Maart 2009 – Speciale Editie

Beste vrienden,

Met Maart Equinox net om de hoek, dachten we u een speciaal geschenk van de Goddelijke Moeder te versturen.  Of u nu huidige of toekomstige ouders bent, of gewoon ouder voor uw Innerlijke Kind, is dit een goede periode om u te verbinden met deze energieën.

Moederschap is een mooie ervaring en een waar geschenk van het Goddelijke.  Stel u voor dat u de gelegenheid krijgt dat de ziel van uw kind met zijn of haar Goddelijke Missie begint, nog voor het geboren wordt.  Hoe prachtig om het leven te beginnen met uw bestemming reeds versmolten met Licht, uw ziel verbonden met en behulpzaam bij de terugkeer van de Hemelse Bewakers.

Dit mooie Kaarsennet werd aan een mooie ziel gegeven die op de geboorte van haar eerstgeborene wacht.  Godin Hecate roep de ziel van het kind op om aanwezig en verbonden te zijn met de Hemelse Bewakers die het Zaad van de Goddelijke Missie voor het kind vasthouden.  Dit is werkelijk een geschenk van alle geschenken voor een moeder in wording.  Godin Hecate geeft dit geschenk aan alle ouders waarvan de kinderen reeds geboren zijn.  Ze zegt,

Het dient om de essentie van de ziel van alle kinderen op te roepen die behulpzaam zullen zijn in de bestemming van de Aarde als een verlichte planeet, de Aarde als een ster en het oproepen van de energieën van de Hemelse Bewakers.”

Laat ons de prachtige maand Maart die ons naar de lente Equinox brengt, omhelzen.  Lente is een tijd van wedergeboorte.  We kunnen ons allen voorstellen om opnieuw te worden geboren met het geschenk van Godin Hecate voor alle kinderen, de volwassene inbegrepen!  Ik wens ieder van u een vreugdevolle maart met alle dingen hernieuwt.

In het Licht,

Nasrin


Een Paar Herinneringen

Gelieve eraan te denken dat het exacte tijdstip van maart Equinox, vrijdag 20 maart om 12u44 is (6:44 a.m. EST).

Terugkeer van de Hemelse Bewakers Channeling Sessie begint op 23 maart.  De laatste dag om in te tekenen voor alle zes sessies aan verminderde prijs is 16 maart.  Voor meer informatie, klik hier.

U kan nu registreren voor de gratis 4/4 (april) and 5/5 (Mei) Poortdag groepchanneling sessies.  Om te registreren, klik hier.


newAangeboden Items

Audio CD’s

We hebben nu vier Audio CD’s bij Waves of Bliss!

You are the Generals of the Army of Light Metatron's Discourse on the Upcoming Events of 2009 and Beyond 8 Layer Protection Grid Protection Grid with Angels of 4 Directions

Om aan te kopen, klik hier.

 

Kristal-Producten

Selenite Wand Celestite Cluster
voor grotere afbeelding klik  hier voor grotere afbeelding klik  hier

newCelestiet Clusters

Een uitstekend helingsmiddel.  Celestiet Kristallen verbinden ons met de Hemelse gebieden en Hemelse Bewakers.  Helpen ons om herinneringen, wijsheid en informatie van de pure energie van deze gebieden te herinneren en brengt hoop, vrede en kalmte voor het leven.  Balanceert de Yin-Yang, Mannelijk/Vrouwelijke aspecten van het lichaam.  Uitstekend middel om de chakra’s van lagere energieën en levenstrauma’s uit het verleden, emotionele tumult en pijnlijke jeugdherinneringen te reinigen. Helpt bij verteerde wanorde en verwijdering van toxines (giftige stoffen) uit het fysieke lichaam.  Om aan te kopen, klik hier.

newSeleniet Staven

Hoogvibrerende middelen voor de activatie van alle chakra’s, vooral de Kruin en Derde Oog Chakra’s.  Het beste voor communicatie met Engelen en Hemelse Bewakers.  Helpt bij telepatische verbinding met mensen en plaatsen van heilige origine en kennis.  Vereenvoudigd verbinding met het verleden, huidige en toekomstige realiteiten.  Helpt om meditatie te verhogen.  Uitstekend om onzuiverheden en pijn te verwijderen van traumatische ervaringen uit vorige levens.  Brengt Licht en heling voor elke cel.  Verhoogt het Quotient van Licht, verhoogt de geest, brengt speelsheid en vreugde in het leven.  Om aan te kopen, klik hier.

