November 2009

Beste vrienden,

Het is een grote vreugde om de maand november te beginnen aangezien deze het begin van het nieuwe Spirituele Jaar aangeeft.  De Meesters spreken van de belangrijkheid van de komende maanden van dit nieuwe spirituele jaar totdat we Herfst Zonnewende van 2009  bereiken en de niveaus van Glorie die ze brengen voor ons die ontwaakt zijn en in dienst van het Licht staan.  Metatron heeft ons een verbazingwekkend verslag gegeven van wat we samen hebben verwezenlijkt gedurende de afgelopen twee jaren.  Hij legde uit dat we, samen met de Meesters, een enorme stap hebben genomen om onze wereld uit de onzuiverheden te halen en in de vreugde van het Vijfde Dimensionale leven te brengen.  We kunnen nu dit nog niet eerder voorgekomen gebeuren ervaren en de pioniers zijn die voortgaan in de nieuwe wereld waarin de manifestatie van onze visies en dromen de norm zijn en niet de verwachting.

In lezingen van 2 uren, gegeven op 22 en 23 oktober, in het Women of Wisdom Center (Vrouwen van Wijsheid Centrum) in N. Easton MA, heeft Metatron dit verbazingwekkende fenomeen in detail en met grote welsprekendheid uitgelegd.  De audio download van deze twee workshops, Gifts from the Elohim en Divine Mother (Geschenken van de Elohim en Goddelijke Moeder), zijn beschikbaar aan de totale prijs van $59.00.  Om meer hierover te lezen en te registreren voor Gifts from the Elohim and Divine Mother, klik hier.

De eerste van het Return of the Lords of Light Group (Terugkeer van de Heren van Licht Groep) channeling gebeuren, volgde op 25 oktober.  Bij deze gelegenheid vertelde Metatron breedvoerig over het gebeuren van onze Meester Jezus die de Hierarch van de Troon van Ellah in de 55ste Dimensionale Realiteit werd.  Een ander bewonderenswaardig gebeuren is de herinname door onze Heer Melchizedek van de troon van de Onzichtbare Bron.  Metatron legde uit dat we allen bijgedragen hebben in het voortbrengen van deze gebeurtenissen en daarom verdienen om deel te nemen met de Meesters in de ceremonie van de viering van deze twee gebeurtenissen.  Daarom zijn we de Return of The Lords of Light series gestart in vijf channelings met daarin de hierboven genoemde ceremonie en omschrijving van de gebeurtenissen.   U kan zich bij ons aansluiten op gelijk welk moment en bijdragen in het verder verankeren van deze energieën zoals ze zich openbaren en getuige zijn van deze grootse gebeurtenissen.  Om hierover meer te lezen en te registreren voor de Lords of Light Group Sessions, klik hier.  U zal in staat zijn om bij ons aan te sluiten door naar de eerste series te luisteren en deel te nemen aan de live conference calls, ’s zondags om 9u (3pm) of door het beluisteren van de audio files in uw vrij tijd, wanneer het u past.  U zal een lid van onze groep zijn en uw energie en Licht zal kracht en waarde toevoegen aan de onze, op welke manier u ook wenst deel te nemen.

Voor alle hierboven uitgelegde redenen, ben ik opgewonden om u deze lezing van onze Geliefde Jeshua Ben Joseph, onze eigen Meester Jezus te brengen.  Meester Jezus biedt ons een groot geschenk aan.  Hij geeft ons een krachtig Net om ons in zijn Licht te houden en ons bij te staan in het bereiken en het handhaven van ons Hoog Quotient van Licht terwijl we streven om onze 5de Dimensionale energieën te belichamen en vast te houden in ons 3de Dimensionale lichamen.

De grote poortdagen voor deze maand zijn 11/11 (om deel te nemen aan deze gratis Publieke Poortopening Groep Channeling, registreer door hier te klikken), 22/11 Thanksgiving dag, 27/11 en 29/11.

