Mei 2008 – Speciale Editie

Beste vrienden,

Ter viering van de energieën van de Goddelijke Moeder in de maand mei, hebben we een speciale Moederdag editie nieuwsbrief met een geschenk van de Goddelijke Moeder. Ze heeft ons een meditatie-oefening geschonken om onze energievelden te reinigen met Puur Licht van de 1ste, 4de, 6de en 7de Heer van Licht en de superkrachtige energieën van de Maha Heer van Licht.

De Goddelijke Moeder roept ons op om samen te smelten met de 1ste Heer van Licht om Kracht en Macht te ontvangen en onze Goddelijke, zowel als onze Aardse en Wereldse Missies te volbrengen en om de geest van het 1ste Licht in de lichamen van stof op Aarde te brengen. We smelten samen met de 4de Heer van Licht om ware overvloed van de Nieuwe Tijd en de Balancerende Kracht van Materie en Geest te ontvangen.
We smelten samen met de 6de Heer van Licht om grotere Macht en Kracht te ontvangen om de Creatieve Kracht te vergroten. Dit zal ons helpen om meer succes te manifesteren in zowel de Spirituele als de Materiële aspecten van onze levens.

We smelten samen met de 7de Heer van Licht om de afval van dit Aardse Gebied los te laten en onze balast te verlichten om ons te helpen terug te keren naar de eens Originele Perfectie die zich in onze Goddelijke Blauwdruk bevindt.

De Goddelijk Moeder helpt ons dan om grotere versnelling te ontvangen door samen te smelten met de essentie van de Maha Heer van Licht en samen met haar te reizen naar de Troon van Creatie. Deze Troon is de verblijfplaats van de Quantum Poel van Creatie.

De Goddelijke Moeder manifesteert alle dingen vanuit de Quantum Poel van Creatie. Ze brengt het Ideale Ontwerp terug voor elke mogelijke gebeurtenis vanuit deze Quantum Poel en verandert het in het Zaad van de Gedachte-vorm. Dit Zaad kan dan naar de oppervlakte van Creatie gebracht worden om acties te worden. Deze acties leiden tot de Manifestatie van het Originele Ontwerp of Idee in ons gebied of onze realiteit.

De Goddelijke Moeder heeft ons naar deze magische plaats uitgenodigd. Wanneer we daar naartoe gaan, vraag om wat je ook wilt voor jezelf, je geliefden, en voor de Aarde en de gehele Mensheid.

Deze meditatie-oefening wordt gegeven voor degenen die het Net van Licht van Sanat Kumara hebben beoefend, dat in onze November en December 2007 Nieuwsbrieven werd gepubliceerd. Hoewel, in haar gratie en genade, heeft de Goddelijke Moeder iedereen aangeboden om deze meditatie te gebruiken. Als u de Net van Licht oefening nog niet eerder hebt beoefend, aanroep de Goddelijke Moeder en zeg: “Ik vraag de Goddelijke Moeder om mijn 5-lichaam systeem te beschermen en me te hercalibreren om de energieën van de Troon van de IK BEN DIE IK BEN te absorberen, de Geïndividualiseerde aanwezigheid van God in Vorm, helemaal tot aan de Troon van het absolute”.

U mag met ons meedoen om te starten met het Net van Licht welke ik op het einde van deze meditatie heb toegevoegd. Voor ieders gemak, voeg ik het gehele net met alle fasen toe, en daarbovenop, heb ik een paar stappen van deze meditatie bijgevoegd die in het Sanat Kumara Net van Licht dienen toegevoegd. Dit Net zullen we Fasen I tem IV, gecombineerd, noemen. De toegevoegde stappen werden ge-highlight voor uw gemak. Een gedeelte werd toegevoegd aan uw bezoek met de 6de Heer van Licht en een stap werd toegevoegd om van de Troon van het Absolute naar de Troon van Creatie te gaan.

De oefening in deze speciale editie dient eens per week te worden beoefend voor zolang als u wil, bij voorkeur tot December 2008. Dit geeft de beste resultaten in samenvoeging met uw Sanat Kumara Net van Licht. U zal bemerken dat de Goddelijke Moeder deze meditatie opzet om nog 3 dagen en nachten verder te gaan. Dit betekent dat telkens u deze meditatie doorleest, de heling en reiniging nog 4 dagen zal verdergaan. De volgende 3 dagen kunnen verwerkingstijd zijn.

U kan ook de zin herhalen: “Ik vraag deze meditatieve reiniging om van kracht te blijven door de Gratie en Leiding van de Goddelijke Moeder vanaf dit punt tot ik het opnieuw herhaal. Op deze manier zal u dit voordeel ontvangen tussen elke herhaling.

