August 2008 – Speciale Editie

Lieve vrienden,

Ik zou willen beginnen om u allen te bedanken voor uw deelname tijdens onze 08/08/08 groep channeling sessie via conference call. We hadden een vol huis. Meer dan 125 mensen namen deel om het volgende Net van Overvloed van Metatron te ontvangen. De audio-opname van het volledige evenement is hier ingesloten.
Voor uw gemak, hebben we Metatron’s Net van Overvloed met Godin Lakshmi samengevat en u een diagram verschaft. Voel u vrij om naar de audio te luisteren en om het materiaal en het Overvloed Net te delen met zoveel mensen als u kan bereiken; hoe groter ons aantal, hoe groter de impact. U kan naar de audio luisteren door hier te klikken. Regelmatig met de audio mediteren, zal uw eigen trillingsfrequentie verhogen. Het Overvloed-Vergrotings-Kaarsennet zal de impact van de meditatie vermenigvuldigen en de ceremonie zal de energieën ten voordele van de menigten en massa’s vergroten. We werden allemaal opgeroepen om bakens van Licht te worden, en de energieën van de Goddelijke Moeder en de overvloed van het universum te ontvangen en te verankeren. Door de Gratie van alle Tronen en met de zegening van al de Meesters zullen we slagen in deze opdracht, samen in Eénheid.

Metatron heeft gevraagd dat we de meditatieve oefeningen, de ceremonie en het aansteken van het Kaarsennet zo vaak als mogelijk uitoefenen tussen nu en September Equinox (September 19-22, 2008). Ik heb enkele meer krachtige Clusters en Double Terminated Kristallen toegevoegd voor degenen onder u die hun net extra krachtig wensen te maken of voor meer resultaat tijdens de Ceremonie en Meditatie.
Als u hulp nodig hebt voor het vinden van uw kaarsen, stuur een email naar Katie in het ‘Women of Wisdom Book Store and Healing Center’ of bel 001 508-230-3680. Katie kan die moeilijk-te-vinden kaarsen, die de meesters soms vragen, leveren. We danken Katie en haar personeel voor hun dienstverlening aan het licht op deze manier.

Ik wens u een geweldig, voorspoedige en overvloedige reis naar de Gebieden van Licht in de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder en al de Meesters.

In het Licht, BEN IK,
Nasrin


Metatron’s Vergrotingsnet voor Overvloed met Godin Lakshmi

 

Benodigde Materialen.

• Wit Karton
• Gouden Pen
• 4 Witte kaarsen
• 1 Rode kaars
• 1 Gouden kaars (geel mag ook worden gebruikt als goud niet beschikbaar is)
• Eén double terminated kristal of kristal cluster

Het Kaarsennet opstellen

1. Teken het Net zoals getoond in het diagram met de gouden pen.

2. Schrijf de naam van de Godin Laksmi samen met uw naam in het centrum. Schrijf de namen van YHWH bovenaan, El Shaddai in de positie van drie uur, YHWH op 6 uur en Metatron op 9 uur.

3. Plaats het kristal in het centrum bovenop je naam en die van Godin Laksmi.

4. Plaats de eerste witte kaars op de top van de driehoek waar het vierkant en de driehoek hetzelfde punt delen. Plaats de rode en gouden kaars op de andere twee punten van de driehoek. Plaats de andere drie witte kaarsen op de overblijvende drie punten van het vierkant.

De kaarsen aansteken en het Net opladen.

1. Til de witte kaars aan de top van de driehoek op en zeg:

“Ik biedt deze kaars aan voor het pure en onschuldige vrouwelijke kind aspect. Ik vraag de Goddelijke Moeder om deze kaars in te stralen met het zaad van het pure en onschuldige vrouwelijke kind. Ik vraag de Goddelijke Moeder om dit Kaarsennet te vullen met de overvloed en voorspoed van de Creatieve Kracht.”

2. In de richting van de klokwijzer, til de rode kaars op en zeg:

“Ik biedt deze kaars aan voor de pure essentie van de Levenskracht van Moeder Aarde. Ik vraag Godin Gaia om deze kaars in te stralen met de levenskracht van Moeder Aarde. Ik vraag de Goddelijke Moeder om dit kaarsennet te vullen met de overvloed van Moeder Aarde.”

3. Til de gouden kaars op en zeg:

“Ik biedt deze kaars aan voor de alchemie van de Hemelse Gebieden. Ik vraag de Goddelijke Moeder om deze kaars in te stralen met de alchemie van de Hemelse Gebieden voor materiële en spirituele overvloed. Ik vraag de Goddelijke Moeder om dit kaarsennet te vullen met de oneindige overvloed van de Hemelse Gebieden.”

4. In de richting van de klokwijzer, til de witte kaars op, die wordt gedeeld door het Pure en onschuldige Vrouwelijke kind en de Troon van YHWH en zeg:

“Ik vraag de Troon van YHWH om mijn lichaam en wezen in te stralen, te belichamen, te beschermen en te begeleiden met de energieën en het licht van YHWH.”

5. Til de witte kaars voor El Shaddai op en zeg:

“Ik vraag El Shaddai om mijn lichaam en wezen in te stralen, te belichamen, te beschermen en te begeleiden met de energieën en het licht van El Shaddai.”

6. Til de witte kaars voor YHWH EL op en zeg:

“Ik vraag YHWH EL om mijn lichaam en wezen in te stralen, te belichamen, te beschermen en te begeleiden met de energieën en het licht van YHWH EL.

7. Til de witte kaars voor Metatron op en zeg:

“Ik vraag Metatron om mijn lichaam en wezen in te stralen, te belichamen, te beschermen en te begeleiden met de energieën en het licht van Metatron.”

Overvloed Ceremonie

Visualiseer uzelf staan in het centrum van het net tegenover Godin Lakshmi.  Visualiseer dat u rond haar begint te draaien.  U draait sneller en sneller en implodeert, u smelt samen met het wezen van de Godin Lakshmi.  De implosie wordt een explosie van Gouden Licht dat een bol vormt rond u en Godin Laksmi.

Terwijl u zich in de Gouden Bol bevindt, stuur uw persoonlijke intenties en de intenties voor de Wereld uit.

U kan deze meditatie uitoefenen door buiten een fysieke cirkel in het zand te tekenen, of in een kamer en in de cirkel met Godin Lakshmi te gaan staan.

Beoefen deze kaarsennet ceremonie elke dag en zoveel als u kan tussen nu en September Equinox.   Herinner u dat de belangrijke poort- en energiedagen voor deze tijd 12/8, 16/8, 22/8, 27/8, 28/8, 29/8 en september 9/9, en 19 – 22.


Metatron

Metatron’s ceremonie van overvloed en voorspoed van 08/08/08

We bieden deze heling aan voor de aarde en de hele mensheid.

Geliefden van mijn eigen hart ik ben Metatron.

