December 2007 – Net van Licht: Eindfase

Beste Vrienden,

Sanat Kumara heeft ons de eindfase van het versnelde Net van Licht gegeven. Aan het eind van het afschrift heb ik het volledige Net in alle fasen gedrukt zoals het voor de volgende negen maanden dient te worden gedaan.

Dit is een hulpmiddel om ons te versnellen in het bereiken van meer licht, wijsheid en macht. Het helpt om hindernissen te verwijderen van ons pad en deze te vervangen met de vreugde om de opdracht van onze ziel uit te voeren. Daarom, is het voor ons van het grootste belang om dit Net, zo vaak mogelijk uit te voeren in de loop van de volgende negen maanden, bij voorkeur tweemaal per dag zoals Sanat Kumara voorstelt. Echter, gezien de moeilijkheden waar wij in dit wereldse leven voor staan, wees niet ontmoedigd als u het niet met deze frequentie kunt doen. Elke inspanning wordt zeer verwelkomd en beloond; zij het eens, tien keer of dagelijks voor de volledige negen maanden. Zoals Sanat Kumara voordien heeft gezegd, “Elke Geestelijke inspanning wordt ontvangen en beloond”. Denk eraan, het is door onze gezamenlijke inspanningen dat wij nu deze volgende fase van versnelling hebben bereikt.

Om een zachte en vlotte overgang voor de intensere versnelling te bewerkstelligen, worden wij vóór de Goddelijke Moeder in haar verblijf gebracht, de Troon van het Absolute. Door haar omhelst, worden wij meegenomen om met elke individuele Heer van Licht en de Maha Heer van Licht samen te komen en samen te voegen. Deze versie is krachtiger dan de laatste. Het omvat het laatste Net en geeft ons meer versnelling, meer licht, meer kracht en meer nabijheid met deze grote Wezens van Licht. Wij hebben nu een kans om in wisselwerking te staan met elke Heer van Licht via hun energiehandtekening, het gekleurde licht. Wij belichamen hun licht en brengen het terug naar het bewustzijn van ons lichaam in deze 3de dimensionale werkelijkheid en naar de Aarde. Wij worden uitzendkrachten van hun licht. Wij zenden het licht van de Maha Heer van Licht, de Goddelijke Moeder en haar Troon van het Absolute en de Zeven Heren van Licht, in hun roemrijke kleurentrilling, naar de Aarde en alle zielen.

Met elke herhaling versnellen wij onszelf, de Aarde en alle zielen om meer licht te absorberen, meer licht over te brengen en de duisternis van negativiteit, wanhoop, lagere trillingen, pijn en strijd op te lossen. Samen worden wij de speerpunten. Wij worden de pijlen van licht en vreugde die op de bogen van de Opgestegen Meesters en de grote Wezens van Licht worden gespannen. Onze grote opdracht wordt dan om de toekomst van deze wereld te veranderen in een meer heldere, grotere, roemrijkere toekomst. Ik wens ons allemaal grote vreugde in het proces.

Als u voor het eerst met dit Net begint, gelieve Fase I zeven dagen te doen alvorens verder te gaan. Ik heb een gewijzigde versie van Fase I in deze nieuwsbrief aan het eind van de samenvatting gedrukt, voor uw gemak. Destijds, toen tijdfase I (de editie van de Dankzegging van November nieuwsbrief) werd gegeven, was het noodzakelijk voor het Net om 28 dagen te worden uitgevoerd. Echter, de energieën werden succesvol verankerd dankzij de inspanningen van hen die aan de volledige 28 dagen fase deelnamen. U kunt nu Fase I voor een 7 dagen periode uitvoeren alvorens over te gaan naar Fasen II en III.

In het licht van de Goddelijke Moeder wens ik u een goede reis.

Nasrin


Sanat Kumara

Sanat Kumara

Gechanneled November 27, 2007

Geliefden Ik ben Sanat Kumara.

Plaats uw focus op uw kosmisch hart. Ik geef u nu de volgende fase van versnelling want u heeft inderdaad mijn verwachting overschreden. Het brengt me grote vreugde om getuige te zijn van uw enthousiasme om het licht te dienen, welke uw goddelijke erfenis is en om uw eigen groei en geestelijke evolutie te versnellen naar grotere hoogten.

Ik geef u nu wat u pas over negen maanden zou hebben ontvangen. Oefen het dagelijks en zie hoeveel sneller uw leven voorwaarts zal beginnen bewegen. Dit is een belofte. Alle gebeurtenissen en omstandigheden die u vertraagden, u afleidden, u belemmerden en u pijn en karmische verwarring veroorzaakten, zullen nu uit uw leven worden verwijderd. In plaats daarvan, in de loop van de volgende negen maanden terwijl u het mediteren met deze Netten van licht oefent, zal een regen van zegeningen van de Goddelijke Moeder, de Troon van het Absolute, de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN en het bewustzijn van Sanat Kumara over u komen.

