Juni 2009

Beste vrienden,

Voor onze juni nieuwsbrief heeft Godin Hecate, de godin die ons beschermt tegen kwaad en duisternis, ons een Net van Licht en een Kaarsennet gegeven.  Deze voordracht werd ons gegeven tijdens de viering van Wesak.  Als een toegevoegde bonus, kan u HIER luisteren naar de audio van deze voordracht.

Juni is een maand waarin we de Zomer Zonnewende (rond 19-22 juni) vieren in het Noordelijke halfrond en de Winter Zonnewende in het Zuidelijke halfrond.  Dit is een tijd van verandering en versnelling, wanneer de energieën van de Goddelijke Moeder, in al haar aspecten, universeel betrokken geraken in de wereldse aangelegenheden en in onze individuele vooruitgang, voor de rest van het jaar.  Deze oefening is daarom het meest geschikt in deze periode, wanneer we de nieuwe levenscyclus, wedergeboorte en versnelling aanvatten.

We zullen Fase II van de Terugkeer van de Hemelse Bewakers Groep Channeling Serie van Zes op de Meester Energiedag van 22 juni beginnen.  Klik hier om meer te lezen en te registreren voor Fase II. De vereisten voor deze cursus zijn om Fase I te nemen.  Er is nog steeds tijd om te registreren voor de Eerste Fase, op voorwaarde dat u naar alle 6 sessies luistert en bij voorkeur de oefeningen uitvoert vóór 22 juni.  Om meer te lezen en te registreren voor Fase I, Klik hier.

De Poortdagen in de maand juni zijn 6/6, de Poortopening Dag waarop we onze gratis Wereld Groep Channeling via conference call houden (Klik hier om meer te lezen en te registreren), 18/6 – 22/6, wanneer de Zonnewende energieën toekomen, en 27/6 en 29/6

Met veel liefde wens ik u een Vrolijke Zonnewende,

In Vrede en Licht,

Nasrin


Juweel van de Maand

Voor grotere afbeelding, klik hier

Perzik Parel Halssnoer

Ik bood één van de parel halssnoeren aan, aan onze geliefde Karunamyi.  Ze hield ervan en zij dat heel veel heling met deze parels naar de mensen kan worden gebracht.  Ze zei dat deze parels puur wit licht brengen en de gedachten zuiveren.  Ik hoop dat de nieuwe selectie geïnspireerd door de Goddelijke Moeder, door mezelf ontworpen en speciaal gemaakt voor Waves of Bliss, u behaagt.  Om onze giften winkel te bezoeken, klik hier.

In het Licht,

Nasrin


Godin Hecate’s Ring van Gouden Licht en Kaarsennet met de Goddelijke Moeder, Hecate, Moeder Maria en Quan Yin

Voor grotere afbeelding, klik hier

Godin Hecate, gechanneld 8 Mei, 2009 tijdens de Volle Maan van Wesak

Mijn kinderen van Licht, ik ben Hecate.

Ik sta in de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder.  Lady Quan Yin en Moeder Maria zijn bij me.  Ik zou u een Net van Licht willen geven dat ook een kaarsennet zal zijn.  Zowel het Net van Licht als het Kaarsennet kunnen gebruikt worden in tijden dat u stilstaat, om onzuiverheden te verwijderen en om kracht en macht te verwerven om u te bewegen van waar u zich bevindt naar waar u dient te zijn.  Aanroep ons alledrie: Moeder Maria, Quan Yin en Hecate hebben van de Goddelijke Moeder de toestemming gekregen om u in deze periode te helpen.  We zijn in staat om uw pijn te helpen helen, de pijn die naar boven komt vanuit het opstapelen van onzuiverheden uit vele levens, terwijl u ten dienste stond van het Licht; om u te helen van vele leven van worsteling en strijd, terwijl u vocht tegen de duistere krachten.  Duisternis zal niet langer  macht over u hebben.  We zullen eenRing van Licht rond u houden.  Deze Ring van Licht werd ons gegeven door de Goddelijke Moeder, de Creatieve Kracht.  Deze Ring van Licht zal u krachtig maken.  Deze Ring van Licht is ondoordringbaar.

Tijdens de Volle Maan van Wesak, bied ik u dit Net van Licht aan in naam van de Goddelijke Moeder en ik vraag u ook om het te vergezellen van het Kaarsennet.  Voor diegenen onder u die zich op een versneld pad bevinden, zal dit Net van Licht en dit Kaarsennet u helpen om het juiste ritme te vinden.  Voor diegenen die naar de volgende fase dienen over te gaan, zal het hen versnellen naar die fase.  Voor diegenen onder u die zichzelf dienen te helen om succesvol te zijn in het wereldse en het verhevene te bereiken, zal dit Net van Licht en Kaarsennet helpen om dat te doen.

