November 2007 – Net van Licht: Eerste Fase

Beste Vrienden,

Sanat Kumara, onze planetaire logos, heeft ons een belangrijke boodschap gegeven over nieuwe energieën van licht die weldra naar de Aarde zullen komen. Hij heeft verzocht om we dit versnelde licht beginnen verspreiden door het volgende meditatieve Net van Licht te beoefenen. We hebben deze informatie op de 5de November ontvangen, en ik dank onze geliefde vrijwilligers, Sue Farley, Michael Kopel, Patsy Balacchi, Avonne Lozano en Shab Sadr die met paraatheid en met liefde deze informatie bijna overnacht hebben voorbereid zodat ze in deze vorm voor u beschikbaar is. Ik vraag u, onze geliefde lezers, om te bidden voor onze stichting en ons personeel om hun diensten te kunnen blijven aanbieden. Met veel paraatheid en met veel liefde, ten voordele van u en ten voordele van iedereen.

Sanat Kumara is een groot kosmisch wezen wiens bewustzijn deze planeet belicht. Vele eons geleden stond de Aarde op het punt van uitsterven. Sanat Kumara boodt aan om de Aarde te redden van haar uitsterving. Hijzelf en zes andere Grote Wezens van Licht, die collectief bekend staan als de Zeven Kumaras, begonnen de taak om de Aarde te redden van duisternis en pijn. Het licht van Sanat Kumara is te schitterend voor de Aarde om te kunnen bevatten en daarom verblijft hij op Venus. Het is onze hoop dat op een dag de trillingsfrequentie van de Aarde zo’n groot licht bereikt dat Sanat Kumara en ander grote kosmische wezens in ons midden kunnen wandelen. Groots werk werd gedaan door de Meesters en Kosmische Wezens van Licht tot op vandaag.

Sanat Kumara biedt ons nu de gelegenheid aan voor grotere versnelling in het verwerven van licht en wijsheid. Hij nodigt ons uit om samen te smelten met zijn bewustzijn in de Troon van de IK BEN DIE IK BEN, God in vorm. We staan op het punt om grote groei en versnelling te verwerven op het pad van verlichting en voor de bevrijding van pijn en strijd van vele levens. Bovendien, staan we op het punt om de Aarde te dienen en om het bewustzijn te verhogen van de menigten en massa’s die zich onbewust zijn van deze grote gelegenheid. Sanat Kumara roept ons op, zijn meest geliefde discipelen, om hem te herinneren als onze grote leraar en vriend en om hem te assisteren om meer licht hier op Aarde te brengen.

De Zeven Heren van Licht zijn zeven grote wezens die hun licht hebben teruggetrokken van deze Derde Dimensionale realiteit op Aarde, voor vele duizenden jaren, omwille van de dichtheid en de duisternis die hier voorkomt. Dankzij het parate werk van de Meesters en hun discipelen, werd de trillingsfrequentie van de Aarde verhoogt tot een punt waar Sanat Kumara nu in staat is om de Zeven Heren van Licht uit te nodigen om terug te keren naar de Aarde. Dit betekent dat het voogdijschap van de Aarde en alle zielen opnieuw aan de Heren van Licht kan worden toevertrouwd, zoals het oorspronkelijk was bedoeld in het Goddelijke Plan voor de Aarde en de gehele mensheid. De leidinggevende posities voor alle planetaire posten zullen door de Heren van Licht en hun discipelen worden bekleed. Zij zullen diegenen belichten die gekozen hebben om hun studenten en hun toegewijde discipelen te blijven. Zij zullen ons helpen om meesterschap te verwerven over de duisternis van onze ego-persoonlijkheden, de pijn en strijd van het leven in fysieke belichaming.

