August 2008

Beste Vrienden,

Voor onze Augustus Nieuwbrief, heeft de Goddelijke Moeder verzocht dat we een overvloed-vergrotings Net van Licht maken. Godin Hecate biedt dit net aan door het aanroepen van 13 aspecten van de Goddelijke Moeder.

Vergrotings-netten zijn zeer krachtig aangezien de kaarsen de kristallen bekrachtigen en de kristallen de intentie voor het net vergroten. De kracht en macht van de 13 Godinnen worden aanroepen om onze intenties verder te versnellen. De Goddelijke Moeder heeft opgedragen om te voorzien in al onze wereldse behoeften, in het bijzonder om financiële voorspoed en overvloed tot ons te brengen via de vorm van dit net.

De maand augustus is een belangrijke maand, aangezien speciale energie-dagen en poort-dagen elkaar opvolgen. Dit jaar is 8/8/8 een belangrijke dag aangezien 8 het universele nummer voor overvloed en voorspoed is. Het symbool van oneindigheid is een nummer 8, op zijn kant gedraaid. Met betrekking tot augustus 2008, heeft Metatron gezegd,

“8 is het teken van Eeuwig Leven, het teken van oneindigheid, het symbol van overvloed, het symbool van eenheid. Herinner u 8/8/8 als en zeer belangrijke poort-dag.”

Poorten van hemelse gebieden staan wijd open om oneindige overvloed op ons te laten stromen. Drie achten zullen het manifestatie-proces versnellen aangezien 3 het nummer is van de creatieve kracht van Moeder.

De Goddelijke Moeder heeft verzocht dat ik speciale heldere quartz clusters bestel om op het symbool van oneindigheid in het centrum van dit net te plaatsen. Deze kristallen clusters zijn veel groter dan de andere clusters welke ik reeds heb aangeboden via onze ‘Infinite Light Crystal Gallery’. Om de wensen van de Goddelijke Moeder te eerbiedigen, biedt ik deze aan tegen $18.00 elk (+ 12€). Klik hier om deze kristallen te zien. Zoals beloofd, zal ik elk van deze kristallen in uw naam opladen met de Goddelijke Moeder en de 13 Godinnen en met uw speciale intenties, om de kracht van dit Net te vergroten. Elke punt van de cluster kan een aspect van de Goddelijk Moeder voorstellen.

Als u uw eigen favoriete heldere quartz of roze quartz hebt, voel u vrij om deze in de plaats te gebruiken. Ik heb in het samenvattend gedeelte (onderaan) uitgelegd hoe uw eigen stuk op te laden en te gebruiken met dit net.

Andere belangrijke energie-dagen in Augustus zijn 12/8, 16/8, 20/8, 24/8, 27/8, 28/8 en 29/8. Kort samengevat is praktisch elke dag in augustus een speciale dag.

Speciale Aankondiging

U wordt uitgenodigd voor een gratis groep-channeling sessie via telefoon-bijeenkomst.

Metatron heeft iedereen onder u uitgenodigd voor een groep-channeling sessie om een ceremonie uit te voeren op 8/8/08 om 8:00PM EST (voor Europa is dit op 9/8/08 om 2:00AM CET). Voor degenen die kunnen deelnemen, en voor het gebruik op andere dagen van de maand, zullen we een audio-opname van deze channeling op de website zetten. Metatron wenst ons een ceremonie aan te bieden en een Net van Licht te vormen om de verjaardag van de Harmonische Convergentie en andere belangrijke dagen in Augustus te eren, wanneer het Quotient van Licht toeneemt en onze gebeden en aanroepingen worden vergroot.

Hij zal de belangrijkheid van de energie-dagen in augustus uitleggen en hun impact op onze levens in de dagen en maanden die daarop volgen. Ik moedig u allen over heel de wereld aan om u bij ons aan te sluiten voor deze belangrijke gebeurtenis. Samen kunnen we de wereld veranderen.

Ik heb onze Web Master gevraagd om onze Augustus nieuwsbrief vroeg vrij te geven om u een voorsprong te geven voor de opstelling van het Kaarsennet.