Laat ons samen eer betonen aan de Goddelijke Moeder in dankbaarheid voor het geschenk en haar overvloedige liefde door deze meditatieve oefening te gebruiken om voor iedereen te bidden en iedereen te zegenen, elke plaats en alles. Laat ons vooral samen bidden dat de Goddelijke Moeder voor altijd krachtig, liefhebbend en almachtig zal zijn van hier tot in de eeuwigheid.
Ik ben er zeker van dat een offer van kaarsen en bloemen, of gelijk welk ander teken van onze liefde in deze gezegende maand en in de toekomst hoogst ontvangen en gewaardeerd zal worden door de Goddelijke Moeder.

Ik wens u allen een uitstekende maand mei toe en een bijzondere Moederdag-viering.

In het Licht van de Meesters en de Goddelijk Moeder.
Nasrin


Goddelijke Moeder gechanneled 3 Mei 2008

Mijn Kinderen van Licht, Ik ben uw Goddelijke Moeder.

Neem een diepe adem. Breng je chakra’s op één lijn met de chakra’s van uw Goddelijke Moeder door uzelf voor de Troon van het Absolute te visualiseren. U aanschouwt de Zeven Heren van Licht die in een halve cirkel staan. De Troon van het Absolute bevindt zich achter de Zeven Heren.

Aanschouw de Eerste Heer van Licht. Hij begint zijn Blauw-Groene energieën uit te zenden. Het Blauwe start van Aqua-Mariene-Blauw tot Nijl-Blauw tot Middernacht-Blauw. Het Groene is Citroengroen tot Emeraldgroen tot Jade-groen. Het bereik van blauw tot groen is Middernacht-Blauw tot Middernacht-Blauw tot Nijl-Blauw tot Aqua-Mariene-blauw tot Citroengroen tot Emeraldgroen tot Jade-groen.

Terwijl u voor de Eerste Heer van Licht staat, vraag dat hij u wil omvatten en doordringen. Zeg: “Ik vraag voor de Kracht en de Macht om de energieën van de Eerste Heer van Licht te belichamen”. Zorg ervoor dat je eigen bewustzijn beweegt om met het zijne samen te smelten. U ontvouwt uzelf in zijn energie. U draait en beweegt u spiraalsgewijs in zijn energie om volledig met hem samen te smelten.

Vraag hem; “voor het succes van Christus Maitreya’s project en het succes van het project van de Goddelijke Moeder om de energieën van het Vrouwelijke Principe op Aarde uit te breiden en het bewustzijn van de menigten en massa’s en de vibratie van de Aarde omhoog te heffen voorbij die van geweld en dualiteit.

Vraag nu om wat u voor uzelf wenst. Pauzeer, en adem de energieën van de Eerste Heer van Licht in. Vraag om: “het werk van Sanat Kumara en Christus Maitreya om de vibratie van de Menigten en Massa’s te verhogen en hun spirituele ontwaking naar de 1ste, 2de en 3de niveau’s te brengen”. De enige manier waarop Sanat Kumara fysiek naar de Aarde kan komen, is wanneer de bevolking het 3de niveau van initiatie bereikt. Het 3de niveau van initiatie is de 1ste stap in de energieën van Sanat Kumara.

De 1ste en 2de initiaties hebben de energieën van Sanat Kumara niet nodig; dit is in handen van Christus Maitreya. Het zou met een groter gemak moeten gebeuren nu Christus Maitreya diep in de Aarde-energie is ondergedompeld. Verdere onderdompeling zal plaatsvinden wanneer hij zijn aanwezigheid bekent maakt aan de menigten en massa’s.

In al deze gebeurtenissen, zal de Eerste en de Zevende Heer van Licht een balancerende rol dienen te vervullen. Zij behelzen de energieën van het spectrum van Zeven Lichten en balanceren alle energieën van Hoger Licht voor de Zeven Heren. De Vierde Heer Van Licht vormt de Brug tussen de eerste drie (Eerste, Tweede en Derde Heer van Licht) en de volgende drie (Vijfde, Zesde en Zevende Heer van Licht) en hij staat in verbinding met de Maha Heer van Licht. Dit is van groot belang.

Om u te versnellen om uw Zielsmissie te bereiken, dient u uw creatieve kracht te versterken. Die kracht wordt vastgehouden in uw zonnevlecht, heiligbeen- en wortelchakra. De Heer van Licht die verantwoordelijk is voor de Creatieve Energieën is de Zesde Heer van Licht. Zijn energie is helder Oranje Licht. We komen uit de energie van de Eerste Heer van Licht en we gaan naar de Zevende Heer van Licht. Het bereik van zijn kleuren is van Violet tot Roodpaars (Magenta). Voel het verschil tussen de energieën van de Eerste en de Zevende. Verzendt uw bewustzijn om met de energie van de Zevende Heer van Licht te versmelten.

