Maart 2008

Beste Vrienden,

Maart is een maand voor een nieuw begin. Aangezien de Noordelijke Hemisfeer de ingang in de lente op lente equinox (20-22 Maart) viert, gaat de zuidelijke Hemisfeer de herfst in. Voor onze nieuwsbrief van Maart heb ik een groot helend net gekozen dat door onze Heer Melchizedek wordt aangeboden (mel-ki-ze-Dek). Van dit net, zegt Melchizedek:

“Dit is een grote oefening om u te verbinden met de missie van uw ziel en u te versnellen op uw geestelijke weg. Het zal de terugkeer en de reunie van al uw zielfragmenten vergemakkelijken die hun energieën van u hebben teruggetrokken als resultaat van grote ontbering en moeilijkheden door vele levens in de dichtheid van Aardse gebieden. Een zielherwinning van deze grote schaal kan een ervaring brengen van volledigheid en verwantschap of het terug behoren tot uw lichaam en zijn. De energieën van de Universele Logos en de Melchizedek Broederschap zullen u in al uw taken en inspanningen ondersteunen; zowel verheven evenals werelds.”

Herinner u dat de poortdagen voor deze maand de volgende zijn: 3/3, 3/18, 3/30 en Maart Equinox (rond 3/20-22). Dit zijn allen grote tijden voor gebeden en bezinning, meditatie en aanroeping.

Heer Melchizedek is het grote wezen die de Logos of “Woord” is voor ons volledige heelal (deze verwijzing wordt ook gemaakt in de Heilige Bijbel, boek van Ontstaan (Genesis): “in het begin was het Woord….”). Ons heelal bestaat uit vele miljoenen melkwegen. Ons eigen sterrenstelsel, de Melkweg, bestaat uit vele miljoenen stersystemen en is toch één van de kleinere melkwegen binnen ons heelal. Ons sterrensysteem (of zonnesysteem zoals het beter gekend is) bestaat uit onze zon, de planeet Aarde en haar maan, Mars en Venus, de twee planetaire lichamen aan beide zijden van onze planeet, en alle andere planeten met hun manen, die het systeem vervolledigen. De zetelende Goden voor onze zon zijn Heer Helios en Lady Vesta. Samen vormen zij de Zonnelogos voor ons sterrensysteem. De zon is de planeet waar zij verblijven.

Onze eigen planeet Aarde heeft ook een Planetaire Logos. Zijn naam, die u reeds van onze diverse gechannelde berichten in het verleden kunt kennen, is Sanat Kumara. Samen met zijn tweelingvlam, Lady Venus, verblijven zij op de planeet Venus. Onze Planetaire Logos verblijft niet op Aarde. Dit is toe te schrijven aan de dichtheid en de energetische verontreiniging waarin de Aarde in recente tijden is teruggevallen (ongeveer de laatste 18.500 jaar). Sanat Kumara heeft ons verteld dat hij onze planeet wel kon bezoeken in het verleden, tijdens het hoogtepunt van grote beschavingen op aarde. Tijdens het hoogtepunt van het tijdperk van Atlantis (ongeveer 50.000 jaar geleden), kwam hij één keer per jaar naar de Aarde, om de Vlam van God-Eenheid terug aan te steken in de altaren van de grote tempels van Atlantis. Vóór die tijd, tijdens de tijden van Lemuria (ongeveer 350.000 jaar geleden), bezocht Sanat Kumara de Aarde vier keer per jaar tijdens elke Solstice (zonnewende) en Equinox (dag en nachteveningspunt). In onze channelings, heeft Sanat Kumara ons verteld dat de laatste periode dat een fragment, of essentie, van zijn ziel een fysieke belichaming in incarnatie op deze wereld aannam, als Zoroaster of Zarathustra was, de profeet van het Oude Zoroastrian geloof. Volgens Sanat Kumara, is hij meer dan eens op Aarde verschenen, allereerst 8.000 jaar geleden, om het begrip te brengen dat de dualiteit van licht en duisternis in een constante strijd verkeren over het lichaam van de Aarde en het bewustzijn van alle zielen. Hij bevorderde de heilige eigenschappen van vuur en het belang om een heilige Vlam te plaatsen op de altaren van elk huis en elke tempel. Zelfs tot op vandaag, bewaren de mensen van het Zoroastrian geloof vuur in heilige altaren in hun huizen. Sanat Kumara heeft ons ook meegedeeld dat twee kleinere fragmenten van hem als Zoroaster kwamen, respectievelijk ongeveer 5.000 jaar en 3.000 jaar geleden. Dit heeft waarschijnlijk bijgedragen tot de verwarring onder historici betreffende de tijd van het leven van Zoroaster op Aarde.

