Mei 2009

Beste Vrienden,

Ik geef deze nieuwsbrief voor mei vroeg uit om u een kans te geven om de Licht-Net-ceremonie en het Kaarsennet op Ascensiedag uit te oefenen zowel als gedurende de maand mei.  Dit is ons eerste kaarsennet voor dit jaar.  Dat het u overvloed en vrede mag brengen in al uw ondernemingen.  Ik heb twee kristal-netten gecreëerd die geschikt zijn voor dit kaarsennet.  Gelieve hier te klikken om ze te zien en om over hun betekenis te lezen.

Mei is de maand van Moeder Maria en we beschikken over een prachtige meditatie-oefening die ons door Moeder Maria werd gegeven op de poortdag van 4/4.  U kan naar de audio van deze meditatie luisteren door hier te klikken of hier om de CD van deze meditatie aan te kopen via onze hernieuwde Gifts shop.

De vijfde mei, 5/5, is het Heer Boeddha’s dag of Wesak festival.  We zullen op 5/5 samenkomen voor de Poortopening Poortdag Gratis Publieke Channeling via teleconferentie, om deze veelbelovende dag te vieren.  Quan Yin zal ons een boodschap en een ceremonie geven via live channeling.  Quan Yin is de Godin van Meededogen en de Beschermheilige van Vrouwen en Kinderen.  Ze wordt vereert in het Oosten en door alle Boedhisten op dezelfde wijze als Moeder Maria in het Westen.

Om te registreren voor deze gratis Poortdag channeling, klik hier.

De Poortdagen voor deze maand zijn 5/5, 9/5 (volle maan), 14/5, 18/5, 22/5, 23/5 en 24/5 (nieuwe maan).  Om deze reden, hebben we een zeer krachtig Versterkend Kaarsennet gecreëerd op basis van Moeder Maria’s Net van Licht, dat kan worden gebruikt voor Spirituele Groei en Versnelling op het Pad van Licht, voor Succes en Volbrenging in wereldse zaken of voor gecombineerde Spirituele Groei en Materieel Succes en Wereldse doelen.

De kleur van de kaarsen, de kristallen en de intenties zullen veranderen afhankelijk van hoe u het Net gebruikt, maar de afbeelding blijven dezelfde voor alle gebruik.  Een vergrotings-kaarsennet combineert de energieën van de Meesters met kaarsen en kristallen om uw Intenties te vergroten en te versnellen.

Gelukkige Moederdag !

In het Licht van Moeder Maria en Heer Boeddha,

Nasrin


Ascensie Weekend Intensief

Er is nog steeds tijd om in te schrijven voor een drie dagen intensief, Belichamen van het Hogere Zelf, De Enige Uitweg is naar Binnen, in Albany, New York.  Voor meer informatie, klik hier.


Juwelen van de Maand

aquapendant

Aquamariene Hanger

Deze aquamariene hanger omhuld in zilver, is opgeladen met de energiën van de Heren van Licht.  Om onze Gifts Shop te bezoeken en dit product te zien, klik hier.

Kristal van de Maand

Amethyst

amethyst

Amethyst wordt geacht om de psychische intuitie te vergroten.  Het is een steen die negatieve energie transmuteert in positieve. Het heeft ook fysieke helende kwaliteiten zoals het verwijderen van onzuiverheden uit de bloedstroom en het helpen van het immuunsysteem.  Om onze Gifts Shop te bezoeken, klik hier.


Moeder Maria’s 8 Puntige Ster Net van Licht

en  Vergrotings Kaarsennet

for larger image click here.

 

Moeder Maria’s 8 Puntige Ster Net van Licht

en  Vergrotings Kaarsennet

Moeder Maria gechanneld op 4 April, 2009

Mijn kinderen van Licht, Ik ben uw Moeder Maria

Ik dank u met heel mijn hart om van me te houden, om me u te herinneren, om me te aanroepen, om mijn aanwezigheid aan uw zijde te wensen.

Ik neem u bij de hand en breng u voor de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder en neem de zoom van haar kleed, en vraag haar, als de creatieve kracht voor dit hele universum, dat ze uw begeleidende kracht wil zijn.  Ik vraag in uw naam dat ze aanwezig wil zijn in uw leven met elke adem die u neemt.

