Januari 2008

Beste Vrienden,

Ik zou u al vele zegeningen voor een zeer Gelukkig Nieuw Jaar willen zenden!

Ik geef de nieuwsbrief van deze maand al vroeg vrij. Dit is omdat 1 Januari 2008 een poortdag is. De poortdagen zijn tijden dat de deuropeningen of de portalen tussen ons gebied van werkelijkheid en hogere gebieden open zijn. Dit betekent dat de verbinding met de hogere gebieden gemakkelijker is. U zult een grotere kans hebben op een duidelijke meditatie en een duidelijkere verbinding met de Meesters. Het betekent ook dat een versnellingsproces plaatsvindt. Daarom, wanneer u bidt, mediteert, uw netten van licht beoefent, of om het even welk soort ceremonie op deze dagen, zal het een veel grotere invloed hebben dan andere dagen. Ik zou u op voorhand berichtgeving willen aanbieden over de eerste van deze poortdagen, welke 1/1/2008 is.

Er zijn 12 poortdagen elk jaar: 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, all the way to 12/12. Recentelijk, worden we ons ervan bewust dat grotere energie doorkomt op deze poortdagen terwijl de planeet groeit in bewustzijn. We hebben te maken met interplanetaire activiteiten terwijl onze Aarde haar eigen vibratie verhoogt. Ze communiceert op een hoger niveau van bewustzijn met andere planeten in ons zonnestelsel. Het ontvangen van verhoogde energieën op deze poortdagen wordt meer opgemerkt door diegenen onder ons die gevoeliger zijn voor die energieën.

Gedurende 2008, zijn er drie zeer belangrijke poortdagen. De eerste is 1/1/2008. De numerologie van deze datum is 01-01-10, zoals 2+8=10. De twee andere belangrijke poortdagen van dit jaar zijn 8/8/08 en 10/10/2008 (10/10/10). In de numerologie, zoals onderricht door de erkende wiskundige en filosoof Pythagoras uit de oudheid, worden alle nummers opgeteld om de eerste negen cijfers te vormen van 1 tot 9. Elk van deze nummers hebben specifieke kwaliteiten en waarden. 10 is 1, omdat 0 geen numerologische waarde heeft. 11 is 2 (1+1=2). 12 is 3 (1+2=3), en zo verder.

1 is het nummer van nieuwe beginnen. 1+1+1 (01/01/2008) vormt 3, welke het nummer is van de creatieve kracht van het Universum. Het is ook het nummer van onze geliefde Sanat Kumara, de planetaire logos. De eerste poortdag van de westerse kalender valt op Nieuwjaarsdag, slechts een paar dagen na de viering van de geboort van Meester Jezus. Om deze reden, vind ik dat het aangewezen is om dit jaar te starten met een meditatief net gegeven door Meester Jezus aan onze eigen Susie Farley, de redacteur van onze nieuwsbrief. Dit net is voor het loslaten van angst en negativiteit.

Gelieve ook te noteren dat het de 21ste December Winter Zonnewende is op een punt in het jaar voor de overwinning van licht over duisternis. De dagen beginnen langer te worden vanaf dat punt, ook al is de winter nog maar pas begonnen. Dit is een wonderbaarlijke tijd om datgene los te laten dat ons niet dient als wij en de natuur van duisternis naar licht bewegen.

