Maart 2009

Beste Vrienden,

Het is met grote vreugde en gejubel dat ik met jullie door de poort van Maart Equinox wandel.  Belangrijke gebeurtenissen wachten ons deze maand.  Lente Equinox geeft het moment aan dat de lente begint.  Dit moment wordt exact berekend door het moment dat de zon de evenaar bereikt.  Dit jaar valt het exacte tijdstip op vrijdag, 20 maart om 12u44 (6.44 a.m. EST).  Lente Equinox duidt de wedergeboorte aan en een nieuw begin.  Ik moedig u aan om uw gebeden en meditaties te herinneren rond deze belangrijke periode en op de poortdagen van deze maand; 3/3, 9/3, 12/3, 21/3 en 23/3.

U kan nu inschrijven voor de gratis 3/3 (maart) en 4/4 (april) Poortdag-groepchanneling-sessies.  Om in te schrijven, klik hier.

Zoals velen onder u hebben opgemerkt, heeft onze website een nieuwe look en nieuwe kenmerken.  U kan nu bemerkingen achterlaten, rechtstreeks onderaan elke nieuwsbrief.

We zullen een nieuwe serie van zes Groepchanneling-Sessies beginnen, Terugkeer van de Hemelse Bewakers genaamd.  Ik moedig u aan om u bij ons aan te sluiten en uw Licht toe te voegen aan dit belangrijke evenement.


Terugkeer van de Hemelse Bewakers

Serie van zes Groepchanneling sessies door Sanat Kumara en Metatron.

De Cursus begint op de Speciale Poortdag van maandag 23 maart, gaat verder op de volgende 5 opeenvolgende zondagen en eindigt op 19 april.

De eerste sessie zal plaatsvinden op maandag 23 maart om 1u ’s nachts (7p.m. EST).  De overige vijf sessies zullen gehouden worden op opeenvolgende zondagen om 21u  (3p.m. EST).  Volgens Metatron is 23 maart een zeer belangrijke energetische dag, naast het begin van deze enorme inspanning.  De terugkeer van de Hemelse Bewakers zal het ontwaken activeren van alle zielen die hun verbinding met hun Hogere Zelf hebben verloren en hun ziel-afstamming van licht.

Als bewakers van Licht, vormen de Hemelse Bewakers de brug tussen de Zeven Heren van Licht en de mensheid.  Om ons te kunnen herverbinden met de Hemelse Bewakers, dienen we eerst de Vlam van God-Eenheid te herwinnen, die uitgedoofd werd of erg flauw werd sinds het vertrek van de Hemelse Bewakers uit de atmosfeer van de Aarde en het collectieve bewustzijn van alle zielen.

Via de begeleide meditatie in deze series, zal Sanat Kumara de Vlam in onze harten opnieuw doen ontbranden door ons naar het Etherische Verblijf van de Ascensie-Vlam te brengen.  De Vlam zal elke week verder in ons groeien terwijl de Meesters ons begeleiden om verscheidene helingskamers te bezoeken en initiaties te ontvangen om de antenne’s te worden die deze Vlam ontvangen en doorsturen naar de gehele mensheid.

We zullen worden verbonden met de essentie van de Hemelse Bewakers en onszelf toestaan om de Bakens van hun Licht te zijn.  Dit zal de Aarde en alle zielen katapulteren om een veel hoger Quotient van Licht te absorberen om de Heerschappij van Vrede te ontvouwen, terwijl we het Tijdperk van Aquarius binnengaan.  Dit enorme evenement werd bevroren voor de afgelopen 18,000 jaar.  Nu kunnen we als instrument dienen om de terugkeer hiervan te activeren.

U kan persoonlijk deelnemen aan de eerste sessie aangezien deze in het Westwood Center zal gehouden worden op maandag 23 maart.  Er is een additionele kost van $55 voorzien om persoonlijk aan de workshop deel te nemen.  Deze additionele kost dient voor het gebruik van de faciliteiten in het Westwood Center.  De overige vijf sessies zullen enkel via conference call plaatsvinden.

