januari 2013

We moedigen iedereen aan om de Liefde en Heling van de Goddelijke Moeder te verspreiden door deze nieuwsbrief naar iedereen te versturen wanneer u zich hiertoe bewogen voelt. Gelieve te overwegen om dit Licht naar vijf andere mensen te versturen als uw persoonlijke daad van dienstbaarheid.

 

Beste Vrienden,

Welkom in 2013! Dank u voor alles wat u hebt gedaan om ons hier te brengen. 2013 zal een jaar zijn voor het oogsten van de vruchten van onze acties. Als algemene regel zijn de jaren die eindigen met oneven nummers (zoals 2013 en 2015), jaren van actie en manifestatie, terwijl de jaren die eindigen op even nummers (zoals 2012 en 2014) jaren zijn van bezinning, overdenking en vrijgave van onzuiverheden.

Laat ons samenkomen en de manifestatie van onze hoogste verlangens en onze beste intenties versnellen. We hebben samen een grootse daad verwezenlijkt en het is nu tijd om in actie te komen en onze oogst binnen te halen.

Om de uitkomst van onze oogst nog te verhogen, biedt de Goddelijke Moeder ons een meditatie waarin we de Krachtobjecten en schatten ontvangen die ons het hele jaar zullen begeleiden en assisteren op ons pad.

In overeenstemming met de verlangens van de Goddelijke Moeder om de leringen beschikbaar te stellen voor iedereen, zullen we alle Level I, II & III PTE Mysterie School cursussen aan een drastisch verlaagde prijs van $33.00 aanbieden tijdens de hele maand januari. Alle cursussen die worden aangeboden aan verlaagde prijs zijn ROOD gemarkeerd in onze curriculum. Om naar de  PTE Curriculum pagina te gaan, klik hier.  Om meer te lezen over de  PTE Mysterie School, hoe de curriculum is geformatteerd en het belang van elk Levelklik hier.

Sommige van mijn favoriete cursussen zijn Level III cursussen, vooral Psychic Development, Phases I & II/Psychische Ontwikkeling, Fase I & II en alle Godin Isis cursussen die normaal gezien 5 keer de prijs zijn van deze speciale aanbieding. Deze Level III cursussen zijn vooral nu van toepassing, aangezien zij bekrachtiging-hulpmiddelen aanbieden, u in staat stellen om uw Psychische mogelijkheden te vergroten, de Mysterieën te herinneren en uw Goddelijke Krachten terug te krijgen van vele vorige levens die u doorbracht met Godin Isis en haar entourage.

Level I en II cursussen verlenen een solide basis voor sterkere Spirituele kennis, bieden u de mogelijkheid om die Spirituele Spieren te stretchen die u voor een tijdje niet meer hebt gebruikt. Deze zijn voor u, als u nieuw bent op dit terrein of als u de fundamentele cursussen opnieuw wil bezoeken om een solide en sterke basis op te bouwen om een leraar en leider te worden in dit domein.

Poort Dagen in Januari: 1/1/13, 2/1/13, 3/1/13, 10/1/13, 11/1/13, 12/1/13, 13/1/13, 18/1/13, 20/1/13, 21/1/13, 22/1/13, 23/1/13, 27/1/13, 30/1/13. De volle Maan in Januari vindt plaats op 27/1. Nieuw Maan op 11/1.

Nogmaals bedankt van ieder van ons bij Waves of Bliss en PTE Mysterie School. We kijken uit naar een nieuw jaar van wonderlijk samenzijn in het gezelschap van de Goddelijke Moeder, Godin Victoria, Aspecten van het Goddelijke Vrouwelijke en de Meesters, Beschermers en Engelen.

Met veel liefde,

Nasrin

Er zal geen Poortopening Channeling plaatsvinden in Januari

We zullen de LIVE Poortopening Channeling op zaterdag 2 feb. om 3:00 PM ET hervatten. Er is geen inschrijving vereist. Gelieve 001-213-342-3000te bellen, toegangscode 199512#.