 • Neem een diepe adem met me.
 • Focus uw energie in het centrum van uw kosmische hartchakra.  Vanuit elk kosmisch hart creëren we een kosmisch hart voor de groep en in de ruimte van dat kosmische hart komen we samen.
 • Visualiseer dat ieder van u uw eigenste Metatron omcirkelt en visualiseer dat we cirkels in cirkels in cirkels zijn.
 • Visualiseer dat de legioenen van Aartsengel Michaël hun zwaarden van genade vasthouden.  Deze zwaarden zijn pilaren van blauw licht, aqua-mariene blauw licht.  Ze staan als de buitenste cirkel helemaal rond onze concentrische cirkels.  Ieder van hen staat schouder-aan-schouder en ze houden hun zwaarden van genade boven hun hoofd en boven onze hoofden.
 • Visualiseer vanuit de aanraking van de zwaarden van genade een douche van aqua-mariene blauw licht die op ieder van u begint neer te stromen.  Dit blauwe licht is het licht van bekrachtiging, het is het licht van genade, het is het licht van bescherming.  Kracht, genade en bescherming stroomt neer op ons.
 • Visualiseer dat een bubbel van licht rond ieder van ons wordt gevormd binnenin deze cirkel.  Binnenin deze bubbel van licht zal ik u meenemen op een reis om naar de Troon van Creatie te gaan en daar te gaan staan voor de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder.  En van de Goddelijke Moeder, het vrouwelijke principe van bestaan, de creatieve kracht van deze gehele creatie, zal ik voor ieder van u voorspoed en overvloed vragen.
 • Bereidt uzelf dus voor om een reis met me te maken terwijl we langs de Troon van God gaan, de Tronen van God in manifeste en non-manifeste vorm.  De Tronen van alle Goden, alle Hiërarchieën van grote en kosmische wezens, totdat we de Troon van het Absolute bereiken.
 • Ik zal deze Tronen benoemen terwijl we voortbewegen en spiraalsgewijs langs hen gaan.  En ik zal aan elke Troon een zegening vragen voor ieder van u.  We zullen slechts een moment pauzeren.  Aangezien het onze intentie is om te verzamelen aan de Troon van Creatie en om elk lid van elke Troon met ons mee te nemen.  Samen met de groep, omcirkeld door de aanwezigheid van Aartsengel Michaël en zijn legioenen.
 • De bubbel van blauw licht wordt nu gevormd.  Ik aanroep nu de Grote Stille Toeschouwer die de God-Moeder voor deze hele creatie is.  Het is zij die het ontwerp en het idee in haar hart vasthield voor deze aarde en het zonnestelsel gedurende miljoenen en miljoenen jaren totdat het een realiteit werd.  Het is aan haar dat ik zal vragen dat elk voornemen dat ieder van u heeft voor deze gebeurtenis, voor deze overvloed-dag, realiteit wordt, en dat ze haar focus plaatst op elk individueel voornemen dat ieder van u uitstuurt.
 • Dus, denk eraan dat u deze oefening vanaf dit moment kan herhalen, elke dag, zou vaak als u wil, kan u neerzitten en uw lijst maken van wat u wil.  En u kan dat in de Net-Formatie plaatsen die we zijn.  En aanroep de Grote Stille Toeschouwer en vraag haar om in haar hart die voornemens vast te houden, in de naam van deze groep, die we nu gevormd hebben en in de aanwezigheid van de energieën die ons zegenen en op ons neerstromen op deze 08/08/08 (12/08/08, 16/08/08, enz.).
 • Denk eraan, het gaat nu 72 jaren duren, vanaf vandaag, totdat we terug een gebeurtenis zoals deze zullen hebben.  Het zal 2080 zijn wanneer we terug drie achten op één lijn zullen hebben.  Vandaag is het 08/08/08.  Na 72 jaren zal het 08/08/80 zijn.  8 is het universele nummer voor overvloed en voorspoed.
 • En het eerste wezen dat ik zal aanroepen, nu en opnieuw, wanneer we onze bestemming bereiken in de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder, is Godin Lakshmi.  Vanuit het vrouwelijk principe van bestaan, vanuit de vrouwelijke kracht, is het eerste wezen dat ik zal aanroepen, Godin Lakshmi omdat Lakshmi de Godin van overvloed en voorspoed is.  Overvloed en voorspoed zowel in het spirituele als in het wereldse.  Alles wat u wil in deze wereldse gebieden, wat u wil bereiken, hiervoor dient u te werken met Godin Lakshmi omdat het in haar handen is.  Ze zit op de schatkamer van alle bronnen van de aarde.  Ze zit ook op de schatkamer, op de schatkist van spirituele overvloed.
 • Dus als we onze reis beginnen vraag ik Godin Lakshmi om me te vergezellen in het centrum van deze cirkel en ik vraag ieder van u te visualiseren dat u tegenover Lakshmi staat alsof ze speciaal voor u is gekomen.  Er is dus u en Lakshmi die tegenover elkaar staan.  En ieder van u staat rond de cirkel, rond Metatron.  En rond de buitenste cirkel staan de Legioenen van Michaël schouder-aan-schouder en stralen hun aqua-mariene blauwe licht van kracht, genade en bescherming uit naar u.
 • Denk eraan dat we dit licht dienen te beschermen, het licht van voorspoed en overvloed.  Het licht van succes, het licht van kracht.  En we hebben voornemens nodig van onze geliefde Grote Stille Toeschouwer, de ware Moeder voor deze aarde en het zonnestelsel.  Ze bracht het in manifestatie vorm.  Het is in haar gedachten dat alle manifeste creatie vorm aanneemt.  Dus denk eraan, je kan het haar altijd vragen.  Voor rekening van de Goddelijke Moeder, als één van de aspecten van de Goddelijke Moeder, als de ware creatieve kracht van de Goddelijke Moeder, is het de Grote Stille Toeschouwer.
 • De blauwe bubbel van aqua-mariene licht wordt gevormd en de Grote Stille Toeschouwer zendt een andere laag.  Deze is aqua-mariene met hier en daar emerald-groen.  En dat is om voorspoed te manifesteren.  De meesten onder u weten al dat emerald-groen de kleur is van hoop en waarheid en tegelijkertijd is het de kleur van overvloed.  Fysieke overvloed, manifestatie van fysieke overvloed op aarde.  De kleur van de natuur, de kleur van heling.
 • Alles wat u ervaart in deze gebieden van realiteit van creatie, kan worden geheeld en worden gemanifesteerd d.m.v. de emerald-groene straal.
 • Dus adem in uw longen deze emerald-groene straal met hier en daar aqua-mariene blauw licht dat op u stroomt en visualiseer Godin Lakshmi tegenover u staan, ieder van u, voel haar aanwezigheid.
 • Ze komt in haar koninklijke vorm, ze komt gekleedt in rode jurken met een gouden tiara, een gouden kroon op haar hoofd.  Wanneer u naar haar armen kijkt, vanaf haar pols tot helemaal bovenaan haar armen, draagt ze gouden armbanden en rond haar nek is er meer goud.
 • Rood en goud zijn de kleuren waarmee ze komt.  Rood voor de levenskracht van de aardse gebieden en goud voor de levenskracht van de hemelse gebieden.  Rood en goud zijn de kleuren die godin Lakshmi draagt.  Goud is de alchemie van de Hemelse Gebieden en rood is de levenskracht van de aarde.  De levenskracht die klopt en stroomt in uw aders.
 • Visualiseer nu dat de gehele bubbel rond u draait en de energie die we als groep zijn, begint sneller en sneller te draaien en we bewegen spiraalsgewijs naar buiten, uit het bewustzijn van dit lichaam.  En we bewegen spiraalsgewijs omhoog door de koorde, de anthakarana-koorde, de pilaar van licht.
 • Ik roep en aanroep de pilaar van puur wit licht om zich rond deze volledige groep te vormen.  Om zich rond ieder individu te vormen terwijl ze tegenover Godin Lakshmi staan.  Om zich te vormen rond de bubbel van licht, de bol van licht die aqua-mariene blauw en emerald-groen uitstraalt.
 • Puur wit licht creëert een pilaar.  In de pilaar reizen we naar omhoog via de anthakarana koorde.  De koorde, ook wel gekend als de regenboog-brug.  Het is op zichzelf een pilaar van licht.  Ieder van u heeft een koorde of een pilaar van licht die vertrekt vanaf de top van uw hoofd en u verbindt met de hogere gebieden.