Tijdens deze veelbelovende maand augustus, wens ik u veel vreugde en geluk.

In het licht van de IK BEN,

Nasrin


Verhandeling van de Goddelijk Moeder over Overvloed en Voorspoed

Gechanneled 15 january, 2008

Mijn kinderen van Licht, Ik ben uw Goddelijke Moeder.

Ik heb u geroepen omdat we bewegen naar versnelde energieën van Licht. Dit betekent dat u een gelegenheid hebt, de kracht van deze versnelling te gebruiken om impuls te ontvangen voor al uw inspanningen. U kan uzelf zowel fysiek als spiritueel uitbreiden door op het tij van deze energieën te surfen. Wanneer u volledig tevreden bent en wanneer de wereld u alles in overvloed aanbiedt, hebt u een veel betere kans om het Licht te dienen. U kan dan al uw tijd en energie reserveren om uw goddelijke missie te volbrengen. Zolang u worstelt om te overleven, bent u afgeleid van het werkelijke doel van uw incarnatie, het doel van uw ziel.

Dit is de reden dat ik tot u zeg; vraag serieus en constant voor financiële overvloed en voor fysieke bekrachtiging om deze te gebruiken in dienst van het Licht. Blijf erom vragen totdat u volledig tevreden bent. Maak er een mantra van, op een moment-tot-moment basis, vraag met elke adem om overvloed en voorspoed in uw leven. Vraag om alles wat u wil, in vreugde en dankbaarheid. Vraag om alles wat uw leven gemakkelijker, comfortabeler, aangenamer, gezonder, beter, vredevoller en harmonieuzer maakt.

Wanneer u uw energie niet besteed aan het worstelen om te overleven, kan u van veel grotere dienst zijn voor het Licht, voor de geliefde Meesters en voor mij, uw Goddelijke Moeder.

Wanneer u sterk, krachtig, gezond, heel en vreugdevol wordt, kan u een veel groter oppervlak van Licht dragen. Altijd en op alle plaatsen, met al uw gedachten en heel uw hart, streef ernaar om beter te worden, grootser, onmetelijker, en in staat om Licht te absorberen en dit Licht naar allen te verspreiden.

Zeg; “Ik ben gelukkig, ik ben vreugdevol, ik ben dankbaar, ik ben vredevol, en ik ben in harmonie met alle Elementen. Ik verzoek alle Elementen, ik verzoek het Universum, ik verzoek de Meesters, ik verzoek het Licht, ik verzoek de Heren van Licht, ik verzoek de Bewakers van Licht om begeleiding en ondersteuning voor; meer financiële overvloed, meer voorspoed, meer middelen, meer mensen in mijn dienst, meer opbrengst van de 5 Elementen, meer boven en voorbij verwachtingen, meer boven en voorbij beperkingen. Ik raadpleeg de onbegrensde bronnen; ik raadpleeg het oneindige potentieel van het Universum. Ik raadpleeg de het onbegrensde potentiëel van de Troon van de Goddelijke Moeder, de Troon van de Niet-Manifese Bron, de Troon van Paramatman Licht, en de Troon van Creatie. Ik streef naar meer overvloed; ik streef naar boven en voorbij beperkingen. Ik raadpleeg en roep tot mij de onbeperkte middelen van het Universum.”

Ik verzoek om overvloed en voorspoed van de 5 Elementen die de bouwstenen zijn van onze creatie. Ik verzoek om overvloed en voorspoed van het universum, van de Meesters, van het Licht, van de Heren van Licht en van de Bewakers van Licht. Ik zoek en ik zal vinden, ik zal voorspoedig en overvloedig zijn, nu en voor altijd.