NOTA: U kan voordeel halen uit het evenement, zelfs erna!  De audio van de Poortopening Channeling zal enkele uren na het evenement worden gepubliceerd. Klik hier voor audio’s en afschriften van voorbije Poortopening evenementen.

 

LIVE Evenement in Januari

PTE MS: Hear Thy Soul – Connecting with Indigos to Create Best 5D Reality, Phase 3/Hoor Uw Ziel – Verbinding maken met de Indigo’s om de Beste 5D Realiteit te creëren, Fase 3

Deze Live sessie van Hoor Uw Ziel zal op zondag, 20 Jan. om 3:00 PM ET plaatsvinden.

Inschrijving voor deze 1 Lescursus bedraagt $125.00  tot middernacht op donderdag 8 Jan, en $150.00 daarna.

Dit is de derde in een serie van Hear Thy Soul/Hoor uw Ziel sessies met de Goddelijke Moeder en Godin Victoria.  Onze focus ligt op de 2 Biljioen Indigo Zielen en hen te vestigen in de 5D Octaaf. Om meer te lezen en te registeren, klik hier.

 

Herinnering: $5 Boeken Verkoop

We gaan verder met de speciale prijsaanbieding in 2013. U brengt de Goddelijke Energieën en bescherming van de Meesters, Engelen en alle Aspecten van de Goddelijke Moeder waar u deze boeken ook achterlaat (de kantoren van uw psychische therapeuten, tandartsen, yoga center, YMCA, etc.)Wees creatief. U kan een groot verschil maken in de levens van iedereen die aangeraakt wordt door deze energieën.  Klik hier om boeken te bestellen. De opbrengst van de boekenverkoop zal gebruikt worden voor de creatie van cursussen aan minimum prijzen, voor onze “Indigos Awaken/Indigo’s Ontwaak” site en om te betalen voor de publicatie van nieuwe boeken van PTE Mystery School.

 

Special Aroma Therapy Products from Opus Gaia 

We zijn heel blij om u de speciale aanbiedingen van Opus Gaia te brengen. Alle blends zijn gemaakt onder begeleiding van de Goddelijke Moeder. Sommige blends zijn specifiek gemaakt voor Waves of Bliss en PTE Mysterie School Leden.

 

Opus Gaia Chakra Balancerende Blends zoals gezien op Dr. Oz’s website

YOUBEAUTY.COMhttp://www.youbeauty.com/mind/aromatherapy-works

Boost uw meditatie-beoefening en -bekrachtiging vandaag nog!
http://www.nasrinsafai.com/shop/products/Chakra-Set%252d7%252dPieces%252dRoll%252dOn.html

 

 

 

 

Setting Intentions for 2013 in the 5th Dimensional Octave/Intenties uitzetten voor 2013 in de 5de Dimensionale Octaaf

 

 

Nasrin spreekt:

Hallo iedereen en welkom.

Laat ons een diepe adem nemen en laat ons vanuit ons hart onze dankbaarheid en dankzegging uitspreken. Laat ons onszelf aanbieden in dienstbaarheid van het hoogste potentiëel, boven onze verwachting en voorbij onze beperkingen. We zijn in staat om voorbij onze eigen beperkingen te gaan, en de Goddelijke Moeder en de entourage van de Goddelijke Vrouwelijke Wezens die met ons samenwerken weten hoe dit voor ons te bewerkstelligen. Zij kunnen het ons tonen, zij kunnen het ook voor ons doen.

Laat ons samen een resolutie maken dat we in het komende jaar allemaal accepteren om een potentiëel te hebben dat ver voorbij onze limieten en ver voorbij onze eigen verwachtingen ligt, beter dan ons eigen idee van succes. Laat ons deze resolutie maken en laat ons ruimte vrijhouden voor elkaar als onze groepsleden, dat we ruimte vrijhouden voor onze geliefden, voor elkaar, voor iedereen die ons pad kruist.

