April 2008

Beste Vrienden,

Voor onze nieuwsbrief van April, heb ik een groots Net van Licht gekozen doorgegeven door St. Germain, de Meester van de Zevende Straal. Gelieve u te herinneren dat Heer Metatron 24 April verklaard heef als Ascensiedag. In een channeling sessie in Maart 2005, zei Metatron “ik roep nu 24 April van elk jaar uit tot Ascensiedag – Ascensiedag voor de Aarde – Ascensiedag voor de Mensheid. 24 April van elk jaar zal worden beschouwd als de Ascensiedag vanuit het standpunt van de Meesters”.

Het is daarom belangrijk dat wij overwegen om enkele speciale gebeden, aanroepingen, mantras, oefeningen waarbij netten van Licht worden gebruikt en andere meditatie-oefeningen gedurende deze maand te doen, vooral rond de vierentwintigste.

Als de Pioniers van Licht en discipelen van de opgestegen Levende Meesters, is het aan ons om groter Licht op de aarde te bevorderen, te versnellen en te verankeren en de weg te banen voor de verlichting van alle zielen en de Geestelijke evolutie van onze planeet. Gebruik dit net van licht met de hulp van St. Germain en de transmuterende kracht van de Violette Vlam, de Kosmische Kracht van de Heren van Licht en de Creatieve Kracht van de Goddelijke Moeder, om van grotere dienst te zijn voor onze geliefde Meesters en uw eigen reis op het pad van Meesterschap te versnellen.

Ik omhels u in het Licht van de Zevende Straal en de Liefde van St Germain, de Heren van Licht en de Goddelijke Moeder.

Nasrin


St Germain

St. Germain’s Net van Licht met de Raad van 12, Leden van de Zielsverwantschap, Yahoweh El, Platina Sfeer van Metatron and de Paarse Sfeer van Herinnering

St. Germain – Gechanneld 29 Jan. 2008

Mijn geliefden, ik ben St. Germain.

Visualiseer uzelf staan in de Pilaar van Licht die zich uitbreidt boven uw hoofd tot aan de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN en omhoog stijgt, door alle hemelse gebieden. Visualiseer uzelf staan vóór de aanwezigheid van St. Germain, de Meester van de Zevende Straal. Visualiseer St. Germain en uzelf met uw palmen recht omhoog. De palmen van uw handen raken de palmen van de handen van St. Germain. Lichtstralen komen voort uit mijn hart naar uw hart. Deze stralen ontstaan vanuit de Paarse Sfeer van Herinnering in mijn hart. Het zendt licht vanuit mijn hart naar uw hart. Wanneer het licht u bereikt, implodeert het in uw hart en vormt het dezelfde Paarse Sfeer in uw hart. De betekenis van de Paarse Sfeer van Herinnering is dat het de perfecte herinneringen aan uw Goddelijke Missie bevat en de originele blauwdruk inhoudt voor de verwezenlijking van deze Missie. De plaatsing van deze Sfeer in uw hart en zijn ontbranding om licht te beginnen zenden naar uw zijn, brengt de herinneringen van uw Goddelijke Missie terug naar u. Het zal u op uw weg versnellen en zal hindernissen, vertragingen en afwijking van uw pad verwijderen. Het zal uw onderbewustzijn doen ontwaken en uiteindelijk na verloop van tijd, uw bewuste herinnering aan uw ware zelf en uw Goddelijke Missie op Aarde.

Zeg nu:

“Ik roep de 12 leden van mijn Raad van Licht op om naar voor te treden”. 12 grote wezens, die lid zijn van uw eigen Raad van Licht, komen naar voor en nemen hun posities in, in een cirkel rond u. Dit zijn leden van uw eigen Zielsverwanten die Meesterschap hebben bereikt en u op uw weg in het vervullen van uw Goddelijke Missie begeleiden. Uw Raad van Licht is hier verzameld om hun steun en hun licht aan u te geven.

Visualiseer dat de 12 raadsleden u hun Licht zenden, om uw mannelijke en vrouwelijke polariteit in evenwicht te brengen en om u aan uw Goddelijke Missie te herinneren. Neem een diepe adem en baadt in hun licht.

Roep nu naar uzelf, al uw Zielsverwanten van Licht op. Zeg:

“Ik roep nu alle leden van mijn Zielsverwanten van Licht op”. Visualiseer dat 33 leden van uw Zielsverwanten van Licht zich in een cirkel rond de Raad van Licht verzamelen. De leden van uw eigen Zielsverwanten van Licht zijn uw Geestelijke familie van Licht. Hun verbinding met u gaat verder dan één leven. U zou kunnen zeggen dat zij bij u zijn geweest sinds het begin der tijd, of sinds het begin van al uw fysieke incarnaties.

