Augustus 2009

Beste Vrienden,

Augustus is een belangrijke tijd, gezien vanuit planetair standpunt, aangezien het de maand is voor grotere spirituele groei voor alle zielen en de planeet zelf.  Daarom kunnen een immense hulp betekenen voor de planeet en bijdragen in het brengen van grote positieve veranderingen.  Deze veranderingen kunnen plaatsvinden terwijl we het niveau en het tempo van onze dienstbaarheid aan het Licht versnellen, door het helen van onszelf en door het anker vast te houden voor de aarde en de hele mensheid om henzelf te kunnen helen.

Het jaar 2009 werd aangeduid als het belangrijkste jaar voor de heerschappij van Licht en de maand juli als haar instrument.  De uitbarstingen van zonnevlammen die zijn begonnen in de maand juli hielpen om de energieën en de onzuiverheden uit de atmosfeer te zuiveren en stellen ons in staat om ontvankelijker te worden voor een hoger niveau van Licht.  Dit nieuwe niveau van Licht zal ons helpen onze realiteit te verleggen om onszelf te bevrijden van een realiteit van pijn en strijd en zal een leven van vreugde, vrede en harmonie doen ontvouwen.  Vreugde, vrede en harmonie is ons Goddelijke recht.  Dit is de boodschap van St. Germain die voor deze maand werd uitgekozen.

Gelieve al uw geliefden mee te nemen wanneer u de oefening in dit Net van Licht uitvoert.  U kan heling vragen voor verontruste mensen en plaatsen in de wereld, uitgestorven en zieke zielen van dieren, mineralen, planten en mensen.  Laat ons bidden dat de energie-poorten, die Licht naar de Aarde brengen, worden gezuiverd.  Laat ons bidden voor diegenen die hun geliefden hebben verloren en aan het rouwen zijn.  Laat ons bidden opdat Licht in de harten van alle zielen schijnt.  Laat ons bidden dat de hoogste ultieme realiteit, gevuld met Licht, vrede en harmonie zich aan de mensheid ontvouwt via de tussenkomst van de Goddelijke Moeder en de Meesters.

De Meesters hebben telkens opnieuw gezegd, vraag niet om rechtvaardigheid, maar vraag steeds om genade.  We vragen om genade, niet om genade bereikt door de verdiensten die de mensheid heeft verdiend, maar om de genade die voor ons beschikbaar is via de gratie van diegenen die het Licht dienen, levend en opgestegen, Meesters en hun discipelen, zoals ons.  Laat ons bidden voor alle levende Meesters, heiligen en avatars, die hun hemel hebben opgeofferd om hier op Aarde te zijn in deze heugelijke tijd in de geschiedenis van de aarde terwijl we van dualiteit naar éénheid verschuiven, van afscheiding naar vereniging, van duisternis naar Licht.

De belangrijke poortdagen voor deze maand zijn 8/8 welke de grote poortdag is en we zullen een gratis publieke group-channeling houden met meester Jezus.  Dit zal de eerste dag zijn van een acht dagen poortopening voor de terugkeer van de Heren van Licht op Aarde.  Om te registreren voor de Gratis Publieke Groep-channeling op deze poortopening poortdag klik hier.

Van 8/8 tot 8/16 hebben we een acht dagen poortopening voor de Terugkeer van de Heren van Licht.  Om deel te nemen aan de kaarsennet-oefening en om ceremonies op deze belangrijke dagen uit te voeren, kan u hiervoor gebruik maken van de speciale editie nieuwsbrief van juli en luisteren naar een 3 minuten audio van de boodschap van Meester Jezus.  Om de nieuwsbrief te lezen en naar de audio te luisteren klik hier.

Andere belangrijke Poort- en energie-dagen zijn 18/8, 22/8, 27/8, 29/8 en 31/8.  De volle maan is op de 5de en de nieuwe maan is op de 20ste.  Ceremonies, meditaties, kaarsennetten en Net van Licht oefeningen zijn op deze dagen van zeer groot belang.

We hebben deze maand een paar speciale aanbiedingen.

Alle workshops zijn in promotie tot 10 augustus.  Om meer te weten te komen over de speciale aanbiedingen van onze Thuis Studie cursussen, klik hier.

We hebben een nieuwe cursus, de Terugkeer van de Machtige Elohim genaamd die begint op de speciale poortdag van 9/8 en verdergaat op het tempo van 2-wekelijkse sessies op woensdag en zondag om te eindigen op de speciale poortdag van 29 augustus.