Zoals Metatron heeft uitgelegd in zijn conversatie voor het jaar 2009, zullen de energieën met de lente overgaan en zal de Goddelijke Moeder beginnen over te nemen.  Tegen Zomer-zonnewende, 20 juni, zullen de energieën van de Goddelijke Moeder op volle kracht zijn.  Daarom neem ik u nu, als een eerste welkom, vóór de Goddelijke Moeder, halfweg de lente, en zeg ik in uw naam,

“Moeder neem elk van uw kinderen in uw hart en geef hen de vrede en voorspoed die u zou wensen voor de beste van uw kinderen.  Zij verdienen allen uw liefde omdat zij u liefde geven en mij en de mannelijke Meesters.  Zij geven van hun leven in dienst van u.  Ik vraag u, om uw gratie, om uw barmhartigheid, om uw liefde en ik vraag u om aanwezig te zijn in hun levens vanaf dit moment”

Vóór de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder, beloof ik ieder van u, dat ik aan uw zijde zal staan, dat ik met u zal wandelen, dat ik vóór u uit zal wandelen en het pad plaveien, dat ik achter u zal wandelen om u voort te duwen.  Ik zal u in mijn armen nemen wanneer u moe en afgemat bent en ik zal u vanaf dit moment in mijn eigen hart houden en u van alle kwaad beschermen.  Het is waarlijk een zegen dat u mijn aanwezigheid hebt aangeroepen vanuit de kern van uw hart, en vanuit de kern van mijn hart, bied ik u liefde, ware liefde.

Ik maak een buiging vóór de Goddelijke Moeder en laat Moeder haar hand op uw hoofd leggen, laat haar uw haar strelen, uw hoofd, uw gezicht; laat haar uw gezicht in haar handpalmen nemen en in uw ogen kijken.  Voel de liefde die ze voor u heeft.  Vraag haar om toestemming om mee te gaan op een reis met mij.  Ik wil u voorstellen aan uw Beschermengel.  Velen onder u werken met uw Beschermengel, er is een aspect aan deze Engel dat nog maar pas werd toegelaten om zichzelf te verlichten en naar de Aarde terug te keren.  Iedereen heeft een Beschermengel.  Een hoger aspect van deze Beschermengel in de vorm van een Hemels Wezen, waar we voor gekozen hebben om het de Hemelse Bewaker te noemen, ontbrak, omwille van de gebeurtenissen op Aarde.

Tijdens deze reis wil ik u dichter brengen bij uw Hemelse Bewaker.  Vervolgens u helpen om deze Hemelse Bewaker energie te laten uitwisselen met uw persoonlijke Beschermengel.

De Hemelse Bewakers zijn niet echt Engelen; zij zijn wezens van de Hemelse gebieden, zeer hoog geëvolueerde wezens.  Wanneer er een verbinding wordt gemaakt tussen de Hemelse Bewaker en uw persoonlijke Beschermengel, zal alles wat u dient te zien, horen en weten, zich vóór u ontvouwen.  Dit zal gebeuren met de hulp van uw Beschermengel die in communicatie staat met deze Hemelse Bewaker.

Daarom wil ik dat u toestemming vraagt.  Kniel voor de Goddelijke Moeder en vraag toestemming zodat zij het pad voor u en mij plaveit om samen te wandelen en te reizen om de Hemelse Bewaker te belichamen via de Beschermengel.  Vraag de Goddelijke Moeder om de Hemelse Bewaker, de Beschermengel en mezelf, vanaf dit moment, volledig actief te zijn in uw leven.

Neem een diepe adem terwijl u vóór de Goddelijke Moeder zit met uw gezicht in de palmen van haar handen, met uw ogen die volledig in haar ogen staren.  Voel de liefde, de barmhartigheid en levenskracht die door haar gratie en barmhartigheid voor u beweegt, en adem deze energie in.  Ze plaatst de palm van haar rechterhand over uw derde oog.  Haar vingers reiken over uw kruinchakra bovenop uw hoofd en zenden een straal van Koper-Gouden Licht om deze hoge-energie-centra bovenop uw hoofd te doen ontwaken.  Op deze manier zegent zij u op deze reis.

Nu wenkt ze u om op te staan.  Ze zegt, “Ik zegen u om verder te gaan” en ze wijst in de richting van het nooroosten en ze zegt, “Neem dit pad”.  Vóór ons, opent zich een panoramisch beeldscherm en een pad, dat bezaaid is met gouden stof, verschijnt.  Wanneer we op het pad stappen, begint gouden stof op te warrelen rondom onze voeten.  Het is alsof we het gouden stof op de grond verstoren.  U houdt mijn hand vast en we zwaaien naar de Goddelijke Moeder en stappen op dit gouden, winderige pad dat de Goddelijke Moeder voor ons heeft geopend.

Dit voelt magisch aan.  Terwijl we langsheen het pad bewegen, is het alsof het goud aan het neuriën is aan onze voeten en opstijgt tot onze enkels.  Hemelse muziek komt uit de lucht.  Er is een toon, een patroon, een ritme, een aangenaam neuriënd geluid, dat voortkomt van het goud dat blijft oproeren terwijl we de ene voet voor de andere zetten.