De Meesters leggen uit dat gedurende dit Spirituele jaar, dat zich uitbreidt tot November 2010, we gezegend zullen worden met de energieën van Meester Thoht, zowel als Godin Isis en Osiris.  De Sirische energieën zullen verder op ons neerstromen en ons zegenen met verdere versnelling op het pad van Licht.

Denk er daarom aan om Isis, Osiris en Thoth op gelijk welk moment te aanroepen.  Ze zijn zelfs nog krachtiger en aanwezig om ons te begeleiden, richten en assisteren op alle mogelijke manieren.

In naam van de Meesters en ons allemaal van Waves of Bliss dank ik u voor uw Licht en aanwezigheid in onze levens, uw dienst aan het Licht en wens u allen een gelukkig Thanksgiving weekend en een vruchtbaar spiritueel jaar.

In vrede en vreugde,

Nasrin


Nieuw bij Waves of Bliss Gifts Store

We zijn opgewonden om een nieuwe lijn van producten aan te kondigen in onze Gifts Store, Synergistic Essential Oil Blends, samengesteld door Adora Winguist, stichter van OPUS GAIA.  Synergistic essential oil blends worden begeleidt door de Meesters, samengesteld met specifieke sjablonen, coderingen en edelstenen en bloemen-essenties om zuivering, balancering en versnelling van spirituele groei en manifestatie te vereenvoudigen.  Klik hier om onze Synergistic Essential Oil Blends te bezoeken op onze Gifts Store.


Meester Jezus Net van Licht om ons te Helen en te Versnellen in de Vijfde Dimensie

Visualiseer Meester Jezus voor u staan terwijl we beginnen.

Adonai, mijn geliefden. Ik ben Jeshua Ben Joseph.

Ik sta voor u met de bescheiden vraag dat u uw gebeden aanbiedt voor heling van de Aarde en de hele mensheid.  Ik biedt u een net van Licht aan.  Ik verzoek u dit net van Licht negen opeenvolgende dagen te herhalen.  Als u een dag mist, voeg dan gewoon een dag toe aan het einde.  Het belangrijke element is dat u deze oefening negen keer herhaalt.  Negen is het nummer van vervollediging en in dit geval is het voldoende.  Dit dient u niet te weerhouden om dit net voor een langere periode te doen en de impact ervan aan te bieden voor de massa’s en menigten, voor alle zielen, voor alle landen, alle continenten, voor de hele wereld.  We bewegen ons door belangrijke tijden.  Kijk niet naar de natuurlijke rampen of zelfs de door de mens gemaakte rampen als vernietigende gebeurtenissen (we hebben juist een tsunami ervaren die aardbevingen, cyclonen, typhonen en overstromingen in het Verre Oosten en Indië veroorzaakte op het moment van deze channeling op 10/10 poortdag).

Kijk naar ze als manieren voor de Aarde om haar onzuiverheden van haar af te werpen, een manier voor landen en continenten om hun onzuiverheden van zich af te werpen, een manier voor individuen om zichzelf te zuiveren en te onlasten van hun onzuiverheden.  We zullen allen sterker uit deze gebeurtenissen komen en vastberadener om goed te doen; om de Hoogste Waarheid hoog te houden; om open te staan om de grotere kracht van de Goddelijke Moeder te ontvangen; om ruimte te maken in onze harten, onze gedachten, en onze zielen voor de aanwezigheid van het Goddelijke Vrouwelijke, die creatieve energie die we vergeten waren gedurende een paar eonen van tijd.

De door het mannelijke gedomineerde wereld van rationeel denken en logisch gedrag, zelfs vanuit een wetenschappelijk gezichtsveld, wordt nu aan de fundamenten door elkaar geschud.  Quantum Theorie vervangt de theorie van relativiteit.  In Quantum Theorie werken alle onderdelen op elkaar in en beïnvloeden het geheel en het geheel is gemaakt van alle onderdelen.  Zelfs quantum deeltjes hebben autonomie en doen meer dan één ding op gelijk welk gegeven moment.  Tijd en ruimte verliezen hun grip op u omdat u zich verplaatst van de knoop en kluister van de lagere Derde Dimensionale frequenties naar de verhoogde frequenties van de Hogere Derde Dimensie en zelfs verder naar de vierde en vijfde dimensie.  Jullie zijn allemaal in staat om deze vibrerende frequenties te bereiken.  Dit Net van Licht dat ik u aanbied, zal u helpen om met gemak de hoger vibrerende frequenties te bereiken.  Dit Net van Licht stelt u in staat om bepaalde plaatsen binnenin uw persoonlijke matrix, ook wel individueel persoonlijk Net van Licht genoemd, te verlichten.