 • Visualiseer dat uw energie wordt verlicht terwijl deze koord nu wit licht uitstraalt.  En visualiseer dat ieder van ons binnenin de bubbel en iedereen samen als een groep, spiraalsgewijs omhoog beweegt.
 • De eerste Troon die we bereiken is de Troon van de IK BEN DIE IK BEN, God in vorm.  En we zegenen de Troon.  Het straalt briljant licht uit.  De aanwezigheid van de geperfectioneerde essentie van de IK BEN DIE IK BEN.  Uw eigen geïndividualiseerde IK BEN DIE IK BEN.  Smelt nu samen met de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN aan de Troon.
 • En we brengen de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN met ons mee als we spiraalsgewijs omhoog bewegen naar de volgende Troon.  De Troon van JHWH.  De Troon is goud, vloeibaar goud.  We gaan binnen via de Troon.  Adem en smelt samen met het gouden licht.  Smelt samen en wordt één met het gouden licht terwijl we staan in de aanwezigheid van het licht van JHWH, de Troon van JHWH.  De essentie van JHWH zal nu met ons samensmelten en één worden.  Smelt samen, terwijl we verderbewegen, en beweeg in het gouden licht.
 • En we bewegen spiraalsgewijs in de aanwezigheid van JHWH en de IK BEN DIE IK BEN naar de volgende Troon.  De Troon van God-Bron.  Deze Troon is cobalt-blauw van kleur.  Alles wat u voor u ziet is cobalt-blauw.  Baadt uzelf in het cobalt-blauwe van de God-Bron energie.  De essentie van de God-Bron wacht op u.  We smelten samen en worden één.  En in eenheid met de God-Bron nodigen wij dit wezen uit om met ons mee te komen in de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, JHWH en God-Bron.
 • We bewegen spiraalsgewijs omhoog naar de Troon van Elah.  Dit is de residentie van de Elohim.  De architecten van dit universum.  Hier begint puur wit licht uit te stralen.  Dit is waar vorm begint over te gaan in semi-vorm.  Terwijl we op reis gaan van vorm naar non-vorm, is dit halverwege, van vorm naar non-vorm.  We bereiken de Troon en puur wit licht straalt uit.  Wit licht.
 • En in de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, JHWH en God-Bron, nodigen we uit, terwijl we met de Troon van Elah samensmelten.  Dat Elah ons zou vergezellen terwijl we spiraalsgewijs omhoog bewegen en naar de Troon van Niet-Gemanifesteerde Bron bewegen.  Dit is God in non-vorm.  Dit is God als essentie en energie.  Hier is het enkel licht, onbeschrijfbaar licht.  De Troon van Niet-Gemanifesteerde bron.  Het is pure liefde.  En we bewegen spiraalsgewijs in deze Troon en we vragen de aanwezigheid van Niet-Gemanifesteerde vorm om ons te zegenen en elke iota, elke molecule, elke cel, elk deel van uw wezen.  En we smelten samen.
 • En in de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, YHWH, God-Bron, Elah, gaan we verder op onze reis, samen met de aanwezigheid van Niet-Gemanifesteerde Bron om omhoog te gaan naar de volgende Troon, de Troon van Paramatman.  Paramatman.  Atman is het verwezelijkte Zelf.  Paramatman is dat wat voorbij het verwezelijkte Zelf is.  Het hoogste Zelf.  Het Zelf van alle Zelven.  Hier ontvangen we de uitstralingen.  Opnieuw veranderen de kleuren.  En er is een aanraking van aqua-mariene blauw.  Hier in de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, YHWH, God-Bron, Elah, Niet-Gemanifesteerde Bron, vragen we Paramatman om zich bij ons te voegen, terwijl we voortbewegen naar de Troon van de Zeven Heren van Licht en de Maha Heer van Licht.
 • Hier is het aqua-mariene blauw vermengt met platinum licht.  Platinum is de energie van de Maha Heer van Licht.  Want hij draagt de essentie van de Goddelijke Moeder in haar puurste vorm.  En hij brengt de essentie van het platinum licht van de creatieve kracht van het vrouwelijke naar de aarde en het aqua-mariene blauw is de essentie die de Troon belicht omdat er Zeven Heren zijn.
 • De Eerste Heer: het blauw-groene, de Tweede Heer: het perzik-roze, de Derde Heer: het gele, de Vierde Heer: het aqua-mariene blauw, de Vijfde Heer: het emerald-groene, de Zesde Heer: het heldere oranje, de Zevende Heer: het paarse-magenta.
 • Maar de verenigde krachten van de Zeven Heren worden belicht door het aqua-mariene blauw.  Waarom, omdat het aqua-mariene blauw de kleur is van het vrouwelijke principe dat vorm aanneemt om de mannelijke essentie te worden en om naar de aarde te komen om de Zevende Gouden Eeuw te creëren via de voogdijschap van de Zeven Heren van Licht en de Maha Heer van Licht.  Dit aqua-mariene blauw heeft hier en daar platinum licht.
 • Baadt uzelf in de Troon van de Zeven Heren van Licht en de Maha Heer van Licht,  met de platina energieën met hier en daar aqua-mariene blauw en zegen iedereen die samen met u tot hier is gekomen terwijl we samenvoegen om naar de Troon van het Absolute te gaan en te staan voor de Troon van de Goddelijke Moeder.
 • De Goddelijke Moeder zit op dit moment aan drie lagen zeer dicht tegen de 144ste dimensie van realiteit.  Ze heeft drie specifieke Tronen.  De Eerste is de Troon van het Absolute; dit is waar we nu zijn.  De volgende is de Poel van Creatie en de Derde is bijna alsof u de Leegte bent binnengegaan.
 • We zullen Haar bezoeken aan de Troon van het Absolute en Haar vragen om haar toestemming; vragen om Haar zegen terwijl we voor haar Troon staan.  Dat ze ons toestemming wil geven en ons zegent om naar de Troon van Creatie te worden gebracht.
 • Aan de Troon van Creatie zullen we voor Haar staan en toestemming vragen om binnen te gaan in de Poel.  En terwijl we in de Poel staan, badend in de Poel van Licht, badend in de Poel van ontwerpen, ideeën en concepten.  Alle creatie, alle ontwerpen, alle ideeën, alle concepten in zaadvorm, worden in deze Poel vastgehouden.
 • Dan zal ik voornemens uitsturen voor ieder van u en ik zal vragen om mij na te zeggen of te luisteren.  En als het overeenkomt met uw voornemens, herhaal ze dan.
 • Denk eraan aan dat dit een vrij wil planeet is.  U hebt uw eigen vrije wil, voor zolang u uw vrije wil wil behouden, dien ik uw toestemming te vragen.  Als het aanvaardbaar is voor u dat ik het voornemen uitstuur voor uw rekening, en ik vraag u dit weldegelijk.
 • Alhoewel het op mijn manier te doen voordeliger zal zijn dan het op uw manier te doen.  Ik dien het u nog steeds te vragen.  Alhoewel ik weet wat goed is voor u en ik het voor u kan doen, is dit een planeet van vrije wil, dus dient u te zeggen “ik geef toestemming”.
 • Tenzij u zegt: “Niet mijn wil, maar uw wil geschiede”, kan niemand van ons, zelfs niet de Goddelijke Moeder iets doen.  Dit is de reden waarom u werd verteld : “Vraag”, zeg niet : “Wel, u weet wat ik wil, doe het voor me”, zeg : “Dit is wat ik wil, doe dit of beter”.
 • Als u wil zeggen : “U weet wat ik wil”, is dit goed.  Maar dan dient u te zeggen : “Niet mijn wil, maar uw wil geschiede”.  Dan, als ik iets wil voor u, kan u geen woede-uitbarsting naar me gooien en zeggen : “Ik wou het niet op deze manier, ik wou het op de manier zoals ik dacht dat ik het wou”.  Dat zal niet gaan.
 • Als u uw wil opgeeft, weet dan de de wil van het goddelijke beter voor u kan zorgen dan uw beperkte vrije wil kan.  Dus, als u beslist om uw vrije wil op te geven, zal het u goed doen, maar u dient vrij te zijn om uw wil af te staan aan die goddelijke wil en te accepteren wat de goddelijke wil voor u zal onthullen.  En zie de verdienste.  Eerst zal u dat niet zien, maar geleidelijkaan, eens u leert om te zien wat het goddelijke voor u wenst, zal u zien dat u alleen maar een klein deel van het beeld zag en het goddelijke heeft het panorama-zicht.