We houden onze Scepters omhoog met de entourage van Wezens die aanwezig zijn in onze naam, als een groepsentiteit, als een Verrezen Meester. We hebben het recht om onze Scepters omhoog te houden en vragen,

Dat we individueel geholpen worden met onze vastenberadenheid om het leven elke dag van dit Nieuwe Jaar te leven boven onze beperkingen en voorbij onze verwachtingen, en om blij te zijn met wat we elke dag van dit Nieuwe Jaar volbrengen, en daar een gewoonte van te maken. Maak er een gewoonte van om blij te zijn met wat we volbrengen van de ene dag op de andere. Als er één ding is dat we voor onszelf willen is dat we gelukkig zijn met onszelf. Niet op de wordt gelukkig manier van ‘wat het ook is, ik zal er gelukkig mee zijn’, maar meer op de manier van hulp te vragen zodat we voorbij ons verwachte potentieel bewegen; dat we voorbij de muren bewegen die we rondom onszelf hebben gecreëerd en waardoor we denken dat dit alles is wat we kunnen doen, en dat we geholpen worden om elke dag meer te bereiken, om elke dag meer te verwezelijken. De Godin van overwinning is daar om ons zegevierend te maken, de Moeder van het Universum is daar om ons vreugde te brengen, de Moeder van de Kosmos is daar om ons levenskracht te brengen, de Grote Stille Waker is daar om alle obstakels te verwijderen en ons te bekrachtigen. De Goddelijke Moeder is daar om ons liefde en voeding te geven, het Vrouwelijke Principe en het Mannelijke Principe zijn daar om balans te brengen tussen werelds succes en spirituele groei.

Omdat we zoveel van onszelf geven in dienstbaarheid, verzoeken we dat we begeleidt en geholpen worden om zelfs meer te bereiken, tot op het punt dat we tevreden zijn met onszelf, tot het punt dat we zien dat de uitkomst voorbij onze verwachtingen ligt, en voorbij onze beperkingen.

Laten we ook onze Scepter omhoog houden en vragen om verjonging van lichaam, verstand, emoties, ziel en geest. Gezondheid en heelheid in lichaam, verstand, emoties, ziel en geest zodat we fysiek, mentaal, emotioneel meer kunnen doen. Zodat we bezield kunnen zijn in alles wat we doen, zodat de geest, de Shakti, de levenskracht, het Goddelijke Vrouwelijke door ons heen kan stromen.

Laat we onze Scepters omhoog houden en de Goddelijke Moeder vragen om haar intenties in naam van ons uit te sturen. Wat ze ook wenst voor ieder van ons en voor de groepsentiteit en iederen die we aanraken doorheen dit jaar; wanneer we de Vijde Dimensionale Octaaf binnengaan, terwijl we de Vijfde Dimensionale Energieën aanbrengen om de Derde Dimensie te intensiveren, het verhogen van de trilling van de Vijf Elementen om evenwicht te brengen in het koninkrijk van de mineralen,de dieren en de planten.

Zo is het.

De Goddelijke Moeder begint

Mijn geliefde Kinderen van Licht ! Ik ben uw eigen Goddelijke Moeder.

Ik sta in vreugde en dankbaarheid voor alles wat u in uw eigen naam en in mijn naam aanbiedt. Het Koper-Goud Licht van de Goddelijke Moeder zal u voeding en liefde brengen, zodat u altijd verzadigd bent met de Goddelijke Liefde die ik in mijn hart voor ieder van u voel. Ik zou u willen aanbieden om aan uw zijde te wandelen en om mijn aanwezigheid elke dag aan u kenbaar te maken voor dit komende jaar (2013), en laat ons ervan uitgaan dat dit jaar zich uitrekt, te beginnen op 21 december 2012, omdat dat de periode is waarin we officeel de Vijfde Dimensionale Octaaf zijn binnengegaan.

Ik zou u willen vragen om u voor te stellen dat ik draden van Licht verzendt om een Cocon rondom u te creëren en vanuit deze Cocon een brug te bouwen – stel u een brug voor die uit Gouden Draden van Licht is gemaakt. Koper-Goud Licht straalt vanuit mijn hart naar uw hart, pulseert doorheen uw hart om een Cocon te creëren. Het creëert eerst een bal van Licht rondom elk van uw Vijf-Lichamen-Systeem-Lagen. Een Cocon rondom uw Fysieke Lichaam, een andere rondom uw Etherische Lichaam, een derde rondom uw Emotionele Lichaam, een vierde rondom uw Mentale Lichaam, de vijfde rondom uw Spirituele Lichaam, en dan één die zich uitstrekt om uw Lichtlichaam te verlichten en te activeren.