Ik wens u de beste reis in de gebieden van Licht in het gezelschap van de Meesters en de Goddelijke Moeder in deze verbazingwekkende maand.


Net van Licht met St. Germain, Christus Maitreya, El Morya,

Goddelijke Moeder, Engelenkrachten van Violette Straal

en Engelenkrachten van Violette Vlam om het pad te plaveien voor de intrede in de Gebieden van Licht, verwacht voor het jaar 2012

St. Germain gechanneled op 7 juli, 2009

St. Germain's Grid of Light

Geliefde harten, ik ben St. Germain.

Plaats uw focus op uw Derde Oog.  Visualiseer dat St. Germain voor u staat.  Vanuit de ruimte van het Derde Oog van St. Germain straalt een Paars-Magenta Licht naar uw Derde Oog.  Ontvang dit Licht en laat het toe om de wegen naar grotere Innerlijke Visie vrij te maken en te zuiveren.  Zet uw intenties uit, als u zo wenst, om toe te laten dat uw Innerlijke Visie wordt hersteld, hernieuwd en uitgebreid.  Ik ben gekomen om in uw naam te bemiddelen en om u te begeleiden om heldere en precieze innerlijke begeleiding te ontvangen.  Innerlijke begeleiding, wanneer het wereldse gebeurtenissen betreft, wordt ervaren via uw instincten.  Soms bent u in conflict binnenin uzelf tussen het volgen van uw gevoel of uw logisch verstand.  Op die moment woelt uw maag en aarzelt u om te doen wat juist lijkt maar instinctief niet juist aanvoelt. Innerlijke begeleiding en instinct voor navigatie doorheen de hogere gebieden en de verheven waarheid wordt verworven via het Derde Oog.

Ik help u door u een kans te geven het Derde Oog verder te openen om verbinding te maken met de hogere gebieden en rechtstreeks begeleiding te ontvangen.  Als de Cohan van de Zevende Straal en de Bewaker van de huidige cyclus van de Aarde tijdens het tijdperk van Waterman, sta ik aan uw zijde en wandel ik samen met u op uw pad.  Sta me toe u te begeleiden en te helpen om uzelf open te stellen tot deze gebieden en grotere focus, grotere Innerlijke Visie, groter innerlijk weten te bekomen.  Laat ons samen op dit pad beginnen vanaf dit moment.  Vraag dat het in uw naam wordt gedaan.

We dienen dit pad te plaveien.  De maanden van augustus en September zullen het tempo bepalen om het stadium te verstrekken waar we doorheen gaan tot in de veranderingen die verwacht worden tegen eind 2012.  De drie jaren vóór ons zullen het tempo bepalen voor de volgende 2000 jaren.  In feite, bepalen ze het tempo voor de volgende 3000 jaren, waarvan 2000 ons zullen bewegen door het tijdperk van Waterman.  Dan zullen we de heerschappij van Licht overhandigen aan de Eerste Straal en de energieën van de Goddelijke Wil.  We kunnen het pad bewandelen en het verlichten met de Zevende Straal van Transmutatie en tegelijkertijd ons voorbereiden om de Eerste Straal van Goddelijke Wil te ontvangen.

Daarom, zal ik nu mijn Heer El Morya aanroepen, de Cohan van de Eerste Straal; wordt bewust van de aanwezigheid van Heer Meester El Morya, de Bewaker van de Eerste Straal, de Goddelijke Wil van God.  Visualiseer dat hij vóór u komt te staan.  Ik zal vóór u staan in het noordoosten.  Hij zal vóór u staan in het noordwesten.  Op deze manier zullen we samen met u een kleine driehoek creëren.  De straal van Paars-Magenta zal blijven stralen van mijn Derde Oog naar uw Derde Oog.

De kleur die wordt toegekend aan de Eerste Straal is diep Aquamarijn Blauw Licht.  Visualiseer dat El Morya u diep Aquamarijn Blauw Licht verstuurt vanuit de ruimte van zijn Zetel van de Ziel naar de uwe – de ruimte tussen de Zonnevlecht en het Persoonlijke Hart, net onder uw laatste rib.

Dit is het Licht van de Goddelijke Wil dat uitstraalt naar uw Zetel van de Ziel chakra.  Deze chakra draagt de energieën van de Goddelijke Wil terwijl uw Zonnevlecht de energieën draagt van uw persoonlijke wil.  El Morya als de Bewaker van de Goddelijke Wil transfereert die energie naar u.

Adem en baadt een tijdje in dit Licht.