Het is leuk om vertrouwd te geraken met deze magische ervaring, het goud te zien opstijgen tot onze enkels en onze scheen.  Andere magische gebeurtenissen zullen plaatsvinden terwijl we verdergaan.  Vogels verschijnen in verschillende magische kleuren; kleuren die irreëel lijken; kleuren die transparant lijken maar levendig en trillend.  De vogels zingen melodieën die oprecht op Hemelse hymnes lijken.  En de vogels vliegen voor ons uit, keren dan om en keren terug om zeker te maken dat we hen volgen.  Meer vogels voegen zich bij ons.  Ze zijn veelkleurig en er zijn er vele, kleine en grote.  Let op de bomen, terwijl u omhoog kijkt om de vogels hun dans te zien uitoefenen.  Er is een groene vibratie rond elk blad, terwijl elk blad neuriët op de toon van de wind; alsof elk blad op elke boom weet dat we op weg zijn om meer Licht te ontdekken, meer vreugde, meer vrede, en zeker en vast meer liefde.

Er is een doorzichtig, doorschijnend, Emerald-Groen Licht dat rond de bladeren straalt alsof de levenskracht van elk blad uitbreidt tot buiten het blad zelf.  En elke boom heeft deze zelfde groene kleurschakering rond zich.  Terwijl de takken bewegen op het ritme van de wind, van de ene naar de andere richting, volgt het Groene Licht hen en zingen de vogels voor hen, en wanneer de vogels op de takken zitten, zingen de takken terug voor de vogels.

Uiteindelijk, komen we tot vóór een opening.  Het is alsof iemand een cirkel heeft vrijgemaakt voor ons om naartoe te komen.  En er is zelfs een nog dikkere laag Gouden Stof in de cirkel.  Het stijgt op tot bijna aan onze knieën.  We wandelen en bewegen rond in de cirkel met de deeltjes Gouden Stof die opstijgen tot aan onze knie en dan terugvallen tot aan onze voeten.  We worden stil, terwijl we in het centrum van de cirkel staan en toekijken terwijl er een Engel verschijnt; een prachtige engel.

U zal deze Engel zien als uw eigen Beschermengel.  Ik moedig u aan om te trachten deze prachtige Engel te tekenen of te schilderen, zelfs als het niet eenvoudig is voor u, probeer op een bepaald moment deze Engel te tekenen of te schilderen.  Als u voelt dat u niet genoeg ziet om de details te beschrijven, stel ze u gewoon voor.  Stel u zich deze Engel voor als het prachtigste wezen dat u ooit hebt gezien.  Helder verlicht, bloemen in het haar, vleugels zoals de mooiste vlinder, ogen zo diep als de diepste oceaan en zo zacht als de zachtste stroom, zo liefhebbend als de meest liefdevolle Moeder, hart wijd geopend om u te omhelzen.

Sta uzelf toe om volledig geliefd en omhelst te worden door uw Beschermengel.  VOLLEDIG geliefd en omhelst.  Hou niets in.  Het is lang geleden, het is al lang geleden, en kijk.  De Engel opent haar hand en in de palm van haar hand, bevindt zich een geschenk.  U kan een grote parel zien, een ronde robijn, een grote brok emerald, een stuk blauwe saffier, oranje saffier, helder oranje, glad en glimmend stuk oranje saffier, rode koraal, een groot stuk aquamariene edelsteen.  Deze edelsteen is een symbool van de liefde van de Engel voor u.

De Engel vraagt u om deze edelsteen in de ruimte van uw hartchakra te plaatsen als u dit verkiest.  Deze edelsteen zal liefde blijven uitstralen van de Beschermengel naar u.  Het is een liefde die u nu nodig hebt, een liefde die u zal voeden en onderhouden.  Het zal u ook helpen uw hart te openen voor een ander wezen dat ongeveer nu begint te verschijnen.

Dit wezen is doorzichtig en doorschijnend en straalt verschillende kleuren uit afhankelijk van welke van de vijf categorieën van Hemelse Bewakers u ontmoet.  De kleur kan een platinum blauwe kleur beginnen vibreren.   Laat deze Hemelse Bewaker die platinum blauw uitstraalt recht vóór u en mij en uw Beschermengel komen staan.  We maken samen een kleine cirkel.  Kijk naar dit wezen dat Platinum en Blauw uitstraalt.  Haar energie is zoals stromend water, een gladde, zacht energie.

En merk opeens op dat er een andere Engel verschijnt; deze is blauw met groen net zoals het kijken naar de Aarde vanuit de ruimte.  Kleuren van blauw en groen beginnen samen te smelten en in elkaar over te gaan, stromen in elkaar.  Ze staat recht en mooi.  Ze komt ook in de cirkel staan.  Zie of deze u roept.

