Juli 2009 – Speciale Editie

Best Vrienden,

We hebben net een vergrotings-kaarsennet ontvangen van de Meesters om ons te assisteren bij het brengen en verankeren van het Licht van de Heren van Licht en de Maha Heer van Licht.  Zoals Meester Jezus heeft gezegd in zijn sessies voor de Innerlijk Zicht Innerlijk Licht cursus (Inner Sight Inner Light course), zijn 8 augustus tot en met 16 augustus de poortdagen voor het volledig terugbrengen naar de Aarde van de Heren van Licht en hun Hoger Licht en het stevig verankeren via ons in de kern van Moeder Aarde.

Om te luisteren naar een 4 minuten fragment uit het gesprek van Meester Jezus, klik hier.

Dit gesprek werd gegeven door Meester Jezus om ons aan te moedigen in de Innerlijk Zicht Innerlijk Licht Thuis Studie cursus (Inner Sight Inner Light Home Study Course) deel te nemen.  Via deze cursus, kan er grote heling worden bereikt hetgeen resulteert in de verhoging van ons Quotient van Licht en het leven probleemlozer en gemakkelijker maakt.  Ter ere van de Meesters, in deze cruciale periode die verdergaat doorheen augustus tot aan de Herfst Zonnewende (Equinox), bieden wij alle cursussen aan verminderd tarief aan.  Voor meer informatie over alle cursussen, klik hier.

De Meesters en de Heren van Licht hebben ons gevraagd om ons Quotient van Licht zoveel mogelijk te verhogen zodat we zoveel mogelijk van hun Licht kunnen vasthouden en verankeren.

Het Vergrotings-kaarsennet zal een grote hulp zijn in het assisteren van de Heren van Licht, de Goddelijke Moeder en de Meesters om deze gebeurtenis succesvol te maken, boven verwachting en voorbij beperking.  Dit net bevat 15 stukken ruwe Aquamarine die de energie-handtekening draagt van de Heren van Licht.  Via deze volledig opgeladen aquamarine stukken, zal uw Net sterker en doeltreffender worden.  Om een bestelling te plaatsen voor de Aquamarine Net Kit, klik hier.

Ik dank u en ik moedig u aan om al wat u kan doen, te doen in dienst van het Licht tijdens deze cruciale dagen.

In Liefde en Licht,

Nasrin


Verankeren van het Heren van Licht Vergrotings Kaarsennet

 

MLOL

klik hier voor een grotere afbeelding

Benodigde materialen

Wit karton of evt. gelamineerd papier

Rode viltpen

Blauwe viltpen

15 Witte Theelichtjes of offerkaarsen

15 stukken Aquamarine Net Kit

Kaneel

Uw Vergrotings-kaarsennet creëren

Teken met de blauwe pen het kaarsennet, zoals getoond in het bijgevoegde diagram.

Richt uw net zodanig dat Hecate en de Maha Heer van Licht naar het noorden zijn gericht.

Schrijf uw naam en de naam van de Goddelijke Moeder in het centrum zoals getoond; de Goddelijke Moeder over het rode gedeelte van het Yin Yang symbool en uw naam over het witte gedeelte.  Schrijf de namen van de 5 Godinnen op de punten van de 5-puntige ster.  Hecate op 12u of de noordelijke positie, Godin van Vrijheid (Liberty) op de positie van 2u of noordoostelijk, Moeder Maria op de positie van 4u of zuidoostelijk, Quan Yin op de positie van 8u of zuidwestelijk en Godin van Overwinning (Victory) op de positie van 10u of noordwestelijk.

Schrijf Maha Heer van Licht en de Zeven Heren van Licht op elke punt van de 8-puntige ster, zoals getoond.  De Maha Heer van Licht op de noordelijke positie en de 7 Heren van Licht worden in volgorde geplaatst, Eerste tot Zevende, in klokwijzerzin rond de 8-puntige ster.

