December 2009

Beste Vrienden,

December ligt voor ons en de energieën van het hele jaar bereiken hun finale versnellingspunt.  Deze december is een enorm belangrijke maand aangezien deze het startpunt aangeeft voor een drie jaar durende fase, die haar hoogtepunt bereikt in december 2012.  Wat we tot dusver in dienstbaarheid gezaaid hebben en wat we verder zullen doen in dienst van het Licht zal worden geoogst ten voordele van de hele mensheid.  We zijn de Lichtdragers die verdergaan met onze wereld naar Hoger Licht te brengen en het pad vrij te maken voor een beter leven voor iedereen.

De Meesters roepen ons meer dan ooit te voren op om het instrument van verandering te zijn in onze wereld, om de Goddelijke Vonk te doen onsteken in de harten van alle zielen en om alle soorten te begeleiden en te helen.

Meester Jezus geeft ons een net van Licht om onze Vijfde Dimensionale Zelf te belichamen en om de heilige Magische vermogens van de Vijfde Dimensionale Energieën te brengen om deze Derde Dimensie te vullen met helderder en Hoger Licht.

Gelieve u aan te sluiten voor onze finale gratis publieke Poortopening Poortdag Channeling van 2009.  Het zal ons een wegenkaart bieden om ons de weg te tonen naar grotere en betere dingen gedurende het komende jaar 2010.  Om te registreren voor de gratis publieke Poortopening Poortdag Channeling, klik hier.

Als een geschenk van liefde en appreciatie voor alles wat u doet in dienst van het Licht, hebben de Meesters verzocht dat we u alle Thuis Studie Cursussen aan halve prijs aanbieden.  U kan door de lijst van onze cursussen navigeren en lezen over de belangrijkheid van deze cursussen en de niveaus van studie die worden aangeboden door Waves of Bliss en Pad naar Verlichting Academie door hier te klikken.

U kan  mailen via HomeStudySupport at nasrinsafai [.] com.

De poortdagen voor de maand December beginnen rond 9/12 en bereiken hun hoogtepunt op 12/12, dan 21/12, 22/12, 29/12 en 30/12 en versnellen ons verder in januari 2010.

Ik wens jullie allen een vredevolle en vreugdevolle maand december en dank u allen met grote dankbaarheid in naam van alle Meesters en iedereen bij Waves of Bliss.  Dat we samen mogen groeien in Licht en deze wereld verhelderen met dit Net van Licht en de saamhorigheid die we gecreëerd hebben met onze liefde en toewijding.  Dat u allen het duizendvoud mag ontvangen van hetgeen u doet.

Dank u om hier op Aarde aanwezig te zijn gedurende deze verbazingwekkende tijd van verandering.  Ik vier u en uw Glorieus Licht.

In Liefde en Vrede,

Nasrin

 

 

Net om Uw Vijfde Dimensionale Zelf te Belichamen

Jeshua Ben Joseph, Gechanneled 31/10/09

 

 

Adonai geliefden, Ik ben Jeshua Ben Joseph.

 

Ik zal u een Net van Licht aanbieden met de hulp van Meester Thoth, Sanat Kumara, Christus Maitreya, Melchizedek, Metatron en de energieën van de Goddelijke Moeder in haar aspecten als Godin Hecate en Godin Isis.  Het is hoog tijd dat we starten met u te versnellen via de Heilige Magie van de Vijfde Dimensionale Energieën en u helpen uw Vijfde Dimensionale Zelf te belichamen.

 

Visualiseer met Meester Jezus

 

Visualiseer uzelf staan in een Pilaar van Puur Wit Licht, samen met Meester Jezus.  Plaats uw focus op het zien van Jezus die recht tegenover u staat.  Zijn lichaam straalt het Gouden-Roze Licht van Goddelijke Liefde uit.  Een straal van Gouden Roze Licht vertrekt vanuit het Derde Oog van Jezus naar uw Derde Oog.  Het creëert een kleine bal van Licht in uw Derde Oog.  Binnenin de Gouden-Roze Bol van Licht is er een vlam. Deze vlam zal de opening van uw Derde Oog vergroten en een energetische verbinding vestigen binnenin uw Derde Oog.

Visualiseer dat vanuit de Keelchakra van Jezus een straal van Gouden-Roze Licht vertrekt naar uw Keelchakra.  Het zal een kleine bol van Gouden-Roze Licht creëren in uw Keelchakra.  Stel u, in het centrum van deze bol, het Kobalt-Blauwe Licht van de communicatie voor en de God-Bron energie die uw Keelchakra, het centrum van communicatie, vibreert en energetiseert.  Het Blauwe zit vervat in het Gouden-Roze.  Adem en baadt in deze energie terwijl uw Keelchakra is gevestigd in dit Licht en verder wordt opgeladen en geënergetiseerd door het Kobalt-Blauwe en het Gouden-Roze.