Een frisheid, nieuwheid en levendigheid vloeit naar u via dit Violette-Roodpaarse Licht. Ontvouw u in de energieën van de Zevende Heer van Licht, draaiend en samensmeltend. Er gaat een frisheid gepaart met zijn energie. U kan begrijpen waar de energie van de Violette Vlam uit voortkomt. Dit is de bron van de Violette Vlam van Transmutatie. Dit is onbegrensd. Het is onmetelijker. Het is niet in materie ondergedompeld geworden. Het is niet begrenst. Niet om te zeggen dat de Violette Vlam begrenst is, maar om te zeggen dat de essentie van de Violette Vlam ondergedompeld is in de fysieke lichamen van Materie om de afval te transmuteren. Het wordt gebruikt door de Meesters en de mensen op Aarde. Het Zevende Licht is het hogere aspect van de Violette Vlam. Het werd niet naar de Aardse gebieden gebracht. Het heeft een uitgestrektheid, frisheid en onvervalste kwaliteit welke de bron van de Violette Vlam schept. Het trekt je uit het wereldse en richt je naar het sublieme. Terwijl het Eerste Licht het sublieme naar de Aarde trekt. Als het Eerst Licht een pijl is die naar beneden gericht schiet in de richting van de Aarde, is het Zevende Licht een pijl die naar boven gericht schiet in de richting van de Hemel. De twee gaan hand in hand en doen het tegenovergestelde van elkaar.

Heer Boeddha bewaart de energieën van geweldloosheid. Hij is aanwezig om zijn licht aan de Aarde te schenken, vooral gedurende de maand mei tijdens het Wesak festival op de 5de mei en gedurende de volle maan. Verscheidene Nieuwe-Tijds-groepen en Boeddhisten over de hele wereld vieren deze tijd en bieden gebeden aan zodat vrede en geweldloosheid op Aarde zal heersen. Er is in de laatste 100 jaar geen tijd geweest waarin het aanroepen van de Heer Boeddha zo geschikt is als nu.

We aanroepen de Zevende Heer van Licht om het Zevende Licht op de Aarde te schijnen, en zo de materie van de Aarde te Vergeestelijken en het bewustzijn van de menigten en massa’s te verhogen. De trillende frequenties van de Aarde te verhogen naar niveaus waar mensen geweldloosheid, vredevolle maatregelen en vredevolle ideeën oproepen. Deze kunnen worden bereikt wanneer mensen onbevreesd zijn. Nu slaat de trom van angst overal, via films, media, en leiderschap van vele naties. Hogere Vibratie van Licht zal het bewustzijn van het leiderschap verhogen om vrede te zoeken. We roepen ook de Zevende Heer van Licht op om advies en bijstand te verlenen aan Quan Yin, Godin van mededogen. Zij is het grote wezen wiens aanwezigheid op Aarde iedereen naar barmhartige wegen zal leiden. Zij heeft ook voor een lange tijd met de Violette Vlam gewerkt; langer dan Meester St. Germain heeft gedaan. 14,000 jaar van dienstbaarheid voor de Violette Vlam heeft haar enorme krachten gegeven. Die kracht, heeft zij toegewijd aan de kinderen van de Aarde en om de energieën van barmhartigheid op Aarde te verhogen.

Het Eerste Licht is Gematerialiseerde Geest. Het Zevende Licht is Vergeestelijkte Materie. Het Vierde Licht is het evenwicht tussen de twee. Het bewaart het evenwicht van de Aardse Materie en de Hemelse substantie. Het heeft een gelijke maat voor Gematerialiseerde Geest en Vergeestelijkte Materie. Hierdoor, heeft het een directe verbinding met de Maha Heer van Licht.

We zullen de energieën van de Zevende Heer van Licht zegenen en gaan over in de Vierde Heer van Licht. Visualiseer briljant Aqua-Mariene-Blauw Licht dat vibreert vanuit de Vierde Heer van Licht. Wanneer u in dit Licht bent, wordt u in evenwicht gebracht. U wil niet naar boven noch naar beneden; noch Gematerialiseerde Geest, noch Vergeestelijkte Materie, noch van de Aarde weggetrokken om over te gaan in de Hemelen, noch van de Hemelen weggetrokken en over te gaan naar de Aarde. U kan dit Licht aanroepen om uzelf gelijk wanneer te doordringen en te belichamen en om u in balans en evenwicht te houden. De Vierde Heer van Licht heeft anciënniteit over alle Zeven Lichten, op dezelfde manier dat de Cohan van de Zevende Straal, St. Germain, werd aangeduid als de Maha Cohan voor de volgende grote cyclus van 96,000 jaren in de Aardse Gebieden. In de Hemelse gebieden, zal de Vierde Heer van Licht de Maha Heer van Licht worden voor dezelfde tijdcyclus. Deze verbintenis is in proces terwijl we spreken.

