Januari 2011

Opmerking: De januari nieuwsbrief komt vroeg naar u toe om u een kans te geven deze meditatie te beoefenen tijdens het grootste deel van deze vakantieperiode.

Beste vrienden,

Gelukkig Nieuwjaar! Dat dit het beste jaar voor u allen mag zijn met grotere verworvenheid in spirituele groei en werelds succes en geluk.

Voor de eerste Nieuwsbrief van het jaar, hebben we gekozen voor een mooie meditatie die de Goddelijke Moeder ons heeft gegeven.  Ze roept ieder van ons naar haar Troon om een Blauwachtig Groene Heling-Balsem te ontvangen van Christus Maitreya tijdens een Initiatie-ceremonie.

De maand januari is speciaal, aangezien er 11 dagen zijn, van de 9de tot de 19de januari, waarop de Poortenergieën vanuit de constellatie Sirius voor ons zijn geopend.  We zullen deze 11-dagen poortopening vieren via een zesdelige serie van Live Groep-Channeling sessies waarin Godin Isis ons zal meenemen in een reis naar het oude Egypte.  We nemen het beste van wat we tijdens die periode hadden en heractiveren onze DNA-structuur voor de herinneringen van die beschaving die ons zullen helpen toegang te geven tot het alchemisch verbeteren van de toestand van onze levens en onze wereld.  De wijsheid en kennis die we ontvangen zullen de instrumenten worden om onze levens te verbeteren ten voordele van alle zielen.

Nieuwe 2-delige Cursus: Isis Onthult de Mysterieën van Egypte

We zullen deze 11-dagen poortopening vieren via een zesdelige serie van Live Groep-Channeling sessies waarin Godin Isis ons zal meenemen in een reis naar het oude Egypte.  We nemen het beste van wat we tijdens die periode hadden en heractiveren onze DNA-structuur voor de herinneringen van die beschaving die ons zullen helpen toegang te geven tot het alchemisch verbeteren van de toestand van onze levens en onze wereld.  De wijsheid en kennis die we ontvangen zullen de instrumenten worden om onze levens te verbeteren ten voordele van alle zielen.

De cursus zal worden onderricht tijdens 2 reeksen van drie opeenvolgende dagen, zaterdag, zondag, maandag, respectievelijk 8, 9 & 10 jan., om deze poortopening binnen te gaan en tijdens de daaropvolgende week op zaterdag, zondag, maandag, respectievelijk 15, 16 & 17 jan., om de poortopening te vervolledigen.  De Speciale aanbieding bijdrage voor de volledige zes sessies bedraagt $255.00 tot maandag 3 jan., daarna zal het $288.00 zijn.  Om meer te lezen en te registreren, klik hier.

Poortdagen in de maand januari zijn, 01/01/11, een zeer belangrijke en krachtige dag om het jaar te beginnen, 9 tot 19 januari zoals hierboven vermeld, 11/01/11 is een andere krachtige poortdag, 20/01/11 en 22/01/11, zowel als de 27ste en de 29ste.

PTE MS Oriëntatie: Om achtergrondinformatie te verstrekken aan hen die nog niet in aanraking zijn gekomen met het werk van de Meesters, hebben we een serie cursussen ontwikkeld, vooral samengesteld uit geschreven materiaal, klaargemaakt om een student voor te bereiden om PTE MS Niveau I en II cursussen te volgen.  Dit zijn Kern Curriculum cursussen en worden aanbevolen aan nieuwkomers en eveneens oudere leden.

Certificaten: Voor hen die voldoen aan de vereisten om leden van de Gemeenschap of Studenten te worden, hebben we de tijdslimiet verlengd tot het einde van december.  Om te registreren voor uw certificaat, volg deze stappen.

  1. Klik hier om aan te loggen in uw Member’s account.
  2. Klik ofwel op ‘Mystery School Society Membership’ of ‘Mystery School Scholar Membership’ (‘Mysterie School Gemeenschap Lidmaatschap’ of ‘Mysterie School Student Lidmaatschap’)
  3. Onder ‘Course Lesson’ (Cursus Les), klik op ‘Certificate of Achievement’ (Certificaat van verworvenheid).

Speciale 2 voor 1 Boek aanbieding: We gaan verder met het aanbieden van een 2 voor 1 special voor alle boeken.  U kan gebruik maken van deze gelegenheid om uw feestdagen geschenk bestelling te plaatsen.  Klik hier.

Nieuwe Maan: 4 jan. is het Nieuwe Maan, een periode om te starten met nieuwe projecten, plannen en programma’s.  Vraag tijdens de periode van de Nieuwe Maan aan het Grote Kosmische Wezen, Godin Venus, de brenger van goed geluk, om u te assisteren met deze intenties en u te helpen uw Goddelijke Missie te volbrengen.

Volle Maan: 19 jan. is het Volle Maan met zeer prominent aanwezige en impactvolle energieën.  Godin Venus, Godin Hecate en Godin Selene (Selena) zijn allen betrokken bij deze fase van de maan.  Aanroep alle drie de Godinnen om u te helpen bij het manifesteren van zowel uw persoonlijke als uw globale intenties.