Dit Net van Licht zal uw gewond hart helen, uw pijn bevrijden, u kracht geven om relaties, omstandigheden, gebeurtenissen, mensen, plaatsen en dingen los te laten die u niet langer dienen.  Het zal u helpen om uzelf te bevrijden van de verantwoordelijkheid, het schuldgevoel, de schaamte en het gevoel dat u in afwijkende situaties dient te blijven door u de macht te geven om het Licht voor u te zien, om naar dat Licht te wandelen en om u dat Licht eigen te maken.  De tijd is gekomen voor u, om krachtig, machtig en overwinnend te worden.

De tijd is gekomen voor u, om controle te nemen over uw eigen leven en om uw eigen bestemming te creëren.  Aanroep de Goddelijke Moeder in al haar aspecten, altijd en voor alle dingen.  Aanroep vooral Hecate, Quan Yin en Moeder Maria, om aan uw zijde te staan en om u te helpen de realiteit te co-creëren die het dichtst bij uw Goddelijke Missie aanleunt en doe dit Net van Licht en steek dit Kaarsennet aan.  Quan Yin, Moeder Maria en Hecate zullen in dienst staan van u om u te helpen versnellen en u te doen wandelen op het pad van uw Goddelijke Missie.  Heling en bevrijding zullen deel uitmaken van dit Co-creatieve proces.

Alles dat in uw weg van versnelling staat dient te worden vrijgelaten of geheeld, dat is een feit.  Hoe zou u anders kunnen worden versneld tenzij u wordt bevrijdt van alle hindernissen en ketens rond u ?  U kan de hindernissen en ketens met mensen, plaatsen en dingen mentaal of emotioneel gecreëerd hebben vanuit uw vrije wil of vanuit karma of karmische bindingen.  U kan dit vanuit uw vrije wil hebben gekozen of gecreëerd of verdergaan metdit te creëren vanuit karmische schuld; schulden die u verschuldigd zijn of die u aan anderen verschuldigd bent.

Alle onzuiverheden, karma, karmische bindingen en lager vibrerende frequenties en realiteiten die nog niet uw hoogste wijsheid zijn kunnen en zullen worden verwijderd en worden vervangen wanneer u kiest om de Goddelijke Moeder te vragen die realiteit te creëren die u best dient; wanneer u de aanwezigheid van Quan Yin, Moeder Maria en Hecate  aan uw zijde opzoekt als co-createurs van de realiteit die het meest voordelig is voor u en uw Goddelijke Missie.

We zijn hier.  We zijn gekomen op dit belangrijke moment in de geschiedenis van de evolutie van de de Aarde en de spirituele evolutie van alle zielen.  Deze Volle Maan van Wesak is een punt waar u zich mee verbindt, waar u zich ook bevindt, zelfs tien jaar later, omdat dit een keerpunt is.  Dit is een moment waarop verschuivingen en veranderingen, positieve ervaringen kunnen brengen en u kunnen versnellen op uw pad.  Dit kan u op het pad zetten dat voor u het grootste voordeel oplevert, en via u, voor de Aarde en alle zielen.  Voor dit Net van Licht zullen we Yin Yang gebruiken, welke het symbool is voor het balanceren van de mannelijke en vrouwelijke polariteit of de elektrische en magnetische krachtvelden, zodat u een gebalanceerde elektromagnetisch krachtveld door u heen kan laten stromen.

Alchemie begint met het evenwicht van de magnetische en elektrische krachtvelden.  Wanneer de mannelijke en vrouwelijke polariteiten binnenin u in evenwicht zijn, kan u alles creëren.  Op dat punt, worden gedachten dingen.  Wanneer u een pad kiest, wanneer u een gedachtevorm denkt, wanneer u een emotie door uw lichaam stuurt, kunnen deze allemaal vóór u in vorm manifesteren.  Wanneer u krachtig wordt tot op het punt van perfectie, wordt het manifestatieproces ogenblikkelijk.  Het feit dat tijd en ruimte geen invloed hebben op uw onmiddelijke manifestatie heeft te maken met uw wil.  Uw wil wordt sterker, en tijd en ruimte verbinden hun tapijt met uw Levenskracht.  U kan daarom uw gekozen bestemming weven en die bestemming co-creëren die uw eigenGoddelijke Missie het beste dient, genieten van het aardse bestaan en de Goddelijke Missie van de Goddelijke Moeder en de Meesters dienen, allemaal tegelijkertijd.