Hou in gedachten dat nieuwe manen en volle manen ook zeer belangerijke energiedagen zijn. De energieën worden verhoogd voor een drie dagen periode bij elke nieuwe en volle maan (de dag voordien, de dag zelf en de dag erna). Dit zijn belangrijke dagen voor de transmissie van energie van andere planeten, aangepast door de zon via de maan, naar de Aarde en ieder van ons. Diegenen onder ons die hogere niveaus van gevoeligheid hebben bereikt voor verhoogde energieën voelen deze speciale tijden met veel meer intensiteit. Wees niet verrast als u slapeloze nachten hebt de dag ervoor, de dag zelf, en de dag na de nieuwe en volle manen. Hoofdpijn, hoge of lage energie-ervaringen in uw lichaam kunnen ook gevoeld worden rond deze dagen. Geef uzelf een schouderklopje en wees mild met uzelf als u dergelijke gevoeligheden hebt opgemerkt. Als u het niet hebt opgemerkt, maak er dan een punt van om de kalender na te kijken om te zien of uw moeilijke dagen samenvallen met nieuwe en volle maan tijden. We hebben een lijst van nieuwe en volle maan dagen voor het jaar 2008, klik hier om onze “ceremonies” pagina te bezoeken. Het kalmeert de gedachten als u weet dat u deze symptomen ervaart omwille van uw gevoeligheid voor de energieën en omdat de meesters de energieën via u verankeren vanuit de hogere gebieden op deze speciale dagen. Alleen al de mogelijkheid kennen en deze speciale energie-dagen herinneren kunnen ons helpen hier beter mee om te gaan.

Recent, heb ik veel verzoeken ontvangen om workshops te houden in verschillende delen van de US, en de wereld. Ik heb veel tijd gespendeerd om boekmanuscripten en ander geschreven materiaal voor te bereiden, welke stille momenten en focus vragen. Echter, mijn ervaring is dat wanneer we voor de Meesters staan met oprechte harten, zij altijd ons verzoek beantwoorden met liefde en meededogen. Als er een grote reactie is van u allen om in contact te treden met de Meesters via de atmosfeer van een workshop, zullen ze ons dit toelaten en ik ben er zeker van dat ze me zullen toestaan om een paar workshops voor 2008 in te plannen. Op dit moment, bereiden we een workshop aanmeldingsblad voor. Dit zal helpen om het niveau te bepalen van interesse en de geografische locaties welke het meest aangewezen zijn. Volgende maand zullen we workshop formulieren beschikbaar hebben op onze website en zullen we u voorzien van een link in onze februari nieuwsbrief. Ik nodig u uit om ons uw suggesties te verzenden door deze formulieren in te vullen en als u zich zo bewogen voelt, mag u ook u verlangen aangeven om uw diensten als vrijwilliger aan te bieden, een sponser, een deelnemer of in welke capaciteit u wenst om dit in realiteit te helpen brengen.

Het samenbrengen van grote getalen van gelijkgestemde en gelijkhartige mensen kan een groot net van licht creëren. Dit wordt een uitnodigende atmosfeer voor de Meesters om hun liefde en licht te verspreiden en om hun wijsheid met ons te delen. Het principe van “vraag en u zal ontvangen”, is van toepassing op alle Meesters. Een Meester weigert nooit om zijn of haar leringen aan de discipelen te geven. Door onze intenties uit te sturen om hun leringen te ontvangen in een workshop-opstelling, wenken we de Meesters om hun wijsheid met ons te delen en ons in staat te stellen om van grotere dienst te zijn voor hen. Een paar honderd gelijkgestemde mensen die samenkomen om het licht te dienen, kunnen zo’n atmosfeer creëren. 2008, als het nummer 1 jaar, is een groot nieuw begin en een jaar voor manifestatie en creativiteit als Sanat Kumara zijn eigen bewustzijn met ons laat samensmelten via het versnelde net van licht.

Ik ben zeer opgewonden over een ander onderdeel dat aan onze website werd toegevoegd. De Meesters hebben hun verlangen uitgedrukt dat we met elkaar in dialoog treden terwijl we met Sanat Kumara’s Net van Licht werken. Op dit punt, hebben we een blog gecreëerd. Het is speciaal ontworpen voor dialoog tussen hen die met dit net werken (gelieve te kijken naar onze november en december nieuwsbrieven met Sanat Kumara’s instructies voor deze netten). Terwijl de maand zich openbaart, zullen er veel nieuwe onderdelen en onderwerpen worden toegevoegd. Uw deelname en uw energie zullen deze blog tot belangrijke plaats voor onze communie maken en een forum voor toekomstige dialoog. We nodigen u uit om deel te nemen door vragen te stellen, te converseren met anderen, en uw ervaringen te delen. Om toegang te krijgen tot dit nieuwe onderdeel, gelieve hier te klikken op nasrinsafai.com/blog-newsletter/