 • En wanneer u ingewijdt bent om panorama-zicht te zien, zal u geen woede-uitbarstingen naar me gooien, zal u niet geërgerd met me zijn, met de Goddelijke Moeder.  Maar ik vertel u dit, als u een zacht leven wil hebben, als u spiritueel wil groeien op de zachtste manier, neem dan de rand van het kleed van de Goddelijke Moeder en vraag het haar.  Want er is geen enkele God, er is geen enkel lichtwezen dat meer mededogen kan hebben en meer vergevensgezind is dan de Goddelijke Moeder.
 • En op deze dag, op deze veelbelovende dag, misschien wel de belangrijkste dag voor de volgende 70 jaren, zeg ik tot u: “Ik breng u voor haar, de rest hangt van u af.  Hoe u Haar meer van u doet houden, hoe u haar aandacht verkrijgt, elke minuut van elke dag, hoe u uw leven aan Haar toewijdt en opdraagt, hoe u Haar zover krijgt om de liefde te voelen die u naar Haar stuurt en die liefde te vermenigvuldigen en het naar u doet terugkeren, hangt van u af.  Mijn job is om u hier te brengen.  U bent hier voor haar Troon.
 • Dus zit en neem de rand van haar kleed en zeg :
 • “Moeder, geef me nu de toestemming, breng me naar de Poel van Creatie en laat me in de Poel van Creatie de ideeën, de concepten, gedachtevormen vinden die zullen worden gemanifesteerd en me goed zullen dienen.  De ideeën, de ontwerpen, de concepten, de gedachtevormen, de actie die mijn leven eenvoudiger zal maken.  De ideeën, de ontwerpen, de concepten, de akties die me verder zullen brengen op mijn spirituele pad.  Moeder, ik zal geen nee als antwoord aannemen.  Ik zal hier blijven en u smeken en de rand van uw kleed vasthouden totdat u me toestemming geeft.  Moeder ik biedt u mijn leven aan.  Moeder ik biedt u mezelf in dienst aan.  Moeder, het gaat allemaal om u.  U hebt het allemaal gecreëerd.  Van u ben ik gekomen en tot u zal ik wederkeren.  Oh, Moeder, neem me in je hart, neem me in je boezem.  Vergeef me voor wat ik heb gedaan en herinner me eraan dat ik goddelijk ben.  Herinner me eraan dat ik een deel ben van uw zijn.  Herinner me eraan dat ik groots ben.  Herinner me eraan dat ik licht ben.  Herinner me eraan dat ik samen met u wandel.  Herinner me eraan dat ik niet alleen ben.  Herinner me eraan dat ik niet verlaten ben.  Herinner me eraan dat u aan mijn zijde wandelt.  Moeder, maak mijn leven gemakkelijk.  Toon me de weg.  Plant het zaad van de beste alternatieve realiteit in mijn hart, vóór me, op mijn pad.  Belicht mijn lichaam, belicht mijn leven, belicht mijn geliefden, belicht mijn spiritueel pad, belicht mijn pad in het wereldse.  Laat me uw licht zijn, Moeder.  Op deze veelbelovende dag, laat me uw werk doen vanaf dit moment.  Want ik zal mezelf recht aandoen en ik zal u recht aandoen om alleen al de rand van uw kleed vast te houden en alleen al naar uw begeleiding te luisteren.  Want u bent de Moeder van alle moeders.  Ik kan naar niemand gaan die meer van me zal houden dan u.  Ik weet het nu.
 • Hou de rand van haar kleed vast en laat ons allemaal samen voor Haar knielen.  Ieder van u zal Haar zien zoals ze voor u wenst te verschijnen.  Sommigen onder u zullen Haar zien, gehuld in rood, sommigen onder u in goud, sommigen onder u in wit, sommigen onder u in zwart.  Alle kleuren behoren tot Haar.  Alle levenskracht behoort tot Haar.  Alle dingen behoren tot Haar.  Ze heeft ze allemaal gecreëerd.
 • Gezegend zijn zij die Haar in een leven leren kennen, dat het allemaal om Haar draait.  Het gaat om u en om Haar.  Deze gehele creatie gaat helemaal om Haar.  Deze gehele creatie is in wording gekomen door Haar zijn.  Elke adem die ze nam, neemt vorm en het gaat verder om vorm aan te nemen.  En terwijl het vorm aanneemt, leeft u die vorm, wordt u die vorm, energetiseerd u die vorm.  U geeft leven aan die vorm omdat u de goddelijke vonk bent van Haar eigen hart.
 • Toestemming werd verleent.  In de aanwezigheid van alle Tronen, die net zoals u voor Haar knielen, staan we allemaal recht en gaan we allemaal naar de volgende bovenliggende Troon.  De Troon van Creatie.
 • Ik wil speciaal hier de aanwezigheid oproepen van Christus Maitreya, de wereldleraar, de aanwezigheid van St Germain, de Cohan van de Zevende Straal, de Meester wiens energie nu aanwezig is.  Hij belicht de aarde.  Het is door zijn lichaam, zijn licht, zijn adem dat u beweegt van de dichtheid en de onzuiverheden van dit tijdperk, dat geen Gouden Tijdperk werd, naar het Gouden Tijdperk, het zevende Gouden Tijdperk.  St Germain, onze geliefde, St Germain de alchemist.
 • Ik nodig hem uit om zich bij ons te voegen.  Ik nodig de Zeven Machtige Elohim uit om zich bij ons te voegen.  Ik nodig Melchizedek Broederschap, Lady Melack en Heer Melchizedek.  Ik nodig onze Galactische Logos uit, Heer Melchior en Lady Melchai.  En ik nodig mijn dierbare geliefde broeder uit, wiens licht het bewustzijn is van deze planeet : Sanat Kumara.  En alle Zeven Kumara’s.  De Zeven Kumara’s die de aarde kwamen redden.  Ik nodig hen uit.  Zie hem wandelen, gekleed in rood.  Hij is zo helder verlicht zowel als mijn geliefde Lakshmi.  Hij draagt ook zijn mooie kroon van goud in uw eer en zijn rood kleed in uw eer.
 • Want vandaag is een dag om u te vereren.  U bent gekomen om voor de Troon van de Goddelijke Moeder te staan en te vragen om de hoogste en beste realiteit zich te laten onthullen voor de aarde en voor de menigten en massa’s.  U vertegenwoordigt de menigten en massa’s.  Er zijn er genoeg van u om een verschil te maken.  Dat is het mooie hiervan.
 • Het handvol dat u bent, er zijn er genoeg van u.  U hebt al gehoord van het honderd aap-effect.  Wel, er zijn er honderd van u samengekomen.  Dus, u kan de energie van voorspoed en overvloed verankeren voor diegenen die het licht dienen.  Voor rekening van de Goddelijke Moeder, kan u Sanat Kumara aanroepen, wiens bewustzijn de planeet belicht.  En zeg nu : “Vanaf dit moment, sta ik als uw baken van licht, volledig belicht door de energieën van de Goddelijk Moeder”.
 • Tot de wereldleraar Christus Maitreya kan u nu zeggen : “Ik sta als het baken van licht om uw waarheid te verspreiden en ruimte te houden voor uw terugkeer naar de aarde.  Voor uw wijsheid en uw waarheid om terug te keren naar de aarde.  Voor uw fysieke kracht en de fysieke kracht van de Meesters van Wijsheid om terug te keren naar de aarde.”
 • Ik nodig de Zeven Machtige Elohim uit, die de architecten zijn van deze volledige creatie zoals u die kent.  Ieder van hen met hun partner om samen met ons naar de Troon van Creatie te komen.
 • Ik nodig de Broederschappen en de Zusterschappen uit die verblijven in de Witte Loge.
 • Ik nodig Meester Toth uit.  En ik vraag het elektromagnetische krachtveld van zijn energie en zijn genootschap om alle elektromagnetische krachtvelden van gadgets en parafenilia onaangeroerd te laten.  Alle telefoonlijnen, alle stereo’s, alle electrische apparatuur.
 • Sommigen onder u hebben me verteld dat er nog steeds enige elektromagnetische storing was tijdens onze laatste bijeenkomst.  Ik nodig Meester Toth en Meester Elion en de hele entourage en wezens van de planeet Mercurius uit.  Ik nodig hem uit als Hermes, ik nodig hem uit als Tahuti de egyptenaar, Toth de atlanteaan.  Ik nodig de energieën uit van het hoogtepunt van zijn glorie in de tijd van Atlantisch en de tijd van Lemurië.
 • Ik nodig Heer Boeddha en Lady Quan-Yin uit.  Quan-Yin, de geliefde Quan-Yin die voor ons zachtjes en stilletjes en liefdevol voor 14.000 jaren de violette vlam heeft gedragen en deze heeft doorgegeven aan onze geliefde St Germain.  Heer Boeddha die de drager, de houder en de bewaker is van de energieën van geweldloosheid.