Rond het lichaam van elke individuele mens zit er een matrix, of een net, gemaakt van heilige geometrische vormen.  De raakpunten van de heilige geometrieën, de kruispunten van verscheidene geömetrische vormen, die uw matrix crëeren, zijn belangrijke verbindingsplaatsen voor energie-opslag en uitwisseling, gelijkaardig aan de manier waarop meridiaanpunten zich gedragen in uw lichamen.  Eens verlicht, kunnen deze kruispunten, deze verbindingspunten, deze hoofdwegen gevuld worden met licht.  Wanneer het kruispunt zelf verlicht wordt op de matrix rondom uw lichaam, vormt dit het pad voor de verlichting van de hele matrix.  Wanneer de heilige geometrieën volledig zijn gevormd en gevuld met Licht rondom uw lichaam, wordt u een volledig verlicht Lichtwezen en dat is het ultieme doel.

Het ultieme doel van al uw incarnaties doorheen het wiel van geboorte en dood is om een punt te bereiken waarop u stopt met het meedragen van onzuiverheden die er de oorzaak van zijn dat de spinnewebben rond uw matrix groeien en uw Licht dimmen.  Wanneer u de spinnewebben van u afwerpt, wanneer u de wolk rond uw matrix verdrijft, wordt u volledig verlicht.  Als een volledig verlicht wezen van Licht, shijnt u dan uw Licht op de wereld en laat u de wereld toe u te herkennen als een verlicht wezen.  De wereld die u zal kennen en herkennen, bestaat uit wezens die grootser zijn dan uzelf.  Wanneer u verlicht bent, sluit u zich aan bij deze wezens en verlaat u de chaotische wereld van angst, pijn, conflict en verwarring.  Zelfs als pijn en conflict rond u verdergaat, zal het u niet raken.  Het zal u onaangetast laten omdat uw vibrerende frequentie boven dat conflict ligt.  Het is als in het oog van de storm staan en zien hoe de storm zijn tol rondom u opeist, maar u onaangeraakt laat.

Beter nog, is het alsof in het oog van de storm staan en de wervelwind van de storm beïnvloeden om tot stilstand te komen.  Dat is de beïnvloeiding die de heiligen en spiritueel geëvolueerde geïnitieerden en Meesters hebben op de Vijf Elementen van de Aarde en alle zielen.  In feite, durf ik te zeggen dat u allen verscheidene ervaringen hebt gehad die het u overduidelijk hebben gemaakt dat u de omgeving rondom u kan beïnvloeden.  U kan het gedrag van de mensen positief beïnvloeden.  U kan de mensen, plaatsen en dingen positief beïnvloeden; u kan mensen, plaatsen en dingen kalmeren.  U kan conflictsituaties tot een plaats van vrede en harmonie brengen.  U hebt deze krachten.

2000 jaar geleden kwam Ik naar de Aarde om de energieën van Goddelijke Liefde te verankeren.  Ik deed dit via het Roze Licht van Goddelijke Liefde.  Tijdens de laatste 2000 jaar, zijn de energieën van de Aarde tot een punt gekomen waarop we de Transmuterende Krachten van Goud dienen te aanroepen om het Roze Licht van Goddelijke Liefde te vervoegen.  De energieën van Goddelijke Liefde voor de huidige omgeving van de Aarde bestaan uit Gouden-Roze Licht.