Dit Net van Licht is misschien wel het meest heilzame geschenk van de Meesters van Licht, van Sanat Kumara, onze planetaire leraar, van Metatron en zijn Engelenlegioenen van Yahoweh-El en vooral van de Zeven Heren van Licht. Hoe gelukkig zijn wij om getuige te zijn van deze vebazingwekkende gebeurtenis en dit keerpunt op dit punt in ons leven. Dit is inderdaad een tijd van feesten, en we verdienen het om elke dag die voor ons ligt te vieren. Gelieve eraan te denken dat de energieën zullen beginnen versnellen vanaf 7 november, 2007. 8 november is het Festival van Licht dat wordt gevierd als het Indische Nieuwe Jaar met Godin Laksmi, de Godin van spirituele en materiële overvloed, wanneer ze haar gratie en haar overvloed op ons uitstrooit aan het begin van een nieuwe jaarlijkse cyclus. 9 november is de officiële datum voor de terugkeer van de Zeven Heren van Licht naar de Aarde en het verhogen van de trillingsfrequentie van licht voor de Aarde en alle zielen. 11 november, 2007 (of 11/11) is een 24-uren periode van poortopening. Dit betekent dat de poorten van licht en manifestatie zullen geopend zijn van middernacht op 10 november tot middernacht op 12 november. Begin uw intenties neer te schrijven die u wenst te laten manifesteren voor het gehele jaar van 11/11/2007 tot 11/11/2008. Zeg deze intenties op met grote kracht en oprechtheid gedurende de dag op 11/11 voor een sneller resultaat.

De viering van Thanksgiving valt op 22 november, 2007. Honderden jaren geleden, vierden de eerste pilgrims van America de overvloedige oogst die hen werd toegekend door te bedanken. Dit werd een traditie die nu in ere wordt gehouden doorheen de Verenigde Staten. Inheemse Amerikanen en Pelgrims vierden samen deze dag van bedanking in vrede. Deze feestdag is een grote gelegenheid voor iedereen van ons op Aarde om een gebed van Bedanking aan te bieden en een viering van onze dankbaarheid voor het licht dat we zijn en het licht dat nu opnieuw heerst op Aarde.

8 december, 2007 is de afronding van de Joodse heilige dagen die tot Hanukah leiden. Rond deze tijd van het jaar zijn er een grote energie-beweging in de hogere gebieden en een neerdalen van licht van deze gebieden naar ons toe. Dit leidt ons naar de Winter Zonnewende (december 20-22,2007), welke de viering van de overwinning van licht over duisternis is doorheen de seizoenen van de natuur. Het is ook de vakantieperiode waarin de symbolische geboorte wordt gevierd van Meester Jezus, wiens aanwezigheid op Aarde diende om de energie van Goddelijke Liefde op Aarde te verankeren. Het neerdalen van energieën zal blijven doorgaan tot in januari.

Van 9 – 19 januari, 2007, is de poort voor Egyptisch licht geopend. Dit betekent dat de energieën van constellatie Sirius zullen neerdalen op ons hier op Aarde. De afkomst en afstamming van ons huidige ras is van Sirius. Dit is het ras wiens zaden geplant werden tijdens de beschaving van Khem, momenteel gekend als Egypte. Als de afstammelingen van dat ras, hebben we daarom een belangrijke verbinding met de tien heilige dagen van poortopening van Sirius tot Egypte (9 – 19 januari, 2007). Sanat Kumara gaat verder in detail over alle gebeurtenissen die ons leiden naar het einde van het jaar 2008.

Ik wens u veel vreugde in het verhogen van uw eigen trillingsfrequentie van licht, en met het samensmelten van je bewustzijn met dat van Sanat Kumara en met het ontvangen van het grote gulle licht van de Zeven Heren van Licht.

In het grote licht van de IK BEN,
Nasrin


SANAT KUMARA

Gechanneled 5 November, 2007

Geliefden ik ben Sanat Kumara.