Namens al deze grote wezens, zeg ik, Sanat Kumara, dat wij veel reden tot vieren zullen hebben. Kruis de datum aan op uw kalender, negen maanden vanaf nu (September 2008), laten we dan terug samenkomen en alles wat zich voor u heeft voorgedaan onderzoeken.

Met de volgende toegevoegde fase, zal uw leven nog meer versnellen. Het volgende jaar 2008 zal voor u veel machtiger en krachtiger worden. Niet uw kracht, maar de kracht van deze grote wezens die u zal bevelen. Het is de zegen van de Heren van Licht, de Maha Heer van Licht en vooral de zegen van de Goddelijke Moeder die uw stuwende kracht zal zijn, die uw weg met veel meer licht en glorie zal plaveien.

Richt uw focus op het Net van Licht dat ik u de afgelopen maand gaf. Visualiseer uzelf als zowel uw mannelijke als vrouwelijke tweelingaspect samen met Sanat Kumara aan de Troon van de IK BEN DIE IK BEN. Visualiseer uzelf vóór de Troon van de IK BEN DIE IK BEN. Wees eerst getuige van de aanwezigheid van Sanat Kumara en de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN die zich samenvoegen. Visualiseer dan uzelf en uw tweelingziel die zich samenvoegen in het bewustzijn van Sanat Kumara en de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, God in vorm.

 • Pauzeer en baadt in deze energieën. U bent één met Sanat Kumara, de Planetaire Logos, wiens bewustzijn, het bewustzijn is van uw eigen ziel. De aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, God in vorm, verlicht u.
 • We verplaatsen ons nu naar omhoog door de Zuil van Licht. We bereiken de verblijfplaats van de Goddelijke Moeder aan de Troon van het Absolute. De Zeven Heren van Licht zitten vóór haar Troon. Zij bezetten elk hun eigen specifieke zitplaats, de zitplaats van de Goddelijke Moeder bevindt zich hoger dan die van de Zeven Heren. Zeven Bundels van Licht vertrekken vanuit haar hart naar ieder van de Zeven Heren.
 • De Goddelijke Moeder nodigt u uit om voor haar te komen staan. U gaat naar haar zitplaats en staat met grote liefde en respect in haar aanwezigheid.
 • Adem diep en pauzeer terwijl u in haar aanwezigheid baadt. Beweeg uw hoofd omlaag en buig vóór haar briljante aanwezigheid. Biedt haar een gebed van dankzegging aan voor de verdienste hier te zijn.
 • Visualiseer hoe ze haar rechterhand opheft en het over uw hoofd plaatst. De palm van haar hand rust op uw voorhoofd, over uw Derde Oog. Haar vingers rusten bovenop uw hoofd en bereiken uw Kroon Chakra. Hitte beweegt zich van haar hand in uw hoofd en spreidt zich uit door uw lichaam. Pauzeer en wees stil voor een ogenblik. Vraag haar om een zegen. Een zegen is een gift die door een groot wezen, vanuit haar medeleven en liefde wordt gegeven. Het wordt gegeven door haar/zijn gunst en bemiddeling en gaat verder dan de verdiensten die wij al kunnen verdient hebben. Als u een specifieke wens of een dringend verlangen hebt, vraag er dan nu om. Anders, vraag haar om u datgene te geven wat volgens haar in uw beste belang is. U kunt om allebei vragen. Om verder te worden versneld, zeg dit:

“Moeder, gelieve het op u te nemen om mijn pad te corrigeren, zegen me met uw goddelijke zegeningen en bemiddel in mijn naam bij alle onderwerpen van het wereldse, dagelijkse leven en van de verheven spirituele vooruitgang. Moeder, ik vraag u om al wat dient te worden gedaan, voor mij te doen; maak mij tot degene die ik dien te worden; breng mij alle veranderingen en verbeteringen die u nodig acht; bevrijdt me van alles waarvan ik dien te worden bevrijd; geef me de moed om alles dat me niet langer dient, los te laten; verwijder alles wat in de weg staat van mijn groei; versnel me op het pad van spirituele verlichting alsook voor materieël succes en overvloed. Breng me goedheid en licht, vreugde, vrede en harmonie. Tenslotte, versnel me op het pad van dienstbaarheid, welke mijn zielsverlangen is. “

U kan van deze volledige oefening een gewaarwording, een visuele waarneming, of een ervaring van vrede en kalmte beginnen ervaren. Zet de visualisatie verder en zeg aan haar,

“Moeder u bent de Goddelijke aanwezigheid die deze volledige zichtbare creatie in het bestaan heeft gebracht. Help mij om mijn bestaan tot een aangename ervaring te maken, een vruchtbare oefening en een handeling van ultieme dienst aan allen, met inbegrip van uzelf.”