Wij prijzen ons gelukkig om een vertegenwoordiger van onze Planetaire Logos, levend op aarde onder ons te hebben in deze huidige tijd. Dit is de Heer Christus Maitreya, de WereldLeraar. Hij wordt zeer geëerd door de volledige hiërarchie van Meesters en grote wezens, met inbegrip van onze Universele Logos, Lord Melchizedek. Christus Maitreya is een groot meester die reeds vele mirakelen heeft gemanifesteerd. Hij is tussen grote menigten van mensen op belangrijke plaatsen verschenen, en beloofd om zijn aanwezigheid wereldwijd op een aangewezen tijdstip kenbaar te maken, wat de toestand van de wereld zal veranderen en de weegschaal zal doen overhellen ten gunste van het Licht (zie Share International (engelstalig) of Share Nederland (nederlandstalig) voor meer informatie over de verschijningen en de mirakelen van Christus Maitreya). Degenen onder de bevolking van de Aarde, die voor hun eigen Licht zijn ontwaakt, zullen zijn boodschappers zijn. Sanat Kumara, onze Planetaire Logos, Melchizedek, onze Universele Logos en Metatron, het grote wezen die deze creatie tot manifestatie heeft gebracht, samen met de Goddelijke Moeder, die de creatieve kracht is achter alle manifestatie, werken door ieder van ons om wereldwijd het proces van de verschijning van Christus Maitreya te versnellen. Ik heb verwijzingen naar Christus Maitreya in mijn boek Gifts III. Het hoofdstuk van Christus Maitreya is voor u beschikbaar door hier (engelstalig) te klikken.

Samen moeten wij het Quotiënt van Licht en het Collectieve Bewustzijn van zielen opheffen. Wij versnellen de trillingsfrequentie van de Aarde met onze meditatieoefeningen, Netten van Licht, gebeden, aanroepingen, groepsceremonies en recitaties van mantras en besluiten (gelieve te verwijzen naar de Net van Licht versnellingsoefeningen die door Sanat Kumara in de uitgaven van November en van December 2007 van onze nieuwsbrief worden gegeven). Wij zullen sommige van deze mantras, gebeden en aanroepingen op een regelmatige basis toevoegen op onze homepage. Gelieve deze aanroepingen af te printen en hen elke dag zo vaak te herhalen als u kunt. Zij zullen helpen om uw eigen trilling en het Quotiënt van Licht voor de planeet op te heffen. Dit zal tot een bevorderlijker milieu leiden, voor het doen ontwaken van andere zielen, het opheffen van het collectieve bewustzijn en zal uiteindelijk het naar voortreden van onze geliefde leraar, Christus Maitreya, versnellen. In Gifts III: Giften voor Praktische Begeleiding in het Dagelijkse Leven, heb ik een meer gedetailleerd verslag van de historische achtergrond van Heer Melchizedek evenals een voorproefje van zijn channelings uitgebracht.


Melchizedek

Melchizedek

Gechanneld 4 Jan, 2008

Mijn Geliefde Harten,

Ik ben Melchizedek

Haal diep adem.

Visualiseer uzelf vóór Heer Melchizedek, de Universele Logos staan. Visualiseer Melchizedek in zijn ceremonieel gewaad en Koninklijke Blauwe mantel. In zijn hand, de Scepter van Universele Macht en op zijn hoofd, een Kroon van Goud. Over zijn borst wordt het Gouden Kruis en het Embleem van de Universele Logos getoond.