Plaats uw focus vóór uw Derde Oog. Voel uzelf staan binnenin een driehoek. Visualiseer uzelf en uw tweelingsvlam als twee punten van een driehoek met Sanat Kumara in het Noorden, uw mannelijk aspect in het Zuidwesten, uw vrouwelijk aspect in het Zuidoosten. Sanat Kumara’s handen zijn opgeheven in de positie van onbevreesdheid. Zijn palmen zijn gericht naar uw harten. Sanat Kumara straalt licht vanuit de palmen van zijn handen. De straal die van de rechterhand komt is Emerald Groen. De straal die van de linkerhand komt is Perzik-roze. De betekenis van dit net is om uw mentale en emotionele lichaam in balans te brengen. Ook, om de energie binnen ieder individueel persoon samen te brengen. Visualiseer uzelf en uw tweelingsvlam in het net als twee afzonderlijke entiteiten die op twee afzonderlijke punten van de driehoek staan. Tegelijkertijd is dit een vertegenwoordiging van het mannelijke aspect en het vrouwelijke aspect of polariteit binnenin u. Daarom worden er door dit net twee afzonderlijke doelstellingen bediend:

 • om uw mannelijke en vrouwelijke polariteit binnenin u in balans te brengen
 • om uw energie naast uw tweelingsvlam in balans te brengen, ongeacht de aanwezigheid of afwezigheid van en tweelingsvalm in uw leven op het huidige moment.

Deze oefening zal die onbrekende delen helen en de leegte opvullen om volheid, volledigheid, gezondheid en welzijn terug te brengen naar u op alle niveaus van uw zijn.

Sanat Kumara, de planetaire logos, smelt samen in de Aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN. Sta en wees getuige van deze samensmelting, visualiseer uzelf dan in zowel uw mannelijke als uw vrouwelijke aspect, uw mannelijke en vrouwelijke tweelingsvlammen voegen zich bij Sanat Kumara binnenin de Troon van de IK BEN DIE IK BEN. De tijd is gekomen voor de energie van het bewustzijn van de Planetaire logos om ieder van u individueel te belichamen en uw energieën door het bewustzijn van de Planetaire Logos in lijn te brengen met de Aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, God in vorm. Deze 9 november, 2007 is een zeer belangrijke tijd, wanneer nieuwe energieën naar voor zullen komen. De energieën zullen vooruit beginnen stromen op deze veelbelovende dag. Ik vraag ieder van u om deze oefening uit te voeren van zodra je ze ontvangt. Diegenen die beginnen op 9 november zijn de pioniers die werden geroepen om deel te nemen in het onvangen van deze energieën en ze te verankeren in naam van alle zielen in samenwerking met de Meesters van Licht. Iedereen die ze ontvangt (of ze tegenkomt) op gelijk welk moment daarna behoort nog steeds tot de pioniers. U wordt naar dit Net van Licht gebracht door uw hogere zelf – ieder van u heeft de verdienste verworven om deel te nemen in deze grote gebeurtenis. Deze oefening zal uw energielichamen activeren en u in staat stellen om met deze versnelde fase om te kunnen gaan, die begint op 9 november 2007 en doorgaat tot Maart Equinox (20 maart 2008). Het voordeel en de winst van de beoefening van dit Net van Licht is dat het de snelheid van uw trillingsfrequentie zal verhogen.

Via deze versnelling zal u beter in staat zijn om te gaan met de verhoging van de trillingsfrequentie van de Aarde via de versnelling van de vijf elementen (Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether). Alles versnelt. Dit is te wijten aan het feit dat Moeder Aarde gekozen heeft om zichzelf uit de tragere en lagere trillingsfrequentie en duisternis te schudden. Ze kiest en gebruikt verschillende specifieke keerpunten om haar eigen tempo te versnellen. Om individueel met dat tempo om te gaan en om Moeder Aarde te helpen werd u geroepen. Daarom, wordt aan de ene kant uw eigen trillingsfrequentie verhoogt om u in staat te stellen om te gaan met de veranderingen welke het in volle kracht aanbreken van de Nieuwe Tijd zal brengen en het grotere positieve licht van de Zevende Gouden Eeuw. Aan de andere kant, is het aan u om Moeder Aarde haar geloofssprong te helpen maken in de richting van groter licht. Jullie zijn de pioniers. Jullie werden voorbereid voor dit moment in de geschiedenis. Jullie werden naar dit Net van Licht geleidt omdat jullie reeds aeons in dienst staan van het licht.