En terwijl u vertrouwd geraakt met deze, zie dat er een derde verschijnt, deze is helemaal geelachtig groen, en donker groen, en geel-groen, een mosterd kleur, die nu zo aangenaam is omdat het de energieëen van de Goddelijke Moeder in zich draagt.  Stromen van doorzichtig amber of mosterd kleur met geelachtig groen of citroengroen, en jade-groen zowel als emerald-groen dansen rond dit wezen.  Stel u al deze mooie kleuren voor terwijl u begint te kijken in deze haar ogen; het is alsof in groen water kijken, water van de zee met een kust van roze koraal.  Het roze van het koraal komt overeen en vermengt zich met het blauwe van de lucht en het water dat lijkt op het azuur-blauw-groen van sommige van de meest bekende stranden van de wereld.  Misschien is dit uw Hemelse Bewaker.

Terwijl ze ons vervoegt, verschijnt er een andere.  Deze komt met tongen van rood en oranje en geel, met een beetje roos erbij gegooid.  Het is alsof ze in kleine spatten vuur staat, zo magisch als al het andere dat we reeds hebben ervaren.  Wanneer deze wandelt, is het alsof vlammen volgen, en wanneer ze stopt, beginnen er vonken naar elke richting te schieten.  Maar wanneer u dit Wezen aanraakt, is het niet zoals vuur, maar koel, liefdevol, zacht.  Wanneer u naar de ogen kijkt, is het alsof ze een masker draagt, of een soort oogschaduw rond haar ogen, roze en rood helemaal rond haar ogen.

En net terwijl u gewend geraakt aan het kijken in deze haar ogen, verschijnt de laatste van de vijf.  Deze komt in de cirkel in spiralen van goud, geel en wit.  Het gouden stof springt omhoog in de lucht voor deze.  Deze moet de koningin zijn van alle andere.  Het gouden stof springt omhoog in de lucht en blijft hangen in de lucht alsof de lucht nu gevuld wordt met gouden stof.

Overal rondom ons, voelen we de meest ongelooflijke en aangename ervaring, en deze komt rechtstreeks tussen u en mij.  Ik houd één hand vast en u houdt haar andere hand vast.  In haar ogen kijken is alsof kijken naar de oppervlakte van de zee; de gouden glinsteringen op de zee bij zonsopgang of zonsondergang.  Alle vijf zijn het Hemelse Bewakers die uiteindelijk naar de Aarde zijn teruggekeerd.  Ze zijn hier om met u en uw Beschermengel te communiceren.  Kijk nu welke met uw Beschermengel zal samensmelten.  Is het de gouden, de platinum en blauwe, is het de rode en oranje, de blauw-groene, of is het de mosterd gele en groene ? Of is het mogelijk dat meer dan één uw Engel aanroepen ?

We zullen toekijken en zij zullen samensmelten.  Wanneer het samensmelten beëindigd is, is het alsof uw Beschermengel nog mooier, nog helderder, nog jonger, nog levendiger wordt.  Nu aanroepen ze u.  De roep is als muziek.  U kan het geluid van uw naam horen.  Het is alsof het lied van uw naam wordt gezongen, en een oproep.  Degene die nu samensmelt met uw Beschermengel staat in het centrum en wenkt u om naar het centrum te gaan en in éénheid samen te smelten.  Nu smelten u, uw Beschermengel en uw Hemelse Bewaker samen in éénheid.  U stapt in de essentie en het Licht van uw Beschermengel gecombineerd met de Hemelse Bewaker. Pauzeer voor een moment en voel deze verbazingwekkende ervaring.

Voel de zachtheid van de lucht, voel de lichtheid van de adem, voel de geur van parfum; natuurlijke parfum, afkomstig uit elk deeltje van de lucht die u inademt.  Voel de gladheid van de bries tegen uw huid; voel de liefde die draait en overal spiraalsgewijs beweegt, alsof u in een poel van liefde bent gestapt.  Adem en baadt.

Vraag uw Hemelse Bewaker om u een boodschap te geven. Zeg, “Hoe kan ik u dienen? Wat wil u me vertellen?”  Stel uw vragen, en wacht op antwoorden.  Zeg uiteindelijk, “Geef me een geschenk ” en zie welk geschenk u ontvangt.

Herinner uw Beschermengel er nu aan dat vanaf dit moment, u bewust wil blijven van zijn aanwezigheid in uw leven.  U wil tekenen ontvangen.  U wil worden herinnerd aan de aanwezigheid van uw beschermengel.  Elke dag in één of andere vorm, in tijden dat u zich niet zo goed voelt, wil u worden opgetild.  U wil dat uw hart wordt opgetild.  U wil dat uw gedachten worden bevrijdt van angsten en pijn; u wil dat uw emoties worden gezuiverd door de aanwezigheid van de Beschermengel en door de symbolen of tekenen die de Engel u zal tonen, vanaf dit moment.