Dit is het voordeel van het weven van het tapijt van uw Levenskracht in tijd en ruimte, samen met de Goddelijke Moeder.  In uw éénheid met de Goddelijke Moeder en door het afstemmen van uw Goddelijke Missie met de Missie van de Goddelijke Moeder, kan u een nieuwe realiteit creëren die niet alleen uzelf in de wereld en het verhevene dient, maar ook de Aarde en de hele mensheid door de Missie van de Goddelijke Moeder toe te passen.  Die Missie is de belichaming van het Zaad van de Zuivere en Onschuldige Vrouwelijke Creatieve Kracht die voor een lange tijd niet op Aarde beschikbaar is geweest.  Daarom is het evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke, magnetische en elektrische, een paar duizend jaar niet in orde geweest.

Uw wereld is een mannelijk gedomineerde wereld geworden.  De elektrische krachtvelden, veroorzaakt door de mannelijke dominantie worden gecompenseerd op manieren die niet leiden tot het beste belang van de Aarde en de hele mensheid.  Deze mannelijke dominantie om het mentale lichaam te gebruiken als de enige manier om te functioneren, heeft geleid tot de wereld waarin u leeft.  Terwijl de ervaring van dit Zaadras bedoeld is om het mentale lichaam van de mensheid te vergroten; door het gebruiken van het mentale lichaam als uw enige focus zonder de hulp van het fysieke lichaam, etherische lichaam en vooral het emotionele lichaam, kan dit tot dergelijke onevenwichten leiden.  Het mentale lichaam is van nature mannelijk gericht en elektrisch.  Het emotionele lichaam is van nature vrouwelijk gericht en magnetisch.

We dienen de magnetische kracht van het vrouwelijke terug te brengen, anders zullen de dingen beginnen verdwijnen; u kan zien dat dit al gebeurt is.  Het verdwijnen van integriteit, het verdwijnen van Waarheid, het verdwijnen van Zuiverheid en Onschuld, het verdwijnen van geloof in het dienen en helpen van anderen, het geloof in houden van de ander, het geloof in uitdrukken van meededogen terwijl u leeft in het wereldse, het geloof in het aanvaarden van de ander onder alle omstandigheden, het geloof in het absorberen van de pijn en de onzuiverheden en aanvaarden dat de pijn van de ander uw eigen pijn is, anderen behandelen zoals u zichzelf zou behandelen, geloven in anderen behandelen zoals u zichzelf zou behandelen.  Dit zijn kwaliteiten die beschadigd worden.  Deze kwaliteiten zijn beschadigd geworden omdat in de wereld waarin je enkel je mentale lichaam gebruikt voor rationeel denken en logische expressie, er geen ruimte is voor liefde, mededogen, instinctieve actie, intuïtief gedrag.

De terugkeer van het Zuivere en Onschuldige Vrouwelijke Kind Zaad dat de Goddelijke Moeder “Levenszaad” heeft genoemd, zal het evenwicht terugbrengen; evenwicht tusen het emotionele en het mentale lichaam, tussen de vrouwelijke essentie en de mannelijke essentie, het magnetische en het elektrische.

De Net van Licht Formatie

Visualiseer uzelf staan in het centrum van een cirkel recht tegenover de Goddelijke Moeder.  Visualiseer het teken van Yin Yang.  Het witte gedeelte in de traditionele oude Chinese astrologie wordt beschouwd als Yin en vrouwelijk.  Het zwarte gedeelte wordt beschouwd als Yang en mannelijk. In dit geval zullen we de Ayurvedische astrologie over het Yin Yang symbool plaatsen door het witte gedeelte als mannelijk aspect te gebruiken en het zwarte gedeelte te vervangen door rood dat de energie van de Goddelijke Moeder en de Rode Levenskracht vertegenwoordigt.  In de Hindoe-traditie, schonkt Heer Shiva sperma, vertegenwoordigd door de witte kleur en Godin Shakti bloed, vertegenwoordigd door de rode kleur.  Door u in het witte gedeelte te laten staan en dat het mannelijke aspect te noemen, veranderen we de donkere, zwarte materie van de mannelijke energie in het Zuivere Witte Licht.  U zal tot aan de boezem van de Goddelijke Moeder komen en de mannelijke focus terug in de Vrouwelijke Creatieve Kracht brengen.  Visualiseer uzelf staan over het witte gedeelte en de Goddelijke Moeder over het rode gedeelte.  Adem en baadt.