De draden van het Goud-Koper Licht strekken zich uit vanaf het punt waar we samen staan in de Vijfde Dimensionale Realiteit. De Energieën van de Godin van Overwinning, de Moeder van het Universum, de Moeder van de Kosmos, de drie Omniversele Moeders, de Grote Stille Waker, het Mannelijke Principe en het Vrouwelijke Principe versterken de brug met hun Gouden Draden, Ook de 144.000 Stille Wakers, die de energieën van de Grote Stille Waker neertransformeren zijn aanwezig en verzenden het Turkoois-Blauw Licht om deze Gouden Brug op hun plaats te houden en ze te beschermen tegen het doordringen van lager trillende krachten. Het Turkoois-Blauw Licht van de Grote Stille Waker voorkomt het doordringen van gelijk welke lagere energieën. Het is daarom het beste middel om deze brug, die zich uitstrekt tot in de Vijfde Dimensionale Realiteit, te beschermen.

Wanneer we de Vijfde Dimensionale Octaaf bereiken, zou ik u willen vragen om u voor te stellen dat er verscheidene lagen zijn, elke laag vertegenwoordigt een andere Realiteit, en verscheidene evenementen die plaatsvinden in de Realiteiten. Ik wil dat u uw intentie uitstuurt, dat als we doorheen de lagen van de Vijfde Dimensionale Octaaf bewegen, Godin Victoria, de Grote Stille Waker, de Moeder van het Universum, de Moeder van de Kosmos, de Drie Omniversele Moeders en uw eigen Goddelijke Moeder, voor u de gebeurtenissen kiezen uit de verscheidenen Realiteiten die de beste Ultieme Realiteit, de beste uitkomst voor ieder van u kunnen creëren.

Dus hou uw Scepters omhoog en zet deze intentie uit in naam van de Goddelijke Moeder, in de aanwezigheid de Godin van Overwinning, de Grote Stille Waker, de Moeder van het Universum, de Moeder van de Kosmos, de drie Omniversele Moeders, de 144.000 Stille Wakers en de 10 Biljoen Engelenwakers;

Ik vraag om de beste gebeurtenissen van alle Alternatieve Realiteiten samen te laten komen om de beste Ultieme Realiteit voor me te creëren; gebeurtenissen en omstandigheden die me zullen bekrachtigen om de hoogste potentie tot stand te brengen in het bereiken van werelds succes en sublieme groei.

Ik eis dat een volledig nieuw, puur, onschuldig en Zegevierend Goddelijk Plan wordt ingezet in mijn naam. Ik vraag dat dit Goddelijke Plan ook de Lagere Dimensionale Realiteiten, reinigt, zuivert en in balans brengt en het zuivere Licht voor het dierenrijk, het mineralenrijk, het plantenrijk, en de hele mensheid, in alle Dimensies en Realiteiten. Ik vraag dit met open hart en ik bied het aan in naam van de Goddelijke Liefde.

Ik roep de Godin van Overwinning op om haar Scepter van Overwinning omhoog te houden en al mijn intenties te doordringen met de Energieën van Overwinning. Ik vraag de Godin van Overwinning om haar Staf van Kracht omhoog te houden en het pad vóór me vrij te maken. Ik roep de Godin van Overwinning op om haar Toorts van Overwinning omhoog te houden en over het pad te schijnen en alle obstakels te transmuteren, het pad te plaveien met de Vlam van Overwinning, mijn pad te verlichten met haar Lavendel Licht, haar Platinum, Tin en Citroen-Goud Licht, en de Pruim-kleurige Straal van Verjonging die werd doordrongen met het Platinum Licht van Overwinning en de liefde van de Goddelijke Moeder. Ik doordring mezelf met het Vijf-lagige Licht, het Platinum Licht, Citroen-Goud, Tin, Lavendel en Pruim-kleurige Straal van Verjonging.

k vraag u nu om u voor te stellen dat de Godin van Overwinning deze Vijf-Lagige Cocon rondom u plaatst en ik steek mijn handen uit, en vanuit mijn volledige lichaam straalt Koper-Goud Licht van voeding en liefde om deze Vijf-Lagige Cocon te verzegelen. Wanneer u naar uzelf kijkt van buitenaf, constateert u dat de buitenlaag bestaat uit Platinum, de volgende laag uit Citroen-Goud, dan Tin-kleurig, dan Lavendel-kleurig, dan Pruim-kleurig.