Elke dag, vraag het aan uw Beschermengel.  Elke dag, elke dag zeg,

Toon me een teken.  Wat het teken ook is dat u me geeft, als het een nummer is, als het een boodschap is via een lied of muziek, als het een parfum is, een geur, als het een kleur is, als het een cent is of een stuiver die ik vind, als het een geluid is, als het een woord is, een naam, als het een gedachte is waaraan ik plots denk, of al het voorgaande of andere waaraan ik nu nog niet kan denken.  Elk ander idee dat opkomt en origineel is en toon me om me op te tillen, van het ene moment in het andere.  En om me naar een plaats van dankbaarheid, een plaats van harmonie, een plaats van vreugde, een plaats van plezier, vrede, vrolijkheid te brengen.  Een plaats van zich geliefd te voelen en het hebben van vergevensgezindheid.  Elk moment van elke dag totdat ik volledig in dankbaarheid en vreugde, vrede en harmonie, liefde en vrolijkheid ben gevestigd.  Volg me overal en zuiver mijn pad van alle pijn, onzuiverheden en strijd en blijf me symbolen tonen van uw aanwezigheid, symbolen van de aanwezigheid van God in mijn leven, symbolen van de hogere kracht die altijd over me waakt.  Tekenen dat ik geliefd ben, dat alles wat ik doe goed en juist is.  Tekenen dat u me niet toelaat om verkeerd te doen.  Er zullen geen fouten zijn, omdat u over me waakt, en omdat u met me zal praten via alle vormen van tekenen, en u zal me begeleiden van moment tot moment, van gebeurtenis tot gebeurtenis, van gelegenheid tot gelegenheid.  Ik vraag u als mijn Beschermengel.  Nu dat u uitgebreid bent om groter te worden, nu dat u ontwaakt bent tot uw hoger zelf, nu dat u verbonden bent met uw hogere bron, als de Hemelse Bewaker, in naam van de Goddelijk Moeder, via de tussenkomst van Moeder Maria – vraag ik u, eis ik van u, beveel ik u dat u aan mijn zijde blijft en me tekenen geeft! En neem mijn humeur en toon me hoe plezier te hebben, en hoe in liefde te leven, en hoe dankbaarheid te ervaren van moment tot moment, dit vraag ik van u.

 

Zit voor een moment en luister.  Beidt uzelf in dienst aan.  Offer iets als,

In ruil zal ik een kaars in uw naam laten branden, zal ik de afbeelding van u tekenen en schilderen en zal ik het inkaderen, ik zal u tekenen en ik zal het dupliceren op een kaars en ik zal de kaars aansteken in uw naam en als al deze een beetje te langdradig zijn, dan zal ik enkele bloemen voor u kopen, ik zal af en toe een rood lint dragen of gelijk welke kleur.  Ik zal iet speciaal doen ter gedachtenis van u als een teken van mijn liefde.  Geef me een naam, een teken, een lettergree, een geluid, iets om u te noemen.  Of zelfs een kleur, een overdaad van kleur, gewoon een teken.”

Wordt u bewust van iedereen rondom u.  De vijf Hemelse Bewakers staan nu rondom.  Stap uit het wezen van uw Beschermengel en kom terug en houdt mijn hand vast.  We buigen neer voor deze entourage, en wensen hen tot ziens en vraag de Beschermengel om verder te gaan met het belichten van u en de Hemelse Bewaker om verder te gaan met het belichten van uw Beschermengel.

We stappen uit dit gebeuren en wandelen terug op het pad en stappen op het gouden stof terwijl we terugkeren naar de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder.  Kniel voor haar neer en we danken haar.

Zeg,

“Moeder, verleen me deze gunst, dit geschenk, dat mijn Beschermengel verdergaat om zijn/haar aanwezigheid aan me kenbaar te maken vanaf dit moment.  De liefde van mijn Beschermengel en het belichten van de aanwezigheid van de Hemelse Bewaker over mijn Beschermengel en mezelf, zal me vanaf dit moment dragen en me op het pad zetten van hoger Licht, grotere dienstbaarheid.  Moeder verleen me deze gunst, op dit belangrijke moment dat ik in uw aanwezigheid verkeer, voor deze belangrijke maand en alles dat plaatsvindt in de Hemelse gebieden, in de hogere gebieden, de gebieden van de Meesters en gidsen.  Voor alle wonderbaarlijke dingen die gebeuren in alle gebieden van realiteit.  Moeder verleen me dit geschenk.”

Opnieuw legt ze de palmen van haar handen rond uw gezicht en kijkt ze in uw ogen en zegt,

“Uw wens is mijn bevel.  Het zal worden uitgevoerd, het zal worden uitgevoerd.”