Uw leven zal op positieve wijze veranderen tot uw eigen vreugde. Dit is een belofte aan u. U zal de voortgang van tijd en gebeurtenissen op een versnelde wijze opmerken. U zal niveaus voelen van meer hoop en viering. U zal anderen, gelijkgestemden leren kennen. U zal uit uw leven die personen, die plaatsen en dingen bevrijden die u afleiden, verhinderen, lastigvallen en die u schade en disharmonie toebrengen. In het gezelschap van uw broeders en zusters van licht, zullen wij de Aarde helpen om haarzelf te versnellen tot grotere liefde en groter licht.

Ik zou 9 november willen aankondigen als de tijd van viering voor het aanbreken van groter licht via de vijf elementen in alle vier hoeken van de Aarde. De aanwezigheid van de Zeven Machtige Heren van Licht zal opnieuw op Aarde gevierd worden. Deze machtige grote wezens zijn afwezig geweest in deze derde dimensionele realiteit van de Aarde voor een zeer lange tijd. Hun terugkeer is een mijlpaal-gebeurtenis die, als rechtmatige erfgenamen van de Aarde en de Bewakers van Licht op Aarde, op 9 november op de middag zal gevierd worden. Waar u zich ook bevindt, in welke tijdzone u ook werkt, beschouw de middag als de tijd dat het uitstorten van licht door de Zeven Machtige Heren begint.

Het uitstorten van deze energie zal doorgaan tot Thanksgiving (22 november, 2007) als één fase van versnelling. Vanaf Thanksgiving (22 november, 2007) tot 9 december, 2007 zal er een tweede versnellingsfase zijn voor het neerdalen van deze energieën. Vanaf 10 december, 2007 tot 9 januari, 2008 zal de derde fase van versnelling van deze energieën zijn. Vanaf dan zullen deze energieën stagneren en blijven op dit versnelde punt tot 9 maart, 2008. Op dat punt zal een nieuwe versnellingsfase beginnen. Deze fase zal ons naar een tweede stagnatie brengen. Opnieuw zullen er drie niveaus van versnelling worden ervaren in deze tweede fase. Van 9 maart, 2008 tot 9 april, 2008, zullen we naar nog een nieuwe laag van versnelling bewegen. Dan van 9 april tot 9 mei, 2008 zal de tweede laag beginnen. Het einde van deze fase begint vanaf 9 mei en vervolledigt zijn cyclus op 9 juni, 2008. Dit brengt ons tot de Zomer Zonnewende (rond 20-22 juni, 2008) waar de energieën die drie keer tot een piek kwamen terug zullen stagneren. Deze stagnatie zal drie maanden doorgaan totdat we de Herfst Equinox van 2008 bereiken (22 november,2008).

Vanaf September 20, 2008 zullen we beginnen werken met een nieuw niveau van energieën. Op dat punt zal de Maha Heer van Licht, die de bewaker en opzichter is van de Zeven Heren van Licht, zijn energieën neerstorten op ons op Aarde. Deze energieën zullen vanaf Herfst Equinox (20-22 september, 2008) beginnen en doorgaan tot Winter Zonnewende (20-22 december, 2008).