 • Ik nodig de essentie en de aanwezigheid uit van de levende Meesters.  De Levende Avatars.  En ik vraag om een zegening.  Ik vraag ieder van u om alle verdiensten verworven uit dit energieveld toe te wijden en op te dragen aan de dienstbaarheid van de levende Avatars.  Het is door hen dat de aarde nu is waar ze is en licht is teruggekeerd om over aarde te heersen.  Het is omdat zij dat licht op aarde vasthielden en omdat ze hebben vermeden dat gelijk welk trauma en gelijk welke problemen zich zouden manifesteren in een vorm die onhandelbaar zou zijn.  Iedereen van de levende Avatars en de Geascendeerde Meesters.
 • De levende Avatars zijn zelfs nog meer verschuldigd dan de Geascendeerde Meesters omdat zij hun fysieke lichamen hebben opgeofferd, niet enkel hun levenskracht, niet enkel hun energie en hun tijd en hun zielelijn, maar ze namen een fysieke belichaming aan.  Ze namen fysiek dichte lichamen aan om u te dienen.  En u als hun discipelen hebben een groot offer gebracht.  En daarvoor eer ik u.
 • Samen gaan we naar de Poel van Creatie.  We staan aan het platform en kijken naar de Poel.  Kijk naar de Poel, het is als naar een oceaan kijken en een nacht van volle maan.  Diep donker is de oceaan.  Dit is de Poel van Creatie.  Alles, alles dat ooit diende te worden gecreëerd, voordat dingen in creatie kwamen, vóór manifestatie, is aanwezig in deze Poel.
 • Van de Goddelijke Moeder vragen we … we vragen dat ze ons toestemming zou geven om in deze Poel binnen te gaan.  En wanneer we dit doen, vragen we voor het zaad, de gedachtevorm, voor de beste alternatieve realiteit voor elke individuele persoon hier aanwezig.  En voor hun geliefden, voor iedereen die ze aanraken.  Voor iedereen die u aanraakt, vragen we de beste alternatieve realiteit om zich te ontvouwen.  Stel u voor.
 • Niet enkel uw geliefden, niet enkel uw vrienden en partners, en uw kenissen, maar iedereen die u aanraakt op gelijk welke manier.  Dat betekent zelfs dat wanneer u naar de cinema gaat dat u bakens van licht bent.  Dat wanneer u naar de kruidenier gaat, dat u bakens van licht bent.  Een schap gevuld met voedsel zou uw licht ademen/aanraken omdat uw licht het voedsel zal aanraken en dat voedsel dat anderen aanraakt, zal hun vibratie verhogen en zal hen helpen om de hoogste potentie te leven, de beste alternatieve realiteit die ze ooit zouden kunnen verlangen of waarvan ze ooit zouden kunnen dromen.
 • Stel u het domino-effect voor van dit ene voornemen.  En dit is de intentie die ik voor u zal uitsturen.  En wanneer ze ons toestemming geeft om allemaal in de Poel van Creatie te springen, ga ik vragen dat ieder van u even stil zit voor een moment en visualiseert dat vanuit de Poel van Creatie u naar uzelf het zaad van al die gedachten, de ontwerpen, ideeën, concepten toeroept die acties zullen worden, die zich in uw leven zullen ontvouwen, die het licht zullen dienen en u zullen dienen op het hoogste niveau, boven en voorbij beperktheid, boven en voorbij verwachting.
 • “Niet mijn wil, maar uw wil voor mij geschiede, Moeder! Geef me meer glorie dan wat ik me ooit kan voorstellen.  Geef me meer middelen dan wat ik ooit zou kunnen verlangen.  Maak me behoefteloos.  Niet door me te laten afzien, maar maak me behoefteloos door me zoveel te geven dat ik de vruchtenboom wordt wiens takken naar beneden hangen omdat ik zo vol hang met bloemen en fruit.  Niet de kale boom wiens taken naar omhoog schieten naar de sterren en die denkt dat ze zeer speciaal is.  Er is niets speciaal aan een kale fruitboom, behalve haar arrogantie.  Maar het is de nederige fruitboom die vol licht en vol liefde is en die sprankelt van vreugde van alle vruchten, alle babies die ze draagt.  En de takken zijn zwaar, zwaar en gevuld met licht en liefde en levenskracht en vreugde die sprankelt, maar naar beneden worden getrokken.  Dat is een nederige boom.  Ik wil dat u allemaal nederige bomen bent.”
 • Sta in haar aanwezigheid en vraag haar, vanuit haar eigen mededogen om u alles te geven en u nederig te maken.  Hoe meer u heeft, hoe nederiger u zal worden.  Niet omdat u door ontbering ging, maar omdat u door liefde ging.  Net zoals de kinderen van de Nieuwe Tijd.  Kijk naar ze en je kan de liefde zien die ze uitstralen.  Ze hebben zoveel liefde dat ze de families tesamen brengen.  Dat is wat ik u wil zien doen.  Ik wil dat voor u zien gebeuren.  Iedereen van u, van alle leeftijden.  Ik wil dat u alle generaties vertegenwoordigt en ik wil dat iedereen van u is als deze indigo-kinderen, de kristal-kinderen, de sterre-kinderen.  Vele namen werden gegeven aan deze zeer speciale zielen.
 • Ik wil dat u de Goddelijke Moeder vraagt dat u van hen gaat houden, door u behoefteloos te maken.  Behoefteloos omdat u zoveel hebt, dat u geen behoefte hebt om hebberig te zijn.  U hebt geen behoefte om jaloers te zijn.  U hebt geen behoefte om afgunstig te zijn.  Dit is wat ik voor u wens.  Dit is waarom ik hier ben om aan Haar te vragen in uw naam.  U hebt geen behoefte omdat u geen pijn hebt.  Alle pijn dient te worden verwijderd in de Poel van Creatie.
 • Neem een diepe adem.
 • We hebben nu toestemming gekregen om in de poel van creatie binnen te gaan.  Ieder van u, spring, schuif, doe zoals u wenst, maar zie uzelf badend in de Poel van Creatie.
 • Vloeibaar licht omringt u.  U kan het aanvoelen alsof het water is.  U kan het aanvoelen alsof het vloeibaar is.  U kan het aanvoelen alsof het licht is.  Het heeft geen belang als uw gevoel verschilt met dat van de anderen.  Wat belangrijk is, is dat u uzelf voelt in de Poel van Creatie en weet dat de ionische lading, het deel van creatie, aan uw lichaam wordt gemagnetiseerd.  Visualiseer dat u het naar u toetrekt.
 • En in uw naam vraag ik nu, terwijl u die ontwerpen, die ideeën, die concepten naar u toetrekt die acties zullen worden die van grotere dienst zullen zijn voor u en via u voor de wereld.  Grotere dienstbaarheid voor het licht.  Grotere dienstbaarheid voor de Goddelijke Moeder.  Grotere dienstbaarheid voor Christus Maitreya.  Grotere dienstbaarheid voor Sanat Kumara.  Grotere dienstbaarheid voor St Germain.
 • Trek deze gedachten, ideeën, concepten aan.  Trek ze naar u toe.  Zeg :
 • “Niet mijn wil maar Uw wil.  Ik geef me over aan Uw wil.  Wil voor mij het beste en wees zacht met mij en geeft me het hoogste van wat ik aankan en maak me de vruchtendragende boom.  Niet de kale boom.  Terwijl U geeft, maak me nederiger.  Laat bescheidenheid komen met grootsheid, met hebben, niet met afzien van.  Vele malen heb ik verzaakt in Uw naam.  Vele eonen van tijd heb ik deze wereld losgelaten.  Ik hou van het leven van een heremiet, omdat ik het zo goed ken.  Maar in dit leven, Moeder, laat me hebben en laat me nederig worden omdat ik heb.  Laat me zacht en mededogend worden voor diegenen die niet hebben omdat ik zoveel heb.  En terwijl ik heb en u me geeft, laat me delen.  Laat me weten wat het is om niet bang te zijn om te geven.  Laat me weten wat het is, niet te willen wat iemand anders heeft.  Omdat wat ik heb, groter en beter en meer is.  En in feite kan ik het delen met iedereen.  Met diegenen die niet zoveel hebben als ik heb.  Zonder enige angst dat het zal eindigen.  Moeder, ik weet dat U me kan geven en geven en geven.  En Uw bronnen zijn oneindig.  Uw schatkamer is steeds gevuld.  Want U bent de Bron van alle creatie.”
 • Neem een diepe adem en vraag om wat u wil voor uw geliefden.