Herinner u dat u op Goud Licht glijdt. Uw kracht wordt versterkt. Focus en zie het als vanzelfsprekend dat u het hoogste en meest potente van de best mogelijke gebeurtenissen vanuit alle lagen van de Alternatieve Realiteiten opneemt. Het zal zich op u afstemmen. Hoe meer u erop focust, hoe gemakkelijker het wordt om uw Schatkist te openen in de Vijfde Dimensionale Octaaf die u bevordert en omhelst. Voel de energie die wordt uitgestraald, raak de verschillende Krachtobjecten aan die van u zijn. Neem de Boekrol en open ze. Ze werd geschreven in de taal van Licht. Als u het over uw Derde Oog houdt, over uw Kroon, uw Kosmische Hart en Persoonlijke Hart Chakra’s, uw Zetel van de Ziel en uw Zonnevlecht, uw Heiligbeen om de creativiteit te laten vloeien, en uw Wortel Chakra om de verbinding met de Aarde te maken. Pauzeer en stuur de intentie uit voor uw bekrachtiging terwijl u de Boekrol vasthoudt en de Krachtobjecten in uw Schatkist aanraakt.

Roep de aanwezigheid op van het Entourage van Wezens: de Moeder van het Universum, de Moeder van de Kosmos, de Omniversele Moeders, de Grote Stille Waker, Victoria, uw eigen Moeder, het Mannelijke en Vrouwelijke Principe en de entourage van Stille Wakers en Engelenwakers en hou uw Scepter omhoog en zeg,

Ik Beveel en Eis te begrijpen wat er in mijn contract is geschreven en ik Beveel en Eis de activering van mijn Krachtobjecten, met het begrip, het bewustzijn en het vermogen om de Kracht die zij in zich houden te absorberen en te verteren. Ik Beveel en Eis dat ik verbonden wordt met het Goddelijke Plan dat zich in de Schatkist bevindt; het Goddelijke Plan dat het bestaande paradigma zal optillen en een nieuw, puur en onschuldig Plan zal doen ontvouwen, nog nooit eerder ervaren, nog nooit geëtst met groeven, vervuiling en corruptie. Ik Eis het ontvouwen van dat Goddelijke Plan, individueel voor mezelf, collectief voor de leden van de groep, in naam van de Indigo Zielen en ten gunste van de Aarde en alle Zielen, de hele Creatie. Ik vraag dit in naam van alle Wezens die hier aanwezig zijn in mijn naam, en ik vraag de Godin van Overwinning om het te ondersteunen met de Toorts van Overwinning, met de Scepter van Overwinning, met de Staf van Overwinning, en met haar Discus.”

De Discus vernietigt alle karma en karmische verwikkelingen. Godin Durga, de Vernietiger van Karma heeft haar discus aan de Godin van Overwinning gegeven zodat Victoria het werk kon doen dat de Aardse Godin diende te doen op Aarde. Ze gaf deze aan Victoria zodat Victoria kan zegevieren in het helpen van alle Aardse Godinnen en daarmee alle zielen van de Aarde.