Dit is zo omdat de energieën van de Zeven Heren van Licht en de Maha Heer van Licht door uw wil aangetrokken worden om terug te keren naar de Aarde en het voogdijschap van de Aarde en het bewustzijn van alle zielen terug te nemen. Uw wil, uw verlangen en uw grote dienstbaarheid aan het Licht door gebeden, ceremonies, aanroepingen en Netten van Licht hebben deze belangrijke gebeurtenis in uw realiteit gebracht.

Ik vraag nu om de heling van uw energie-lichamen, herstructurering van al uw cel-structuren, uw DNA en uw Heilige Geometrieën. Ik vraag dat de structuur van uw 5-lichaam Systeem in perfecte balans en evenwicht worden gebracht. Ik nodig de energieën van de Maha Heer van Licht uit om neer te vloeien in het krachtveld van de Vierde Heer van Licht. Adem nu diep en ervaar wat voor een verfrissende energie dit is.

Belichaamd door en doordrongen van de essentie van het Platina Licht van de Maha Heer van Licht, kan u een onwereldse doch liefdevolle en verwelkomende aanwezigheid ervaren alsof u bent teruggekeerd naar de boezem van de Goddelijk Moeder. Vul er al uw 5-lichaam Systemen en Heilige Geometrieën mee. Complete heling en volledigheid wordt hersteld in uw fysieke lichaam. Al de Etherische Lichtplaatsen welke in verbinding staan met uw fysieke organen worden gehercalibreerd door deze oefening. In uw naam vraag ik dat deze heling zal doorwerken gedurende de volgende drie dagen. We roepen Heer Boeddha op en de energieën van geweldloosheid, Quan Yin en de energieën van mededogen, St. Germain en de Violette Vlam energieën van Transmutatie om in dit helingsprocess te assisteren. We vragen de Maha Heer van Licht om de Aarde te zegenen en de Vierde Heer van Licht te belichamen. Op deze wijze kan u allen de zegening van de Maha Heer van Licht ontvangen terwijl u zich bevindt in de aanwezigheid van de Vierde Heer van Licht. De energie van de Maha Heer van Licht is de samenvoeging van alle Zeven Heren van Licht. Het is alsof hun Lagere-Zelf en Hogere-Zelf als één zijn samengevoegd. Visualiseer dat Aqua-Mariene-Blauwe en Platina Lichten beginnen te imploderen en exploderen, uit te breiden en samen te trekken, en worden dan Puur Wit Licht. Neem een diepe adem.

I roep nu de aanwezigheid van de Zesde Heer van Licht op om toe te treden en zich te verenigen met deze formatie. Zijn focus is om uw Creatieve Kracht te machtigen door de Sjabloon van uw Originele Missie, zowel Goddelijk als Wereldlijk, te onsteken, te activeren en te hercalibreren.

Om dit te kunnen doen, dien ik u eerste te helpen om het begrip te omhelzen dat om uw Goddelijke missie te kunnen volbrengen, u Aardse kracht nodig hebt. Dit begrip zal dan deel gaan uitmaken van uw gedachtegoed terwijl u meer kennis en begrip bereikt. Dan zal u kracht en macht vergaren om de bronnen van de Aarde te controleren en om voor uzelf rijkdom, gezondheid, volledigheid, vooruitziendheid, wijsheid en kracht te magnetiseren. Neem diep adem.

Ik vraag de Zesde Heer van Licht om uw creatieve chakra’s, uw zonnevlecht, heiligbeen- en wortelchakra te omvatten en te doordringen met het heldere Oranje Licht. Visualiseer vanaf dit punt een Bal van Oranje Licht, de grootte van een pompoen, geplaatst rond uw zonnevlecht, heiligbeen- en wortelchakra. Neem deze bal rond deze drie lagere chakra’s mee waar je ook gaat. Weet dat deze chakra’s worden opgeladen door het Oranje Licht van de Zesde Heer van Licht. Focus uw aandacht dagelijks op het opladen van deze bal en hou het Oranje Licht de hele tijd actief. U kan een warmte of hitte rond uw buik ervaren. Neem een diepe adem en pauzeer om de bal volledig te verwezelijken rond uw drie lagere chakra’s