 


Kaarsennet voor de Terugkeer van de Hemelse Bewakers door Godin Hecate

Gechanneled door Nasrin op 21 January, 2009

Mijn Kinderen van Licht, Ik ben uw eigenste Moeder, Hecate.

Ik geef u een kaarsennet heilzaam voor de wereld.  Ik vraag voor het samensmelten van de bestemming van dit kind met Licht en voor de terugkeer van de Hemelse Bewakers die met dit kind wandelen en die met Licht wandelen.  Via het kaarsennet aanroepen we de ziel van het kind om aanwezig en verbonden te zijn met de Hemelse Bewakers die het Zaad van de Goddelijke Missie van dit kind vasthouden.

Iedereen kan zijn diensten aanbieden door het aanroepen van de essentie van alle kinderen die behulpzaam zullen zijn in de bestemming van de Aarde via dit Kaarsennet.  Deze kinderen kunnen behulpzaam zijn in de bestemming van de Aarde als een verlichte planeet, de Aarde als een ster en bij het oproepen van de energieën van de Hemelse Bewakers om hun bewakers te zijn.

Gedurende de Atlantische periode, vóór de invasie van lager vibrerende rassen, waren de Heren van Licht de bewakers van de Energieën van de Zeven Lichten die de Aarde verlichtten.  De Zeven Lichten zijn de hogere zelf, als u wil, of het hogere aspect van de Zeven Stralen.  De Zeven Stralen zijn het Licht geconcentreerd in het wereldse.  De Zeven Lichten zijn meer zoals wolken of bovenaards en minder geconcentreerd en veel helderder.

De Zeven Lichten zijn het eerste niveau van breking waar het Pure Witte Licht doorheen gaat.  Puur Wit Licht gaat door vele lagen van prisma’s, waarvan er twee zeer duidelijk te onderscheiden zijn, eigenlijk zijn er drie, maar laat ons voor nu bij de twee blijven.  De eerste breking vindt plaats wanneer het uit de Goddelijke Vonk komt en Puur Wit Licht wordt.  Dat Pure Witte Licht wordt zelf verlicht.  Zelfs als het naar de oppervlakte van het bestaan is gekomen, is Puur Wit Licht bestaan in haar zuiverste vorm.  Dan begint het bestaan in haar zuiverste vorm zichzelf onder te dompelen in manifestatie en dat is het allereerste niveau van grote breking van Puur Wit Licht.  Op dat punt wordt het Pure Witte Licht eerst Maha Licht.  Dat is het punt waar het Pure Witte Licht in het prisma gaat.  Het is niet uit het prisma gekomen als de Zeven Lichten.  Terwijl het door het proces van verandering gaat, verandert Puur Wit Licht in Maha Licht.  Dat Maha Licht houdt het Zaad van de Zeven Lichten in zich vast.

Wanneer het aan het andere uiteinde van het prisma naar buiten komt, wordt het de Zeven Lichten.  De Zeven Lichten zijn niet dicht en specifiek zoals de Stralen.  De Stralen zijn gefocused Licht in onderscheidbare kleuren zoals, blauw, roze, geel, groen, paars en goud-rood.

De Zeven Lichten zijn kolken van parelmoer, opaal Licht.  Zij houden het zaad van alle Stralen in zich vast.  Het zijn Heldere Lichten.  Stel u voor dat u in de moeder van een parelschelp kijkt, of een zeeoorschelp.  De Zeven Lichten werden bewaakt door de Zeven Heren van Licht an de Maha Heer van Licht.  Zij werden in de densiteit van de materie getrokken en bewogen in grotere dichtheden.  Er is een punt onder welke zij verder gesplitst worden om de Zeven Stralen te creëren.

Op het punt van de splitsing in de Zeven Stralen, zijn zij zeven specifieke Lichten of zeven specifieke Stralen en dat is gemakkelijk voor mensen om te absorberen en te verteren.  Eigenlijk komen mensen, wanneer fysiek geïncarneerd in dit niveau van realiteit, op één van deze Stralen.  Ofwel kom je op de Eerste Straal, de Wil van God, de Tweede Straal, de Wijsheid van God, de Derde Straal, de Liefde van God, de Vierde Straal, de Focus en Concentratie, de Vijfde Straal, Hoop en Waarheid, de Zesde Straal, Universele Dienstbaarheid, de Zevende Straal, Orde en Organisatie.  Orde en organisatie worden de terugreis naar de lichten welke de Straal van transmutatie wordt.  Dus wint u de orde om terug te keren naar de originele bedoeling welke de Zeven Lichten zijn.