Kijk in haar ogen en biedt haar liefde aan, baadt in haar liefde, omdat het tijd is om tot ziens te zeggen en weg te gaan.  Vraag haar toestemming om terug te komen naar haar aanwezigheid en dat ze het pad zou openen voor u en ik om opnieuw op reis te gaan en om de Hemelse Bewakers te zien en met elk van hen samen te smelten, telkens wanneer u naar deze plaats wil komen.  We buigen neer voor de Goddelijke Moeder en draaien en bewegen spiraalsgewijs naar beneden in de Pilaar van Licht terwijl door elk van de Tronen passeren, en terugkeren naar het bewustzijn van het lichaam, en opnieuw, terwijl ik uw hand vasthoudt, en aan uw zijde sta.

Kijk in de richting van het noorden terwijl u en ik neerbuigen tot Uriël.  Een Geel Licht is afkomstig van Uriël.  Naast Uriël, tot Ariël en het Gouden Licht, naast Ariël, tot Rafaël en het Roze Licht, naast Rafaël is waar ik stond, en ik zal daar staan en tot u neerbuigen en Gouden-Roze Licht naar u stralen.  Naast me bevindt zich Aartsengel Mikaël  of Michaël die Aquamariene-Blauw Licht naar u verzendt.  Naast Michaël bevindt zich Lady Faith, zijn metgezel die u Blauw en Platinum Licht verzendt.  Daarnaast bevindt zich Aarstengel Gabriël die u Emerald-Groen Licht verzendt, en tenslotte verzendt de Goddelijke Moeder u Koper-Gouden Licht en we kijken terug naar de noordelijke richting en denk eraan dat deze acht-puntige ster uw net van bescherming en heling kan zijn vanaf dit moment.  Denk eraan dat ik met u wandel en dat we op deze reis kunnen gaan telkens u me aanroept, telkens u er zin in hebt.  Het is zo helend voor uw innerlijke kind om deze tocht te doen, het is zo helend voor al uw persoonlijkheids-aspecten, het is zelfs helend voor uw ziel omdat uw ziel altijd al de Hemelse Bewakers heeft gekend en uw ziel heeft nooit de verbinding verloren met uw Beschermengel.

Ik hou u in mijn eigen hart.  Gelukkige wedergeboorte voor u en gelukkige Ascensie.  Op de 24ste, maak er een punt van om deze oefening te herhalen.  Biedt het aan in naam van de Aarde en de hele mensheid.  Biedt het aan voor de missie van de Goddelijke Moeder op Aarde.  Zodat de Aarde kan terugkeren naar vrede en harmonie.  Biedt het aan aan alle levende heiligen en Opgestegen Meesters die werken om vrede en harmonie op Aarde te herstellen en biedt het aan aan uzelf en uw geliefden.

Ik hou u in mijn eigen hart.

Ik ben uw eigen Moeder Maria en zo is het.


Uw Moeder Maria 8 Puntige Ster Kaarsennet van Licht creëren

met de Aartsengelen en de Goddelijke Moeder

Teken een net, zoals wordt getoond, op een vierkant stuk wit papier of karton met een rode stift.

U kan de grafieken die hieronder worden getoond uitprinten of u kan het zelf tekenen.  Een hulpvolle hint: Als u lichtjes constructie-richtlijnen in potlood tekent vanuit elke hoek naar de tegenovergestelde hoek (door het maken van een grote X) en dan een horizontale lijn van zijde naar zijde tekent doorheen het centrale punt (door het maken van een grote +), dan zal het tekenen van het net eenvoudiger worden.

Teken het teken van Yin Yang in het centrum in een smalle cirkel.  Schrijf uw naam aan de ene kant en schrijf de Goddelijke Moeder aan de andere kant.  Vul de Yin Yang cirkel met kaneel.  Vlak de kaneel af voor het gemakkelijker plaatsen van de kaars.  Schrijf uw naam en de namen van de Grote Wezens van Licht ,die deelnemen in dit net, zoals getoond.

Vergrotings Kaarsennet voor Spirituele Groei en

Versnelling op het Pad van Licht

Candle Grid
for larger image click

Benodigde materialen

1 Witte pilaar-kaars

3 Rode hoveenkaarsen of thee-lichtjes

8 Witte hoveenkaarsen of thee-lichtjes

8 stukken Amethist (optioneel)

U kan uw eigen Amethist stukken gebruiken door ze eerst uit te zuiveren en dan de Goddelijke Moeder te vragen om ze voor u op te laden met haar energieën; of u kan een bestelling bij ons plaatsen voor de 8 stukken Amethist net kits die opgeladen zijn met de energieën van de Goddelijke Moeder speciaal voor dit net.  Amethist vergroot uw spirituele intenties en versnelt het openen van het Derde Oog en Kroonchakra.