Pauzeer en haal een paar keer diep adem, badend in haar liefde.

 • Breng je aandacht nu naar de Zeven Heren van Licht die gezeten zijn aan de Troon van het Absolute. Het is nu tijd om een persoonlijke ontmoeting te ervaren met iedere Heer. De Goddelijke Moeder verwijderd nu haar hand van uw voorhoofd en wenkt de Zeven Heren van Licht om haar Troon te naderen.
 • De Eerste Heer van Licht staat voor de Troon van de Goddelijke Moeder en betoont zijn liefdevolle respect voor haar. Zijn energie straalt een blauw-groene trilling uit. Dit licht is een perfecte mix van Hemel en Aarde. Het combineert de verheven en wereldse gebieden. Het blauwe vertegenwoordigt de Hemel en het groene vertegenwoordigt de Aarde. Het blauw-groene, welke de energie is die de Eerste Heer van Licht uitstraalt, brengt goddelijkheid in de natuur en het lichaam. Het vertegenwoordigt evenwicht en harmonie voor lichaam en ziel.
 • Visualiseer uzelf stappen in de briljante uitstralingen van licht die vanuit de Eerst Heer van Licht vertrekken. Pauzeer en smelt samen met de Eerst Heer van Licht. We sturen de intentie uit dat de essentie van de Eerste Heer van Licht wordt ingeprent in uw hele zijn, uw vijf lichamen, uw lichaam, uw denken, emoties, ziel, geest en de totaliteit van uw essentie in alle dimensies en realiteiten. Pauzeer en baadt in deze energieën. Stap uit de aanwezigheid. De Eerste Heer van Licht stapt opzij.
 • De Tweede Heer van Licht staat in de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder. Deze energie straalt briljant geel licht uit. Zijn uitstraling begint met roze, gaat over in fuschia roze en stabiliseert in briljant geel licht. Geel is de kleur die de goddelijke wijsheid vertegenwoordigd. Zuivere wijsheid wordt met liefde en barmhartigheid gegeven. De uitstraling van de Tweede Heer van Licht begint met liefdevol medeleven en gaat over in goddelijke wijsheid.
 • Visualiseer uzelf stappen in de briljante uitstralingen van licht die vanuit de Tweede Heer van Licht vertrekken. Pauzeer en smelt samen met de Tweede Heer van Licht. We sturen de intentie uit dat de essentie van de Tweede Heer van Licht wordt ingeprent in uw hele zijn, uw vijf lichamen, uw lichaam, uw denken, emoties, ziel, geest en de totaliteit van uw essentie in alle dimensies en realiteiten. Pauzeer en baadt in deze energieën. Stap uit de aanwezigheid. De Tweede Heer van Licht stapt opzij.
 • De Derde Heer van Licht staat in de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder. Deze energie straalt fel trillende rode kleuren uit. Rood is de ware kleur van goddelijke liefde en levenskracht. Zijn energie begint met diep fuschia roze uit te stralen en gaat over in fel rood.
 • Visualiseer uzelf stappen in de briljante uitstralingen van licht die vanuit de Derde Heer van Licht vertrekken. Pauzeer en smelt samen met de Derde Heer van Licht. We sturen de intentie uit dat de essentie van de Derde Heer van Licht wordt ingeprent in uw hele zijn, uw vijf lichamen, uw lichaam, uw denken, emoties, ziel, geest en de totaliteit van uw essentie in alle dimensies en realiteiten. Pauzeer en baadt in deze energieën. Stap uit de aanwezigheid. De Derde Heer van Licht stapt opzij.
 • De Vierde Heer van Licht staat in de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder. Zijn energie straalt een zeeschuim-aquamarine-blauwe kleur uit. Dit is de kleur van de wateren die, op een zonnige dag, aan wal over een roos koraal zandstrand aanspoelen. Dit is de energie die Aarde (zand), Water en Vuur (zon) samenbrengt. Het brengt de hemelse koninkrijken naar het wereldse en de Aardse koninkrijken naar het verhevene. Alle elementen worden vertegenwoordigd, de drie lagere elementen (Aarde, Water, Vuur) en de twee hogere elementen van lucht en ether, die samen de bouwstenen van onze werkelijkheid vormen.
 • Visualiseer uzelf stappen in de briljante uitstralingen van licht die vanuit de Vierde Heer van Licht vertrekken. Pauzeer en smelt samen met de Vierde Heer van Licht. We sturen de intentie uit dat de essentie van de Vierde Heer van Licht wordt ingeprent in uw hele zijn, uw vijf lichamen, uw lichaam, uw denken, emoties, ziel, geest en de totaliteit van uw essentie in alle dimensies en realiteiten. Pauzeer en baadt in deze energieën. Stap uit de aanwezigheid. De Vierde Heer van Licht stapt opzij.