Zoals u kan zien, is het jaar 2008 een groots en wonderbaarlijk jaar voor spirituele acceleratie en voor de overwinning van licht over duisternis. De overwinning van licht zal vele gestalten en vormen aannemen. Vanuit het standpunt van de Aarde, zal de versnelling grotere zuivering betekenen. Zuivering begint met de vijf elementen (Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether). De gebeurtenissen van het recente verleden met inbegrip van de branden, overstromingen, aardbevingen en zo, maken allemaal deel uit van de zuivering. Moeder Aarde, staat haarzelf deze vormen van zuivering toe om haarzelf open te stellen om groter licht te ontvangen. Geen enkele gebeurtenis, zelfs van rampzalige aard, zou als een catastrofe mogen worden beschouwd. U leeft in een wereld gevuld met dualiteit. Deze dualiteit vormt uw leven. Uw leven wordt gevormd door goede en slechte gebeurtenissen; of indien u verkiest het zo in te delen! In de ogen van een hoger wezen, is alles goed. Elke gebeurtenis brengt grootsheid met zich mee en is de voorbode van grootsheid. De Aarde schudt de afval van zich af, met de bedoeling meer licht te absorberen en zichzelf te verlichten. U zal ook uw afval van zich afschudden. Dus, als u uw job verliest, denk eraan dat er een betere op u te wachten staat! Als u uw relatie verliest, denk eraan, er is er één met meer evenwicht, harmonie en liefde die op u wacht ! Als er lessen zijn die u leert, en volgens onze eigen inschatting, leren we ze op de harde manier, is het misschien is tijd om te zoeken naar manieren om de lessen gemakkelijker te leren. Denk eraan, soms om te weten wat je wil, dien je te ervaren wat je niet wil, en te leren hoe dit te elimineren uit je leven. Soms brengt weten wat je wil je naar het punt van het te verdienen. Verdienen wat je wil neemt je over het pad om de brug te overschrijden van wat je niet wil en verkiest. Denk eraan dat je keuzes hebt. Ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het opnieuw: Er zijn altijd gemakkelijkere manieren, er is altijd een middel om een kortere weg t e vinden.

Dit Net van Licht zal u toelaten om uw eigen trillingsfrequentiete versnellen, om u de tegenwoordigheid van geest te brengen, de duidelijkheid van hart, de vooruitblik om te zien wat voor u ligt en om de eenvoudige weg te kiezen, de gemakkelijke weg, de binnenweg. We bewegen naar een tijd van versnelling. Ik heb u de vorm gegeven van hoe deze versnelling zich zal spreiden over de tijd; tussen nu en 13 maanden van nu, om uzelf verder te versnellen op dit pad dat de mensheid en Moeder Aarde wacht. Ik stel voor dat u er dagelijks aan denkt om uw energieën voor de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN te brengen en uzelf te laten overlichten in die aanwezigheid, samen met de planetaire logos.

Uiteindelijk, overlicht het bewustzijn van de planetaire logos deze planeet en alle zielen. Om uw eigen trillingsfrequentiete verhogen en om u te versnellen op het pad van verlichting, kan u de ingekorte weg kiezen om u te verbinden met het bewustzijn van de planetaire logos en te vibreren naar de energieën van uw eigen IK BEN DIE IK BEN, welke uw eigen God-aanwezigheid is. Op die manier, wordt u de getuige zowel als de actieve deelnemer in de gebeurtenis van het vergeestelijken van uw leven van materie en het materializeren van de geest binnenin u op Aarde.

Dit experiment dat we leven noemen en leven in de Derde Dimensionele Realiteit, in uw eigen fysieke belichaming, is een eenvoudige oefening om materie te vergeestelijken en geest te materializeren. Op deze manier bestaat dualiteit niet meer en wordt afscheiding overbrugt, om uiteindelijk Eenheid te ervaren; Eenheid met geest en materie. In de lichamen van materie kan je je eigen essentie als geest ervaren. Op dat punt, bestaat er geen afgescheidenheid meer; op dat punt zul je je niet langer uitgesloten en alleen voelen; op dat punt voel je je niet verraden en gestraft; op dat punt voel je je niet langer in de steek gelaten. Omdat de liefhebbende, de liefde en de geliefde één worden. U wordt de getuige van alle drie, zowel als de acteur, de act en de actie. U voert de script uit die u heeft geschreven en hebt gememoriseerd. U kiest het ultieme einde zoals u het verlangt. Dit is het ultieme voordeel van vrije wil te kiezen. De beste manifestatie van vrije wil is wanneer u uzelf in lijn kunt brengen met het geïndividualiseerde aspect van God belichaamt, doen wat u wil, wat God wil en de twee onafgescheiden van elkaar zien.