Er zijn zeven onderscheidbare wezens bekend als de zeven Meesters of de Cohan, die de Bewakers van de Zeven Stralen zijn.  Zij zijn de gidsen voor de mensen die geboren zijn op deze Stralen.  Als u op de Eerste Straal zit is uw Cohan El-Morya en de Engelenkrachten van de Eerste Straal zijn Aarstengel Michael en zijn legioenen. Aartsengel Michaël bewaakt de Eerste Straal, de Blauwe Straal van Goddelijke Wil.

Om de Zeven Stralen te vertalen in de Zeven Lichten, is er groter Licht nodig dan dat er  tot op heden beschikbaar is geweest op Aarde.  Om de overdracht succesvol te laten verlopen, hebt u de aanwezigheid van de Hemelse Bewakers nodig.  Gabriël, Samuël, Raphaël, Michaël, Uriël, Chamuël en Jofiël zijn de Engelenkrachten van de Zeven Stralen.  Deze zijn zeer specifieke wezens die zeer specifieke plichten hebben.  De Hemelse Bewakers van de Zeven Lichten hebben een breder spectrum en hun energieën zijn ineengevlochten met elkaar.  Er zijn vijf wezens verantwoordelijk voor het bewaken van en het voortbrengen van de Zeven Lichten naar de Aarde en de mensheid.

De Zeven Stralen worden gecreëerd vanuit het Eerste Licht, niet vanuit alle Zeven Lichten.  De eerste van de Zeven Lichten is diegene die naar beneden druppelt om dan de Zeven Stralen te worden.  De andere zes Lichten hebben andere taken.  Hun taak is niet om zich bezig te houden met het wereldse.  Hun taak is om zich bezig te houden met het verhevene en voor het grootste deel in de hogere dimensies van realiteit.  Tot op heden was het moeilijk om met deze zes Lichten te werken om dat deze op een hogere Lichtfrequentie verblijven.

We trekken nu de Zeven Lichten en de Zeven Heren van Licht en de energieën van de Maha Heer van Licht naar onszelf toe.

Momenteel richt ik me op de energieën van de Hemelse Bewakers omdat de nieuwe kinderen die op deze planeet worden geboren, het Licht zullen worden dat de energie van de Hemelse Bewakers terug op Aarde zal doen schijnen.

Dit kaarsennet is heilzaam voor deze kinderen.  We kozen één gele kaars.  Ik stel voor, vijftien, drieëntwintig of dertig cm Pilaarkaarsen afhankelijk van hoe lang u ze wil laten branden.  U kan de kaars laten branden nog voor een kind is geboren of erna.  U kan ze ook laten branden voor alle kinderen van de Nieuwe Tijd.  De kleur van de kaars kan variëren van zeer licht tot zeer helder geel, zelfs oranje.  Over het algemeen vertegenwoordigd geel de energie van blijdschap vermengd met gezondheid, vrede en harmonie.  Het is een allesomvattende energie.

Als u gezondheid hebt, hebt u alles.  Als u volledig gezond bent, betekent dit dat uw mentale, emotionele en spirituele lichaam gezond is.  Het betekent dat uw gedachten en uw emoties gezond zijn, dat uw verbinding met de geest is gemaakt; dat uw omgeving gezond is; dat u geen zorgen hebt over wat u vervolgens zal eten, waar uw volgende maaltijd vandaan zal komen, waar u zal slapen of dat u geld hebt geleend, waar u werkt.  Wat u verdient, zal genoeg zijn.  Werkt u om uw behoeften te dekken, of omdat u werkelijk geniet van wat u doet.

Dit is wat ik bedoel met gezondheid.  Een werkelijk gezond lichaam en een werkelijk gezond wezen haalt niet alleen voordeel uit het moment van alert of actief zijn.  Een werkelijk gezond persoon is iemand waarvan het lichaam volledig is opgeladen met Licht en energie, voeding en vrede; de gedachten volledig zijn opgeladen met gezondheid en voeding en vrede; de emoties volledig zijn opgeladen met gezondheid, voeding en vrede en de geest volledig is opgeladen met hetzelfde.

Daarom, als ik zeg dat u gezondheid hebt, hebt u alles, het is werkelijk een allesomvatende gebeurtenis.  Om voordeel te halen uit dat niveau van gezondheid, dienen we te bewegen van het ingevuld hebben van alle basisbehoeften naar een allesomvattend effect.  De Zeven Stralen zijn bijna als het tegemoetkomen aan alle basisbehoeften.  Het beschikken over de Zeven Lichten en de terugkeer van de Hemelse Bewakers is zoals al uw basisbehoeften ingevuld hebben.  Het beschikken over de Zeven Lichten en de terugkeer van de Hemelse Bewakers die de Zeven Lichten vertalen is zoals over dat niveau van gezondheid en welbehagen beschikken dat u voorbij uw basisbehoeften brengt.