 • De Vijfde Heer van Licht staat in de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder. Zijn energie straalt helder emerald groen uit en gaat over in donkerder groen en in jade groen. Emerald groen is de kleur van de waarheid; jade groen is de kleur van de natuur op deze Aardse wereld. De groene kleur is vertegenwoordigd in zowel de Eerste als de Vijfde Heer van Licht. Dit is het teken van alle lichamen van materie die zich manifesteren in de derde dimensionale realiteit van de Aarde. Groen vertegenwoordigd zowel de energie van het verhevene als het wereldse in de lichamen van de materie. Materie in zijn wereldse, niet-geestelijke vorm wordt vertegenwoordigd door kleuren van donkerder groen; van jade groen tot zwart. Materie, in zijn verheven, vergeestelijkte vorm, wordt vertegenwoordigd door kleuren van lichter groen, van emerald groen tot citroengroen en gelig groen. Wanneer dit het gele bereikt, wordt het de belichaming van het verhevene, b.v., de halo’s die rond de hoofden van heilige en verlichte wezens worden gezien (geel vertegenwoordigt ook wijsheid). De Vijfde Heer van Licht helpt de Aardse materie in vergeestelijkte vorm te brengen en verwijdert het van de duisternis en de zwartheid van de materie en brengt het naar het licht van waarheid en de geest van het verhevene.
 • Visualiseer u zich stappen in de briljante uitstralingen van licht die vanuit de Vijfde Heer van Licht vertrekken. Pauzeer en smelt samen met de Vijfde Heer van Licht. We sturen de intentie uit dat de essentie van de Vijfde Heer van Licht wordt ingeprent in uw hele zijn, uw vijf lichamen, uw lichaam, uw denken, emoties, ziel, geest en de totaliteit van uw essentie in alle dimensies en realiteiten. Pauzeer en baadt in deze energieën. Stap uit de aanwezigheid. De Vijfde Heer van Licht stapt opzij.
 • De Zesde heer van Licht bevindt zich in aanwezigheid van de Goddelijke Moeder. Zijn energie straalt het vurige oranje licht van de zon uit, dit is de kleur van creativiteit, de energie die uw heiligbeen chakra van brandstof voorziet. Het brengt de creatieve kracht in gezondheid en volledigheid. Dit wezen draagt de energie van het materialiseren van geest. Zijn taak is de geest van licht binnen uw lichaam en binnen alle Aardse organismen te materialiseren. Het vuur van geest moet opnieuw binnenin de lichamen van alle wezens beginnen te schijnen. Het is de taak van deze Heer om de bruine, zwarte, donkere lichamen van materie vast te nemen en te verlichten met het vuur van het Creatief Vrouwelijk Principe.
 • Visualiseer uzelf stappen in de briljante uitstralingen van licht die vanuit de Zesde Heer van Licht vertrekken. Pauzeer en smelt samen met de Zesde Heer van Licht. We sturen de intentie uit dat de essentie van de Zesde Heer van Licht wordt ingeprent in uw hele zijn, uw vijf lichamen, uw lichaam, uw denken, emoties, ziel, geest en de totaliteit van uw essentie in alle dimensies en realiteiten. Pauzeer en baadt in deze energieën. Stap uit de aanwezigheid. De Zesde Heer van Licht stapt opzij.
 • De Zevende Heer van Licht bevindt zich in de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder. Zijn energie straalt een diepe violette kleur uit. Zijn licht begint met diep kastanjebruin rood, gaat over in magenta, om uiteindelijk te stabiliseren in diep violet. Zijn taak is om materie te vergeestelijken nadat het zich volledig in vorm in de wereldse koninkrijken heeft vertoond. Zodra de geest de organismen van materie volledig is binnengegaan en ermee is samengesmolten, kan het terug in geest worden opgenomen, van waaruit het voortkwam en waar het thuishoort. In zijn aanwezigheid staan, is als zich in energievelden bevinden die door een grote verzameling van violetkleurige kristallen worden omringd. Zijn energie is verschillend van de Zesde Heer van Licht. Deze energie is als zich in stille wateren bevinden, beweegloos, gewichtloos, kalm en in evenwicht gehouden, in tegenstelling tot de vurige essentie van de Zesde Heer van Licht.
 • Visualiseer u zich stappen in de briljante uitstralingen van licht die vanuit de Zevende Heer van Licht vertrekken. Pauzeer en smelt samen met de Zevende Heer van Licht. We sturen de intentie uit dat de essentie van de Zevende Heer van Licht wordt ingeprent in uw hele zijn, uw vijf lichamen, uw lichaam, uw denken, emoties, ziel, geest en de totaliteit van uw essentie in alle dimensies en realiteiten. Pauzeer en baadt in deze energieën. Stap uit de aanwezigheid. De Zevende Heer van Licht stapt opzij.
 • Als Sanat Kumara, de Planetaire Logos, is het mijn gebed dat in een korte tijd deze Zeven Heren opnieuw hun essentie op de Aarde zullen kunnen vestigen. U hebt hun energiehandtekening ontvangen en ermee samengevoegd. Via u, zullen zij hier hun aanwezigheid terug op Aarde op een versnelde manier kunnen verankeren. Op deze wijze, versnelt u uw eigen groei en dient u het Licht op een prachtige manier.