Deze oefening zal u helpen om de opening te overbruggen tussen uzelf als een individuele ziel, verloren en verwart, en God als een verheven bewustzijn buiten uzelf. U versmelt in de essentie van de planetaire logos, wiens bewustzijn deze planeet en alle zielen in manifeste vorm heeft gebracht. In die Eenheid smelt u samen in de aanwezigheid van God in vorm, in het wezen van de IK BEN DIE IK BEN, alle drie zijn ze één. U als het lichaam, de planetaire logos als het bewustzijn en de IK BEN als de ziel vinden elkaar. Het lichaam, de ziel, en het bewustzijn verenigen zich. Dan heeft de geest van Eenheid haar thuisbasis gevonden. Het kan vrij bewegen in uw lichaam, in uw bewustzijn en in de Aarde.

Dus, doe de oefening en smelt samen elke dag als het eerste dat u doet voordat u uw dagelijkse routine begint en elke avond als het laatste dat u doet voordat u overgaat in de hogere bewustzijnsgebieden tijdens droomtijd. Dan zal uw ervaring van droom-tijd een grotere zijn, alsook uw ervaring van uw dagelijkse routine. Oefen om uw energieën te bewegen naar het bewustzijn van de IK BEN DIE IK BEN voor zeven opeenvolgende dagen. Nodig dan de aanwezigheid van de Zeven Heren van Licht uit om naar de Troon van de IK BEN DIE IK BEN te komen en smelt samen. Doe dit door te visualiseren dat u de Troon van de IK BEN DIE IK BEN binnengaat en observeer de aanwezigheid van Sanat Kumara. Smelt eerst samen met de aanwezigheid. Visualiseer dan uzelf en uw tweelingsvlam binnengaan in en samensmelten met het bewustzijn van Sanat Kumara en de IK BEN DIE IK BEN. Visualiseer de Zeven Heren van Licht die in een cirkel staan rond de Troon. De Troon van de IK BEN DIE IK BEN vergroot en breidt zich uit om de Zeven Heren van Licht te omringen. Elke Heer van Licht straalt zijn licht uit naar de Troon waar u verblijft. Nodig de Zeven Heren van Licht uit om samen te smelten met de Troon. Begin met hen te roepen als de “Eerste Heer van Licht”, helemaal tot aan de “Zevende Heer van Licht”. Nodig ieder van hen uit om individueel samen te smelten met de Troon waar u, uw tweelingsvlam, Sanat Kumara en de aanwezigheid van de IK BEN zich bevinden. Ervaar elke Heer van Licht die individueel samensmelt. Wanneer u de ervaring hebt gehad dat elke Heer van Licht zich individueel met uw wezen heeft samengesmolten, aan de Troon, hou dan deze ervaring vast en zie ze in een platina bol door de aanwezigheid te aanroepen van mijn Heer Metatron en de Engelenkrachten van Yahoweh-El (ya-ho-weh-el) uitgesproken. Visualiseer dat de legioenen van Yahoweh-El, rond de rand in de platina bol van Heer Metatron staan. De Engelenkrachten van Yahoweh-El zijn van de categorie van de “Tronen”. Engelen, Aartsengelen, krachten, vorstendommen, Tronen, Cherubijnen, Serafijnen zijn de zeven categorieën. De engelenkrachten van Yahoweh-El houden het energieveld vast van de Troon van Yahweh en de vrouwelijke kradht van Shekinah, de Heilige Geest. De engelenkrachten van Yahoweh-El zijn sterke krachten van licht die de mannelijke en vrouwelijke balans van hoger licht vasthouden. Visualiseer dat legioenen van Yahoweh-El een cirkel van licht creëren rond dit Net dat bestaat uit u, uw tweelingsvlam, Sanat Kumara, de IK BEN DIE IK BEN, en de Zeven Heren van Licht verzegeld in de bol van platina licht die vertrekt vanuit het hart van Metatron.