Instructies om het Net van Licht op te zetten

Visualiseer dat het Gouden-Roze Licht uitstraalt naar u vanuit het lichaam van Jeshua die voor u staat.  Focus uw energie op het visualiseren van het Derde Oog en zie dat er, vanuit de ruimte van Jeshua’s Derde Oog, een bundel van Gouden-Roze Licht naar uw eigen Derde Oog wordt gestraald.  U kan een gevoel van tinteling, jeuk, gloed of koelte hebben.  Het kan nu starten en verdergaan of het kan op een later tijdstip beginnen.  Deze gewaarwording zal u helpen om het Gouden-Roze Licht in uw Derde Oog te verspreiden en uw Derde Oog uit te breiden.  In het centrum van een cirkel, de grootte van een ping pong bal, visualiseer een vlam, een Gouden-Roze Vlam.  Deze Vlam wordt verlicht in uw Derde Oog en zal verdergaan met flikkeren vanaf dit moment en gedurende heel uw leven.  Het is een teken van mijn verbondenheid met u.

Visualiseer vanuit de ruimte van Jeshua’s Keel, een bal van Kobalt-Blauw Licht in het centrum van waaruit hetzelfde Gouden-Roze Licht wordt verlicht.  Dit Kobalt-Blauwe met een Gouden-Roze centrum straalt Licht uit vanuit Jeshua’s Keel naar uw eigen Keel.  Visualiseer dezelfde bal volledig verlicht over uw Keelchakra.  Het Kobalt-Blauwe wordt geabsorbeerd in uw Keel en het Gouden-Roze wordt nu volledig verlicht in het centrum van uw Keel.

Vanuit de ruimte van Jeshua’s Kosmische Hart, wordt een intense straal van Gouden-Roze uitgestraalt naar uw eigen Kosmische Hart.  Een Gouden-Roze bal van Licht, de grootte van een grote grapefruit, wordt nu verlicht in uw Kosmische Hart.

Vanuit de ruimte van Jeshua’s Persoonlijke Hart vertrekt een gelijkaardige Gouden-Roze bal van Licht die Licht uitgestraalt naar uw eigen Persoonlijke Hart.  Deze twee Gouden-Roze ballen in het Kosmische en Persoonlijke Hart overlappen zodat de grens van elke bal het centrum van de andere overschrijdt en vica versa.  Deze vorm die gecreëerd wordt door de overlapping van de twee ballen van Licht om twee overlappende cirkels te vormen wordt vesica pisces genoemd.  De ruimte waar de twee in elkaar vermengen lijkt op een oog.  Het deel waar de twee cirkels elkaar hebben overlapt, trilt nu met Gouden-Roze Licht.  Adem en baadt in deze energieën.

Focus op de ruimte van Jeshua’s Zonnevlecht, Zetel van de Ziel, Heiligbeen- en Wortelchakra, de vier chakra’s onder het Persoonlijke Hart.  Visualiseer een intense straal van Licht die vertrekt vanuit Jeshua’s Zonnevlecht, die een Bal van Licht in uw Zonnevlecht creëert.  De grootte van de Bal begint zich uit te breiden om uw Zetel van de Ziel, Zonnevlecht, Heiligbeen- en Wortelchakra te omringen in de kleur van Gouden-Roze vermengt met helder Oranje.  Adem en baadt in dit Licht terwijl het zich verder uitbreidt.

Alle vier lagere chakra’s worden vastgehouden binnenin een Bol van Gouden Oranje Roze Licht dat nu overlapt tot buiten uw lichaam.  Visualiseer het als een bal van Gouden-Roze en Oranje Licht, de grootte van een pompoen, die uitstraalt vanuit Jeshua’s Zetel van de Ziel, Zonnevlecht, Heiligbeen- en Wortelchakra naar uw Zetel van de Ziel, Zonnevlecht, Heiligbeen- en Wortelchakra.  Adem en baadt.