De Hemelse Bewakers vormen de brug tussen het Licht en deze dimensie van realiteit, tussen het Licht en de vijf elementen, vooral tussen het Licht en de ziel die dit Licht zal ontvangen, absorberen, verteren en transformeren naar een niveau waar het naar de massa’s en menigten kan worden gebracht.  Als het Licht terugkeert, beginnen we de energie van de Hemelse Bewakers aan te trekken om hun positie in te nemen als de bewakers van dit Licht.  We zijn in staat om deze energieën te verankeren via een handvol gekozen zielen.  Dit zijn zielen die dit Licht kennen, de aanwezigheid van de Hemelse Bewakers kennen en een contract hebben getekend om met hen te werken.

Kaarsennet voor de terugkeer van de Hemelse Bewakers

Neem een geel karton en teken met rood of goud een cirkel die groter is dan de kaars.  Als de kaars 8 cm diameter heeft, maak dan uw cirkel 13 cm.  Laat een paar centimeter ruimte tussen de kaars en de cirkel; hoe groter de kaars, hoe breder de cirkel.  Als uw kaars 13 cm diameter heeft, dient uw cirkel 8 of 10 cm breder te zijn.

Voordat u een kaars in het centrum zet, schrijf, “Hemelse Engelenbewakers” in het centrum.  Strooi wat kaneel erover.  Via de kaneel wordt de energie van de Bewakers geabsorbeerd in het net en de kaars.

Plaats nu een gele kaars erover.  Als u een gouden munstuk hebt of een stuk goud, plaats het dan op de kaneel onder de gele kaars.  Het goud transmuteert onzuiverheden en verwijderd alle obstakels.  Als u geen gouden muntstuk hebt, is een stuk gouden ketting of juweel ook goed.  Als het goud te grof is plaats er dan wat extra kaneel over en plaats er dan het gouden munstuk op.

Om de kaars op te ladenk, hou ze omhoog en zeg,

“In naam van de Goddelijke Moeder, aanroep ik de Zeven Heren van Licht en de Maha Heer van Licht om deze kaars op te laden met de Zeven Lichten en het Maha Licht.  Ik aanroep de Hemelse Bewakers om naar voren te komen en dit Licht te bewaken door hun energieën op te laden in deze kaars.  Ik vraag de Goddelijk Moeder om deze kaars op te laden met de energie van het Levenszaad dat de terugkeer mogelijk maakt van de Zeven Heren van Licht en de Maha Heer van Licht, de Zeven Lichten en het Maha Licht en het toezicht van de Hemelse Bewakers.  Ik bied aan om dit Zaad in mijn eigen hart vast te houden en de belichaming te worden van het Pure en Onschuldige Vrouwelijke Kind dat het Licht zal worden en houdt de energie van het Zaad in mijn eigen hart.  Ik houdt het Zaad vast in mijn eigen hart en ik vraag dat het kind in mijn schoot (of alle kinderen van de wereld) worden belicht door de energieën van het Zaad en ik bied mezelf aan om dit Zaad, fysiek te dragen, in de vorm van mijn baby en symbolisch in de vorm van het Zaad dat in mijn hart is geplaatst door de Goddelijke Moeder.”

Laat de kaars zakken en voeg wat kaneel toe rond de randen zodat de energie in de kaars wordt geladen.  Nu komt de energie samen in de kaars en er rond.  Het hele net is verlicht.  Deze kaars is ook bedoeld voor de gezondheid en volledigheid van uw eigen lichaam en het lichaam van uw baby.  Dit is de bedoeling en het toezicht van de Hemelse Bewakers voor u en uw baby.

Wanneer u de kaars aansteekt, kan u deze intentie uitspreken.  Print ze uit om ze krachtiger te maken.  U kan het in uw eigen woorden zeggen.  Maar zeg ze de eerste keer zoals ik ze aan u heb gegeven.