“Ik vraag alle Goddelijke Tronen en de Meesters van Licht om me te helpen het onbegrensde potentiëel van het Universum aan te raken en om de wegen voor mij te verbreden om onbegrensde overvloed, onbegrensde middelen, onbegrensde mankracht te bereiken, en om de uitgestrektheid bereikbaar te maken. Ik aanroep het onbegrensde potentiëel van de uitgestrektheid van het Universum en ik magnetiseer het naar mezelf. Ik smelt samen in het Magnetische Krachtveld van het Vrouwelijke Principe en ik trek het met elke adem naar mij toe. Ik raadpleeg en trek grotere en grotere niveaus van magnetisatie om groter potentiëel te laten neerkomen naar me toe, meer mogelijkheid om meer te doen in dienst van het Licht, meer impuls en grotere versnelling in de evolutie van mijn ziel en in alle wereldse ondernemingen.”

“Laat me gegrond zijn, laat me mijn voeten op de grond hebben. Laat me in volledige overgave, aanvaarding en wetenschap zijn dat mijn overvloed op het punt staat om te gebeuren, het is immanent (overal aanwezig). Laat me mijn vaste voet hebben; laat me weten waar ik ben. Laat me mijn ogen wijd open houden, laat me mijn handen klaarstaan hebben om te ontvangen, laat me mijn armen uitgestrekt hebben, laat mijn armen sterk zijn. Leer me om een kind van Licht te zijn. Herinner me eraan dat ik van u ben en u van mij. Ik bied mijn Licht, mijn vreugde en mijn alles aan ten dienste van u. Ik ben Licht, ik ben overvloed, ik ben voorspoed, ik ben harmonie, ik ben vredevol, ik ben vreugdevol, ik ben één met alles dat is, want ik ben alles dat is.”

Denk eraan mijn kinderen, het is een universele wet; “vraag en u zal ontvangen.” Wanneer u in nood bent en u vraagt, is het Universum gebonden om u te komen helpen. U kan denken dat om wereldse dingen vragen, voor persoonlijk gebruik, egoïstisch of ongepast is, vooral als u verkiest om spiritueel te zijn. U kan geleid zijn om te geloven dat omdat u verkiest om te wandelen op het meer stabiele pad van spirituele verlichting; dat u om minder moet vragen. Ik zeg u dit is niet zo. U hebt alle recht om voor alles te vragen. Meer nog omdat u een spiritueel ontwaakte ziel bent. Als een ontwaakte ziel, doet u meer voor de Aarde, de Mensheid en het Licht dan de niet-ontwaakte zielen. Daarom, wordt er meer aan u aangeboden door het Universum.

Zoals in de wijze woorden van Moeder Meera, een fysieke geïncarneerde manifestatie van de Goddelijke Moeder op Aarde op dit huidige moment, “Maak er een gewoonte van het Goddelijke om alles te vragen”. www.mothermeera.org

Om de bronnen voor u te laten openen, moet u eerst geloven dat u het waard bent, dat u het waard bent om het beste te hebben dat deze wereld kan aanbieden. Waarom zou u hiervan ontnomen zijn? U bent het Licht geworden dat op deze Aarde schijnt en het pad verlicht voor alle zielen. U leidt de Aarde en alle zielen naar een betere toekomst. Ik vraag u mij te aanroepen, Uw Goddelijke Moeder, voor alle dingen, absoluut alle dingen en verwacht dat uw behoeften worden voldaan en uw leven wordt gevuld met Licht, liefde en luxe. Ik ben hier aan uw zijde. Ik hou van u met heel mijn hart.

Ik ben uw Goddelijke Moeder.Hecate

Hecate’s Kaarsennet van Financiële Overvloed met 13 Aspecten van de Goddelijke Moeder

Gechanneled 15 januari, 2007

Mijn kinderen van Licht ik ben Hecate.

In eerbied voor mijn geliefde Goddelijke Moeder, geef ik u een Kaarsennet om u overvloed en voorspoed te brengen en om het proces van manifestatie te versnellen. Via dit Net, nodig ik de energieën van de 13 aspecten van de Goddelijke Moeder op om namens u te bemiddelen. De Goddelijke Moeder zou graag hebben dat u alle mogelijke bijstand ontvangt. Ik nodig Godin Hecate, Lady Quan-Yin, Athena, Pele, Isis, Lady Liberty, Lady Victory, Lady Nada, Moeder Maria zowel als de vier Hindu-aspecten van de Goddelijke Moeder, Saraswati, Godin van Kennis en Wijsheid, Laksmi, Godin van Materiële en Spirituële Overvloed, Durga, Vernietiger van Karma en Beschermer van de Mensheid en Kali, de Moeder Godin, Verwijderaar van Duisternis van dit Tijdperk, gekend als het Tijdperk van Kali Yuga.