 • In aanwezigheid van de Goddelijke Moeder nodigen wij de Maha Heer van Licht vóór de Troon van het Absolute uit. De Maha Heer staat op om vóór de Goddelijke Moeder te gaan staan. Zijn energieën zijn verlicht met het zeeschuim-aquamarine-blauwe licht met platina glinsteringen. Zijn energieën zijn van het koninkrijk van niet-zichtbare vorm. Het platina is het teken van het Vrouwelijke Principe van het Bestaan, de creatieve kracht van het Heelal.
 • Visualiseer dat de Maha Heer van Licht en de Goddelijke Moeder in elkaar samensmelten terwijl u getuige bent van deze verbazingwekkende oefening. Zij vertegenwoordigen nu de verheven tweelingvlammen.
 • De Goddelijke Moeder wenkt u en uw tweelingvlam om deel te nemen. De Aardse tweelingen (u en uw tweeling) voegen zich samen met de sublieme tweelingen. Baadt in het licht van hun liefde. Pauzeer en baadt in deze ultieme ervaring van Eenheid.
 • U en uw tweelingvlam trekken zich terug. U bevindt zich vervolgens vóór de Troon van de Goddelijke Moeder. Uw vrouwelijk aspect bevindt zich in de positie van het Noorden terwijl uw mannelijk aspect zich tegenover u in het Zuiden bevindt. Maha Heer van Licht neemt dan in de Oostelijke richting zijn positie in en de Goddelijke Moeder bevindt zich in het Westen. Samen vormen alle vier een diamantvormige opstelling. Sanat Kumara stapt in deze opstelling en staat in het centrum. De diamantvormige opstelling wordt een Diamentvormige Poort van Licht.
 • De Zeven Heren van Licht stappen nu in deze opstelling en staan op zeven punten rond de Diamantvormige Poort van Licht. Zij vormen een Zeven-Bladerige Lotusbloem van Licht.
 • Visualiseer nu dat de Diamentvormige Poort van Licht – welke bestaat uit de verheven tweelingvlammen, de Goddelijke Moeder en Maha Heer van Licht, en de Aardse tweelingvlammen, u en uw tweelingvlam – implodeert in Sanat Kumara in het centrum. Alle vijf voegen en verenigen ze zich in Eenheid en exploderen dan, om vervolgens elk van de Zeven Heren van Licht te bereiken. De energie implodeert en explodeert bij de positie van elke Heer van Licht en dit creëert de Zeven-Bladerige Lotus van Licht.
 • De volledige energie implodeert dan terug naar de vier tweelingen en Sanat Kumara in het centrum. Herhaal de visualisatie van de implosie – explosie vanaf het centrum naar de zeven punten en terug, drie maal; elke keer wordt het briljanter en krachtiger.
 • De overvloed van licht en kleuren die vanuit elk Heer van Licht vertrekt, vermengt zich en smelt samen in het centrum en weer naar buiten toe, opnieuw en opnieuw.
 • Met de derde explosie wordt de gehele Troon van het Absolute volledig verlicht waardoor een Cocon van Licht binnen in de Zuil van Licht wordt gevormd. De Zuil van Licht breidt zich uit naar beneden vanaf de Troon van het Absolute naar alle lagere tronen.
 • Het bereikt de Troon van Paramatman, welke de zetel is van Maha Heer van Licht. De Troon van Paramatman voegt zich bij de Zuil van Licht en versterkt de Cocon van het Absolute met Paramatman Licht.
 • Het Licht reikt helemaal naar beneden tot aan de Troon van de IK BEN DIE IK BEN. Het voegt zich nogmaals samen met de aanwezigheid van de IK BEN. Het breidt zich dan uit tot aan uw hogere chakras buiten uw lichaam, vervolgens tot aan uw Kroon Chakra boven uw hoofd en uiteindelijk tot aan alle chakras van uw fysiek lichaam. Zodra het Licht het bewustzijn van uw lichaam in deze derde dimensionale werkelijkheid bereikt, wordt de hele Aarde met dit Net van Licht verlicht. Dit is waar uw dienst aan de Aarde en alle zielen zijn ultieme rol speelt. Dit is waar u de katalysator wordt voor het versnellen van de Aarde. Dat brengt u verdientste, wat op zijn beurt tot uw grotere versnelling leidt. De Aarde en de vijf elementen ontvangen de zegen van de Heren van Licht en Maha Heer van Licht evenals de Goddelijke Moeder, haar troon en haar licht. Dit wordt via u gedaan. Ik, Sanat Kumara, de Planetaire Logos, zal ervoor zorgen dat u een grotere vreugde kent in uw eigen leven. Dat uw licht steeds stralender mag schijnen vanaf dit ogenblik.
 • Visualiseer nu de legioenen van Yahoweh-El die schouder-aan-schouder staan en een Cirkel van Licht en Bescherming vormen rond dit Net van Licht. Visualiseer Metatron in mannelijk aspect als Heer Metatron die de platina sfeer van heling en bescherming vormt rond het legioen van Yahoweh-El. Metatron, de mannelijke kracht en Yahoweh-El, de vrouwelijke kracht, zijn de definitieve tweelingvlammen, de kosmische aspecten die de definitieve lagen van heling en bescherming vormen rond dit Net van Licht.