Nu reizen we naar de volgende Troon, de Troon van Creatie. Ik plaats u in de Quantum Poel van Creatie. U zal baden in die poel en de Kracht en Macht ontvangen om u Goddelijke Missie te verwezelijken en om succesvol te zijn op het wereldse gebied. Laat ons samen bidden om alle nodige verwezelijkingen te volbrengen; om het terrein voor de verschijning van Christus Maitreya op Aarde voor te bereiden, voor Sanat Kumara om fysiek verankerd te worden op Aarde, voor Melchizedek om de Aarde volledig te omarmen en haar vibratie te verhogen tot een niveau waar zijn aanwezigheid kan gevoeld worden, voor de oude van Dagen en de 24 Ouderen om zichzelf weer op hun Troon van YHWH op Aarde te installeren (de energieën van YHWH zullen van groter belang worden) en voor de Creatieve Kracht van de Goddelijke Moeder om elke iota te vullen met de 5 elementen. Neem een diepe adem.

Hier bevindt u zich in de Poel van Creatie en ontvangt u heling van de Goddelijke Moeder, belichaamt u het Sjabloon van de Originele Blauwdruk van Perfectie van uw Goddelijk Missie en uw werelds levensonderhoud, worden uw fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en etherische lichamen genezen; om zich uit te breiden in hun vermogen om hoger vibrerende krachtvelden te verankeren via u op Aarde.

Dit zal een keerpunt worden en een mijlpaal voor het verankeren van de energieën van het Goddelijk Vrouwelijke. Metatron sprak over de terugkeer van het Goddelijk Vrouwelijke om met u te werken om de vibratie te verhogen voor Christus Maitreya. Ik ben hier nu. Om de vibratie voor de verschijning van Christus Maitreya te verhogen, hebt u het Vrouwelijke Principe en de Creatieve Kracht van het Vrouwelijke nodig. Liever dan te wachten op dit plan om zich te openbaren vooraleer uzelf in het Vrouwelijke te dompelen, ben ik gekomen om u het Vrouwelijke krachtveld te brengen. Op deze wijze, kunnen we de krachten bundelen en de uitkomst versnellen, ze omhoog te brengen naar een Hogere Vibratie van Licht. Ik zal betrokken zijn, samen met u, in het verhogen van de vibratie van de Aarde en voor de gehele mensheid, om wederverschijning van Christus Maitreya op grote schaal op Aarde te verzekeren. Ik zal uw begeleidende Kracht zijn. Ik zal u hierdoor en door de Net van Licht oefening begeleiden en helen. Ik zal me ervan vergewissen dat de energieën van de Goddelijke Moeder uw fysieke essentie volledig doordringen en vastzitten in de 5 Elementen van de Aarde.

[Zeg nu: “Ik vraag dat deze meditatieve reiniging actief blijft door de Gratie en Begeleiding van de Goddelijke Moeder vanaf dit punt totdat ik het terug herhaal.”]

Beschouw deze Moederdag als het punt van het verenigen van de Goddelijke Moeder met u, om uw energieën te helen en te balanceren en u te begeleiden om de Aarde en de Mensheid te leiden naar Hoger Licht. Vier de aanwezigheid van uw eigen Goddelijke Moeder samen met uw geliefden op deze dag.

Ik houd u in mijn Goddelijke omhelzing,

Ik ben uw Goddelijke Moeder


Het volgende is een samenvatting van het Net van Licht zoals gegeven door Sanat Kumara in onze December 2007 Editie. Ik heb wat tekst toegevoegd in italic. Er zijn geen veranderingen, enkel een paar toevoegingen. Alle toevoegingen komen voor in één paragraaf, duidelijk ge-highlight. – Nasrin

 

SANAT KUMARA NET VAN LICHT FASEN I TEM IV GECOMBINEERD

Samenvatting van alle Fasen van het Versnelde Net van Licht

Dit Net dient voor een negen maanden Fase dagelijks te worden uitgeoefend, bij voorkeur ‘s ochtends en ‘s avonds. Als u een dag mist, maakt u zich dan niet ongerust. Gebruik de intentie die Sanat Kumara ons gaf (het verschijnt als laatste stap van de samenvatting)

“Ik verplicht dit Net van Licht om volledig actief te blijven tot aan mijn volgende herhaling. Ik roep mijn beschermengelen en elementalen op om het volledig actief te houden onder de begeleiding van Metatron, Sanat Kumara, Zeven Heren van Licht, Maha Heer van Licht en de Goddelijke Moeder. Zo is het. Het is volbracht.”

Samenvatting van de gecombineerde Fasen I, II en III

Dit is voor degenen die de volledige 28 dagen Fase van de laatste nieuwsbrief hebben voltooid. Als u bezig bent met de voltooiing van de 28 dagen en de 7 dagen bent gepasseerd, kunt u nu in plaats daarvan met dit Net verdergaan (gecombineerde Fasen I, II en III).