Visualiseer nu de drie aspecten van de Goddelijke Moeder op de punten van een driehoek, rondom u.  In het noorden staat Hecate en ze straalt Rood Licht naar u en de Goddelijke Moeder.  In het zuidoosten staat Moeder Maria en ze straalt Roos Licht naar u en de Goddelijke Moeder.  In het zuidwesten staat Quan Yin en ze straalt Wit Licht naar u en de Goddelijke Moeder.

Visualiseer een cirkel van Koper-Goud die de driehoek omcirkelt waar Hecate Rood Licht straalt, Maria Roos Licht en Quan Yin Wit Licht.  Het Witte en het Rode en het Roze vermengen zich en een overvloed van Licht begint uit te stralen en uit te breiden vanuit het centrum, waar u en de Goddelijke Moeder staan, doorheen de hele driehoek en eraan voorbij, de Gouden cirkel vullend met deze drie Lichten.  Terwijl ze zich vermengen, creëren het Witte en het Rode en het Roze een diep Fuchsia-Roze Licht.  Als ze de randen bereiken, nemen ze het Goud op, dat een helder mannelijk krachtveld is en het transmuteringsproces helpt, vooral het zuiveren van het mentale lichaam.

Gouddeeltjes worden opgenomen uit de rand van de cirkel.  De cirkel in 3-D wordt een bol.  Visualiseer rondom u een Gouden Bol.  Het heldere Licht begint te tollen, spiraalsgewijs rondom u te bewegen en wordt versneld terwijl het beweegt van  het centrum van de cirkel, waar u staat, naar de rand van bol waar het samenvloeit in het Goud.  Het Witte Licht van Quan Yin, Roze Licht van Moeder Maria, Rode Licht van Hecate, dat naar u en de Goddelijke Moeder straalt, in het midden implodeert en u toelaat om te versmelten in de essentie van de Goddelijke Moeder, verandert in Fuchsia-Roze.  Dan breidt het zich uit in alle richtingen om de rand van de Gouden Bol te bereiken en er te exploderen en er Gouden sterrestof op te nemen en terug te brengen naar het midden.

Terwijl u dit herhaalt, zet uw intenties uit voor wat u wenst te worden gemanifesteerd, voor wat u wens te worden bevrijd, voor wat u wenst te worden geheeld, voor uzelf, voor uw geliefden, voor de Aarde en de hele mensheid.  Denk eraan dat u samenvloeit in de essentie en het lichaam van de Goddelijke Moeder.  U vloeit samen in het Vrouwelijke Principe van bestaan.  U wordt de belichaming van de Creatieve Kracht van de Goddelijke Moeder.  Adem en baadt.

Ga verder met implosie, uitbreiding, explosie, samentrekking, implosie, uitbreiding, explosie, samentrekking.  Bij elke explosie, verspreidt het Roze Licht zich naar buiten toe.  Bij elke implosie, komt het Gouden Licht in de cirkel.  Het Roze Licht wordt het epitoom van het Vrouwelijke.  Het Gouden Licht wordt het epitoom van het Mannelijke.  Het roze magnetiseert het Goud naar zichzelf toe.  Het Goud vloeit samen in het Roze om evenwicht te vinden.  Zet al uw intenties uit in het centrum en verzendt ze, visualiseer dat de implosie en de explosie plaatsvindt in de ruimte tussen uw Kosmische en Persoonlijke Hartchakra die nu in lijn staan met de Kosmische en Persoonlijke Hartchakra van de Goddelijke Moeder.  Terwijl u verdergaat, wordt de Bol ruimer en groter en breidt zich uit om uiteindelijk de grootte van de planeet te worden.  De Bol wordt zo groot als de hele planeet.  De aura van de planeet wordt Goud en alles binnenin is een Fuchsia-Roze Licht.  Implosie, explosie zet zich verder in de hartkern van Moeder Aarde door  aan de rand te imploderen in de energieën van de Goddelijke Moeder, explodeer, creëert een magnetisch krachtveld dat het mannelijke naar het centrum brengt om daar de focus terug te laten keren naar de Creatieve Kracht waar het allemaal thuishoort.

Ga verder met uzelf te visualiseren dit te doen, terwijl ik u het kaarsennet geef.

