December 2007 – Net van Licht : Tweede Fase

Beste Vrienden,

Ik ben zeer verheugd om u groot nieuws te brengen. Sanat Kumara, onze geliefde planetaire logos, heeft ons de volgende fase gegeven voor het Net van Licht van de laatste maand. Hij heeft oorspronkelijk het verlangen uitgedrukt om ons nog verder te versnellen met deze fase. Alhoewel hij bezorgd was of wij de energieën volledig zouden kunnen absorberen en gedreven om zeker te maken dat wij de energieën van het laatste net zouden kunnen verankeren voordat we beginnen met de volgende fase van versnelling. Over de belangrijkheid en de potenties van dit volledige net zegt hij,

“Ik geef u nu wat u pas over negen maanden zou hebben ontvangen. Oefen het dagelijks en zie hoeveel sneller uw leven voorwaarts zal beginnen bewegen. Dit is een belofte. Alle gebeurtenissen en omstandigheden die u vertraagden, u afleidden, u belemmerden en u pijn en karmische verwarring veroorzaakten, zullen nu uit uw leven worden verwijderd. In plaats daarvan, in de loop van de volgende negen maanden terwijl u het mediteren met deze Netten van licht oefent, zal een regen van zegeningen van de Goddelijke Moeder, de Troon van het Absolute, de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN en het bewustzijn van Sanat Kumara over u komen.”

Wat normaal gezien nog negen maanden zou hebben geduurd om te bereiken, hebt u nu volbracht, met de beoefening van de eerste fase gedurende de afgelopen maand.
Met de volgende toegevoegde fase, zal uw leven nog meer versnellen. Het volgende jaar 2008 zal voor u veel machtiger en krachtiger worden. Niet uw kracht, maar de kracht van deze grote wezens die u zal bevelen. Het is de zegen van de Heren van Licht, de Maha Heer van Licht en vooral de zegen van de Goddelijke Moeder die uw stuwende kracht zal zijn, die uw weg met veel meer licht en glorie zal plaveien. Met Goddelijke Moeder, verwijst Sanat Kumara naar het grote kosmische wezen wiens licht en kracht het hoogtepunt is van alle vrouwelijke heiligheden gecombineerd. Haar kracht ligt achter de creatie van deze volledige manifeste creatie. Ze is ook bekend als de Moeder van het Universum. Ze manifesteert in en door elke vrouwelijke godin en heiligheid die ooit heeft bestaan en welke ooit is gekomen om de mensheid te helpen (voor meer over de Goddelijke Moeder, klik hier om een uittreksel van Gifts I: Gifts From Ascended Beings of Light).

De Goddelijke Moeder wordt onze inspiratie wanneer we leren hoe we haar mededogen kunnen aantrekken voor begeleiding en assistentie. Ammachi is een levende Heilige, een zelfverwezenlijkt wezen, een Avatar (www.amma.org / www.amma-europe.org/dutch). Ze reist de wereld rond en geeft liefde, licht en zegeningen door iedereen te omhelzen die naar haar toekomt. Zij is de belichaming van barmhartigheid van de Goddelijke Moeder. Eén van de monikken die zijn leven in dienst heeft toegewijd aan haar sprak over de kracht van inspiratie tegenover motivatie. Hij verklaarde dat inspireren doeltreffender is en langer duurt dan motiveren. Motivatie leidt tot een conclusie omdat het zijn wortels heeft in beweging. Wanneer beweging stopt, eindigt motivatie. Inspiratie, echter, heeft zijn wortels in de geest. Te inspireren is geest blazen in onze levens. Wanneer geest komt en we raken geïnspireerd, kan de uitkomst eeuwigdurend zijn. De Goddelijke Moeder ademt geest in onze levens en opent onze harten voor grotere liefde en barmhartigheid.

In fase drie, welke volgende week zal uitgegeven worden, zullen we voor de Goddelijke Moeder gaan staan aan haar Troon, gekend als de Troon van het Absolute in de meest verheven van de hogere gebieden. Daar zullen we samensmelten met de zeven grote wezens van licht die de Zeven Heren van Licht en de grote Maha Heer van Licht worden genoemd. Deze acht super lichtwezens zijn naar de Aarde teruggekeerd om ons licht en de glorie van de Aarde terug te herstellen. Ik feliciteer ieder van ons voor ons uitstekend werk. Het brengt me grote vreugde te weten dat we samen tevredenheid hebben gebracht aan onze geliefde meesters en gidsen en geassisteerd hebben in het herstellen van de glorie van de Aarde en het verhogen van het lichtquotient.

Gelieve verder te gaan met het uitoefenen van de oefening van de laatste maand. We zullen de volgende fase aan onze oefening toevoegen wanneer onze nieuwsbrief voor volgende week wordt uitgegeven. Tegen dan zal de volledige verankering van 4 weken vervolledigd zijn. Als u zich nu bij ons voegt, gelieve met de oefening van vorige maand te starten en overeenkomstig te volgen. Ik sluit deze nieuwsbrief af met de aanmoedigende en hoopvolle woorden van Sanat Kumara:

“Voor rekening van alle grote wezens, Ik, Sanat Kumara, zeg u dat we veel reden tot feesten zullen hebben. Markeer de datum op uw kalender, laat ons negen maanden vanaf nu (september 2008) terug samenkomen en onderzoeken wat er zich voor u allemaal heeft voltrokken.”

Het jaar 2008 ziet ernaar uit een voorbode te zijn van grootsheid en glorie. In afwachting van alles dat ons te wachten staat, bid ik voor grotere prestaties voor ons allen en kijk ik uit naar alle glorieuze dagen van feesten die voor ons liggen.

In het licht en de glorie van de Goddelijke Moeder en de zegeningen van onze geliefde Heren van Licht en Sanat Kumara, bedank ik u voor uw deelname. Ik ben trots op dit spirituele netwerk welke ons verenigt als één altijd-groeiende familie van licht. Ik dank u voor al uw prachtige e-mails en de feedback van uw ervaringen met dit Net van Licht.

Zegeningen,
Nasrin