Visualiseer dat Melchizedek met zijn armen uitgestrekt staat. Het paars blauwe licht van de Universele Logos vloeit voort uit de palmen van zijn handen, zijn derde oog; zijn kosmisch hart, zijn hart, en zijn zonnevlecht, naar u. Het licht gaat uw volledige vijf lichaamssysteem binnen en brengt u de heling die alle pijn en de schade verwijdert uit vele levens van incarnatie in de dichtheid van dit wereldse gebied. Ik roep nu 33 leden van de Melchizedek Broederschap op, die nauw met uw ziel verbonden zijn en zich bewust zijn van de missie van uw ziel, om in een cirkel rond u te gaan staan. Heer Melchizedek en u bevinden zich in het centrum van deze cirkel. Zij staan schouder-aan-schouder, en stralen hetzelfde paars blauwe licht naar u uit in het centrum van de cirkel. Dit is de essentie en de substantie van zuiver Melchizedek Licht. Neem een diepe adem en creëer een intentie voor de heling die u op het punt staat te ontvangen. Zeg,

“Ik vraag dat de energieën van mijn Heer Melchizedek en de 33 leden van de Melchizedek Broederschap zich met mijn vijf lichaamssysteem versmelten en verbinden, en mijn trilling verhogen. Ik vraag deze energieën om zich vanuit de harten van deze wezens met mijn eigen hart te verbinden, vanuit hun kosmische hart naar mijn kosmische hart, vanuit hun derde oog naar mijn derde oog en vanuit hun zonnevlecht naar mijn zonnevlecht. Ik vraag dat alle pijn, afval en schade die mijn lichaam en mijn zijn, mijn ziel en mijn persoonlijkheidsaspecten werden toegediend, door deze heling worden bevrijdt.”

Neem een diepe adem en pauzeer om de helende energieën toe te laten door te dringen in uw vijf lichaamssysteem en uw ziel- en persoonlijkheidsaspecten.

Visualiseer nu de Legioenen van Aartsengel Michael die een andere cirkel creëren rond deze volledige formatie. Zij staan ook schouder-aan-schourder rond deze cirkel. Hun Zwaarden van Genade worden getrokken uit hun scheden en worden omhooggehouden boven de volledige formatie met u, Heer Melchizedek en de 33 leden van de Melchizedek Broederschap in de cirkel. Visualiseer dat de punten van hun zwaarden elkaar raken in het centrum van de koepel en een elektrische lading van Aqua-Marineblauwe Licht creëren. Een glinsterend Aqua-Marineblauwe Licht van Goddelijke Genade, Goddelijke Bescherming en Goddelijke Begeleiding stroomt neer van de punten van hun zwaard in de koepel en naar beneden, naar u. Dit licht zal u onophoudelijk met energieën van Goddelijke Genade opladen en zal u tegen alle lagere trillingsfrequenties beschermen.

Visualiseer dat deze volledige formatie wordt gevormd binnen de Pilaar van Zuiver Wit Licht, die vanuit de Troon van het Absolute, het Verblijf van de Goddelijke Moeder, naar beneden wordt gehaald. Binnen deze Pilaar worden uw energieën naar boven getrokken, omhoog naar alle Tronen. Neem een diepe adem en een pauzeer een ogenblik.

Wij beginnen nu met de reis om naar elke troon op te stijgen binnen de Pilaar van Licht. Wij bereiken de Troon van de IK BEN DIE IK BEN. U bevindt zich vóór de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN binnen de Formatie van licht met Heer Melchizedek, de Melchizedek Broederschap en de Engelenlegioenen van Michael. Visualiseer uzelf terwijl u zich samensmelt en uitbreidt en verenigt met de essentie van God in Vorm, vastgehouden binnen de Aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN. Neem diep adem en baadt in deze energieën.