We hebben nu een enorme bal van Licht gecreëerd die mijn auraveld verbindt met dat van u en mijn vier lagere chakra’s met uw vier lagere chakra’s.  Dit is belangrijk, aangezien ik op deze manier uw lichaam overlicht, zal ik rechtstreeks de matrix beïnvloeden die rond uw lichaam zal verlicht worden, vooral in de lagere chakra’s.  Waarom is het belangrijk dat ik uw onderste chakra’s overlicht, meer dan de bovenste ?  Omdat uw hogere chakra’s reeds via uw Gouden-Zilveren Koord verbonden zijn met de Hogere Tronen.  U bent allen hoog verlichte geïnitieerden.  U bent allen Meesters in uw Goddelijke recht.  U behoort allen tot hoog verlichte Ziele-lijnen van Licht.  Uw hogere chakra’s zijn rechtstreeks verbonden met de tronen, met de leden van uw ziele-lijn, met de Pillaar van Licht, met de hemelen hierboven.  U bent verbonden met de godheden die in uw raden verblijven en elk van uw bewegingen begeleiden.  Het is uw verbinding met het wereldse, vooral in tijden dat de Aarde zich in tumult, in conflict bevindt, in tijden dat de Aarde zich bevrijdt van haar onzuiverheden, in tijden dat natuurlijke en door de mens gemaakte rampen beproevingen veroorzaken voor de Aarde en alle zielen.  Bewuste en onbewuste wezens, mens, dier, mineraal, plant en energieën van de Vijf Elementen worden allen beïnvloed.

Door het overlichten van uw Zetel van de Ziel, Zonnevlecht, Heiligbeen- en Wortelchakra, creëer ik een schild van Licht.  Ik bouw dit schild van Licht door mijn eigen energie-lichaam te verbinden met uw eigen energie-lichaam.  Op deze manier bescherm ik u om te worden beïnvloed door gebeurtenissen en omstandigheden die uw licht verlagen.

Pas dit Net van Licht dagelijks toe met volledige overtuiging en vastberadenheid voor negen opeenvolgende dagen en natuurlijke rampen, door de mens gemaakte rampen, intense emoties, intense mentale processen, conflicten, chaos, tumult en beproevingen zullen u ongeschonden houden.  U zal opmerken dat uw emoties sterk blijven, uw gedachten gefocust blijven, uw vooruitziende blik en innerlijke begeleiding zal sterker worden en u blijven begeleiden; uw verbinding met de hogere gebieden zal sterker worden en de hogere essenties van uw eigen ziel en uw ziele-lijn van Licht zullen intact blijven en u verder naadloos blijven toelichten.

Gedurende de conflict-gebeurtenissen in de vorm van natuurlijke en door de mens gemaakte rampen, is het gemakkelijk om uw verbinding met uw Hogere Licht, uw Gidsen, de Meesters en uw Ziele-lijn-leden te verliezen. Uw Antahkarana of Gouden-Zilveren-Koord wordt vervuild.  Waarom?  Omdat de Aarde u tumult veroorzaakt.  De pijn, angsten en conflicten van de Aarde veroorzaken een rimpel in het tijd-ruimte continuüm.  Die rimpel kan uw verbinding verbreken met de Hogere Gebieden.  Dan wordt u verward of depressief.

Eén van de grootste oorzaken van depressie bij hoger geëvolueerde geïnitieerden zoals uzelf is wanneer de Antahkarana Koord vervuilt wordt en uw verbinding met uw Raadsleden, uw Ik Ben Aanwezigheid, de Tronen boven, uw Hemelse Bewakers, de Zeven Hemelen, de Gebieden van de Elohim, Gebieden van de Heren van Licht, de Hiërarchieën met de Tronen van de Goddelijke Moeder verbroken wordt.

Voor u, voelt dit erger aan dan wanneer u vrienden of familieleden op deze Aarde verliest omdat uw ware vrienden en dichtste familie uw leden van uw eigen Ziele-Lijn van Licht en de Hiërarchieën van de Tronen zijn; het Licht van de Tronen is uw voeding.  Er is geen terugkeer.  Als hoog geëvolueerde geïnitieerden en zoekers, hebt u een Quotient van Licht bereikt dat u in staat stelt om te worden verbonden en te worden onderhouden door deze wezens die verblijven in deze Tronen, uw Beschermengelen, uw Hemelse Bewakers, de Bewakers van de Vlam van eeuwig Leven, de Vlam van Opstijging, de Vlam van God-Eenheid.  Wanneer die energie verbroken wordt, voelt u de impact.  Het voelt alsof u geen wil hebt om te leven.  Het voelt alsof uw meest waardevolle geliefden van u werden weggenomen.  Het voelt alsof de lucht uit uw borst werd gerukt.  Het voelt alsof uw hart zwaar weegt.  Door het overlichten van uw lagere chakra’s, behoedt ik u om vervuilt te worden.  Neem een diepe adem en Ik zal u een samenvatting van dit net geven.