 • Visualiseer een driehoek met Sanat Kumara in het Noordelijke punt, vrouwelijk tweelingaspect in het Zuid-Oosten en mannelijk tweelingaspect in het Zuid-Westen.
 • Sanat Kumara verzendt de Smaragd-Groene Straal van Mentale Klaarheid door de palm van zijn rechterhand naar uw mannelijke aspect (Zuid-Westen punt). Hij verzendt de Perzik-Roze Straal van Emotionele Reiniging door de linkerhand naar het vrouwelijke aspect (Zuid-Oosten punt).
 • Het Smaragd-Groene begint te draaien binnenin het mannelijke aspect.
 • Het Perzik-Roze begint te draaien binnenin het vrouwelijke aspect.
 • Het Smaragd-Groene zal dan naar het vrouwelijke aspect beginnen bewegen, terwijl het Perzik-Roze dan naar het mannelijke aspect zal beginnen bewegen.
 • De twee ontmoeten elkaar halfweg en smelten samen. Vanuit deze samenkomst en samensmelting begint er een uitbasting van licht voort te komen.
 • Deze uitbarsting van licht begint te veranderen in helder Puur Wit Licht met Platinum glans. Dit nieuwe licht begint de hele driehoek op te vullen. De drie punten beginnen te draaien en exploderen in het centrum van de driehoek.
 • Sanat Kumara, de mannelijke tweelingvlam of mannelijke polariteit en de vrouwelijke tweelingvlam of vrouwelijke polariteit versmelten dan in eenheid gekoppeld aan uitbarstingen van Zuiver Wit Licht met glinsterend platinum licht. Pauzeer, terwijl u deze oefening visualiseert en adem drie keer om deze helende uitbarsting van energie volledig te absorberen.
 • Vanuit de explosie van de drie in het centrum van de driehoek, wordt er een Zuil van Licht gecreëerd. Deze spreidt zich uit vanonder je voeten tot in de centrale hart-kern van Moeder Aarde. De explosie brengt energieën van mentale klaarheid en emotionele reiniging naar Moeder Aarde. De Zuil spreidt zich uit vanaf de top van je hoofd door je hogere chakra’s tot aan de Troon van de IK BEN DIE IK BEN. Gezeten op de Troon is de schitterende verlichte perfecte aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, God in vorm.
 • Ondergedompeld in de energieën van Sanat Kumara en de Troon van IK BEN DIE IK BEN reizen we door de Zuil van Licht naar de woonplaats van de Goddelijke Moeder, naar de Troon van het Absolute. De Zeven Heren van Licht zitten aan haar Troon. Zeven Lichtbundels vertrekken vanuit haar hart naar ieder van de Zeven Heren.
 • De Goddelijke Moeder nodigt u uit om voor haar te komen staan met grote liefde en respect. Beweeg uw hoofd omlaag en biedt haar een gebed van dankzegging aan.
 • Visualiseer hoe ze haar rechterhand opheft en het over uw hoofd plaatst met de palm van haar hand op uw voorhoofd, over uw Derde Oog en met haar vingers reikend naar uw Kroon Chakra. De hitte van haar hand begint zich te verspreiden door uw lichaam.
 • Vraag om een zegen, een specifieke wens of verlangen of datgene wat volgens haar in uw beste belang is. Zeg :

“Moeder, gelieve het op u te nemen om mijn pad te corrigeren, zegen me met uw goddelijke zegeningen en bemiddel in mijn naam bij alle onderwerpen van het wereldse, dagelijkse leven en van de verheven spirituele vooruitgang. Moeder, ik vraag u om al wat dient te worden gedaan, voor mij te doen; maak mij tot degene die ik dien te worden; breng mij alle veranderingen en verbeteringen die u nodig acht; bevrijdt me van alles waarvan ik dien te worden bevrijd; geef me de moed om alles dat me niet langer dient, los te laten; verwijder alles wat in de weg staat van mijn groei; versnel me op het pad van spirituele verlichting alsook voor materieël succes en overvloed. Breng me goedheid en licht, vreugde, vrede en harmonie. Tenslotte, versnel me op het pad van dienstbaarheid, welke mijn zielsverlangen is.

 • Zeg:

“Moeder u bent de Goddelijke aanwezigheid die deze volledige zichtbare creatie in het bestaan heeft gebracht. Help mij om mijn bestaan tot een aangename ervaring te maken, een vruchtbare oefening en een handeling van ultieme dienst aan allen, met inbegrip van uzelf.”

Pauzeer en baadt in haar liefde.