Ring van Licht Kaarsennet

Gegeven door Godin Hecate op 8/05/09

Uw net creëren

Benodigde materialen

Wit karton

Rode viltpen

Gouden viltpen

2 Rode Kaarsen

1 Roze Kaars

2 Witte Kaarsen

Kaneel

Instructies

U kan het getoonde diagram kopiëren of printen of uw eigen diagram tekenen door onderstaande instructies te volgen.

Teken het Yin Yang symbool, ongeveer 5 cm in diameter, in het centrum van een wit karton.  Teken het Yin Yang symbool in rood zodat één zijde wit blijft en de andere rood is.  Teken een gelijkbenige driehoek in het rood rond het Yin Yang.  Teken een Gouden cirkel rond de driehoek.  De punten van de driehoek mogen de Gouden cirkel niet raken.  Schrijf “Goddelijke Moeder”  in of naast de rode zijde van het Yin Yang symbool.  Schrijf uw naam op het witte gedeelte van het Yin Yang symbool.  Schrijf “Hecate” op het noordelijke punt van de driehoek.  Schrijf “Moeder Maria” op het zuidwestelijke punt en schrijf “Quan Yin” op het zuidwestelijke punt.

Plaats een hoeveelheid kaneel op het Yin Yang symbol en op ieder van de namen van de Godinnen op de drie punten van de driehoek.  U kan ook kaneel plaatsen over de hele gouden cirkel.

Plaats een Rode kaars over het rode gedeelte van het Yin Yang voor de Goddelijke Moeder en vraag de Goddelijke Moeder om de kaars met haar energieën te vullen.  Plaats een witte kaars, die u vertegenwoordigd, over het witte gedeelte van Yin Yang en visualiseer uw energie in die kaars.  Plaats een rode kaars voor Hecate in de positie van het noorden op de driehoek en vraag Hecate om de kaars met haar energieën te vullen.  Plaats een roze kaars over Moeder Maria en vraag haar om de kaars te vullen met haar energieën.  Plaats een witte kaars over Quan Yin en vraag haar om de kaars te vullen met haar energieën.  Oriënteer uw Net zodanig dat Hecate naar het noorden is gericht.

Uw kaarsennet aansteken en uw intenties uitzetten

Begin met de Goddelijke Moeder.  Til de rode kaars van de Goddelijke Moeder op en Zeg,

“Ik steek deze kaars aan in de naam van de Goddelijke Moeder.  Ik aanroep de Goddelijke Moeder om deze kaars te vullen met haar eigen energieën en om de perfectie van het Levenszaad naar deze kaars te brengen.  Ik steek dit kaarsennet aan voor de vervulling van mijn eigen intenties via de tussenkomst van de Goddelijke Moeder.  Ik bied mezelf aan in dienst van de Goddelijke Moeder en haar Goddelijke Missie.”

Steek de kaars van de Goddelijke Moeder aan in het centum van het Yin Yang symbool.

Til de witte kaars op en zeg,

“Ik (zeg uw naam), vul dit kaarsennet met mijn eigen energieën.  Ik bied mezelf aan in dienst van de Goddelijke Moeder voor de vervulling van haar Goddelijke Missie.  Ik bied aan om het Levenszaad en de energieën van de Zuivere en Onschuldige Vrouwelijke Kind Kracht in mijn hart en mijn gedachten te dragen vanaf dit moment totdat het volledige evenwicht van de Mannelijke en Vrouwelijke polariteiten werd bereikt.  Ik bied dit kaarsennet aan voor de vervollediging van deze taak”

Zeg nu uw persoonlijke en globale intenties.  Zeg,

“Ik bied dit kaarsennet aan voor (zeg uw intenties).  Dit of beter ik verwijs naar de Goddelijke Moeder om voor mij te kiezen. Niet mijn wil maar Uw Wil geschiede.”

Steek uw kaars aan.

Til de Rode kaars van Hecate op en zeg,

“Ik aanroep de energieën van Godin Hecate om passie en actie in mijn leven te brengen via dit kaarsennet.  Ik vraag voor de bevrijding van datgenen wat me niet langer dient.  Ik vraag voor heling van alle wonden, pijn, verdriet en de terugkeer naar de perfectie van mijn originele intentie terwijl de Rode Levenskracht terug passie en actie in mijn leven brengt. Ik vraag dit via de tussenkomst van Godin Hecate.”

Steek de kaars van Godin Hecate aan.