De Meditatieve oefening in zijn geheel

Visualiseer uw Zetel van de Ziel, uw Zonnevlecht, Heiligbeenchakra, Wortelchakra, volledig doordrongen tot op het punt waarop u een enorme bal van Licht ziet, zo groot als een pompoen, rond deze vier lagere chakra’s, in de kleur van Gouden-Roze en Oranje.  Energieën van Jeshua’s eigen vier lagere chakra’s en de energieën van uw vier lagere chakra’s zijn verenigd.  Het is alsof u en ik hebben afgesproken om recht tegenover elkaar te staan binnenin een enorme bol van Goud-Roze en Helder Oranje Licht.  Dit Licht trilt doorheen u.  U wisselt dit Licht uit met Jeshua, heen en weer.  Voel het trillen terwijl ik de energie-uitwisseling tussen mijn chakra’s en de uwe herzie.

Visualiseer, in het Persoonlijke en Kosmische Hart, twee ballen van Licht, elk de afmeting van een grote grapefruit die Gouden-Roze energie uitwisselt vanuit het Kosmische en Persoonlijke Hart van Jeshua naar uw Kosmische en Persoonlijke Hart.  De twee ballen van Licht smelten samen om een vesica pisces te creëren.  Het gebied van overlapping tussen de twee ballen van Licht trilt eveneens met zeer intens Gouden-Roze Oranje Licht.  Die ruimte is de ruimte tussen uw Kosmische en Persoonlijke Hart.  Adem en baadt.

Terwijl we naar boven bewegen, focus op het gebied van de Keel en merk op dat een grote bal van Licht in de kleur van Kobalt-Blauw, met het centrum dat verlicht wordt met Gouden-Roze, uitstraalt vanuit Jeshua’s Keelchakra naar uw eigen Keelchakra.  Het creëert een bal van Licht in Kobalt-Blauwe kleuren die rechtstreeks over uw Keelchakra zit.  In het centrum zit er een kleine bol die opgelicht is met Gouden-Roze Licht.  Terwijl we naar boven bewegen, merk op dat vanuit het Derde Oog van Jeshua een intense straal van Gouden-Roze Licht, de grootte van een tennisbal, uitstraalt naar uw Derde Oog.  Visualiseer dat binnenin de bal er een vlam is.  De vlam heeft de grootte van een ping pong bal.  Het is verlicht met Gouden-Roze Licht.

Visualiseer nu dat ik de Pilaar van Puur Wit Licht oproep.  Binnenin de Pilaar van Puur Wit Licht staan u en ik.  De Pilaar van Puur Wit Licht zal ons beschermen tegen het verspreiden van onze energieën of tegen het ontvangen van externe energieën die van een lagere trilling zijn.  Altijd, wanneer u zich minder voelt, aanroep de Pilaar van Puur Wit Licht om over u neer te dalen.  Aanroep de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder en vraag specifiek om de Pilaar van Puur Wit Licht om op u neer te dalen vanuit haar Tronen.  Zie uzelf en Jeshua steeds binnenin de Pilaar van Puur Wit Licht.

Visualiseer, al draaiend en spiraalsgewijs omhoog bewegend, dat we samensmelten met de Pilaar van Puur Wit Licht en verder omhoog draaien doorheen alle tronen, vanaf de Troon van de Ik Ben die Ik Ben tot de Troon van Yahweh, de Troon van Godbron, de Troon van Ellah, doorheen de Hemelse Gebieden, doorheen de gebieden van de Elohim, doorheen de Gebieden van de Onzichtbare Bron en Paramatman, de Heren van Licht, de Maha Heer van Licht en uiteindelijk doorheen de Tronen van de Goddelijke Moeder.