Voer dit Net dagelijks uit in zijn nieuwe vorm voor de volgende negen maanden. Gebruik de vereenvoudigde versie door eenvoudigweg de stappen ‘s morgens te reciteren of tijdens de dag en doe het opnieuw ‘s avonds door in meditatie te zitten. Als u een dag mist, maakt u zich dan niet ongerust. Gebruik deze intentie om het Net van Licht actief te houden van de ene herhaling tot aan de volgende. Aan het eind van elke herhaling zegt u:

“Ik beveel dit Net van Licht om volledig actief te blijven tot aan mijn volgende herhaling. Ik roep mijn beschermengelen en elementalen op om het volledig actief te houden onder de begeleiding van Metatron, Sanat Kumara, Zeven Heren van Licht, Maha Heer van Licht en de Goddelijke Moeder. Zo is het. Het is volbracht.”

Ik houd u in mijn eigen hart met grote liefde en vreugde. Dat dit het begin mag worden van een veel grotere samenwerking tussen ons.

Ik ben Sanat Kumara.


Samenvatting van alle Fasen van het Versnelde Net van Licht

Dit Net dient voor een negen maanden Fase dagelijks te worden uitgeoefend, bij voorkeur ‘s ochtends en ‘s avonds. Als u een dag mist, maakt u zich dan niet ongerust. Gebruik de intentie die Sanat Kumara ons gaf (het verschijnt als laatste stap van de samenvatting);

“Ik verplicht dit Net van Licht om volledig actief te blijven tot aan mijn volgende herhaling. Ik roep mijn beschermengelen en elementalen op om het volledig actief te houden onder de begeleiding van Metatron, Sanat Kumara, Zeven Heren van Licht, Maha Heer van Licht en de Goddelijke Moeder. Zo is het. Het is volbracht.”

Samenvatting van de gecombineerde Fasen I, II en III.

Dit is voor degenen die de volledige 28 dagen Fase van de laatste nieuwsbrief hebben voltooid. Als u bezig bent met de voltooiing van de 28 dagen en de 7 dagen bent gepasseerd, kunt u nu in plaats daarvan met dit Net verdergaan (gecombineerde Fasen I, II en III).