Ik aanroep nu Christus Maitreya, de Wereldleraar die de grote Heer is onder wiens voogdijschap we allemaal staan, meesters en discipelen.  Zijn wil is het “Woord” voor deze huidige tijd in de geschiedenis van de Aarde.  Hij is gekomen om het pad te plaveien voor de terugkeer van de Planetaire Logos.  De Planetaire Logos, mijn Heer Sanat Kumara, is het “Woord” voor de Aarde.  Echter, hij is niet in staat om fysiek naar de Aarde te komen omwille van de staat van de derde dimensionele realiteit van de Aarde en de natuur van de huidige dualiteit.

We hebben geluk om de fysieke aanwezigheid van de Wereldleraar, Christus Maitreya, te hebben op Aarde op dit huidige moment in de geschiedenis van de Aarde.  Hij neemt de finale beslissingen; hij helpt de ontvouwing van de grotere realiteit; hij biedt aan om karma en karmische verwikkelingen te verwijderen en te bevrijden voor alle menselijke zielen, als u hem zou vragen om dit te doen.  Hoe diep ook het karma van een persoon mag zijn, hij is in de positie om dat karma te bevrijden omdat zijn Licht een Allerhoogste Licht is en zijn woord het finale Woord.

Visualiseer dat Christus Maitreya recht vóór u in het noorden staat.  Hij zal beginnen om het Teal Blauw-Groene Licht, zijn handtekening-energie, uit te stralen vanuit zijn Kosmische Hart naar het uwe – Kosmische Hartchakra bevindt zich recht over de zwezerik klier, op dezelfde afstand tussen uw Keelchakra en uw Persoonlijke Hartchakra.  Het Turkooise Licht, eigen aan de Kosmische Hartchakra, begint te baden in het Teal Blauw-Groene van zijn Licht.  Adem en baadt in deze lichten.

Terwijl u Christus Maitreya aankijkt, vraag hem in uw eigen woorden om in uw naam te bemiddelen om al uw karma en karmische verwikkelingen te verwijderen en uit te zuiveren van het verleden, heden en toekomst, uit uw leven en het leven van uw geliefden, uit uw land en uit de landen waar onrust en conflict heerst; uit uw verstand en uit het verstand van al diegenen die het nodig hebben, uit uw emoties en uit de emoties van alle zielen; uit uw lichaam en uit de lichamen van al diegenen die on-gemak (ziekte) van één of ander vorm ervaren.

Ik aanroep nu de Engelenkrachten van de Violette Straal en Violette Vlam om schouder-aan-schouder te staan in een cirkel rondom u.  Visualiseer dat St. Germain Paars-Magenta Licht uitstraalt van zijn Derde Oog naar uw Derde Oog.  Meester El Morya verzendt Aquamarijn Blauw Licht vanuit zijn Zetel van de Ziel naar uw Zetel van de Ziel chakra.  Christus Maitreya verzendt Teal Blauw-Groen Licht vanuit zijn Kosmische Hart naar uw Kosmische Hart.  De Engelenkrachten van Violette Straal, vrouwelijk aspect, en de Engelenkrachten van Violette Vlam, Mannelijk Aspect, de ene naast de andere, één mannelijk naast één vrouwelijk.  Zij verzenden Paars Licht om de cirkel rondom u en de meesters te vullen.

Visualiseer dat de Violette Straal en Vlam aan uw voeten beginnen en spiraalsgewijs omhoog draaien, over het algemeen in een klokwijzerzin-richting rond uw lichaam helemaal tot aan de top van uw hoofd.  Doe dit met de hulp van de legioenen van de Violette Straal en Violette Vlam.  Ik zal erover waken dat de Violette Straal en Violette Vlam verder draaien, spiraalsgewijs stralen, uw auraveld reinigen en samen met u bewegen waar u ook gaat om u te zuiveren en te reinigen, alles wat u aanraakt en alle plaatsen en dingen terwijl u rondreist.

Ik voer de Engelenkrachten van Violette Straal aan om te beginnen met de palmen van hun handen aan uw voeten te houden en de klokwijzerzin-draaiing van de Violette Straal aan te sturen en de Engelenkrachten van de Voilette Vlam om te beginnen zingen en te zoemen naar het vibrerende krachtveld van Violette Vlam, waardoor de beweging van de energie naar boven wordt versneld.