Visualiseer uzelf staan aan de Troon van het Absolute vóór de Goddelijke Moeder en vraag voor het Zaad van het Pure en Onschuldige Vrouwelijke Kind.  Dit betekent niet dat het kind mannelijk of vrouwelijk dient te zijn, het betekent dat voor gelijke welke kinderen die doorkomen, dit het Pure en Onschuldige Vrouwelijke Kind zal dienen te dragen, dus in plaats van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  De belichaming van de Drievuldigheid zal de Vader en de Dochter en de Heilige Geest of Vader, Moeder, Vrouwelijk Kind zijn.

Terwijl u aan de Troon van het Absolute staat bij de Goddelijke Moeder, visualiseer dat u vóór haar knielt met uw hoofd op haar schoot.  Ze streelt uw hoofd en dan zet u de intentie uit vanuit uw hart.

“Moeder laat me het Levenszaad dragen dat de energieën van het Pure en Onschuldige Vrouwelijke Kind in zich draagt en dat mijn Goddelijke Missie verstrengeld wordt met uw Goddelijke Missie.  Uw Goddelijk Missie op dit moment is een Vrouwelijk Kind terug naar de Aarde te dragen en deze staat van Puurheid en Onschuld terug naar de Aarde te brengen. Laat me het tapijt van mijn Goddelijke Missie met die van u verweven.  Terwijl ik mijn Goddelijk Missie belichaam, vraag ik u om me te helpen met dragen van het zaad, de levenskracht van uw Goddelijke Missie in de vorm van het Zaad van het Vrouwelijke Kind en belicht me met uw aanwezigheid zodat ik u vanaf dit moment eer kan aan doen.”

De Goddelijk Moeder tilt u omhoog en houdt u in haar armen en neemt u naar de Poel van Creatie.  Wanneer u de Poel van Creatie bereikt, zal ze u vragen om in de Poel binnen te gaan.  De Poel is donker en het oppervlak is alsof de maan erop schijnt, maar de Poel zelf is zeer donker.  Wanneer zij het zaad oproept, zal u merken dat deeltjes van Platinum Licht beginnen te worden aangetrokken en u kijkt naar beneden en het is alsof de Poel licht is geworden omdat deze deeltjes van platinum stof die naar u toe worden gehaald van Licht zijn en zij worden belicht.  Terwijl ze naar u worden toegehaald, merk niet alleen op dat zij zichzelf in uw lichaam gaan huizen, maar dat ze zich ook op de oppervlakte van uw huid beginnen te verzamelen.  Hoe meer u het Zaad van het Pure en Onschuldige Vrouwelijke Kind naar u toetrekt, hoe meer Platinum Licht zich verzameld en hoe meer u wordt verlicht.

De ionische materie in de vorm van de platinum deeltjes bedekken uw hele lichaam.  Een dunne laag van platinum bedekt uw hele lichaam.  In gedeelten van uw lichaam is er een dikkere Platinum laag.  Van het Kosmische Hart helemaal tot aan de Wortelchake, voor en achter, zijn de lagen dikker.  Eveneens rond uw Derde Oog en uw Kruinchakra.  Pauzeer en baadt in deze energie.  Baadt in deze gelukzaligheid.

Terwijl u uit het water begint te komen, kijk naar beneden en zie dat u Platinum Licht met opale deeltjes uitstraalt en de Goddelijke Moeder legt haar hand op haar eigen Hart en produceert een zaad.  Het ziet eruit als een grote pinda in zijn schelp en aan de buitenkant heeft het intekeningen en symbolen gemaakt van goud.  Ze plaats dit in uw persoonlijke Hartchakra met haar hand over uw Hart.  Ze trekt u naar zichzelf toe en u gaat over in haar wezen.  Ze herinnert u eraan dat dit is waar u thuishoort en u hier elke nacht en dag terugkomt, telkens de wereld te overweldigend wordt.

U begint terug te verschijnen vanuit het wezen van de Goddelijke Moeder, volledig geheeld en opgelucht, een gevoel van welbehagen.  Dit verlangen in het hart vermengt zich met vreugde.  We verlaten haar aanwezigheid met de kennis dat alles goed is.  Voordat ze u laat gaan, plaatst ze haar hand op uw buik en lichtflitsen van liefde worden van de palmen van haar handen overgedragen naar uw buik en de buik van de baby.  Ze vertelt u dat ze verantwoordelijk is en dat ze voor alles zal zorgen.  We trekken ons terug door terug te keren naar de Troon van het Absolute en terug naar het bewustzijn van het lichaam.  Bewaar dit kaarsennet.  Denk eraan dat ik aan uw zijde sta.

Ik zal aan uw zijde staan en wandelen.  Ik zal uw pad belichten.

Ik ben uw eigenste Moeder, Hecate

Zo is het.