Zie uzelf uiteindelijk ondergedompeld in de Poel van Creatie en aanroep de ionische materie van de Metatonische Band van Licht om u gezondheid, heelheid, heling, Eenheid te brengen en blijf visualiseren dat u die ionische materie naar u toetrekt.  Deeltjes van ionische materie worden tot uw lichaam aangetrokken en verzameld in en rond uw lichaam.  Wanneer uw lichaam volledig is verzadigd, dan zitten ze als een platina schild op de oppervlakte van de huid en begint Platina Licht te schijnen van de top van uw hoofd tot de bodem van uw voeten.

Maak er een punt van om naar de Goddelijke Moeder in de Troon van het Absolute te komen.  Vraag toestemming aan de Goddelijke Moeder.  Verzoek dat ze u naar de Poel van Creatie brengt.  Wanneer u zich triest voelt, wanneer u zich ziek voelt, wanneer u zich treurig voelt, wanneer u zich minder voelt, wanneer de dingen niet verlopen zoals u wenst en zelfs wanneer de dingen wel verlopen zoals u wenst, breng dan al uw meditaties naar de Poel van Creatie.  Breng al uw geliefden naar de Poel van Creatie.  Breng al uw intenties naar de Poel van Creatie.  Breng alles wat u dient los te laten, alles wat u niet langer dient, naar de Poel van Creatie.  Vraag de Goddelijke Moeder om tussen te komen in uw naam.

Er is geen hogere bron waarnaar u kan gaan dan die van de Goddelijke Moeder.  Er is geen grotere plaats waarnaar u kan gaan dan de Poel van Creatie.  U kan zich niet geliefd of beschermd voelen in dit universum voorbij de Poel van Creatie.  De Poel van Creatie is de meest helende plaats voor u om te zijn en in deze Poel van Creatie laat ik u achter en neem ik afscheid.  Ik vraag u om deze oefening alert te doen voor minstens negen opeenvolgende dagen.

Wanneer u ‘s morgens wakker wordt, visualiseer uzelf in de Poel van Creatie met Jeshua en zie al deze chakra’s in het Gouden Oranje Roze Licht.  Versterk deze visualisatie doorheen de dag.  Herdoe de meditatie ’s nachts, verspreidt het Net van Licht, aanroep de Goddelijke Moeder en vraag om haar zegening en haar gratie om dit een permanente bescherming te maken, dat u altijd beschermd bent door Jeshua’s energieën.

Dit is mijn geschenk voor u.  Dit is mijn geschenk van vreugde en dankbaarheid.  Dankbaar om wat u doet.  Vreugde bij het in staat zijn om u te assisteren en tussenbeide te komen in uw naam, om de pijn en de onzuiverheden te verwijderen.  Er is geen behoefte voor u om te worden vertraagd, afgeleid of beïnvloed door lager trillende frequencies, door rampen, tumult en conflicten van de Aarde en van de Vijf Elementen.  U hebt teveel werk te doen.  U bent te kostbaar om te worden afgeleid en vertraagd.  U dient éénpuntig te blijven bij het verspreiden van uw Licht en met het zijn van het uitzendend station voor het Hogere Licht dat de Vijf Elementen, mensen, plaatsen en dingen met uw Licht impacteert en beïnvloed.  Uw Licht is te kostbaar om te worden afgeleid, vertraagd, geabsorbeerd en verhinderd, daarom, is dit mijn geschenk voor u.  Wanneer u zich minder voelt, kom dan terug naar dit Net van Licht.  Doe het nog eens negen dagen.  Doe het op momenten dat u zich minder voelt, om het Licht te dienen, voor het grotere goed van allen.

Ik laat u in de Poel van Creatie.  Ik laat u in de zegening en gratie van de Goddelijke Moeder.  Ik hou u in mijn hart met vreugde en dankbaarheid.

Ik ben Jeshua Ben Joseph. Zo is het.