvaardbaar, rond is beter.  Een vierkante kaars is niet goed in dit geval, omdat de vierkante randen de stilstaande energieën kunnen vasthouden en ze verspreiden naar het Net.

Volg de instructies die ik u heb gegeven.  De aanroepingen hieronder zijn van groot belang.  Schrijf ze neer en draag ze bij u gedurende de dag om ze te herhalen wanneer u kunt.  Plaats een afgeprinte kopie bij uw Kaarsennet.  Lees het luidop met volle intentie, hartstocht en vurigheid bij elk aansteken van de kaarsen.

Benodigde Materialen

 • Grote ronde rode kaars met 3 wieken (ongeveer 15cm diameter) (Ovaal is aanvaardbaar, vierkant is niet aanvaardbaar)
 • Zwart karton of dik papier, ongeveer 45cm x 45cm of groter.
 • Gouden pen.
 • 1 Hematiet kristal
 • 2 heldere Kwarts kristallen
 • Kaneel

Hoe Uw Net Tekenen

 • Teken een gouden cirkel rond de omtrek van de kaarsen in het centrum van het karton.
 • Teken een gelijkzijdige driehoek in het goud rond de grote kaars. Laat een minimum ruimte van 5cm toe vanaf de rand van de kaars tot aan de zijden van de driehoek.
 • Schrijf Hecate in het goud op het zuidelijke punt en plaats een stuk Hematiet kristal op dat punt.
 • Schrijf Metatron in het goud op het noordwesten punt en plaats een stuk helder Kwarts kristal op dat punt.
 • Schrijf Sanat Kumara in het goud op het noordoosten punt en plaats een stuk helder Kwarts kristal op dat punt.
 • Schrijf Christus Maitreya in het goud in het centrum van de kaarsencirkel en plaats een hoeveelheid kaneel erbovenop.
 • Effen de hoeveelheid kaneel en plaats de kaars (in een glazen houder) erbovenop.
 • Positioneer het Net zodanig dat Godin Hecate en het stuk Hematiet zich in de richting van het Zuiden bevinden. Dit is belangrijk. Eens op zijn plaats, verplaats dan het Kaarsennet niet, aangezien een vortex (= werveling) van Licht en Kracht op die plaats wordt gecreëerd en de energieën aan vermogen winnen met elk aansteken van de kaarsen. Wanneer het Net volledig is en u het op zijn plaats hebt gezet, begin dan met het aansteken van de 3 wieken.

Zeg, “Ik steek deze vlam aan in de naam van Christus Maitreya, en aanroep Hecate.”  Steek de eerste vlam aan.

Zeg dan, “Ik steek deze vlam aan in de naam van Christus Maitreya, en aanroep Metatron.”  Steek de tweede vlam aan.

Zeg dan, “Ik steek deze vlam aan in de naam van Christus Maitreya, en aanroep Sanat Kumara.”  Steek de derde vlam aan.

Zeg dan,
“Ik vul dit Kaarsennet met de energieën van de Zeven Heren van Licht en de Maha Heer van Licht.  Ik vraag dat de Zeven Heren van Licht en de Maha Heer van Licht verdergaan met het ondersteunen van het werk van Christus Maitreya.  Ik roep de Zeven Heren van Licht en de Maha Heer van Licht in mijn leven als Bewakers van Licht en ik biedt mezelf aan in dienst van hen.  Ik steek dit Kaarsennet aan met de intentie dat al mijn resterende leven nu aangeboden wordt in dienst van Christus Maitreya, de Zeven Heren van Licht en de Maha Heer van Licht.  Ik vraag dat alle karma en karmische verwikkelingen, die van dit leven overblijven, worden geabsorbeerd en getransmuteerd via Hecate, Metatron, Sanat Kumara, Christus Maitreya, de Zeven Heren van Licht, en de Maha Heer van Licht, en ik vraag specifiek aan Christus Maitreya om hetgeen overblijft van dit leven aan te nemen en het hem eigen te maken.  Ik biedt mezelf aan in dienst van het Licht.”

Mijn kinderen, denk eraan dat ik op elk moment aan uw zijde sta.  U mag De Goddelijke Moeder oproepen bij al uw beproevingen, in alle omstandigheden en op alle tijdstippen.  Ik vraag u om het aansteken van dit Kaarsennet en de herhaling van de aanroepende gebeden serieus verder te zetten voor een periode van zes maanden.  Ga de verbintenis aan met uzelf om deze taak te volbrengen.

Met alle liefde in mijn hart, sta ik aan uw zijde en begeleid ik u.

Ik ben uw Moeder Hecate.  Zo is het. Wees gezegend.