Plaatsen van de Kaars

Plaats de witte pilaar-kaars in het centrum van het net over de hoeveelheid kaneel.  Plaats de 3 rode kaarsen (thee-lichtjes of hoveenkaarsen) op de drie punten van de driehoek.  Plaats eerst een kaars in de noordelijke positie van de driehoek en ga dan verder in klokwijzerzin om de rest te plaatsen.  Plaats de 8 witte kaarsen op de punten van de 8-puntige ster.  Plaats de eerste witte kaars aan de positie van Uriël en ga verder in klokwijzerzin om de rest te plaatsen.  Plaats de 8 stukken Amethist (dit is optioneel) op de kruispunten van de twee vierkanten die de 8-puntige ster vormen.  Start opnieuw op het meest noordelijke punt en ga verder in klokwijzerzin.

Grid Opladen van het Kaarsennet

Til de Witte Kaars in het centrum op, hou ze omhoog met beide handen en zeg,

 

Ik aanroep de Goddelijk Moeder om dit kaarsennet op te laden met de energieën van spirituele groei en versnelling op het pad van Licht. Ik vraag speciaal om … spreek uw intenties uit (bvb. Het openen van het Derde Oog nabijheid van mijn Beschermengelen en Gidsen, om een grotere heler te worden, een grotere leraar en/of iets anders dat u kan ontwikkelen en uniek is voor u…”) en plaats de kaars terug in het centrum bovenop de hoeveelheid kaneel.

Start vanaf de top van de driehoek.

Til uw kaars op en zeg,

“Ik laad dit kaarsennet op met de energieën van spirituele groei en versnelling op het pad van Licht.” en plaats de kaars terug op haar plaats.

Til de kaars die Moeder Maria vertegenwoordigt op en zeg,

“Ik aanroep Moeder Maria om dit kaarsennet op te laden met de energieën van spirituele groei en versnelling op het pad van Licht. Ik vraag speciaal om … spreek uw intenties uit …” en plaats de kaars terug op haar plaats.

Til de kaars die uw Beschermengel vertegenwoordigt op en zeg,

“Ik aanroep mijn Beschermengel om dit kaarsennet op te laden met de energieën van spirituele groei en versnelling op het pad van Licht. Ik vraag speciaal om … spreek uw intenties uit …” en plaats de kaars terug op haar plaats.

Start aan de top van de 8-puntige ster,

Til de kaars op die Uriël vertegenwoordigt en zeg,

“Ik aanroep Uriël om dit kaarsennet op te laden met de energieën van spirituele groei en versnelling op het pad van Licht. Ik vraag speciaal om … spreek uw intenties uit …” en plaats de kaars terug op haar plaats.

Ga verder in klokwijzerzin, til de kaars op voor elk van de wezens op de andere punten van de 8-puntige ster en herhaal dezelfde intentie; en aanroep na elkaar Ariël, Rafaël, Moeder Maria, Michaël, Lady Faith, Gabriël en de Goddelijke Moeder.

Aansteken van het Kaarsennet

Start aan het begin en steek elke kaars aan in dezelfde volgorde als u uw intenties hebt uitgezet.  Terwijl u elke kaars aansteekt, aanroep de naam van de overeenkomstige Engel drie keer.  Zeg uw eigen naam en de naam van de Goddelijke Moeder drie keer voor de centrum-kaars en uw naam drie keer voor uw eigen kaars.

Zit stil in meditatie voor een moment eens uw kaarsennet is aangestoken.


Vergrotings Kaarsennet voor Succes en

Matters Verwerving in Wereldse Zaken

Benodigde materialen

1 Rode pilaar-kaars

3 Rode hoveenkaarsen of thee-lichtjes

8 Witte hoveenkaarsen of thee-lichtjes

8 stukken ruwe Aquamariene (optioneel)

U kan uw eigen Aquamariene stukken gebruiken door ze eerst uit te zuiveren en dan de Goddelijke Moeder en de Heren van Licht te vragen om ze voor u op te laden met hun energieën; of u kan een bestelling plaatsen bij ons voor de 8 stukken Aquamariene net kits welke opgeladen zijn met de energieën van de Goddelijke Moeder speciaal voor dit net.  Aquamariene brengt mentaal evenwicht, zuivere focus en bekrachtiging om succesvol te zijn in wereldse ondernemingen.  Aquamariene vergroot uw wereldse intenties en versnelt het manifestatieproces.  De aanwezigheid van de Heren van Licht zouden een nieuw dimensie toevoegen aan uw net aangezien dit een daad van dienstbaarheid wordt om hun aanwezigheid en integratie van hun Licht in onze wereld te versnellen.

van de Kaarsen

Plaats de rode kaars in het centrum van het net over de hoeveelheid kaneel.  Plaats de 3 rode kaarsen (thee-lichtjes of hoveenkaarsen) op de punten van de driehoek.  Plaats eerst een kaars in het noordelijke punt van de driehoek en ga dan verder in klokwijzerzin en plaats de rest.  Plaats de 8 witte kaarsen op de punten van de 8-puntige ster.  Plaats de eerste kaars op de positie van Uriël en ga verder in klokwijzerzin om de rest te  plaatsen.  Plaats de 8 stukken ruwe Aquamariene (dit is optioneel voor het toevoegen van kracht, sterkte en vergroting van uw net) op de kruispunten van de twee vierkanten die de 8-puntige ster maken.  Opnieuw, start op het meest noordelijke punt en ga verder in klokwijzerzin.