ALLEEN de eerste sessie is beschikbaar als een enkel evenement, hetzij in persoon of via conference call.  Alle overige 5 sessies maken deel uit van een serie waaraan niet apart mag worden deelgenomen.

Er is een introductie-prijs aanbieding van $150.00 tot 16 maart, waarna de prijs $220.00 zal zijn.  Voor meer informatie i.v.m. het inschrijven voor de Terugkeer van de Hemelse Bewakers Groepchanneling Sessies, klik hier.

Het volgende is een prachtige meditatie aangeboden door de Goddelijke Moeder, een cadeau om het seizoen van wedergeboorte te beginnen met regeneratie.

Ik wens u allen grote vreugde op uw reis van wedergeboorte en regeneratie tijdens deze veelbelovende tijd.

In het licht van de Goddelijke Moeder,
Nasrin


De Pruimkleurige Straal van Regeneratie

De Goddelijke Moeder biedt ons hoffelijk de Pruimkleurige Straal van Regeneratie aan.  Het doel van deze Straal is om alle energie-lichamen te helen, te verjongen, te onderhouden en uiteindelijk te regenereren.  Deze Straal is belangrijk in die zin dat deze zowel helende als Transmuterende kwaliteiten bezit.  Het pruimkleurige licht draagt de trillingsfrequenties van de Paarse Straal van Transmutatie samen met de koelende, verjongende Kracht van de Blauwe Straal van Kracht en Voeding zowel als de Rode-Levenskracht energie toegeschreven aan de creatieve kracht van de Goddelijke Moeder.  Terwijl we worden bevrijdt van onnodige onzuiverheden, worden we opnieuw gevitaliseerd door de voedende kracht van de Rode Straal en de helende kracht van de Blauwe Straal.  De gecombineerde krachten van alle drie komen samen als de Pruimkleurige Straal van regeneratie die wordt belicht door de voedende creatieve kracht van de Goddelijke Moeder.

Via een uitgebreid systeem, helpt de Goddelijke Moeder ons om kringen van de Pruimkleurige Straal te vormen in kritische chakra’s van het lichaam.  Deze kringen imploderen dan om een bubbel van Licht te creëren en het regeneratieproces in het lichaam te activeren.  Met elke herhaling wordt het proces toegelaten te versnellen.

Mijn Geliefde Kinderen van Licht, Ik ben uw Goddelijke Moeder,

Ik zou u graag de Pruimkleurige Straal van regeneratie aanbieden.  De Pruimkleurige Straal verstrekt voeding aan uw lichaam en wezen met betrekking tot de lagere dichtheid en beschermd u tegen het absorberen van negativiteit en onzuiverheden via haar transmuterende kwaliteiten.  Via regeneratie, verleent het verjonging aan uw lichaam.

Haar belangrijkste doel is om de impact van lagere vibraties tot uw lichaam te neutralizeren.  Het beschermt u tegen lagere trillingsfrequenties door u te helpen om deze lagere trillingsfrequenties te transmuteren en door u te helpen om uw Lichtfrequentie te verhogen.  Daarom, regenereert het u door de stagnerende energie te verwijderen uit uw energielichamen, uw organen, uw cellen en uw auraveld.  Als de stagnerende energie schade heeft aangericht in uw organen, uitstel of onderbreking van de energiestroom, zal het dat orgaan, weefsel of energielichaam regenereren.  Als gevolg van de gecombineerde krachten van haar transmuterende en regenererende kwaliteiten, kan het uw lichaam naar verjonging leiden.  Haar kwaliteiten van transmutatie, voeding en regeneratie die tot een versnelling kunnen leiden in verjonging van uw volledige vijf-lichaam-systeem.  Uiteindelijk, kan het de negatieve impact van hoge dichtheid stoppen, waarbij het verouderingsproces wordt afgeremd.