Visualiseer dat wij nu ons bewustzijn omhoog bewegen binnen de Pilaar van Licht. Wij zullen eerst bij de Troon van de IK BEN DIE IK BEN aankomen. Samen staan, u en St. Germain, uw 12 Raadsleden en uw 33 Leden van uw Zielsverwanten vóór de geperfectioneerde aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, God in Vorm. Vraag om een zegen terwijl wij met deze Troon samensmelten. Pauzeer en neem een diepe adem terwijl u in de energieën van de IK BEN DIE IK BEN baadt.

We bewegen nu onze energieën omhoog door de Pilaar van Licht naar dimensies van werkelijkheid totdat wij vóór de Troon van Niet-te-onderscheiden Bron aankomen, God Voorbij Vorm, of God Niet-manifest en Niet-te-onderscheiden. Wij vragen om een zegen terwijl wij in deze Troon samensmelten en uitbreiden in de aanwezigheid van onze Raad en de leden van onze Zielsverwanten die ons Net van Licht vormen. Pauzeer en neem een diepe adem in de energieën van de Troon van de Niet-te-onderscheiden Bron.

Nu bewegen wij onze energieën omhoog door de Pilaar van Licht om de Troon van het Absolute en de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder te bereiken. Haar Vrouwelijke Creatieve Kracht bevat het ideale ontwerp voor alle creatie in de poel van Licht die de Troon van het Vrouwelijk Principe is.

Visualiseer dat bij de Troon van de Goddelijke Moeder, de Zeven Heren van Licht hun zitplaats hebben. U zal vóór de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder en vóór de Zeven Heren van Licht komen te staan. De gecombineerde krachten van alle Zeven Heren van Licht verzenden naar ons en onze entourage het Aqua-Marineblauwe Licht met Platina schitteringen, zoals zilveren stof. Dit is het helende Licht van de Zeven Heren van Licht en de Maha Heer van Licht. Baadt in de energieën van de Goddelijke Moeder terwijl u het helende Aqua-Marineblauwe Platina van de Heren van Licht ontvangt. Pauzeer en neem een diepe adem om grotere heling en bescherming te laten brengen en u te versnellen op het pad van Meesterschap.

Visualiseer nu dat de Engelen-legioenen van Yahoweh El, die de vrouwelijke engelen-essentie van Yahweh en Metatron zijn, zich nu rond deze volledige formatie vormen. Zij bevinden zich schouder-aan-schouder in een cirkel en beginnen een lavendel-Roze, Paars licht uit te stralen naar alle leden van uw entourage en uzelf. Pauzeer en baadt in dit helende licht.

Visualiseer nu een Platina Sfeer van Licht dat zich over dit volledige net van licht vormt en elk wezen en hun energie hierin verzegeld. Dit zal u bescherming tegen lagere trillingen en heling brengen van alle grote wezens die uitgenodigd zijn om aan dit grote net van licht deel te nemen. Het zal u helen, beschermen en de hogere trillingen in uw lichaam verzegelen zodra u uw bewustzijn terugbrengt naar het wereldse gebied. Pauzeer terwijl we een gebed van dankzegging aanbieden aan de Troon van de Goddelijke Moeder, de energieën van het Vrouwelijke Principe, en onze neerwaartse terugreis aanvatten naar het bewustzijn van het lichaam.

Wij beginnen nu met onze afdaling in de Pilaar van Licht; eerst naar de Troon van Niet-te-onderscheiden Bron en dan naar de Troon van de IK BEN DIE IK BEN. Wij pauzeren in elke troon om de energieën van het Vrouwelijke Principe en de Zeven Heren van Licht te verankeren in elke troon en de trilling van deze Tronen in het bewustzijn van uw lichamen te brengen.

Hou u vast aan de heling, de bescherming en de versnelling die naar u komt vanuit deze volledige net-formatie. Gebruik dit net van licht dagelijks, als u kan, om het helen te versnellen en de energieën van alle wezens te verzegelen binnen uw eigen essentie.

Vanaf 20 januari 2008, is het binnengaan in het Tijdperk van Waterman en ons werk om het Zevende Gouden Tijdperk naar voor te brengen, begonnen. Als pioniers van deze Gouden Tijd, vraag ik u om mij aan te roepen, St. Germain en de Violette Vlam van Transmutatie, om grotere heling en versnelling van uw Geestelijke vooruitgang te vragen. Als Cohan van de Zevende Straal en de Beschermer van het Zevende Gouden Tijdperk, ben ik verantwoordelijk voor uw Geestelijke groei en voor de evolutie van deze planeet. Ik werd de macht en de verdeling gegeven om alle zielen met de transmuterende en helende kracht van de Violette Vlam te helen. Alle Grote Wezens van Licht bieden hun hulp en begeleiding aan voor deze grote daad van het belichten van de Aarde en alle Zielen met Licht. Het Zevende Gouden Tijdperk is de tijd van het herstellen van orde, evenwicht en het vergemakkelijken van onze terugreis naar het verblijf van groter Licht. Het is aan u en ik om het Licht te helpen terug neer te dalen naar de Aarde en alle zielen. Tot aan die verwezelijking, sta ik aan uw zijde als uw Broeder St. Germain.

Zo is het.