(1 minuut stilte)

 • En vraag nu voor rekening van de aarde en de gehele mensheid.  Vraag om vrede en harmonie.  Vraag om liefde in alle families.  Vraag dat elke mens genoeg eten heeft om te eten.  Om een goed onderdak te hebben om in te slapen.  Om kleren te hebben die hen passen.  Vraag voor elke mens om zich te openen voor de Goddelijke Vonk in hun hart.
 • Vraag dat degenen die ontwaakt zijn om u te komen vervoegen zodat u de last niet langer hoeft te dragen zoals u dat reeds voor eonen van tijd hebt gedaan.  Vraag dat degenen die nieuw-ontwaakt zijn om grotere niveaus van ontwaken te bereiken en hun verantwoordelijkheid op te nemen als de jongere broeders en zusters in licht om uw last te verlichten.  Want u hebt deze last voor eonen van tijd gedragen.  En vraag voor degenen die zoals u zijn om zich bij u te komen voegen zodat u zich niet langer eenzaam voelt.
 • En vraag voor degenen die u een stap voor zijn om zich ook bij u te komen voegen en u bij de hand te nemen en vóór u uit te lopen om dit pad gemakkelijker te maken om te overbruggen.
 • En vraag aan de Meesters om een betere gezondheid te hebben, een groter uithoudingsvermogen, groter kracht.  Levend en geascendeerd/opgestegen.  Vooral de levende Meesters, de Avatars.  Degenen die hun leven hebben opgeofferd.  Degenen die 18 en 20 uren zitten en u zien, u omhelzen, u vasthouden en u aanraken.  En vraag dat u de verdienste hebt bekomen om er zoveel als mogelijk te zien in dit leven.
 • “Als er een levende Meester hier op aarde is, geef me de verdienste, Moeder, om door hem of haar te worden aangeraakt.  En als er duizenden van hen zijn, geef me de verdienste om door hen te worden aangeraakt, zoveel als mijn lichaam en wezen aankan.  En als ik niet individueel kan aangeraakt worden door ieder van hen, geef me dan de verdienste om energetisch door hen te worden aangeraakt.  Stel me open om van ieder van hen te ontvangen.  Stel me open om ten dienste te staan van hen allemaal.  En ontvang mijn gebeden in naam van hen allemaal.  Geef hen gezondheid, Moeder.  Geef hen grotere kracht om het licht te dienen.  Geef hen vreugde in hun harten.  Laat ze zich beloond voelen om hier op aarde te zijn.  En laat hun licht sterker en krachtiger worden.  Zodat ze het licht voor de aarde kunnen verhogen.  Zodat ze meer zielen kunnen doen ontwaken.  Zodat ze de ontwaakte zielen kunnen begeleiden.  Zodat ze degenen onder ons die in hun dienst staan, kunnen versnellen.  En zodat ze ons kunnen accepteren als hun discipelen.  Breng tot ons, Moeder, diegenen die ons onderwijzen en begeleiden tot het meest versnelde en meest voordelige pad van licht.  En verwijder van ons pad diegenen die ons vertragen, ons afleiden, ons pijn doen, ons schade berokkenen.”
 • Onze missie is een goddelijke missie.
 • “Moeder, mogen we aan u vragen.  Geef ons onze ondersteuning zodat we onze goddelijke missie kunnen dienen.  Moeder, nu, we vragen nu van u, voor alle leden van onze zielelijn om gezegend te worden door deze gebeurtenis.  Deze ceremonie die we uitoefenen op dit moment.  En we beloven u dat in de loop van deze maand, op de poortdagen op de belangrijke energiedagen : op de 12de, de 16de, de 22ste, op de 27ste, de 28ste, de 29ste, dat we ceremonies zullen uitoefenen.  We zullen ceremonies uitoefenen op elke andere nacht of dag en we bieden het u aan, verbonden met deze poortdagen, met deze energiedagen. In deze maand, Moeder, open de deuren van overvloed en voorspoed.  Open de deuren van groter licht in ons leven, in onze handen, in ons lichaam, in ons wezen.  In deze maand, Moeder, toon ons uw aanwezigheid, toon ons uw gratie, toon ons uw geschenken.  Laat ons weten dat u ons volledig hebt omhelsd.  Vanaf dit moment, wandel voor ons uit, Moeder en plavei het pad.  Wandel aan onze zijde en hou onze hand vast, zodat we weten dat we niet alleen zijn.  Wandel achter ons en duw ons vooruit, Moeder.  Neem ons en plaats ons in uw eigen hart.  Draag ons in uw boezem, Moeder.  Wanneer we moe en uitgeput zijn en wanneer er blaren op onze voeten staan, wanneer we bang zijn, wanneer we denken dat we iets verkeerds hebben gedaan. Kom dan naar ons toe en herinner er ons aan om mild te zijn met onszelf.  Dat we niets verkeerd kunnen doen.  Dat het allemaal een ervaring is. Er zijn geen fouten er zijn geen mislukkingen, alleen maar ervaringen.”
 • En bidt voor de Goddelijke Moeder.  Ik leer u hoe voor haar te bidden.  Want ook zij heeft gebeden nodig.  De gebeden die ze nodig heeft is voor haar succes om die ontwerpen en ideeën te manifesteren die de energie van het zaad van het pure en onschuldige vrouwelijke kind zullen verankeren op aarde.
 • Terwijl we verder bewegen in het Zevende Gouden Tijdperk, plaveien we het pad voor een nieuw zaad-ras om te worden gepland.  Dit nieuwe zaad-ras zal een drieduizend jaren durende verblijfperiode hebben aan het einde waarvan we halverwege het Gouden Tijdperk zullen zijn.  En dan zullen we een 12.000 jaren durende cyclus aanvatten van dit nieuwe zaad-ras en de zuiverheid en onschuld terugbrengen van het vrouwelijke kind aspect naar de aarde.
 • Het mannelijke kind aspect kwam naar de aarde via het laatste zaad-ras.  En zijn energieën waren verdorven.  Terwijl dat mannelijke kind opgroeide om een volwassene te worden, kwam verdorvenheid voort en nam duisternis het ras over.  Nu komen we aan het einde van dat zaad-ras.  En de mannelijke energieën moeten de macht terug doorgeven aan het vrouwelijke.
 • Om de energieën van het vrouwelijke te kunnen toepassen, moeten we het zaad van het pure en onschuldige vrouwelijke kind terug beginnen planten op aarde.  Dit is het volgende project van de Goddelijke Moeder.  Als u een braaf kind wil zijn en u iets voor haar wil doen, bidt dan en laat een kaars branden en zeg :
 • “Ik laat deze kaars branden voor de Goddelijke Moeder en haar project om de aarde te beplanten met het zaad van het pure en onschuldige vrouwelijke kind.”
 • Als u het licht wil dienen, blijf om ondersteuning vragen voor de verankering van het pure en onschuldige vrouwelijke kind.  Laat een witte kaars branden, telkens u dit kan, met dit voornemen, totdat u dit lichaam verlaat.  Ze heeft u nodig net zoals u haar nodig hebt.  We hebben haar allemaal nodig.  Dit voor haar doen is een gunst bewijzen voor haar en de generaties die na u komen.  De generaties voor tenminste de komende 50.000 jaren, en het zal daar niet eindigen omdat dat dan een platform zal zijn voor de volgende 12.000 jaren cyclus en een nieuw zaad-ras.  Als dit zaad niet bedorven is in 50.000 jaren, dan is er geen behoefte om dat project op te vouwen.  Dat project kan dan gewoon plaatsmaken voor het volgende.  Eén die ons verder in het licht kan brengen.
 • Momenteel moeten we het vorige project opvouwen, omdat het ons niet heeft gediend.  Omdat we de duisternis en onzuiverheden dienen te verwijderen van de aarde voordat we het pure en onschuldige vrouwelijke kind kunnen verankeren.  Vraag Haar : “Moeder, laat me u helpen.  Toon me hoe ik u van dienst kan zijn.  Ik hou u in mijn eigen hart en ik zal een ceremonie doen in uw naam.”
 • En nu opnieuw wil ik dat u zich Godin Lakshmi herinnert.  In de Poel van Creatie tegenover Goding Lakshmi, zeg haar wat het is dat u wenst.  Vraag het Haar.
 • “Godin Lakshmi, u bent de Godin van overvloed, spirituele overvloed en materieel bezit.  Ik vraag u : Geef me wat me het beste dient.  Versnel me op mijn pad.”
 • Ga nu in rij staan en vraag haar wat u wenst.  Wanneer u gedaan hebt met te vragen wat u wil, zeg dan dit of beter.  U weet wat beter is.  Ik wil beter.  Geef me dit of beter zodat ik het licht kan dienen.
 • Neem een moment en neem een diepe adem.  En in de Poel van Creatie, vraag nogmaals aan Godin Lakshmi :