Meditatie voor het ontvangen van de Pruimkleurige Straal

Ik zal u in een meditatie begeleiden om de Pruimkleurige Straal van Regeneratie te ontvangen.  Visualiseer uzelf vóór de Goddelijke Moeder staan aan de Troon van het Absolute.  Ik zal mijn rechterhand op uw borst plaatsen, de palm van mijn hand bevindt zich op uw Persoonlijke Hart en mijn vingers bevinden zich op uw Kosmische Hart.

Visualiseer een Pruimkleurig Licht dat vertrekt vanuit mijn rechterhand naar uw Kosmische en Persoonlijke Hartchakra.  Voel hoe de energie in uw Kosmische en Persoonlijke Hart stroomt.  Deze begint door te dringen terwijl het draait en wervelt in deze twee chakra’s van uw lichaam.  Het Pruimkleurige Licht trekt alle onzuiverheden naar zich toe.  Het implodeert gelijktijdig in het centrum van uw Kosmische Hart en in het centrum van uw Persoonlijke Hart.  Dan explodeert het vanuit de twee centra en creëert het twee kringen van Licht die elkaar overlappen en een Vesica Visformatie vormen.  De Vesica Vis is een ovaal-vormige geometrie die gevormd wordt wanneer twee cirkels elkaar overlappen.  Een ovaal-vormig oog wordt gevormd wanneer de rand van elk van de cirkels het centrum van de andere cirkel overschrijdt, zoals wordt getoond in het diagram.  Die ovaal-vormige geometrie heeft sterke krachten aangezien de energie wordt versterkt door de kracht van beide cirkels.  Gelieve naar de omschrijving van de Vesica Vis te kijken op het einde.

De kracht van implosie en explosie absorbeert de pijn en de onzuiverheden van hartzeer en worsteling van eonen van incarnaties en brengt het naar de oppervlakte om te worden getransmuteerd.  Met elke implosie, worden de onzuiverheden verzameld vanuit uw energielichamen en samengenomen in de Vesica Vis-formatie tussen uw Persoonlijke en Kosmische Hartchakra’s.  Met elke explosie wordt de onzuiverheden uit uw lichaam getransmuteerd via de Vesica Vis.  Wanneer alle onzuiverheden werd getransmuteerd, veranderen de twee kringen in Helder Licht.  Ze beginnen te vergroten en stralen Helder Wit Licht uit.  De gecombineerde krachten van Licht die stralen vanuit uw Kosmiche en Persoonlijke Hartchakra’s, reinigen uw volledige Vijf-Lichaam-Systeem.  Vervolgens, laat het de Pruimkleurige Straal toe om de verjonging van uw energielichamen en de zuiverheid en onschuld van de Oorspronkelijke Bedoeling opnieuw in uw lichaam en wezen op te roepen, zoals voorzien in uw Goddelijke Plan.  Neem een diepe adem en baadt in dit Helder Witte Licht.  Ik zal nu een grote Bubbel van Pruimkleurig Licht leggen over de grote kring van Helder Wit Licht in uw borst.

Helder Wit Licht straalt binnenin de Bubbel terwijl het Pruimkleurige Licht uw gehele lichaam begint te regenereren.  Visualiseer dat het Pruimkleurige Licht vanuit deze Kring overstroomt naar elk deel van uw lichaam.  Baadt in dit Pruimkleurige Licht en merk op dat zelfs een nog grotere Bubbel zich geleidelijkaan vormt rond uw gehele lichaam en uw auraveld bedekt zoals een cocon.  Nu hebt u twee bubbels rond u.  Eén bubbel houdt uw volledige auraveld vast en de andere zit over uw Kosmische en Persoonlijke Hartchakra’s.  Pauzeer en neem een diepe adem terwijl de formatie van deze twee Bubbels volledig wordt gevormd.