Door de Pilaar van Licht bewegen wij ons omhoog naar alle Tronen die bestaan in hogere gebieden en dimensies van werkelijkheid tot wij de Troon van Niet-te-onderscheiden Bron bereiken. Dit is de Troon van God in Niet-Vorm, de Niet-gemanifesteerde Aanwezigheid van God. Dit is Zuiver briljant Licht. Dit is energie, die zonder vorm maar gevuld met de essentie van Zuiver Licht blijft. Wij bevinden ons vóór deze essentie in de Formatie van Licht met de entourage van Melchizedeks en de Engelenlegioenen van Michael. Visualiseer dat u zich verenigt, samensmelt en ontvangt van het licht van het bewustzijn dat wij als Niet-te-onderscheiden Bron kennen. Visualiseer dat u zich in dit licht uitbreidt, dat u heelt van alle pijn, strijd en afval, opgestapeld van het leven in fysieke belichaming. Neem diep adem en pauzeer in deze energieën.

Vraag nu dat al uw energieën terug naar de staat van zuiverheid en onschuld worden gebracht, die voor u oorspronkelijk bedoeld was. Zeg:

“Ik vraag dat al mijn vijf lichaamssystemen, mijn verstand, mijn emoties, mijn zielen en mijn persoonlijkheidsaspecten terug naar de staat van zuiverheid en onschuld worden gebracht die voor mij oorspronkelijk bedoeld was in het Goddelijke Plan dat in de hart-kern van de Niet-te-onderscheiden Bron wordt vastgehouden”.

Neem diep adem en baadt in deze energieën, laat toe dat de heling u wordt toegediend.

Samen met Heer Melchizedek, de Melchizedek Broederschap en de Engelenlegioenen van Michael, reizen wij hoger en verder in de diepte van Licht naar de Troon van het Absolute, de verblijfplaats van de Goddelijke Moeder. Wij bevinden ons vóór de Troon van de Goddelijke Moeder en vragen haar om ons te zegenen. Visualiseer dat het silhouet van een vrouwelijk wezen vanuit de Troon verschijnt en zich vóór u bevindt. Zij plaatst haar linkerhand op uw borst en haar rechterhand op uw rug in lijn met uw hartchakra. Zij begint met het uitstralen van haar Goddelijk Licht naar u, van haar handen naar uw hart. Dit is het Licht van de Creatieve Kracht van het Vrouwelijke Principe van Bestaan; de Creatieve Kracht die deze volledige creatie vorm heeft gegeven. Alles wat u door dit lichaam ervaart, is gecreëerd vanuit haar Goddelijke Liefde en Gratie. Door haar Gratie, zijn alle dingen zichtbaar en zijn alle dingen mogelijk. Aan haar, zullen wij de originele blauwdruk van perfectie vragen om nogmaals op uw lichaam en zijn te worden ingeprent. Neem diep adem en pauzeer alvorens we de blauwdruk ontvangen.

Zeg nu,

“Ik vraag vanuit de Troon van het Absolute en de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder om de Originele Blauwdruk van het Melchizedek Licht en Orde in mijn DNA structuur te laten ontwaken. Ik vraag dat alle fragmenten van mijn ziel nogmaals worden herenigd. Ik vraag om heling, gezondheid, en volledigheid voor mijn persoonlijkheidsaspecten en zielfragmenten door deze bijeenkomst. Ik vraag vooral om het helen van mijn zenuwstelsel en sterkte in mijn persoonlijkheid en karakter om met de Goddelijke Missie van mijn ziel verder te gaan. Ik vraag om de zegen en de gunst van de Goddelijke Moeder om mijn levenskracht opnieuw te verbinden met de levenskracht van de Melchizedek Broederschap, onder de begeleiding van Heer Melchizedek, de Universele Logos. Ik vraag om opnieuw te worden geënergetiseerd, gekalibreerd, verfrist en herenigd met de Melchizedek essentie, eens en voor altijd, en naar complete gezondheid en volledigheid te worden gebracht. Ik vraag Heer Melchizedek om al mijn zielfragmenten en mijn persoonlijkheidsaspecten te belichten en om me op het pad van het vervullen van mijn Goddelijke Missie te versnellen.”

Neem diep adem en visualiseer uzelf deze zegen ontvangen.