De dertien Godinnen zullen worden uitgenodigd om een kaars te doordringen met hun eigen energieën om u te beschermen, te begeleiden, te leren en te versnellen in uw aards wereldse leven en om u te versnellen en te verlichten op uw spirituële pad.

Ik breng u ook de alchemie van de energieën van de Gouden kleur, Rode kleur en Zwarte kleur. Deze drie kleuren zullen worden ingesloten in een rode kaars, een goude kaars en een zwarte kaars.

De rode kaars is bedoeld om u te verbinden met de Aarde-energie en om u de overvloed van de Aarde te brengen. Rood vertegenwoordigd de Levenskracht van de Aarde; het is ook de Levenskracht van het Menselijke Lichaam en de mens. Het voornemen voor de zwarte kaars is om u te bevrijden van alle duisternis en deze te verwijderen.

De Rode is voor de Levenskracht van de Aarde, Goud voor alchemie, aantrekking en magnetisatie om voorspoed en overvloed te brengen; de Levenskracht van de Hemelse Gebieden. Zwart is voor de Kracht en de Macht van Transmutatie, voor de bevrijding van duisternis.

Voor instructies i.v.m. hoe uw Kaarsennet te tekenen en hoe het te energetiseren met uw voornemens, gelieve te kijken naar het diagram in de samenvatting die volgt.

Ik zend u veel liefde en veel vreugde en veel heling en gebeden. En ik beloof u dat geld en middelen voor u zullen manifesteren.

Ik hou u met veel vreugde in mijn eigen hart. Ik dank u voor alle liefde die u me geeft. Koop een beeld van Godin Hecate en plaats het op een hoge positie in uw woning of kantoor. Op deze manier kan ik u van bovenuit observeren.

Plaats dit beeld bovenop een rood stuk stof. Dit zal versnelling brengen aan het proces om Creatieve

Levenskracht aan de omgeving toe te voegen.

Ik hou u in mijn hart met veel vreugde; Ik ben uw Moeder Hecate.

Samenvatting en Instructies voor het Maken van het Kaarsennet

Benodigde Materialen

Nota: Grote pilaarkaarsen worden aanbevolen maar voor uw gemak, zal elke grootte werken.

 • Eén 8 x 23 cm Rode Pilaarkaars
 • Eén 8 x 23 cm Gouden Pilaarkaars (Gebruik Geel als u geen Goud kan vinden)
 • Eén 8 x 23 cm Zwarte Pilaarkaars
 • 9 theelichtjes of witte offerkaarsen
 • Eén 30 x 30 cm rood, zwart of geel karton
 • Eén blauwe of paarse markeerpen
 • Eén kristal, bij voorkeur een heldere quartz cluster
 • Eén stuk goud, (Gouden muntstuk, gouden juweel of goud-gekleurde munt)

U mag kopiëren of hier klikken om een print-versie van het hier getoonde net te zien, of volg de instructies hieronder.