Stel u elke nacht voor, voor de komende 3 maanden, dat u bij uw Schatkist zit en uw Krachtobjecten onderzoekt. Als er een cape inzit, leg deze dan rond uw schouders, als het een kroon is, zet deze dan op uw hoofd, als het een Scepter is, neem deze dan vast en breng deze in lijn met uw Scepter van Kracht, omdat dat een andere kracht is. Die Scepter draagt zuivere en onschuldige energieën van het nieuwe paradigma van uw nieuw Goddelijke Plan. Als het een edelsteen is, een ring, een halssnoer, een stuk edelsteen dat in sommige delen van uw Energie-Lichaam dient binnen te dringen, neem het dan en doe ermee wat u dient te doen. Laat uw Vijf-Lichamen-Systeem, uw Licht-Lichaam deze absorberen, en zet uw intenties uit dat u verstaat wat er geschreven staat, zelfs al is het in de taal van het Licht. Het is geschreven in de taal van de Hogere Dimensionale Frequentie. Vraag dat u verhoogt wordt tot de frequentie zodat u het kan begrijpen, zelfs als u niet in staat bent om het tot het bewustzijn van dit Derde Dimensionale Lichaam te brengen, zal je ernaar handelen wanneer nodig, zal u de juiste beslissing nemen door er de energie van te absorberen. U dient zich geen zorgen te maken over elk woord omdat deze woorden, geschreven in de taal van Licht, niet van toepassing zijn in de Derde Dimensionale Gebieden maar u zal de juiste beslissingen nemen, u zal de trilling verhogen.

Gewoon door blootgesteld te worden aan de hiërogliefen, die momenteel gewoon op emblemen gelijken, zoals symbolen, mooi, maar misschien niet leesbaar, het maakt niet uit. Terwijl u uw trilling verhoogt, wordt de inhoud meer absorbeerbaar en verteerbaar voor uw Mentale Lichaam, voor uw Emotionele Lichaam, voor uw Fysieke Lichaam, voor uw Spirituele Lichaam. Uw ziel zal dan in staat zijn u te helpen. Dan verbindt u zich met ideeën, ontwerpen, concepten, manieren van denken, manieren om uw eigen leven en dat van anderen te’ bevorderen. Manieren om een hogere frequentie te vibreren die automatisch mensen, plaatsen en dingen heelt; automatisch ziekten geneest, mensen naar u aantrekt, u liefde doet uitstralen. Deze Schatkist is uw geschenk voor alles wat u gedaan hebt. U hebt reeds de geschikte lagen van de Vijfde Dimensionale Octaaf veroverd.

Tussen nu en drie maanden vanaf nu, wat we samen wensen te doen, is zoveel mogelijk Indigo Zielen aanbrengen, hen helpen met het zich bevrijden van hun angsten, hen helpen met het verwijderen van duisternis rondom hen, binnenin hen en éénpuntig gericht te worden op het volbrengen van hun Goddelijke Missie. Dat is het hoogste doel. Dienen op die manier zal de hoogste resultaten opleveren en u de hoogste beloningen opleveren.

Ik vraag u om me vijf minuten te geven na het beëindigen van deze ceremonie om individueel met u te werken in het etsen van uw energie in het weefsel van tijd en ruimte en in het vertalen, etsen in uw Energie-Lichamen van de energie van uw Krachtobjecten en de hierogliefen die geschreven zijn in de Taal van het Licht, en als u in slaap valt, is dat perfect, omdat we dan kunnen verderwerken. Wanneer u naar bed gaat, roep de Goddelijke Moeder op en zeg,

Moeder, ik vraag u, Moeder ik geef u toestemming om verder aan mij te werken. Gelieve verder te gaan met het etsen van de energieën vanuit mijn Schatkist en de hierogliefen van de Boekrol waarin het Contract van mijn Nieuw Goddelijke Plan staat. Start met het downloaden ervan op mij, ik geef u toestemming om het proces te versnellen en elke nacht verder te doen.

U zal het verschil voelen. Het is een gradueel proces maar er zal een tijd komen dat u een punt bereikt waarop u werkelijk het verschil zal zien, waarop u werkelijk het verschil zal voelen. Kijk éénmaal goed naar uw Schatkist en hou dat beeld voor u en leg u neer terwijl ik aan u werk.

Ik hou iedereen in mijn eigen hart met veel liefde en dankbaarheid. Zalige ingang in de Vijfde Dimensionale Poorten en met het vinden van uw Schatkist.

Zo is het. Ik ben uw eigen Goddelijke Moeder.

© FAGU 2012