Visualiseer nu dat ieder van de 33 leden van de Melchizedek Broederschap toetreedt om u met hun eigen energiegebied te bedekken. Tot slot, visualiseer de aanwezigheid van Heer Melchizedek die uw energielichamen belicht terwijl hij boven u uittorend en zijn Universeel Licht naar u straalt in de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder. Gezondheid, volledigheid, heling, vreugde, vrede en harmonie worden bij u hersteld door deze bijeenkomst. Uw fysiek lichaam, etherisch lichaam, emotioneel lichaam, mentaal lichaam en geestelijk lichaam worden verfrist, verjongt en bedekt door het briljante licht van de Universele Logos. De volledige structuur van uw lichtlichaam wordt nu bedekt door de aanwezigheid van Heer Melchizedek, de Universele Logos. In uw naam, vraag en verorden Ik, Melchizedek, het volgende: Zeg,

“Wij vragen deze volledige formatie van licht om dit Net van Licht te blijven opladen met de zegeningen en de helingen die werden gevraagd, vanaf deze dag. Wij vragen dat deze heling zal verdergaan en zal versnellen met elke herhaling van deze meditatie-oefening”.

Visualiseer nu, dat u een gebed van dankzegging aan de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder en de Troon van het Absolute aanbiedt, terwijl wij ons terugtrekken. Samen met Heer Melchizedek, 33 leden van de Melchizedek Broederschap en de Engelenlegioenen van Michael draaien wij naar beneden door de Pilaar van Licht terug naar de Troon van de Niet-te-onderscheiden Bron, en bieden een gebed van dankzegging aan, aan deze Troon. Wij zetten onze benedenwaartse reis verder tot aan de Troon van de IK BEN DIE IK BEN. Wij bieden een zegen en een gebed van dankzegging aan. Breng uw essentie en energie terug naar het bewustzijn van uw lichaam.

Herhaal deze meditatie-oefening elke dag voor 22 dagen en verder. Dit is een grote oefening om u te verbinden met de missie van uw ziel en u te versnellen op uw geestelijke weg. Het zal de terugkeer en de reunie vergemakkelijken van al uw zielfragmenten die hun energieën van u hebben verwijdert als resultaat van grote ontbering en moeilijkheden door vele levens in de dichtheid van Aardse gebieden. Een zielherwinning van deze grote schaal kan een betekenis brengen van volledigheid en verwantschap, of het terug behoren tot uw lichaam en zijn. De energieën van de Universele Logos en de Melchizedek Broederschap zullen u ondersteunen in al uw taken en inspanningen; zowel verheven evenals werelds.

Met grote liefde IK BEN Melchizedek. Zo is het.

Samenvatting

  • Visualiseer uzelf en dit volledige net binnenin de Pilaar van Zuiver Wit Licht
  • Visualiseer uzelf vóór Heer Melchizedek staan. Paars Blauw Licht straalt vanuit zijn handen, zijn derde oog, zijn ZonneVlecht, zijn Hart en zijn Cosmische Hart naar uw hart
  • Visualiseer een cirkel van 33 leden van de Melchizedek Broederschap die zich schouder-aan-schouder bevinden rond u en Heer Melchizedek. Zij richten hetzelfde Paars Blauwe Licht naar u in het centrum.
  • Visualiseer de Legioenen van Aartsengel Michael die schouder-aan-schouder staan in een cirkel rond de cirkel van 33, Heer Melchizedek en uzelf
  • Visualiseer dit volledige net dat omhoog beweegt binnen de Pilaar van Licht, naar de Troon van de IK BEN DIE IK BEN waar u met de IK BEN samensmelt, en verenigt met de essentie van God in Vorm
  • Visualiseer dit volledige net dat omhoog beweegt tot aan de Troon van de Niet-te-onderscheiden Bron. Smelt samen en ontvang het helende Licht van de Niet-te-onderscheiden Bron
  • Visualiseer dit volledige net dat omhoog beweegt, binnen de Pilaar van Licht, tot aan de aanwezigheid van de Troon van het Absolute en de Goddelijke Moeder. Sta vóór de Goddelijke Moeder terwijl zij één hand aan beide kanten van uw hartchakra houdt. Vraag om heling en hereniging van de persoonlijkheids- en zielfragmenten.
  • Beweeg spiraalsgewijs naar beneden naar het bewustzijn van uw eigen lichaam, stoppend en een gebed van dankzegging zeggend aan elke Troon langsheen de weg.