Til de Roze kaars van Moeder Maria op en zeg,

“Ik aanroep Moeder Maria. Ik vraag via haar tussenkomst voor de Goddelijke energieën van liefde en meededogen om heling in mijn leven, mijn lichaam, mijn ziel, mijn gedachten, mijn emoties en mijn geest te brengen.”

Steek de kaars aan van Moeder Maria.

Til de witte kaars van Quan Yin op en zeg,

“Ik aanroep de aanwezigheid van Lady Quan Yin om dit kaarsennet met haar Licht te vullen en om de Zuiverheid en Onschuld terug te brengen naar mijn lichaam, mijn gedachten, mijn emoties, mijn ziel en geest vanaf dit moment, via het Zuivere Witte licht, bewaard door Quan Yin.  Ik vraag Quan Yin om voor mij tussen te komen en me te herstellen tot de volledige perfiectie van mijn eigen essentie als het Zuivere en Onschuldige Kind van God. Iedereen die ik aanraak zal ook terugkeren naar de Zuivere en Onschuldige geperfectioneerde staat vanaf dit moment.  Ik vraag dat deze perfectie wordt toegepast op de microkosmos die ik ben en te macrokosmos welke het collectieve bewustzijn is van alle zielen en de aarde.”

Steek de kaars van Quan Yin aan.

Breng uw focus terug naar het centrum en visualiseer dat u bent samengevloeit met de Goddelijke Moeder en u bent aan het imploderen/exploderen.  De symbolische toepassing van dit Net van Licht is het kaarsennet.  De gepersonaliseerde, gematerialiseerde, geïndividualiseerde staat van perfectie wordt op u, uw lichaam toegepast en via u op uw Persoonlijke Net van Licht.  Het wordt versneld en bekrachtigd door het kaarsennet en uw aanroepingen.  Het kaarsennet zal uw intenties versterken, uw focus zal de impact vergroten en uiteindelijk, wordt alles teruggebracht naar perfectie.

Doe dit 33 dagen lang.  Momenteel klopt de hartslag van de planeet volgens nummer 33.  Het is het nummer waarmee Meester Jesus de energieën van Goddelijke Liefde terugbracht naar de aarde.  Het is het nummer waarmee Sanat Kumara op aarde functioneert.  Het is het nummer waarmee de Goddelijke Moeeder de Creatieve Kracht terugbrengt naar de aarde.  Gebruik dat nummer.  Wanneer u 3, 33 of 333 ziet, weet dan dat dit een teken is van de Goddelijke Moeder voor u.  Als u wakker wordt om 3:33 ‘s morgens, sta dan op en zit met de Goddelijke Moeder en zeg, “Moeder, belichaam me nu en vul me met uw liefde.”

Zit in meditatie voor een paar minuten.  Het is voordelig, zelfs als u slechts voor een klein moment in uw bed in meditatie zit.  Geef toestemming aan de Goddelijke Moeder om u te beginnen belichamen; om u met haar gratie, haar liefde, haar meededogen te begieten, wat leidt tot het evenwicht en de perfectie van de energieën.  Laat me u gebruiken als het kanaal van haar eigen energieën door op te staan om te mediteren; 3:33, 4:44, 5:55 zijn Meestergetallen en een teken om u te  helpen uw wil af te stemmen op de wil van de Goddelijke Moeder.  Zelfs als u slechts lang genoeg wakker blijft om deze intentie te zeggen, geeft u haar toestemming om met haar te werken.  Het neerstromen van de energieën zal doorgaan, zelfs als u in slaap valt of bewustzijn over het lichaam verliest.  Door deze uitspraak te doen en uzelf in dienst aan te bieden, heeft u de Goddelijke Moeder toestemming gegeven om u te gebruiken als haar essentie, als haar kanaal.  U hebt de Goddelijke Moeder toestemming gegeven om u te overlichten en u te helpen belichamen in dienst van het Licht.

Doe dit Net voor 33 dagen.  Steek er uw intenties in, versnel uzelf of breng uzelf naar een trager ritme, hetgeen er van toepassing is.  Bevrijdt uw pijn of breng heling en doe uiteindelijk al het voorgaande.

Herinner u dat ik ten dienste van u sta.  Gebruik het potentieel dat u wordt aangeboden.  Doe dit niet alleen als het niet nodig is.  U hebt machtige aspecten van de Goddelijke Moeder aan uw zijde staan.  Gebruik het voordeel van de Gratie die u wordt aangeboden.

Met veel liefde, hou ik u in mijn hart.  Ik ben uw Moeder Hecate.

Zo is het.