De Engelenkrachten van Yahoweh-El zijn de bewakers van deze bol. Zij staan aan de rand van de bol en bewaken de mannelijke en vrouwelijke polen, het magnetische en het electronische veld van uw lichamen (uw vijf-lichamen-systeem), uw bewustzijn, uw ziel. Zij laten de geest van licht toe die voortkomt vanuit de Hart-Kern van de Zeven Heren om u eigen hart te vullen. Beoefen dit volledige Net van Licht voor nog een drie weken om de eerste fase te vervolledigen (u kan dan een tweede herhaling beginnen en verderdoen doorheen het jaar 2008 en daarna. Dit kan een dagelijks net van bescherming en versnelling zijn doorheen het jaar 2008).

Ik bied u mijn liefde en mijn vreugde aan in het vieren van deze fase van glorie en overwinning welke ons wacht voor de volgende 13 maanden. Ik neem afscheid van u.

Ik ben Sanat Kumara.


Sanat Kumara

Phase I

 • Visualiseer een driehoek met Sanat Kumara in het Noordelijke punt, vrouwelijk tweelingaspect in het Zuid-Oosten en mannelijk tweelingaspect in het Zuid-Westen.
 • Sanat Kumara verzendt de Smaragd-Groene Straal van Mentale Klaarheid door de palm van zijn rechterhand naar uw mannelijke aspect (Zuidwesten punt). Hij verzendt de Perzik-Roze Straal van Emotionele Reiniging door de linkerhand naar het vrouwelijke aspect (Zuidoosten punt).
 • Het Smaragd-Groene begint te draaien binnenin het mannelijke aspect.
 • Het Perzik-Roze begint te draaien binnenin het vrouwelijke aspect.
 • Het Smaragd-Groene zal dan naar het vrouwelijke aspect beginnen bewegen, terwijl het Perzik-Roze dan naar het mannelijke aspect zal beginnen bewegen.
 • De twee ontmoeten elkaar halfweg en smelten samen. Vanuit deze samenkomst en samensmelting begint er een uitbasting van licht voort te komen.
 • Deze uitbarsting van licht begint te veranderen in helder Puur Wit Licht met Platinum glans. Dit nieuwe licht begint de hele driehoek op te vullen. De drie punten beginnen te draaien en exploderen in het centrum van de driehoek.
 • Sanat Kumara, de mannelijke tweelingvlam of mannelijke polariteit en de vrouwelijke tweelingvlam of vrouwelijke polariteit versmelten dan in eenheid gekoppeld aan uitbarstingen van Zuiver Wit Licht met glinsterend platinum licht. Pauzeer, terwijl u deze oefening visualiseert en adem 3 keer om deze helende uitbarsting van energie volledig te absorberen.
 • Vanuit de explosie van de drie in het centrum van de driehoek, wordt er een Zuil van Licht gecreëerd. Deze spreidt zich uit vanonder je voeten tot in de centrale hart-kern van Moeder Aarde. De explosie brengt energieën van mentale klaarheid en emotionele reiniging naar Moeder Aarde. De Zuil spreidt zich uit vanaf de top van je hoofd door je hogere chakra’s tot aan de Troon van de IK BEN DIE IK BEN. Gezeten op de Troon is de schitterende verlichte perfecte aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, God in vorm.