Instructies om uw Kaarsennet te tekenen

 1. Teken een grote cirkel op uw karton.
 2. The triangle should not touch the circle Teken een gelijkzijdige driehoek, met ongeveer 23 cm zijden, binnenin de cirkel. De driehoek mag de cirkel niet raken.
 3. Teken een vierkant waarbij elke hoek de cirkel raakt.
 4. Teken in het centrum van het karton een cirkel van ongeveer 5 cm diameter.
 5. Teken binnenin de kleine cirkel, het teken van oneindigheid. Plaats het Yin-Yang symbool bovenop het teken van oneindigheid door een stip in het centrum van elke lus te plaatsen en één zijde van de Yin-Yang in te kleuren. Laat de oneindigheid en het teken van Yin-Yang, welke het mannelijke en het vrouwelijke is, de mannelijke en de vrouwelijke polariteiten in elkaar samensmelten.
 6. Plaats een hoeveelheid kaneel op de twee versmolten symbolen. Plaats bovenop de hoeveelheid kaneel een kristallen cluster en een stuk goud. Om uw kristallen cluster op te laden, hou de kristal omhoog en zeg: “Ik aanroep de aanwezigheid van Godin Hecate, Lady Quan-Yin, Athena, Pele, Isis, Lady Liberty, Lady Victory, Lady Nada, Moeder Maria zowel als de vier Hindu-aspecten van de Goddelijke Moeder, Saraswati, Godin van Kennis en Wijsheid, Laksmi, Godin van Materiële en Spirituële Overvloed, Durga, Vernietiger van Karma en Beschermer van de Mensheid en Kali, de Moeder Godin, Verwijderaar van Duisternis van dit Tijdperk, gekend als het Tijdperk van Kali Yuga en ik vraag alle aspecten van de Goddelijke Moeder om het kristal met de energieën van overvloed en voorspoed op te laden en om elk voornemen dat in dit net wordt geplaatst, vast te houden en te vergroten terwijl ik elke kaars aansteek.” Strooi kaneel rond de volledige grote cirkel zodat dit de lijn bedekt die u hebt getekend.
 7. Plaats de rode, goude en zwarte kaarsen op 3 punten van de driehoek.
 8. Schrijf Saraswati, Durga, Lakshmi en Kali in de vier hoeken van het vierkant.
 9. Plaats 4 theelichtjes op elk van de vier punten over de vier namen.
 10. Markeer 9 punten op gelijke afstand rond de grote cirkel. Plaats deze punten ongeveer 2,5 cm aan de buitenkant van de grote cirkel.
 11. Schrijf de namen van de Godinnen op ieder van deze 9 punten. Schrijf Hecate, Athena, Moeder Maria, Quan-Yin, Lady Nada, Lady Liberty, Lady Victory, Pele en Isis.
 12. Plaats 9 theelichtjes op de naam van elk van de 9 Godinnen.

Het Kaarsennet aansteken

Start met de drie grote kaarsen.

 1. Til de zwarte kaars op, hou ze omhoog en zeg, “Ik aanroep de transformerende krachten van Hemel en Aarde om alle duisternis uit mijn leven en zijn te verwijderen. Bevrijdt en verwijder alle hindernissen van mijn pad van overvloed en voorspoed en versnel de manifestatie van alle heilzame middelen in mijn leven en mijn handen.” Plaats de zwarte kaars op het Net en steek ze aan.
 2. Til de Gouden kaars op, hou ze omhoog en zeg, “Ik aanroep de Alchemie van de Hemelse Gebieden, om mij overvloed en voorspoed te brengen vanuit de hogere dimensies en mijn leven en hand te vullen.” Plaats de gouden kaars terug op het Net en steek ze aan.
 3. Til de rode kaars op, hou ze omhoog en zeg, “Ik aanroep de Rode Levenskracht vanuit de Aardse Gebieden om mijn leven en handen te vullen met overvloed en voorspoed, passie en kracht, rijkdom, gezondheid en comfort.” Plaats de rode kaars terug op het Net en steek ze aan.

Ga nu naar de vier Godinnen rond het vierkant, til de offerkaarsen of theelichtjes één voor één op en zeg, “Ik aanroep Godin (naam van de Godin) om (vernoem uw voornemen/intentie) voort te brengen.” Plaats elke kaars terug in haar positie en steek ze aan.

Ga nu naar elk van de 9 Godinnen rond de cirkel en til elke kaars beurtelings omhoog en zeg, “Ik aanroep Godin (naam van de Godin) om (vernoem uw voornemen/intentie) voort te brengen.” Plaats elke kaars terug in haar positie en steek ze aan. Wanneer de offerkaars opgebrand zijn en u een nieuwe kaarsen start, kan u nieuwe voornemens stellen of impuls bereiken met dezelfde voornemens.

Print/schrijf al uw voornemens op een stuk papier en plaats het bij het Kaarsennet en lees ze voor telkens u het Net aansteekt.