 • Visualiseer dat elke Heer van Licht naar voor treedt, één-voor-één, voor de Goddelijke Moeder staat en de energieën zoals hieronder beschreven uitstraalt. Versmelt met elke Heer van Licht, één-voor-één, en pauzeer telkens nadat hun essentie in je zijn is ingeprent:
 • De energieën van de Eerste Heer van licht zijn gestabiliseerd in blauw-groene trilling, de mix van Hemel en Aarde.
  • De energieën van de Tweede Heer van licht zijn gestabiliseerd in een briljante gele trilling die goddelijke wijsheid vertegenwoordigt.
  • De Derde Heer van Licht straalt trillend rood van goddelijke liefde en levenskracht uit.
  • De Vierde Heer van Licht straalt zeeschuim-aquamarine-blauw uit, en brengt Aarde, Water en Vuur samen.
  • De Vijfde Heer van Licht straalt emerald groen uit, de kleur van waarheid en gaat over in jade, de kleur van de natuur.
  • De Zesde Heer van Licht straalt vurig oranje uit, het licht van de zon, brengt hitte en volledigheid, en materialiseert Geest.
  • De energieën van de Zevende Heer van Licht zijn gestabiliseerd in een diepe violette trilling en vergeestelijken materie. In zijn aanwezigheid zijn is als zich in stil water bevinden.
 • De Maha Heer van Licht staat nu voor de Goddelijke Moeder, verlicht met Zeeschuim-Aquamarine-Blauw Licht met Plantina glinstering.
 • De Maha Heer van Licht en de Goddelijke Moeder smelten samen en vertegenwoordigen de verheven tweelingvlammen. U en uw tweelingvlam, die de Aardse tweelingen vertegenwoordigen, smelten samen met deze verheven tweelingvlammen. Pauzeer en baadt in deze eenheid.
 • U en uw tweelingvlam nemen nu uw positie in binnen de diamantvormige opstelling met de Goddelijke Moeder en de Maha Heer van Licht:
  • Vrouwelijke tweelingvlam in het Noorden
  • Mannelijke tweelingvlam in het Zuiden
  • De Maha Heer van Licht staat in het Oosten
  • De Goddelijke Moeder staat in het Westen
 • Sanat Kumara staat nu in het centrum van deze opstelling. De opstelling verandert in een Diamantvormige Poort van Licht.
 • De Zeven Heren van Licht stappen nu in deze opstelling en staan op zeven punten rond de Diamantvormige Poort van Licht. Zij vormen een Zeven-Bladerige Lotusbloem van Licht.
 • Herhaal de implosie/explosie hieronder drie kee
  • Visualiseer dat de twee verheven tweelingvlammen en de Aardse tweelingvlammen in Sanat Kumara imploderen in het centrum en alle vijf versmelten in Eenheid.
  • De Eenheid van de vijf explodeert om vervolgens elk van de Zeven Heren van Licht te bereiken.
  • De volledige energie implodeert bij elke Heer van Licht en explodeert dan terug naar de vier tweelingen en Sanat Kumara.
 • Met de derde explosie wordt de gehele Troon van het Absolute volledig verlicht waardoor een Cocon van Licht binnen in de Zuil van Licht wordt gevormd. De Zuil van Licht breidt zich uit naar beneden naar alle lagere tronen.
 • De Zesde Heer van Licht plaatst een Bal van Oranje Licht, de grootte van een pompoen, rond de drie lagere chakra’s – zonnevlecht, heiligbeen- en wortelchakra. Schitterend Oranje Licht vertrekt vanuit deze regio, van je buik tot je staartbeen. Warmte, bescherming en kracht vertrekt vanuit deze regio om heling en creatieve kracht te brengen.
 • Reizend in de Pilaar van Licht, naar de volgende bovenliggende Troon, bereik je de Troon van Creatie. De Goddelijke Moeder baadt u in de Quantum poel van Creatie. Ze biedt je de gratie om de kracht en de macht te ontvangen om al je taken te vervullen. De sjabloon voor de Originele Blauwdruk van Perfectie om de Goddelijke en Wereldse missies te vervullen wordt bij u opgeladen. Heling van de fysieke, emotionele, mentale, spirituele en etherische lichamen wordt ontvangen. Uitbreiding van deze lichamen om alle afval te absorberen en te transmuteren en meer licht te bevatten wordt toegestaan.
 • Gecocooned in het Licht, stap je in de Pilaar en beweegt naar beneden toe, van de Troon van Creatie naar de Troon van het Absolute.. De Goddelijke Moeder en de Zeven Heren zegenen de nieuwe herstelde originele Blauwdruk terwijl u verdergaat op uw reis naar beneden.
 • De Zuil bereikt de Troon van Paramatman, de zetel van de Maha Heer van Licht en versterkt de Cocon met Paramatman Licht.
 • Het Licht reikt naar beneden tot aan de Troon van de IK BEN DIE IK BEN en voegt zich samen met de aanwezigheid van de IK BEN.
 • Het Licht vervolgt zijn weg naar beneden, van uw hogere chakra’s tot aan uw Kroonchakra en tot aan alle chakra’s van uw fysieke lichaam.
 • Zodra het Licht het bewustzijn van deze derde dimensionale werkelijkheid bereikt, wordt de hele Aarde met dit Net van Licht verlicht.
 • Visualiseer nu de legioenen van Yahoweh-El die schouder-aan-schouder staan en een Cirkel van Licht en Bescherming vormen rond dit Net van Licht. Visualiseer Metatron in mannelijk aspect als Heer Metatron die de platina sfeer van heling en bescherming vormt rond het legioen van Yahoweh-El. Metatron, de mannelijke kracht en Yahoweh-El, de vrouwelijke kracht, zijn de definitieve tweelingvlammen, de kosmische aspecten die de definitieve lagen van heling en bescherming vormen rond dit Net van Licht.
 • Zeg nu,