Via de aanwezigheid van de Kring van Helder Wit Licht, ondergedompeld in de Pruimkleurige Bubbel, begint u energieën van zuiverheid, heling, voeding, verjonging en regeneratie uit te stralen.  U verspreidt Liefdesenergie vanuit uw Kosmische en Persoonlijke Hart.  U wordt tevens het rolmodel voor anderen door het pad vrij te maken en hoger licht te verspreiden vanuit de kring rond uw Kosmische en Persoonlijke Hart.  Uw belichaming van deze energieën zal een gezegende gebeurtenis zijn die uw lichaam zal helen en uw trillingsfrequentie zal verhogen.  Dit helings- en verjongingsproces wordt dan afgedrukt op het Planetaire Net.  Alle zielen waarvan hun Licht uw Quotient van Licht bereikt, kunnen dan het voordeel ontvangen van het resultaat van uw inspanningen.

Ik verwijder mijn rechterhand van uw Kosmische en Persoonlijke Hartchakra’s.  Ik zal nu mijn hand op uw onderbuik plaatsen.  Mijn palm rust over uw Heiligbeen en de tippen van mijn vingers bevinden zich over de Zetel-van-de-Ziel-Chakra.  Het middenpunt van mijn hand, waar de palm eindigt en de vingers beginnen, rust rechtstreeks over uw navel en uw Zonnevlecht-chakra.

Het Pruimkleurige Licht zal naar uw Heiligbeen-, Zonnevlecht- en Zetel-van-de-Ziel-Chakra beginnen uitstralen.  De energie zal bij elk centrum imploderen totdat een Kring wordt gevormd rond elk van deze chakra’s.  De kringen zijn eerst klein.  Ze beginnen zich uit te breiden en creëren een drievoudige Kring waarvan de kringen in elkaar zijn verstrengeld.  Door het overlappen van de drie kringen, worden er twee Vesica Vissen gecreëerd.  De Drievoudige Kringen beginnen zich uit te breiden totdat de bovenrand van de Zetel-van-de-Ziel-Kring uitbreidt en de rand van de Kosmische en Persoonlijke Hartkring bereikt.  Aan het andere uiteinde zal de onderrand van de drievoudige Kring uw Wortelchakra bedekken.  De drievoudige kring begint dan opeenvolgend te imploderen en te exploderen.  Na drie ronden van implosie en explosie, verandert de drievoudige kring in Helder Wit Licht en bedekt alle chakra’s, van de Wortel tot de Zetel-van-de-Ziel.  Neem een diepe adem en pauzeer voor een langere tijd aangezien het langer kan duren voordat volledige uitzuivering plaatsvindt in de lagere chakra’s.

De drie lagere chakra’s zijn bedoeld om uw energieën te gronden en om u te verbinden met de Aarde-Levenskracht.  Deze lagere chakra’s vibreren daarom aan een lagere frequentie dan de Hemelse gebieden.  De hogere chakra’s van uw Hart en daarboven zijn verbonden met de Hemelse gebieden en vibreren aan hoger Licht en een snellere trillingsfrequentie.  De lagere chakra’s van het lichaam zijn, van nature, ontvankelijk om onzuiverheden te absorberen.  Daarom duurt het langer om de lagere chakra’s uit te zuiveren dan de hogere chakra’s.  Neem een diepe adem en pauzeer om de uitzuivering te laten vervolledigen.

De drie Kringen zijn nu in elkaar versmolten om twee Vesica Vissen te maken.  Visualiseer deze, volledig vrij van alle onzuiverheden en Helder Wit Licht vibrerend.  Eens ze allemaal ondergedompeld zijn in helder stralend Licht, versmelten de drie in elkaar om één grote kring te vormen.  De Wortel-, Heiligbeen, Zonnevlecht-, en Zetel-van-de-Ziel-chakra zijn nu ingesloten in één grote kring die Helder Wit Licht uitstraalt.