 • Visualiseer een driehoek met Sanat Kumara in het Noordelijke punt, vrouwelijk tweelingaspect in het Zuid-Oosten en mannelijk tweelingaspect in het Zuid-Westen.
 • Sanat Kumara verzendt de Smaragd-Groene Straal van Mentale Klaarheid door de palm van zijn rechterhand naar uw mannelijke aspect (Zuid-Westen punt). Hij verzendt de Perzik-Roze Straal van Emotionele Reiniging door de linkerhand naar het vrouwelijke aspect (Zuid-Oosten punt).
 • Het Smaragd-Groene begint te draaien binnenin het mannelijke aspect.
 • Het Perzik-Roze begint te draaien binnenin het vrouwelijke aspect.
 • Het Smaragd-Groene zal dan naar het vrouwelijke aspect beginnen bewegen, terwijl het Perzik-Roze dan naar het mannelijke aspect zal beginnen bewegen.
 • De twee ontmoeten elkaar halfweg en smelten samen. Vanuit deze samenkomst en samensmelting begint er een uitbasting van licht voort te komen.
 • Deze uitbarsting van licht begint te veranderen in helder Puur Wit Licht met Platinum glans. Dit nieuwe licht begint de hele driehoek op te vullen. De drie punten beginnen te draaien en exploderen in het centrum van de driehoek.
 • Sanat Kumara, de mannelijke tweelingvlam of mannelijke polariteit en de vrouwelijke tweelingvlam of vrouwelijke polariteit versmelten dan in eenheid gekoppeld aan uitbarstingen van Zuiver Wit Licht met glinsterend platinum licht. Pauzeer, terwijl u deze oefening visualiseert en adem drie keer om deze helende uitbarsting van energie volledig te absorberen.
 • Vanuit de explosie van de drie in het centrum van de driehoek, wordt er een Zuil van Licht gecreëerd. Deze spreidt zich uit vanonder je voeten tot in de centrale hart-kern van Moeder Aarde. De explosie brengt energieën van mentale klaarheid en emotionele reiniging naar Moeder Aarde. De Zuil spreidt zich uit vanaf de top van je hoofd door je hogere chakra’s tot aan de Troon van de IK BEN DIE IK BEN. Gezeten op de Troon is de schitterende verlichte perfecte aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, God in vorm.
 • Ondergedompeld in de energieën van Sanat Kumara en de Troon van IK BEN DIE IK BEN reizen we door de Zuil van Licht naar de woonplaats van de Goddelijke Moeder, naar de Troon van het Absolute. De Zeven Heren van Licht zitten aan haar Troon. Zeven Lichtbundels vertrekken vanuit haar hart naar ieder van de Zeven Heren.
 • De Goddelijke Moeder nodigt u uit om voor haar te komen staan met grote liefde en respect. Beweeg uw hoofd omlaag en biedt haar een gebed van dankzegging aan.
 • Visualiseer hoe ze haar rechterhand opheft en het over uw hoofd plaatst met de palm van haar hand op uw voorhoofd, over uw Derde Oog en met haar vingers reikend naar uw Kroon Chakra. De hitte van haar hand begint zich te verspreiden door uw lichaam.
 • Vraag om een zegen, een specifieke wens of verlangen of datgene wat volgens haar in uw beste belang is. Zeg:

“Moeder, gelieve het op u te nemen om mijn pad te corrigeren, zegen me met uw goddelijke zegeningen en bemiddel in mijn naam bij alle onderwerpen van het wereldse, dagelijkse leven en van de verheven spirituele vooruitgang. Moeder, ik vraag u om al wat dient te worden gedaan, voor mij te doen; maak mij tot degene die ik dien te worden; breng mij alle veranderingen en verbeteringen die u nodig acht; bevrijdt me van alles waarvan ik dien te worden bevrijd; geef me de moed om alles dat me niet langer dient, los te laten; verwijder alles wat in de weg staat van mijn groei; versnel me op het pad van spirituele verlichting alsook voor materieël succes en overvloed. Breng me goedheid en licht, vreugde, vrede en harmonie. Tenslotte, versnel me op het pad van dienstbaarheid, welke mijn zielsverlangen is.”

 • Zeg:

“Moeder u bent de Goddelijke aanwezigheid die deze volledige zichtbare creatie in het bestaan heeft gebracht. Help mij om mijn bestaan tot een aangename ervaring te maken, een vruchtbare oefening en een handeling van ultieme dienst aan allen, met inbegrip van uzelf.”

Pauzeer en baadt in haar liefde.