Geluid creëert beweging.  Beweging brengt gebeurtenissen in actie.  Beweging veroorzaakt gedachtevormen die acties worden.  Acties brengen gebeurtenissen tot vorm.  Als u dit kon begrijpen, zo eenvoudig als het is, dan zou u in staat zijn om metaal in goud te veranderen.  Dit is de eerste les van alchemie.  Via de kracht en macht verleent aan de Engelenkrachten van Violette Straal en Violette Vlam zullen we beginnen met het proces van zuiveren en reinigen van uw auraveld en het opzetten van het net, in uw naam, waarmee een wervelwind, een tornado van Violette Vlam en Violette Straal voortdurend rondom u beweegt, in klokwijzerzin.

Ik vraag u om samen met mij geluid te maken.  Het heeft geen belang welk geluid u begeleidt wordt om te maken.  Wat wel van belang is, is om het geluid toe te laten beweging te creëren en om de beweging actie tot vorm te laten brengen, en om vorm voor gebeurtenissen plaats te laten nemen; gebeurtenissen die uw auraveld zullen vrijmaken van de onzuiverheden van het verleden, heden en toekomst en gebeurtenissen die dan de onzuiverheden zullen vervangen door vrede, liefde, vreugde, harmonie en éénheid.  Neem een diepe adem.

Terwijl u deze geluiden maakt, laten we de Violette Vlam rond u draaien.  We creëren een wervelwind van Violette Straal en Violette Vlam.  Vraag Christus Maitreya, op dit veelbelovende moment, in de aanwezigheid van al deze grote wezens, om u volledig van uw karma en karmische verwikkelingen te bevrijden.  Biedt hem uw leven, uw tijd, uw energie, uw levenskracht, uw wijsheid, uw acties, uw geld aan.  In uw naam en voor uw geliefden, vraag om gezondheid en heelheid.  Biedt uw tijd en uw levenskracht, uw missie of werelds succes aan, er is niemand in de wereld die u grotere gerechtigheid kan doen dan Christus Maitreya.

Blijf visualiseren dat het Paarse Licht spiraalsgewijs draait terwijl u geluiden intoneert.  Laat de geluiden uw lichaam met hun vibraties vullen.  Laat de vibraties binnenin uw lichaam resoneren.  Het geluid kan beweging in actie brengen.  Actie kan de onzuiverheden vervangen.  Pijn kan vervangen worden door plezier, strijd door vrede.

We bevinden ons in goed gezelschap.  Dit is een veelbelovend moment.  Dit is de tijd dat u de wereld verandert.  U verandert uw wereld en via u kan de wereld buiten veranderen.  U kan anderen doen ontwaken door hen aan te raken.  U kan anderen ertoe bewegen om het Licht te zien.  U kan de bestemming van de Aarde veranderen en een nieuwe bestemming co-creëren waar we allen rechtop staan, ondergedompeld in Licht, bewegend naar de ervaring van God-éénheid.  God-éénheid is uw Goddelijk recht.

Adem en baadt en kom naar een plaats van stilte en vrede.  Zeg in uw eigen woorden, vanuit de kern van uw eigen hart, al wat u wenst te zeggen.  Bidt en mediteer voor een moment.

Visualiseer nu dat de Goddelijke Moeder verschijnt in het centrum van deze cirkel en recht voor u staat.  Ze plaatst haar rechterhand over uw Persoonlijke Hartchakra.  Vanuit haar Zonnevlecht, Heiligbeenchakra en Wortelchakra vertrekt er een straal van Koper-Goud naar uw Zonnevlecht, Heiligbeenchakra en Wortelchakra.  De uitstralingen van Violette Vlam en Violette Straal blijven spiraalsgewijs rondom u draaien.

Vanuit haar linkerhand straalt Puur Wit Licht naar uw Persoonlijke Hart.  Nu is de tijd om met de Goddelijke Moeder te spreken.  Vraag haar om wat u wenst.  Biedt uzelf aan in haar dienst.  Godin Celina, Godin Aphrodite, Godin Hecate, de godheden van de Volle Maan, Wassende Maan en Nieuwe Maan zijn nu aanwezig.  Heer Helios en Lady Vesta, de godheden van de Zon zijn aanwezig.  Meester El Morya, St. Germain en Christus Maitreya zijn aanwezig.  De Engelenkrachten van Violette Straal, de Engelenkrachten van Violette Vlam, en de energie-vibratie van Violette Straal en Violette Vlam die het bewustzijn van dit moment van de geschiedenis van de Aarde belichten, zijn aanwezig.  Het hogere bewustzijn van de Aarde is afgestemd op de Violette Straal en Violette Vlam.  Het kan de onzuiverheden verwijderen, de conflicten beëindigen en vrede en harmonie terugbrengen naar de Aarde en alle zielen.  In dit gezelschap, biedt de Goddelijke Moeder alles aan wat u heeft, alles wat u bent, alles wat u wil, alles wat u bent geweest, waar u bent geweest en waar u naartoe zal gaan.  Vraag haar om uw hand vast te houden en te begeleiden.  Neem een moment en spreek met Moeder in uw eigen woorden.  Pauzeer en spreek met haar.