Nu zal ik een Pruimkleurige Bubbel plaatsen om deze vier chakra’s te bedekken.  De Zetel-van-de-Ziel-, Zonnevlecht-, Heiligbeen-, en Wortelchakra hebben een pruimkleurige Bubbel van Licht over de Witte Kring.  U hebt nu één Bubbel over uw gecombineerd Kosmisch en Persoonlijk Hart en een andere Bubbel over uw auraveld die uw hele lichaam bedekt.  Beide kleinere Bubbels worden vastgehouden in de aura-bubbel.  Pauzeer en visualiseer alle drie deze Bubbels op hun plaats.

Breng nu uw focus naar uw Derde Oog.  Ik zal mijn linkerhand over uw Derde Oog plaatsen.  De palm van mijn linkerhand zit over uw Derde Oog en de tippen van mijn vingers raken uw Kruinchakra aan.  Vanuit mijn linkerhand verzend ik u Puur Wit Licht vanuit de Troon van het Absolute.  Dit Pure Witte Licht kan niet zo Puur blijven wanneer het naar beneden wordt gebracht naar de langere dimensies zoals de derde dimensionele realiteit waar u verblijft.  Daarom kan ik u enkel het Pure Witte Licht geven wanneer u naar de Troon van het Absolute komt.
De reden hiervoor is dat Puur Wit Licht fragmenteert wanneer het de vaste materie tegenkomt in de lagere dimensies.  De werkelijke verschuiving gebeurt wanneer u de Troon van Ellah bereikt in de 55ste Dimensie van Realiteit.  Dit gebied wordt een brug tussen Eenheid en Dualiteit.  Boven het 55ste gebied, wordt het Licht helderder, wanneer Vorm plaats maakt voor Semi-Vorm en Semi-Vorm begint te bewegen naar Non-Vorm.  De 55ste dimensionele realiteit is een brug tussen Vorm en Non-Vorm.  Het tegenovergestelde van volledig Licht en volledige Dichtheid, Vorm en Non-Vorm wordt vertegenwoordigd door elk uiteinde van dit gebied.

Puur Wit Licht Ontvangen

Visualiseer uzelf voor de aanwezigheid van de Goddelijk Moeder staan aan de Troon van het Absolute.  Focus op het ontvangen van Puur Wit Licht van de Goddelijke Moeder naar uw Derde Oog en Kruinchakra.  De bedoeling van deze oefening is om uw Derde Oog en uw Kruinchakra te openen voor groter Licht.  Het bevordert het breder worden van de Pilaar van Licht die Licht naar beneden brengt vanuit de Hogere Gebieden in de bovenste chakra’s boven uw lichaam.  De Pilaar verbreedt van uw Twaalfde Chakra naar beneden tot aan uw Kruin.

Uw Twaalfde Chakra is ondergedompeld in de energieën van de Troon van de Ik Ben Die Ik Ben.  Uw Elfde Chakra is de verblijfplaats van de Twaalf Raadsleden.  Uw Tiende Chakra is de verblijfplaats van Uw Monad en de Raad van Negen die uw Goddelijke Missie sturen vanuit de Hogere Gebieden en deze hercalibreren om uw lichaam te bereiken.  Uw Negende Chakra is de verblijfplaats van de Overziel waar u zich verbindt met Drieëndertig leden van uw Zielafstamming van Licht.  Uw Achtste Chakra is de verblijfplaats van uw ziel.  Uw Kruinchakra of Zevende Chakra, zit op de top van uw hoofd en hercalibreert de energieën die vanuit de Hogere Gebieden toekomen doorheen uw bovenste chakra’s om dan te worden ontvangen en geabsorbeerd door de chakra’s van het lichaam.  Samen met de Zesde Chakra, of Derde Oog, vormen zij de brug om u te verbinden met de Meesters, Gidsen en Engelbewaarders die in de Hogere Gebieden verblijven.  Het ontvangen van Puur Wit Licht via uw Kruin en Derde Oog, laat de uitbreiding van deze chakra’s toe om groter Licht in uw lichaam op te nemen.