Zie vanuit het Kosmische Hart en Persoonlijke Hart van Jezus een Gouden-Roze Licht uitstralen naar uw Kosmische en Persoonlijke Hartchakra’s.  Adem en baadt in dit Licht.

Zie vanuit de Zetel van de Ziel van Jezus een straal van Aquamariene Blauw Licht vervat in Gouden-Roze vertrekken naar uw Zetel van de Ziel Chakra.  Adem en baadt.

Zie dat vanuit de Zonnevlecht, Heilig been en Wortelchakra van Jezus een Koper-Gouden Licht vertrekt naar uw drie lagere chakra’s.  Dit Koper Gouden Licht is de belichaming van de essentie van de energieën van de Goddelijke Moeder.  Het zal u energetiseren met de voedende en creatieve krachten van de Goddelijke Moeder, via de overlichtende krachten van Jezus.  Adem en baadt in deze energieën en laat toe dat uw chakra’s volledig worden geënergetiseerd op deze manier.

Roep Godin Hecate, Godin Isis en

Meester Thoth, als de Grote Goddelijke Directeur op

Ik roep onze geliefde Godin Hecate op om naar voren te komen.  Visualiseer dat Jeshua van positie is veranderd en achter u staat.  Godin Hecate, als het aspect van de Goddelijke Moeder die Passie en Actie brengt, staat tegenover u in het noorden.  Jeshua Ben Joseph, als de nieuwe Hierarch van de Troon van Ellah, staat in het zuiden achter u.  Godin Isis, als de Godin van Heilige Magie en Manifestatie, staat in de oostelijke richting.  Meester Thoth, als de nieuwe Grote Directeur, staat in westelijke richting.

De grote Goddelijke Directeur is een ambt en een Troon, bezet door Grote Kosmische Wezens.  Tijdens het proces van de nieuwe aanstelling van Jeshua als de Hierarch van de 55ste Dimensie, heeft Meester Thoth het ambt van de Grote Goddelijke Directeur aanvaard.  Dit betekent dat hij de verbinding zal vormen tussen alles vanuit planetair gezichtspunt op Aarde met andere planetaire lichamen in de galaxie, en de aarde vertegenwoordigen in de Galactische kern van de Karmische Raad.

Gedurende de laatste 25.000 jaar is Meester Thoth de Register-bewaarder van de Aarde geweest.  Nu in zijn nieuwe formele positie als Grote Goddelijke Directeur, zal Thoth behulpzaam zijn in het proces van de versnelling en evolutie van de Aarde naar hogere posities in de Galaxie.  Dit zal een raketversnelling verstrekken voor alle Meesters en hun discipelen, waaronder u.  Samen zullen we naar het volgende niveau bewegen om de 5de Dimensionale Gebieden op de 3de Dimensionale Gebieden te doen ontvouwen en de vibratie van de 3de Dimensie verhogen.  Dit vereist dat we eerst volledig de vibratie van uw fysieke lichaam verhogen om u in staat te stellen de 5de Dimensionale Energieën te belichamen.

Een project van dit kaliber heeft een explosie van energie vanuit de hogere gebieden nodig.  Als u de belangrijkheid van de positie van Meester Thoth als de Grote Goddelijke Directeur begrijpt, zal het u helpen om volledig de enorme omvang te begrijpen van wat er zich op Aarde op dit moment ontvouwt.  Het zal u helpen uw rol te begrijpen in het grotere geheel en de belangrijkheid van het pad dat zich voor u ontvouwt tussen nu en Maart Equinox 2010.  Wat u doet in deze periode zal een precedent zijn voor alle gebeurtenissen die zich zullen voordoen na Maart Equinox en verder zullen gaan tot december Zonnewende van 2012.  

Alles wat we doen om energieën tijdens deze periode te verankeren, zal het tempo aangeven voor alles wat zich ontvouwt in de komende tweeënhalf jaar om ons tot het einde van 2012 te brengen, de officiële datum die gegeven werd door de Karmische Raad, wanneer we de 5de Dimensionale Energieën op Aarde en in massa beginnen te beleven.  Alhoewel het u er niet van weerhoudt om het hier en nu te beleven.  In feite bekrachtigt het u om net dat te doen.  Alle dringendheid die u ervaren hebt in de afgelopen twee jaar, de versnelling die we u hebben doen ondergaan, is omwille van deze allerbelangrijkste gebeurtenis waar we tegenover staan tegen eind 2012.