Plaats een kleine hoeveelheid kaneel bij elk van de 15 namen.  U kan ook kaneel strooien rond de gouden en platinum cirkel.

Plaats een witte offerkaars of theelichtjes over de kaneel bij de positie van de 5 Godinnen, bij de Heren van Licht en de Maha Heer van Licht, bij uw positie en bij de positie van de Goddelijk Moeder.

Plaats een stuk ruwe Aquamarine op het net voor elk van de 15 namen zoals getoond in het diagram.

Opladen en Aansteken van uw Net

Begin met de Goddelijke Moeder.

Til de kaars van de Goddelijke Moeder op en zeg,

“Ik steek deze kaars aan in de naam van de Goddelijke Moeder.  Ik aanroep de Goddelijke Moeder om deze kaars op te laden met haar eigen energieën en ik vraag de Goddelijke Moeder om tussen te komen in naam van de gehele mensheid om de verankering van de energieën van de Heren van Licht en de Maha Heer van Licht voort te brengen op Aarde, eens en voor altijd.”

Steek de kaars aan van de Goddelijke Moeder.

Til uw witte kaars op en zeg,

“Ik (zeg uw naam) bied mezelf aan in dienst van de Goddelijke Moeder, de Maha Heer van Licht en de Zeven Heren van Licht om de energieën van de Maha Heer van Licht en de Zeven Heren van Licht op Aarde te verankeren, via mijn lichaam en wezen. Spreek nu uw persoonlijke en globale intenties uit.  Zeg, Ik bied dit kaarsennet aan voor mijn (spreek uw intenties uit). Dit of beter, ik verwijs naar de Goddelijke Moeder om voor mij te kiezen; niet mijn wil maar Uw Wil geschiede.”

Steek uw kaars aan.

Opladen en aansteken van de kaarsen van de Godinnen

Til de kaars van Godin Hecate op en zeg,

“Ik steek deze kaars aan in de naam van Godin Hecate.  Ik aanroep Godin Hecate om deze kaars op te laden met haar eigen energieën en ik vraag haar om tussen te komen in naam van de gehele mensheid om de verankering van de energieën van de Heren van Licht en de Maha Heer van Licht voort te brengen op Aarde, eens en voor altijd.”

Steek de kaars van Godin Hecate aan.

Til elke kaars van de overblijvende vier Godinnen op in klokwijzerzin en herhaal dezelfde intentie zoals hierboven en gebruik afwisselend de naam van elke Godin.  Na het opladen van de kaars met de intentie, steek elke kaars aan en ga verder met de volgende Godin.

Opladen en aansteken van de kaarsen van de

Maha Heer van Licht en de Zeven Heren van Licht

Til de kaars van de Maha Heer van Licht op en zeg,

Ik steek deze kaars aan in de naam van de Maha Heer van Licht en ik aanroep de Maha Heer van Licht om deze kaars op te laden met het Licht van de Maha Heer van Licht en om dit Licht volledig te laten terugkeren naar de Aarde en om het Licht van de Maha Heer van Licht op Aarde te verankeren via mijn lichaam en wezen.”

Steek de kaars aan van de Maha Heer van Licht.

Til de kaars van de Eerste Heer van Licht op en zeg,

Ik steek deze kaars aan in de naam van de Eerste Heer van Licht en ik aanroep de Eerste Heer van Licht om deze kaars op te laden met het Licht van de Zeven Heren van Licht en om dit Licht volledig te laten terugkeren naar de Aarde en om het Licht van de Zeven Heren van Licht op Aarde te verankeren via mijn lichaam en wezen.”

Steek de kaars aan van de Eerste Heer van Licht.

Ga verder in klokwijzerzin met het opladen en aansteken van de kaarsen van elk van de Zeven Heren van Licht.  Wanneer compleet, zit voor een tijdje en stuur uw persoonlijke en globale intenties uit.  Steek dit net elke dag aan vanaf vandaag tot het einde van Augustus of voor 33 opeenvolgende dagen, indien mogelijk.