“Ik verzegel dit Net van Licht met de aanwezigheid van de Zeven Heren van Licht, de Maha Heer van Licht en de Goddelijke Moeder; dat de heerschappij van licht mag beginnen, dat de kracht van het licht zich mag openbaren, dat de creatieve kracht van de Goddelijke Moeder voorspoed en vrede mag brengen voor alle zielen. Ik beveel dit Net van Licht volledig actief te blijven tot aan mijn volgende herhaling. Ik roep mijn beschermengelen en elementalen op om het volledig actief te houden onder de begeleiding van Metatron, Sanat Kumara, Zeven Heren van Licht, Maha Heer van Licht en de Goddelijke Moeder. Zo is het. Het is volbracht.”

Samenvatting van Fase I

Als u voor het eerst start met dit net, dan dient u Fase I zeven maal uit te voeren vooraleer verder te gaan met Fase II en III. Als u reeds het gehele net van 28 dagen van de laatste nieuwsbrief vervolledigd hebt, start dan met de combinatie van Fase I, II en III, zoals in deze nieuwsbrief opgegeven.

 • Visualiseer een driehoek met Sanat Kumara in het Noordelijke punt, vrouwelijk tweelingaspect in het Zuid-Oosten en mannelijk tweelingaspect in het Zuid-Westen.
 • Sanat Kumara verzendt de Smaragd-Groene Straal van Mentale Klaarheid door de palm van zijn rechterhand naar uw mannelijke aspect (Zuidwesten punt). Hij verzendt de Perzik-Roze Straal van Emotionele Reiniging door de linkerhand naar het vrouwelijke aspect (Zuidoosten punt).
 • Het Smaragd-Groene begint te draaien binnenin het mannelijke aspect.
 • Het Perzik-Roze begint te draaien binnenin het vrouwelijke aspect.
 • Het Smaragd-Groene zal dan naar het vrouwelijke aspect beginnen bewegen, terwijl het Perzik-Roze dan naar het mannelijke aspect zal beginnen bewegen.
 • De twee ontmoeten elkaar halfweg en smelten samen. Vanuit deze samenkomst en samensmelting begint er een uitbasting van licht voort te komen.
 • Deze uitbarsting van licht begint te veranderen in helder Puur Wit Licht met Platinum glans. Dit nieuwe licht begint de hele driehoek op te vullen. De drie punten beginnen te draaien en exploderen in het centrum van de driehoek.
 • Sanat Kumara, de mannelijke tweelingvlam of mannelijke polariteit en de vrouwelijke tweelingvlam of vrouwelijke polariteit versmelten dan in eenheid gekoppeld aan uitbarstingen van Zuiver Wit Licht met glinsterend platinum licht. Pauzeer, terwijl u deze oefening visualiseert en adem 3 keer om deze helende uitbarsting van energie volledig te absorberen.
 • Vanuit de explosie van de drie in het centrum van de driehoek, wordt er een Zuil van Licht gecreëerd. Deze spreidt zich uit vanonder je voeten tot in de centrale hart-kern van Moeder Aarde. De explosie brengt energieën van mentale klaarheid en emotionele reiniging naar Moeder Aarde. De Zuil spreidt zich uit vanaf de top van je hoofd door je hogere chakra’s tot aan de Troon van de IK BEN DIE IK BEN. Gezeten op de Troon is de schitterende verlichte perfecte aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, God in vorm.
 • Zeg nu,

“Ik verplicht dit Net van Licht om volledig actief te blijven tot mijn volgende herhaling. Ik roep mijn beschermengelen en de elementalen op om het volledig actief te houden onder de begeleiding van Metatron, Sanat Kumara, Zeven Heren van Licht, Maha Heer van Licht en Goddelijke Moeder.”