Als uw capaciteit verhoogt om Puur Wit Licht te ontvangen en te absorberen, kan u uw Koord van Licht of de Pilaar die Licht en informatie brengt vanuit de Hogere Gebieden, vergroten en uitbreiden.  Met elke uitbreiding van de Pilaar, absorbeert u groter Licht in uw hogere chakra’s en hierdoor in uw lichaam.  Met elke uitbreiding van uw hogere chakra’s, zal u in staat zijn om de diameter en intensiteit van Licht die u in uw lichaam ontvangt, te verbreden en te versterken.  Dit zal u in staat stellen om uw Koord van Licht te verbreden in uw lichaam.  Met het verbreden van uw gouden-zilveren koord, ook bekend als de antahkarana, zal u groter Licht kunnen ontvangen, absorberen en vasthouden en u in staat stellen om heling voor uzelf en anderen te brengen en onzuiverheden te verwijderen.  Als heler zal u daarom in een betere positie zijn om andermans onzuiverheden te verwijderen en het transmuterende proces voor hun rekening te bewerkstelligen.  Dit is de reden dat ik uw Derde-Oog-Chakra en uw Kruinchakra energetiseer met groter Licht.  Dit is mijn geschenk voor u.  Het is mijn verlangen dat jullie grote helers worden die de onzuiverheden verwijderen uit uw eigen lichamen terwijl u anderen helpt hun onzuiverheden te verwijderen.
Vervolgens, zal uw bekwaamheid om hoger Licht vast te houden niet alleen een impact hebben op uw eigen lichaam en dat van anderen maar ook op de Vijf Elementen.  Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether bevinden zich in u en in uw omgeving.  Wanneer volledig geperfectioneerd, zal u in staat zijn iedereen, alles, alle plaatsen te helen en alles wat u aanraakt tot perfectie te brengen.  Dit is de ware toestand van Verlichting.
Ik zal aan uw zijde staan terwijl u in Licht en kracht groeit om uw wereld te helen en de speerpunten te worden om pijn in vreugde en chaos in vrede te veranderen.  Roep me op om u te begeleiden op gelijk welke manier.  De creatieve kracht van de Goddelijke Moeder zal u bekrachtigen om succesvol te zijn in al uw aspiraties.

Ik hou u in mijn eigen omhelzing.  Ik ben uw Goddelijke Moeder.

Vesica Vis

De vesica vis is een vorm die de kruising vormt van twee cirkels met dezelfde radius, die zodanig kruisen dat het centrum van elke cirkel op de omtrek van de andere.  De naam betekent letterlijk blaas van de vis in het Latijn. De vorm wordt ook mandorla genoemd (“almond” in het Italiaans). De term word took meer algemeen gebruikt voor elke symmetrische lens.

Mystieke en religieuze betekenis.

Het deksel van de Chalice Well met een artistieke vertaling van de Vesica Vis.

Het is het onderwerp geweest van mystieke speculatie op verschillende periodes in de geschiedenis, misschien eerst onder de Pythagoreanen.  De geometrische ratio van deze dimensies is eigenlijk de wortel van 3. Als rechte lijnen worden getekend die de centra van de twee cirkels met elkaar, met de twee punten waar de cirkels elkaar kruisen, komen 2 gelijkbenige driehoeken samen langsheen de rand.  Het nummer 153 komt voor in de Gospel van John (21:11) als het aantal vissen die Jesus veroorzaakte om gevangen te worden tijdens een miraculeuze visvangst.

Recentelijk, hebben verscheidene new age auteurs het geïnterpreteerd als een yonic symbool, een teken voor de energieën van het Vrouwelijke Principe.