(halve minuut stilte)

 • Neem een diepe adem.
 • Ik zal nu de blauwdruk oproepen voor de hoogste alternatieve realiteit en de grootste handeling van dienstbaarheid om te worden veranderd in een zaad.  En dat dit zaad aan ieder van u wordt gegeven.  De blauwdruk voor de creatie van al die dingen, al die plaatsen, al die mensen, al die gebeurtenissen die u vanaf dit moment en voor de rest van uw leven zullen dienen.
 • En ten voordele van de massa’s en menigten.  Ten voordele van iedereen die u aanraakt.  Vragen we nu de Goddelijke Moeder om nu die blauwdruk op te roepen vanuit de Poel van Creatie.  Plaats die blauwdruk in de vorm van een zaad en plaats dat zaad in het centrum van uw kosmische hart.
 • Visualiseer u nu staan op het platform, welke een cirkelvormig platform is dat zich over de Poel van Creatie uitstrekt.  Terwijl u daar staat is het u en haar.  Ieder van u zal deze unieke en individuele ervaring ervaren.
 • Het zaad ontvangen dat de blauwdruk in zich draagt.  De blauwdruk en de matrix.  De matrix die alle acties worden die zich in uw leven zullen manifesteren vanaf dit moment.
 • Alle gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen zoals een rood tapijt vanaf deze dag.  Alle omstandigheden, alle synchrone gebeurtenissen.  Alle mensen, alle plaatsen, alle dingen die bij u zullen worden gebracht en iedereen die u niet langer dient, zal worden vrijgelaten en verwijderd.
 • En eens en voor altijd, vraag ik in uw naam voor de bevrijding van karma en karmische verwikkeling.  De bevrijding van al die energieën die u niet langer dienen.  Bevrijding van mensen, plaatsen en dingen die in uw weg staan om het licht te kunnen dienen.
 • En visualiseer dat Ze dat wat op een zaad lijkt, plaatst.  En het zaad kan een mosterdzaad zijn of de grootte van een vuist of het kan de grootte zijn van wat Ze ook verkiest om u te geven.  Het is een gouden zaad en u kan opmerken dat er randen aan zijn.  En Ze zal dat zaad van de palm van haar eigen hand nemen, terwijl het zich voor u vormt, en plaatst het bovenop de Vlam van God-Eenheid, in het centrum van uw kosmische hart.  De Vlam van Eeuwig Verbond.  De Vlam van Eenheid.
 • En het zaad zit bovenop de Vlam en begint te worden verlicht door het licht dat straalt vanuit de Eeuwige Vlam.  En Ze plaats beide palmen van haar handen rechstreeks op uw hart.  Haar linkerhand bovenop haar rechterhand.  Haar rechterhand raakt uw hart aan.  En ze blaast de levensadem in haar handen en in uw hart.  En u voelt warmte, u voelt liefde.  En vreugde begint te sprankelen.
 • U voelt lichtheid en het zaad wordt nu gepland en de blauwdruk wordt nu in u gelanceerd.  Vanaf dit moment sturen we het voornemen uit dat de DNA-structuren van uw cellen ontvankelijk zullen zijn voor de informatie die zich in het zaad bevindt.  Als het zaad de informatie van de blauwdruk en de matrix in uw DNA-structuur begint te transfereren, zal u in het bewustzijn van uw lichaam, van uw gedachten, van uw emoties, van uw geest en uw ziel de herinnering absorberen en brengen van wat u dient te doen en de wilskracht waarmee het dient te doen.
 • Vanaf dit moment zal u dit pad volledig bekrachtigt bewandelen.  U zal de macht hebben om controle te hebben over de 5 elementen.  De alchemie van het veranderen van gewoon metaal in goud wordt bereikt door het controleren van een uitoefende kracht over de 5 elementen.
 • Vanaf dit moment, wil het, dat door het zaad dat geplaatst werd in uw kosmische hart door de Goddelijke Moeder en door de herinnering aan wat er zich in de blauwdruk bevindt zoals het werd opgeladen in uw DNA-structuur.  U wordt bekrachtigd om controle te hebben over de 5 elementen.
 • Dan zullen gedachten dingen zijn.  Dan kan u het licht dienen.  Dan kan u de rijkdommen delen met de menigten en massa’s.  Dan kan u de macht overnemen uit de handen van diegenen die zichzelf dienen en het in de handen leggen van diegenen die het verdienen om te worden gediend.
 • Dan zal u waarlijk het pad van licht bewandelen.  Elk moment van uw leven zal dienen om het licht te bekrachtigen.  Jullie zullen de afgezanten zijn van de Heren van Licht.
 • Als een laatste voornemen, zal ik nu in uw naam en in mijn eigen naam de terugkeer van de Zeven Heren van Licht en de voogdijschap van licht vragen om de heerschappij van de aarde over te nemen vanaf dit moment.  Alle posities van leiderschap worden bezet door de Heren van Licht.  Alle discipelen van de Heren van Licht zullen hun posities innemen en menigten en massa’s dienen.  En als wij, ieder van u, verkiest om één van die discipelen te zijn, zeg het dan nu.  Zeg het in uw eigen woorden.
 • (15 sec stilte)
 • En nu is het tijd voor ons om terug te keren.  We vragen toestemming om de Poel van creatie te verlaten.  En in het gezelschap van de Goddelijke Moeder keren we terug naar de Troon van het Absolute.  We buigen neer voor Haar Troon terwijl ze terug gaat zitten op Haar Troon.
 • En samen creëren we cirkels in cirkels rond Haar.  We hebben haar voor een moment lief.  We zenden haar liefde.  En voor een moment bidden we samen dat het zaad van het pure en onschuldige vrouwelijke kind op haar wordt gepland.  En iedereen die tot haar wil zeggen : “Geef me dat zaad, plaats het bovenop het zaad dat U reeds hebt gegeven in mijn kosmische hart.  Dus vanaf deze dag draag ik het zaad van het pure en onschuldige vrouwelijke kind bij me in uw naam.”  Mag u dat nu doen.  Doe het in uw eigen woorden.  Doe het met uw eigen wil.  Zeg het zoals u het wenst te zeggen.