 • Visualiseer dat elke Heer van Licht naar voor treedt, één-voor-één, voor de Goddelijke Moeder staat en de energieën zoals hieronder beschreven uitstraalt. Versmelt met elke Heer van Licht, één-voor-één, en pauzeer telkens nadat hun essentie in je zijn is ingeprent:
 • De energieën van de Eerste Heer van licht zijn gestabiliseerd in blauw-groene trilling, de mix van Hemel en Aarde.
 • De energieën van de Tweede Heer van licht zijn gestabiliseerd in een briljante gele trilling die goddelijke wijsheid vertegenwoordigt.
 • De energieën van de Zevende Heer van Licht zijn gestabiliseerd in een diepe violette trilling en vergeestelijken materie. In zijn aanwezigheid zijn is als zich in stil water bevinden.
 • De Derde Heer van Licht straalt trillend rood van goddelijke liefde en levenskracht uit.
 • De Vierde Heer van Licht straalt zeeschuim-aquamarine-blauw uit, en brengt Aarde, Water en Vuur samen.
 • De Vijfde Heer van Licht straalt emerald groen uit, de kleur van waarheid en gaat over in jade, de kleur van de natuur.
 • De Zesde Heer van Licht straalt vurig oranje uit, het licht van de zon, brengt hitte en volledigheid, en materialiseert Geest.
 • De Maha Heer van Licht staat nu voor de Goddelijke Moeder, verlicht met Zeeschuim-Aquamarine-Blauw Licht met Plantina glinstering.
 • De Maha Heer van Licht en de Goddelijke Moeder smelten samen en vertegenwoordigen de verheven tweelingvlammen. U en uw tweelingvlam, die de Aardse tweelingen vertegenwoordigen, smelten samen met deze verheven tweelingvlammen. Pauzeer en baadt in deze eenheid.
 • U en uw tweelingvlam nemen nu uw positie in binnen de diamantvormige opstelling met de Goddelijke Moeder en de Maha Heer van Licht:
 • Vrouwelijke tweelingvlam in het Noorden
 • Mannelijke tweelingvlam in het Zuiden
 • De Maha Heer van Licht staat in het Oosten
 • De Goddelijke Moeder staat in het Westen
 • Sanat Kumara staat nu in het centrum van deze opstelling. De opstelling verandert in een Diamantvormige Poort van Licht.
 • De Zeven Heren van Licht stappen nu in deze opstelling en staan op zeven punten rond de Diamantvormige Poort van Licht. Zij vormen een Zeven-Bladerige Lotusbloem van Licht.
 • Herhaal de implosie/explosie hieronder drie keer:
 • Visualiseer dat de twee verheven tweelingvlammen en de Aardse tweelingvlammen in Sanat Kumara imploderen in het centrum en alle vijf versmelten in Eenheid.
 • De Eenheid van de vijf explodeert om vervolgens elk van de Zeven Heren van Licht te bereiken.
 • De volledige energie implodeert bij elke Heer van Licht en explodeert dan terug naar de vier tweelingen en Sanat Kumara.
 • Met de derde explosie wordt de gehele Troon van het Absolute volledig verlicht waardoor een Cocon van Licht binnen in de Zuil van Licht wordt gevormd. De Zuil van Licht breidt zich uit naar beneden naar alle lagere tronen.
 • De Zuil bereikt de Troon van Paramatman, de zetel van de Maha Heer van Licht en versterkt de Cocon met Paramatman Licht.
 • Het Licht reikt naar beneden tot aan de Troon van de IK BEN DIE IK BEN en voegt zich samen met de aanwezigheid van de IK BEN.
 • Het Licht vervolgt zijn weg naar beneden, van uw hogere chakra’s tot aan uw Kroon Chakra en tot aan alle chakra’s van uw fysieke lichaam.
 • Zodra het Licht het bewustzijn van deze derde dimensionale werkelijkheid bereikt, wordt de hele Aarde met dit Net van Licht verlicht.
 • Visualiseer nu de legioenen van Yahoweh-El die schouder-aan-schouder staan en een Cirkel van Licht en Bescherming vormen rond dit Net van Licht. Visualiseer Metatron in mannelijk aspect als Heer Metatron die de platina sfeer van heling en bescherming vormt rond het legioen van Yahoweh-El. Metatron, de mannelijke kracht en Yahoweh-El, de vrouwelijke kracht, zijn de definitieve tweelingvlammen, de kosmische aspecten die de definitieve lagen van heling en bescherming vormen rond dit Net van Licht.
 • Zeg nu,

“Ik verzegel dit Net van Licht met de aanwezigheid van de Zeven Heren van Licht, de Maha Heer van Licht en de Goddelijke Moeder; dat de heerschappij van licht mag beginnen, dat de kracht van het licht zich mag openbaren, dat de creatieve kracht van de Goddelijke Moeder voorspoed en vrede mag brengen voor alle zielen. Ik beveel dit Net van Licht volledig actief te blijven tot aan mijn volgende herhaling. Ik roep mijn beschermengelen en elementalen op om het volledig actief te houden onder de begeleiding van Metatron, Sanat Kumara, Zeven Heren van Licht, Maha Heer van Licht en de Goddelijke Moeder. Zo is het. Het is volbracht.”