Opladen van uw Kaarsennet

Til de Rode Kaars in het centrum op, hou ze omhoog met beide handen en zeg,

 

“Ik aanroep de Goddelijke Moeder om dit kaarsennet op te laden met de energieën van succes en verwerving in wereldse zaken.  Ik vraag speciaal om … spreek uw intenties uit,” en plaats de kaars terug in het centrum bovenop de hoeveelheid kaneel.

Start vanaf de bovenste punt van de driehoek.

Til uw kaars op en zeg,

“Ik laad dit kaarsennet op met de energieën van success en verwerving in wereldse zaken.  Ik vraag speciaal om … spreek uw intenties uit” en plaats uw kaars terug op haar plaats.

Til de kaars die Moeder Maria vertegenwoordigt op en zeg,

“Ik aanroep Moeder Maria om dit kaarsennet op te laden met de energieën van success en verwerving in wereldse zaken.  Ik vraag speciaal om … spreek uw intenties uit” en plaats uw kaars terug op haar plaats.

 

Til de kaars die uw Beschermengel vertegenwoordigt op en zeg,

“Ik aanroep mijn Beschermengel om dit kaarsennet op te laden met de energieën van success en verwerving in wereldse zaken.  Ik vraag speciaal om … spreek uw intenties uit” en plaats uw kaars terug op haar plaats.

Start aan de top van de 8-puntige ster,

Til de kaars op die Uriël vertegenwoordigt en zeg,

“Ik aanroep Uriël om dit kaarsennet op te laden met de energieën van success en verwerving in wereldse zaken.  Ik vraag speciaal om … spreek uw intenties uit” en plaats uw kaars terug op haar plaats.

Aansteken van het Kaarsennet

Start aan het begin en steek elke kaars aan in dezelfde volgorde als u uw intenties hebt uitgezet.  Terwijl u elke kaars aansteekt, aanroep de naam van de overeenkomstige Engel drie keer.  Zeg uw eigen naam en de naam van de Goddelijke Moeder drie keer voor de centrum-kaars en uw naam drie keer voor uw eigen kaars.

Zit stil in meditatie voor een moment eens uw kaarsennet is aangestoken.


Gecombineerd Vergrotings-Kaarsennet voor Succes en Verwerving

in Wereldse Zaken en voor Spirituele Groei en Versnelling op het Pad van Licht

Materials needed Benodigde

1 Rode pilaar-kaars

1 Witte pilaar-kaars

3 Rode hoveenkaarsen of thee-lichtjes

8 Witte hoveenkaarsen of thee-lichtjes

8 stukken ruwe Aquamariene (optioneel)

8 stukken Amethist (optioneel)

For this grid, place both the red and white pillar candles at the center over the mound of cinnamon. Place the other candles (votives or tea lights) as described above. Place the Amethist at the crossing points of the two squares, as we did above, and the rough Aquamarine pieces at each of the 8 points, just outside the 8 candles.  Voor dit net, plaats zowel de rode en witte pilaar-kaarsen in het centrum over de hoeveelheid kaneel.  Plaats de andere kaarsen (hoveenkaarsen of thee-lichtjes) zoals hieronder beschreven.  Plaats de Amethist

Opladen van uw kaarsennet

Laadt uw net op, op dezelfde mannier zoals hierboven opgegeven, behalve dat u uw beide intenties zal uitzetten door te zeggen,

“Ik aanroep de Goddelijke Moeder om dit kaarsennet op te laden met de energieën van spirituele groei en versnelling op het pad van Licht en met de energieën van succes en verwerving in wereldse zaken.  Ik vraag speciaal voor … spreek zowel uw spirituele en materiële intenties uit.”

Zet deze intenties uit op dezelfde wijze als hierboven aangeduidt.

Aansteken van het Kaarsennet

Start aan het begin en steek elke kaars aan in dezelfde volgorde als u uw intenties hebt uitgezet.  Terwijl u elke kaars aansteekt, aanroep de naam van de overeenkomstige Engel drie keer.  Zeg uw eigen naam en de naam van de Goddelijke Moeder drie keer voor de centrum-kaars en uw naam drie keer voor uw eigen kaars.

Zit stil in meditatie voor een moment eens uw kaarsennet is aangestoken.