Belangrijke nota:

Gelieve het Net van Licht voor 7 opeenvolgende dagen te doen. Als u een dag mist, voeg deze dan op het einde toe. Start niet met de tweede fase tenzij u de eerste fase hebt vervolledigd. Gedurende de 7 dagen van de eerste fase bouwt u de energie op, dus is het belangrijk niet verder te springen voordat u de eerste fase hebt vervolledigd. Vervolledig één week van samensmelten met Sanat Kumara, de planetaire logos, vervolg dan met het werken met de Heren van Licht.

Enkelen van ons hebben met elementen van deze en andere gelijkaardige netten gewerkt sinds april 2005. U ontvangt een waarlijke versnelling en een zeer intensieve versie van dit net welke u zal vervolledigen binnen de fase van één maand. Daarom, gelieve te begrijpen dat het noodzakelijk is dat u de eerste fase vervolledigd vooraleer over te gaan naar de tweede fase. Dit fase-bij-fase proces is belangrijk voor uw eigen versnelling zowel als voor het correct verankeren van dit Grid van Licht door uw wezen.

Fase II

Op dag 8, begin met het uitoefenen van Fase I hierboven en ga verder met het volgende:

 • Nodig de aanwezigheid van de Zeven Heren van Licht uit om naar de Troon van de IK BEN DIE IK BEN te komen en verenig u met hen. Visualiseer uzelf staan voor de Troon van de IK BEN DIE IK BEN en observeer terwijl de aanwezigheid van Sanat Kumara zich verenigt met de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN. Visualiseer dan uzelf en uw tweelingsvlam het bewustzijn van Sanat Kumara en de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN binnengaan en ermee samensmelten.
 • Visualiseer de Zeven Heren van Licht in een cirkel staan rond de Troon. Visualiseer de Troon van de IK BEN DIE IK BEN zich uitbreiden zodat deze de Zeven Heren van Licht omringt.
 • Visualiseer dat elke Heer zijn licht schijnt in de Troon waar u verblijft.
 • Nodig elke Heer van Licht individueel uit om met u in de Troon binnen te gaan en daar met u samen te smelten. Zeg: “Ik nodig de eerste Heer van Licht uit om met me in de Troon binnen te gaan en daar met me, mijn tweelingsvlam en de aanwezigheid van Sanat Kumara samen te voegen.” Pauzeer, neem diep adem en voel uw eigen energie samensmelten met dit grote wezen. Ervaar elke samensmelting individueel en volledig. Herhaal deze zijn totdat alle zeven werden uitgenodigd en zich met u hebben samengevoegd in de Troon.
 • Hou het beeld van hierboven vast en zie het in een platina sfeer door de aanwezigheid van mijn Heer Metatron op te roepen. Zeg: ”Ik roep de aanwezigheid van mijn Heer Metatron op en de engelenkrachten van Yahoweh-El. Ik vraag de engelenkrachten van Yahoweh-El om een cirkel van licht en bescherming te vormen rond dit volledige Net van Licht”.
 • Dat de legioenen van Yahoweh-El aan de rand staan in de platina sfeer van Heer Metatron.
 • Visualiseer de legioenen van Yahoweh-El die een andere cirkel van licht creëren rond dit net welke bestaat uit uzelf, uw tweelingsvlam, Sanat Kumara, de IK BEN DIE IK BEN, en de Zeven Heren van Licht en de legioenen van Yahoweh-El verzegeld in de sfeer van platina licht welke voortkomt vanuit het hart van Metatron met de engelenlegioenen van Yahoweh-El als de bewakers van deze sfeer.

Beoefen dit volledige net van Licht voor drie weken om één fase van herhaling te vervolledigen welke 28 dagen in totaal zal duren. U kan met volgende herhalingen van dit net beginnen zoveel als u wil gedurende het jaar 2008. Dit net zal u versnelling bieden op uw spirituele groei, bescherming van grote cosmische wezens, en verwijdering van pijn en afval uit uw dagelijkse leven. U zal ook helpen om de vibrerende frequencies te verhogen van alle elementen en van de Aarde, alsook het verhogen van het bewustzijn van alle zielen.