(15 sec stilte)

 • We beginnen onze afdaling en buigen voor de Goddelijke Moeder en bewegen spiraalsgewijs naar beneden van de Troon van het Absolute naar de Troon van de Zeven Heren van Licht en de Maha Heer van Licht.
 • We buigen voor die Troon en we bewegen verder naar beneden, naar de Troon van Paramatman en smelten samen met de Troon van Paramatman en dragen het Licht van Paramatman mee naar beneden met ons.  We bewegen naar beneden naar de Troon van Niet-Gemanifesteerde Bron.
 • Het pure licht en de lichtkracht die worden vastgehouden in de Troon.  Het punt waar God niet-manifest wordt meegedragen in ons hart terwijl we verder naar beneden bewegen naar de Troon van Elah waar puur wit licht vorm begint aan te nemen.
 • We zegenen die Troon terwijl we ons spiraalsgewijs naar beneden bewegen naar de Troon van God-Bron.  Het cobalt-blauwe straalt van overal.  We bewegen verder spiraalsgewijs naar beneden naar de Troon van JHWH en dragen het gouden licht van de Troon van JHWH met ons mee.
 • Deze Troon is nu zeer belangrijk in de gebeurtenissen op aarde.  Deze Troon heeft zich geopend voor de aarde en heeft de gehele mensheid in haar energieveld opgenomen.  We zijn nu niet alleen verbonden met de Troon van de IK BEN DIE IK BEN, onze eigen Godkracht, maar we zijn nu ook verbonden met de Troon van JHWH.  Wanneer u de IK BEN DIE IK BEN oproept, denk eraan JHWH op te roepen.  En wanneer u uzelf en uw energieën en uw manifestatie draagt voor de Troon, denk er dan aan dat de Troon van JHWH een enorm licht voor uw rekening draagt.
 • Denk eraan dat de Troon van JHWH een enorme verantwoordelijkheid draagt.  De verantwoordelijkheid van het licht werd nu aan deze Troon gegeven en de verantwoordelijkheid van het vasthouden van uw eigen geïndividualiseerde God-kracht bevindt zich nu in deze Troon.  Omdat de Troon van de IK BEN DIE IK BEN nu gekozen heeft om samen te smelten met diegenen die ervoor ontvankelijk zijn.  Dus het wezen van die Troon heeft de Troon verlaten om zich te verlagen en aan uw kruin-chakra te zitten.
 • U verbinden met het geïndividualiseerde aspect van de IK BEN DIE IK BEN is nu veel gemakkelijker.  U zal de stem van de IK BEN DIE IK BEN horen als uw eigen hogere Zelf.  U zal een stem in uw hoofd horen en u zal zeggen : “Wie bent u?”  en u zal het antwoord horen “Ik ben uw Hogere Zelf”.  Weet dan dat dit dan de IK BEN DIE IK BEN is die tot u spreekt.  Of andersom, als u de stem hoort en u zal zeggen “Wie bent u?”, en u hoort “IK BEN”, zal je weten dat dit uw Hogere Zelf is.  Uw Hogere Zelf is nu samengesmolten met de IK BEN en daarom heeft YHWH zijn zetel van licht geopend, om te worden wat de IK BEN DIE IK BEN was.
 • Tot op vandaag is dit een grote prestatie die nog maar pas heeft plaatsgevonden.  En het is in het voordeel van diegenen onder u die het punt hebben bereikt waar u nu samengesmolten bent met de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN.
 • Het zal nog een lange tijd duren voor diegenen die nog niet ontwaakt zijn om zelfs nog maar te weten of te begrijpen of om energetisch te reiken om het voordeel te verkrijgen van de Troon van JHWH.  Ook al zijn de poorten van de Troon geopend, iedereen moet een zeker quotient van licht bereiken voordat ze er voordeel uit kunnen halen.
 • Wanneer u zegt : “In de naam van de IK BEN”, voeg er dan aan toe : “In de naam van de IK BEN en in de naam van YHWH”.  Omdat YHWH uw vriend is en momenteel zeer dichtbij.  De energieën van YHWH werden rechtstreeks op u uitgestort en de pilaar van licht gaat nu niet enkel naar de IK BEN DIE IK BEN als een kracht, het gaat vanzelf naar de Troon van YHWH.  Naar de andere Tronen dient u uzelf aan te zetten om naartoe te gaan.  U dient op die deuren te kloppen en te vragen om binnen te gaan.  Maar de Troon van YHWH is nu geopend.  Alles wat u wenst gemanifesteerd te zien nadat u het meebrengt van de Goddelijke Moeder, breng het naar beneden naar de Troon van YHWH.  Want dat is nu de gemanifesteerde creatie.  Op dezelfde manier als de IK BEN was.
 • God in vorm werd nu verplaatst naar de Troon van YHWH.  Stel u de extra kracht voor.  Het is meer dan het dubbele.  Het is vermenigvuldigd.  De kracht van die Troon achter u.  Stel u voor.  Niet enkel de Troon van IK BEN DIE IK BEN, maar de Troon van YHWH staat nu achter u.  Ieder van u die zich op dit niveau van licht bevindt, kan naar de Troon van YHWH komen.
 • We zegenen de Troon van YHWH en we vragen om meer tussenkomst van de Troon van YHWH en de aanwezigheid van YHWH.  YHWH, YAHOWEH-EL, EL SHADDAI, METATRON.  Allemaal aspecten van YHWH.
 • Beweeg spiraalsgewijs naar beneden naar de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN en visualiseer dat de IK BEN DIE IK BEN nu rond u draait en zich zetelt in de lotus van uw kruin-chakra.  Visualiseer een mooie, mooie, duizend-bladige lotus, wijdt geopend.  Wit, briljant wit licht vertrekt vanuit deze lotus.  En binnenin is de verlichte aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN gezeteld.  Dit is nu uw Hogere Zelf.
 • En breng uw bewustzijn nu terug naar uw lichaam.
 • En ik zal u vlug antwoorden wat ik u vraag om te beoefenen als een ceremonie, naast het u meenemen naar deze Tronen, naast het aansteken van uw witte kaars voor de Goddelijke Moeder.
 • Ik vraag u elke dag om te visualiseren dat u en Godin Lakshmi tegenover elkaar staan.  En als u haar wil eren … ze houdt van rood en ze houdt van goud.  Net zoals Godin Hecate doet.  En visualiseer dat u een ceremonie met haar doet.  Als er slechts één van u is, visualiseer uzelf dan bij haar staan.  Teken een cirkel, een denkbeeldige cirkel of een echte cirkel als u kan.  U kan dit buiten doen.  U kan het aan het strand doen.  U kan het in uw huis doen.  U kan het op het gras doen.  U kan het op beton doen.  U kan het overal doen.
 • Teken een denkbeeldige of een echte cirkel en nodig de aanwezigheid van Godin Laksmi uit in het centrum van de cirkel en zeg ik vraag u om de energieën van de Goddelijke Moeder te vertegenwoordigen en ik vraag u om het licht vast te houden voor mijn rekening en breng me spirituele en materiële overvloed.
 • En visualiseer dat u rond haar draait totdat u tot haar wezen wordt aangetrokken en u in haar implodeert.  En van deze implosie breidt u uit om een bubbel van licht te creëren.  Een bubbel van gouden licht.  En die gouden bubbel zal vanaf dit moment alle materiële bezittingen, alle wereldse gebeurtenissen dragen die de hoogste en beste alternatieve realiteit is voor u.  Ze worden de ultieme realiteit die u beleeft.
 • Ik wens dat u dit doet op de 12de.  De 12de is een zeer belangrijke dag.  Sta op op die dag en doe dit.  Ik wens dat u een witte kaars voor de Goddelijke Moeder aansteekt.  Een gouden kaars voor Godin Laksmi en een rode kaars voor Hecate en Godin Gaia.
 • Ik wens dat u een driehoek tekent op een karton en op de punt van de driehoek, één rode kaars en één gouden kaars op het andere punt en één witte kaars.  En wanneer u de witte kaars oplaadt, zeg : “Ik laadt deze witte kaars op met de energieën van zuiverheid en onschuld vanuit het zaad van het pure en onschuldige vrouwelijke kind.  Vanuit het hart van de Goddelijke Moeder, bidt ik voor die zuiverheid en onschuld om naar de aarde terug te keren.  Die zuiverheid en onschuld om naar de aarde terug te keren.”
 • En wanneer u de gouden kaars optilt, zeg dan :
 • “Ik aanroep de alchemie van de Hemelse gebieden, de creatieve kracht van de Goddelijke Moeder om vanuit de Hemelse gebieden de mogelijkheid tot mij te brengen om gewoon metaal in goud te veranderen en om controle te hebben over de 5 elementen.
 • En wanneer u de rode kaars optilt, zeg dan :
 • “Ik aanroep de rode levenskracht-energie van de aarde om terug te keren naar de zuiverheid en onschuld die origineel bedoeld was in het Goddelijke Plan.  Ik bid voor de aarde om vrij te zijn van onzuiverheden.  Ik bid voor het collectieve bewustzijn van de gehele mensheid om vrij te zijn van onzuiverheden.
 • En plaats dan de kaars terug en teken een gouden cirkel, een gouden cirkel rond de driehoek.  De drie punten van de driehoek zullen de gouden cirkel raken.  En de gouden cirkel is het epitoom van de manifestatie in dit gebied van realiteit.  Van alles wat u dient.  Dat is de bubbel die in zich het zaad van het beste, de ultieme creatieve kracht vasthoudt die u het beste zal dienen en die u zal helpen om te dienen.
 • Dus, dit is de ceremonie, dit is het kaarsennet.  Dit zijn de 3 kaarsen op de punten van de driehoek die worden vastgehouden in de cirkel van goud.  De ceremonie is om uzelf te visualiseren tegenover Godin Laksmi.  Godin Lakshmi, gekleed in rood en goud.  Ze staat in de cirkel en visualiseer dat u rond haar begint te draaien.  En u draait sneller en sneller en dan implodeert u in haar.  En door de implosie wordt er een gouden bol van licht gecreëerd.  En die gouden bol van licht zal vanaf deze dag het beste, het hoogste, het puurste, het meest glorieuze van de creatieve kracht dragen die zich voor u zal ontvouwen en u zal helpen om voorbij beperkingen en voorbij verwachtingen te gaan.  Voorbij uw verbeelding.  Dat wat voor u bedoelt is in het Goddelijke Plan en opgevraagd is voor u door de Goddelijke Moeder.
 • Dit is wat ik u vraag om te doen tijdens het verloop van de rest van deze maand en in de maand van september.  Denk eraan dat deze energieën verdergaan tot aan Equinox.  Wat u creëert in de maand augustus zal u dragen in de komende maanden en zal worden versneld, eens we de energieën van september bereiken en zal tot haar hoogtepunt, tot haar hoogste punt van manifestatie komen tegen september Equinox.
 • In de wereld zijn dit verschillende dagen.  Sommigen onder u vieren het op de 19de, sommigen onder u op de 20ste, en sommigen onder u zelfs op de 21ste.  Dus houdt uw tijdzone in het oog.
 • Ga door met deze gebeden en gebruik uw kristallen, de kristallen die werden opgeladen.  Ieder van hen zal werken.  De double terminated is om de energie van het zaad in beweging te zetten.  Daarom vraag ik u om het bij u te dragen.  Indien mogelijk de double terminated.  De double terminated zal de energie van het zaad vasthouden.  Het zaad van de realiteit van manifestatie die het meeste voordeel geeft en die voor u werd opgevraagd door de Goddelijke Moeder.
 • Dus als u uw double terminated kristal vasthoudt, visualiseer dan dat dit het zaad activeert en het in uw hand houden zal het verder aanzetten om de impact te vergroten van het zaad dat zich in uw hart bevindt.  En als u geen double terminated kristal hebt, neem dan gelijk welk kristal en vraag de Goddelijke Moeder om het op te laden.
 • Ze heeft u speciaal gevraagd om clusters te hebben om de groepenergie te vertegenwoordigen.  Zorg dat uw clusters opgeladen zijn en vraag haar of u prefereert om de energie in uw cluster te plaatsen.  Om uw cluster in te stralen met het zaad.
 • Maak uw Overvloed-Net deze maand, zo gauw als u kan.  Wanneer u mediteert, kan u uw clusters vasthouden in uw handen en ermee zitten.  Wanneer u niet mediteert, plaats het in uw kaarsennet en steek de kaarsen aan.  Laat de kristal de impact van de kaars vergroten en laat de kaars de impact van de kristal vergroten, en de namen van de Godinnen, de dertien aspecten van de Goddelijke Moeder om zowel de kaarsen als de kristal te beïnvloeden en in te stralen.
 • Ik bied u liefde aan en ik hou u in mijn eigen hart.  Ik zal aan uw zijde staan.  Roep me telkens u me nodig hebt.  Roep me zelfs als u me niet nodig hebt.  Ik zal er zijn.  Herinner u Metatron, herinner u YHWH, herinner u YAHOWHEH-EL, het vrouwelijke aspect van de Troon van YHWH.  Herinner u EL-SHADDAI, het vrouwelijke aspect van METATRON.
 • Als u kracht aan uw net wil toevoegen, teken dan een vierkant in de cirkel en schrijf aan elk van de punten YAHOWEH-EL aan het noorden en het zuiden.  METATRON en EL-SHADDAI, oost en west.  Dus u hebt een driehoek, u hebt een vierkant en een cirkel.
 • Dus, op deze manier brengt u YHWH direct in uw hart en uw leven en uw kaarsennet.  Zet uw kristal in het midden.  Denk eraan, schrijf uw eigen naam, u en Godin Lakshmi staan in het centrum.  Dus schrijf uw eigen naam in het midden en plaats de kristal in het midden.
 • Wanneer u de ceremonie niet doet, laat dan de ceremonie plaatsvinden door uzelf te visualiseren in het centrum van dat net.  En door de kaarsen aan te steken, zullen de kaarsen de kristal versterken en de kristal zal de kaarsen versterken.  Maak uw Overvloed-Net.  U kan de twee combineren als u wil.  Als het teveel is doe dan twee verschillende.
 • Het maakt niet uit wat u doet, wat wel belangrijk is, is uw voornemen.  Stuur het uit en u kan het zelfs in uw gedachten maken.  En het zal net zo goed zijn.  Stuur het uit en hou de intentie in uw hart, en het zal net zo goed zijn.
 • Ik dank iedereen van u om de tijd te nemen en de inspanning te leveren.  Als u niets doet en alleen deze bijeenkomst herinnert op de 12de en voor vijf minuten zit om te mediteren door uzelf naar de Poel van Creatie te brengen, hebt u mij gezegend.  Als u niets doet en enkel herinnert wat ik u elke dag heb geleerd, hebt u mij en de Goddelijke Moeder en alle Meesters die ik heb opgeroepen en hebt u het licht gediend.
 • Doe wat u kan, wanneer u kan en weet dat we u allemaal in ons hart houden.  In de aanwezigheid van alle Tronen, in de aanwezigheid van Christus Maitreya en Sanat Kumara, St Germain, Melchizedek, Oude van Dagen.  In de aanwezigheid van Toth en Ellion.  In de aanwezigheid van de kosmische en grote wezens van licht.  Van de Broederschappen en Zusterschappen van de Witte Loge.  In de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder in al haar aspecten : Quan-Yin, Hecate, Isis en Pele, Athena en Nada, Victory en Liberty, Lakshmi en Saraswati, Durga en Kali, en velen meer, velen, velen meer …
 • In de aanwezigheid van mijn geliefde Meester Jezus en Moeder Maria.  In de aanwezigheid van de 7 machtige Elohim en de 7de Cohan, de Zeven Heren van Licht en de Maha Heer van Licht, wens ik u goedenacht en ik hou u in mijn eigen hart.
 • Zo is het.