Tot slot, laat ons samen vastbesloten zijn om ons over te geven aan hoger licht, om in vrede en harmonie te leven en om meer van de geest van onderhoud naar ons toe te trekken met gelijkgestemden en gelijkhartigen. Laat ons de spirituele gemeenschap van licht gebruiken, welke we gecreëerd hebben via deze website, als een sturende kracht. Laat ons samen bidden voor vrede op Aarde en voor een grotere betrokkenheid van de Meesters van Licht, de Maha Heer van Licht, Metatron en Sanat Kumara in onze levens en zijn. Laat ons de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder aanroepen, als de ultieme creatieve kracht, om ons te omhelzen met haar liefde. Laat ons plannen om dit jaar in liefde en licht te leven.
Moge overvloed, vrede, liefde en licht met u allen zijn.

In het Licht van de IK BEN,
Nasrin


Jesus

Net van Licht voor het Loslaten van Angst en Negativiteit

Gegegeven door onze geliefde Meester Jezus

10 September, 2007

Begin deze meditatie door uw ogen te sluiten en Meester Jezus voor u te zien staan. Zijn ogen zijn enorm en helder, en stralen liefde en mededogen uit. Zijn ogen worden een poortweg en hij wenkt u om in zijn ogen te kijken en hem te volgen door deze poortweg. Terwijl u binnengaat in deze ingang bevindt u zichzelf in een prachtig gebied boven onze bestaande wereld. Dit is een andere dimensie, vóór en een beetje boven onze fysieke realiteit. Terwijl u binnengaat, wordt u begroet door de Meesters, Serapis Bey, Saint Germain, El Morya, Quan Yin, Godin Hecate and Moeder Maria. Zij vormen een cirkel van licht en meededogen rond u en Saint Germain die recht voor u staat. Visualiseer het aanzicht van een klok met uzelf in het centrum en gericht naar de positie 12. Saint Germain staat op de positie 12. Moeder Maria op 2, Serapis Bey op 4, GH op 6, El Morya op 8, Quan Yin op 10.

Metatron

. De aartsengelen Uriel, Rafaël, Mika-El (Michael) en Gabriël verschijnen rond de cirkelformatie in de vorm van een diamant. Aartsengel Uriel staat in de positie van het Noorden, Aarstengel Rafaël in de positie van het Oosten, Aartsengel Mika’El in de positie van het Zuiden en Aartsengel Gabriël in de positie van het Westen. Heer Metatron bedekt deze formatie en omvat dit net in zijn licht en liefde. Terwijl het licht van Heer Metatron deze formatie omvat, begint u in tegenwijzerzin te draaien. Geleidelijkaan wordt het draaien sneller en sneller terwijl u de angst en negativiteit, die u niet langer dient, loslaat. Terwijl u verdergaat met draaien, kan u de wezens van licht rond u in ritme horen zingen “de belichaming van alles”. Terwijl u sneller en sneller draait, bereikt u zoveel impuls dat u implodeert in het licht. Laat toe dat er beelden van pijn uit het verleden naar boven komen en laat ze los. Als u meer en meer loslaat, zuivert u uzelf van alle negativiteit. U kan wervelingen van licht voelen die met de klok mee binnenkomen. Visualiseer positieve kwaliteiten van liefde, meededogen, vreugde, vrede en harmonie die doorkomen via deze wervelingen van licht en alle negativiteit vervangen.
Beoefen deze meditatie zo vaak als u wil gedurende de tijd dat het loslaten van angst en negativiteit nodig is. Doe dit zo vaak als u kan voorafgaand aan 1/1/2008, en vooral op die dag.

Gelieve er ook aan te denken om Sanat Kumara’s Versnelde Net van Licht uit te voeren (zei de November en December nieuwsbrieven)