Adem en baadt nu in het Paars-Magenta Licht dat naar uw Derde Oog straalt, Teal Blauw-Groen dat naar uw Kosmische Hart straalt, Puur Wit Licht dat naar uw Persoonlijke Hartchakra straalt, Aquamarijn Blauw Licht dat naar uw Zetel van de Ziel straalt, Koper-Goud dat naar uw Zonnevlecht, Heiligbeen- en Wortelchakra straalt. Een wervelwind van Violette Straal en Violette Vlam draait in tegenwijzerzin vanaf uw voeten tot aan uw hoofd.  Het zal verdergaan met draaien.  Zet uw intenties uit dat het u nooit zal verlaten vanaf dit moment totdat de Aarde en de mensheid hersteld zijn in de goddelijkheid van de originele bedoeling, of het nu een dag of duizend jaren of meer in beslag neemt.  U hebt niets te verliezen om de Violette Straal en Violette Vlam uw beste vriend te maken.

Adem en baadt in deze energieën die u werden aangeboden.

Ik wens te verzoeken om dit net te herhalen door u St. Germain, Christus Maitreya, El Morya, Goddelijke Moeder, de Engelenkrachten van Violette Straal en Violette Vlam te herinneren.  Schrijf het op een stuk papier en plaats het ergens waar het het eerste is dat u ‘s morgens ziet.  Hen simpelweg aanroepen en hen vragen om het net rondom u te creëren, zal u helpen.  Het zal het pad plaveien, het zal de dag gemakkelijker doen verlopen, het zal helpen om de obstakels te verwijderen, het zal rust en gratie in uw leven brengen.

Ik hou u met grote vreugde in de Violette Vlam en in de Violette Straal.  Ik hou u in mijn eigen hart.

Ik ben uw eigen St. Germain.  Zo is het, het is volbracht, amen.


SAMENVATTING

Aanroep St. Germain om vóór u in het noordoosten te staan en visualiseer stralen van Licht in Paars-Magenta die vanuit zijn Derde Oog naar uw Derde Oog stralen.

Aanroep Meester El Morya om in het noordwesten te staan en visualiseer Aquamarijn Blauw dat vanuit zijn Zetel van de Ziel naar uw Zetel van de Ziel straalt.

Aanroep Christus Maitreya om in het noorden recht tegenover u te staan en visualiseer Teal Blauw-Groen Licht dat vanuit zijn Kosmische Hart naar uw Kosmische Hart straalt.

Aanroep de Engelenkrachten van Violette Straal (allen vrouwelijk) en de Engelenkrachten van Violette Vlam (allen mannelijk) om één mannelijk schouder-aan-schouder te staan met één vrouwelijk en de Paarse Violette Straal en Violette Vlam van Transmutatie te stralen en deze in tegenwijzerzin te doen draaien vanaf uw voeten tot aan uw hoofd.

Aanroep de Goddelijke Moeder om recht vóór u te staan binnenin deze cirkel.  Ze plaatst haar rechterhand over uw Persoonlijke Hartchakra en straalt Puur Wit Licht.  Vanuit haar Zonnevlecht, Heiligbeen- en Wortelchakra vertrekt er een straal van Koper-Goud naar uw Zonnevlecht, Heiligbeen- en Wortelchakra.

De uitstralingen van Violette Vlam en Violette Straal blijven spiraalsgewijs rond u draaien.

Stuur al uw intenties uit en biedt uzelf aan in dienst van de Goddelijke Moeder en Christus Maitreya.  Vraag voor de verwijdering van alle karma en de belichaming van uw Goddelijke Missie, in dienst van het Licht en het gezelschap van alle wezens van Licht.

Ga verder met het bij u dragen van de Violette Straal en Vlam waar u ook gaat, vanaf dit moment, terwijl u zich ervan bewust blijft dat de Goddelijke Moeder en de Meesters in uw naam zullen bemiddelen in alle aspecten van uw leven.

Zo is het.