Het ultieme doel is het verhogen van de vibratie van de Aarde en de hele mensheid en masse, om de 5de Dimensionale Energieën te vibreren.  Samen zullen we de 3de Dimensionale Realiteit van de Aarde katapulteren om in het 5de Dimensionale bestaan te brengen, waar gedachten dingen zijn en manifestaties van uw ideeën en ontwerpen onmiddelijk of binnen minuten, uren, dagen, eerder dan maanden, jaren, decennia en levens kunnen plaatsvinden.

Het opstellen van het Net van Licht van Hecate, Isis, Meester Thoth

Visualiseer in de noordelijke richting, dat Godin Hecate een Gouden-Rood Licht naar u straalt.  In de oostelijke richting straalt Godin Isis een Platinum Lapis Blauw Licht naar u.  In de zuidelijke richting, straalt Jeshua een Gouden-Roze Licht naar u en in de westelijke richting, verzend Meester Thoth u Emerald-Groen Licht vermengt met Goud.  Als de Register-bewaarder voor de Aarde, was de handtekening van Thoth Emerald-Groen Licht.  Nu, als de Grote Goddelijke Directeur, zijn zijn energieën doordrongen van Gouden Emerald-Groen Licht.

Visualiseer nu een X-formatie van wezens die rondom u en Godin Hecate, Isis, Jeshua en Thoth worden geplaatst.  Visualiseer Christus Maitreya op het noordwestelijke punt staan. Sta tegenover Christus Maitreya en ontvang Teal-Blauw Groen Licht.  Adem, baadt en pauzeer voor een moment.

In het noordoosten, visualiseer Heer Melchizedek.  Sta tegenover Melchizedek en ontvang het Melchizedek Blauwe Licht; Kobalt-blauw vermengt met Paars.  Adem en baadt.

Visualiseer Sanat Kumara in het zuidoosten.  Sta tegenover Sanat Kumara en ontvang Fuschia-Roze-Magenta Licht.  Adem en baadt.  Visualiseer Metatron in het zuidwesten.  Sta tegenover Metatron en ontvang Maroon-Magenta Licht.  Adem en baadt.

Christus Maitreya, Melchizedek, Sanat Kumara en Metatron zijn hier om focus te houden van hetgeen Hecate, Isis, Jeshua en Thoth zullen volbrengen.

Visualiseer nu dat de Goddelijke Moeder naar voor komt om tegenover u te staan en u te omhelzen.  Uw hele lichaam wordt gevuld met Koper-Gouden Licht.

De Intentie van die Net

De intentie van dit Net is voor Godin Isis, in verbinding met Meester Thoth, om de energieën van de Goddelijke Magie te verankeren en de vibratie van de Aarde en de hele mensheid te verhogen.

Godin Hecate’s bijdrage is om de impact en de invloed van de donkere krachten te verwijderen en het pad vrij te maken voor Jeshua om het Licht van de hierarch verder te laten vloeien doorheen de Gebieden van Semi-Vorm in de Gebieden van Vorm, de vibratie van de Aarde verder te verhogen en de 3de Dimensionale Realiteit in de 5de te trekken.

Christus Maitreya staat als bewaker van de intenties van Jeshua, als de hierarch van de Gebieden van de Elohim en de Troon van Ellah.

Terwijl u bij de Goddelijke Moeder staat en Koper-Goud ontvangt, straalt uw hele lichaam het Koper-Goud uit.  De intenties van de Goddelijke Moeder zijn het belichamen en het verankeren van de energieën van het Pure en Onschuldige Vrouwelijke Kind in dit 5de Dimensionale Net.  Als er één intentie is die boven alle andere staat, is het de intentie van de Goddelijke Moeder om de belichaming van het Pure en Onschuldige Vrouwelijke Kind in de 5 Elementen te brengen, in het weefsel van tijd en ruimte en in elke iota van het bestaan.

Voer dit Net dagelijks uit tot Maart Zonnewende 2010.  U zal uzelf versnellen tot veel hogere energieën en het pad voor het ontwaken van de zielen belichten om u te volgen in het belichamen van hun 5de Dimensionale Zelf.  Ik zegen u voor alles wat u doet voor de aarde en de mensheid

Ik hou u in mijn eigen hart met grote liefde.

Ik ben Jeshua Ben Joseph. Zo is het.