In Liefde en Vrede,

Nasrin

Meditatie met de Goddelijke Moeder voor het Ontvangen van de Heling-Balsem van Christus Maitreya

Mijn kinderen van Licht, ik ben uw eigen Moeder.

Kom mee met mij om voor het Altaar van het Heilige Vuur te staan, aan mijn Troon, de Troon van het Absolute.  Zie uzelf aan mijn zijde staan en naar de Vlammen kijken.  Til enkele van de heilige objecten op om te offeren aan het vuur terwijl u uw intenties voor dit jaar vormt en alles wat u wenst te manifesteren voor uzelf en uw geliefden.  Offer de bloemblaadjes, olie, specerijen, fruit, kruiden, edelstenen van rond het altaar aan het vuur en doordring alles met uw liefde terwijl u uw intenties uitspreekt.

Ik hoor u.  Ik hou van u.  Ik hou u in mijn eigen hart.  En ik heb een geschenk voor u.  Ik heb Heer Maitreya uitgenodigd om u te baden in zijn Licht.  Ik bied u daarom zijn aanwezigheid aan en ik wandel met u om voor hem te staan.

Hij is gekomen in zijn positie als Wereldleraar.  Zie hem in zijn ceremoniële kledij van Blauwachtig Groen.  Zijn cape is dat Blauw-Groene Licht versierd met een honinggraat-vorm waarin zich het symbool van de Fleur-de-Lys met vijf bloembladeren bevindt.  De twee onderste bloembladeren wijzen naar oost en west, de twee bovenste bloembladeren naar noord en zuid.  En de vijfde wijst naar omhoog.  Binnenin elk van de honinggraat-vormen, versierd met gouden draad, bevindt zich dit symbool.  Het is het symbool van de Nieuwe Tijd.  Het is ook het symbool van bevrijding van afhankelijkheid, bevrijding van de 3de Dimensionale onzuiverheid.  Het is het symbool van het binnengaan in de 5de Dimensionale Octaaf.

Op zijn hoofd draagt hij een kroon met vijf punten.  Deze is gemaakt van goud en heeft vijf driehoekige vormen die gericht zijn naar de hemelen hierboven.  Er zijn vijf edelstenen: een robijn, een blauwe saffier, een oranje saffier, een emerald en een diamant in het centrum van elk van de driehoeken die bovenop een band van goud zitten.  In zijn rechterhand houdt hij zijn Scepter van Kracht, de Scepter van Kracht van de Wereldleraar.

Dit is een initiatie.  Deze initiatie zal u in staat stellen om te worden gevuld met de aanwezigheid van de Wereldleraar en om rechtstreeks begeleiding van hem te ontvangen.  Het is een initiatie voor u om het Quotient van Licht te bereiken dat u in staat zal stellen om 5-dimensionaal te leven en rechtstreeks begeleiding van Christus Maitreya te ontvangen.  Deze initiatie zal een ceremoniële initiatie zijn waarin hij uw hele lichaam en uw 5-Lichamen Systeem zal doordringen met zijn Licht en zijn Geest.

Sta voor hem terwijl hij zijn Scepter richt in de richting van uw Derde Oog en Kroon.  U kan een tintelende sensatie voelen.  Pauzeer en adem.  Stel uzelf open om van hem te ontvangen.

Hij zal nu de Scepter opzij leggen en zijn linkerhand uitsteken.  Vanuit zijn eigen Kosmische Hart Chakra zal hij een Vonk van Verlicht Licht te voorschijn halen, de Eeuwige Vlam.  Hij biedt die Vlam aan, aan de Vlam op het altaar van mijn Troon.  De Vlam die hij aanbiedt draagt ook zijn eigen Licht.  Deze Vlam is een Blauw-groen Licht terwijl het altaar van uw Goddelijke Moeder verlicht is met Koper-Goud Licht.

Wanneer hij deze vonk aanbiedt aan de Vlam vanuit zijn eigen hart, reiken de vlammen op mijn altaar omhoog en veranderen in Blauw-Groen Licht.  Dan veranderen ze in een Perzik-Goud Licht.  Blauw-Groen vertegenwoordigt het Mannelijke Principe als de Wereldleraar.  Het Perzik vertegenwoordigt het Vrouwelijke Principe als de Goddelijke Moeder.  Het Goud verbindt de twee met elkaar.

Met zijn rechterhand zal hij een handvol van deze Vlam nemen, deze naar zijn gezicht brengen en een incantatie (bezwering) beginnen.  De Vlam zal niet in zijn hand branden.  Dan zingt hij de heilige lettergrepen van een mantra, in de taal van Licht, die enkel door de Wereldleraar is gekend.  De Vlam in zijn hand zal omhoog reiken terwijl het levenskracht en voeding ontvangt.  Hij zal die Vlam opladen met de specifieke energieën die passen bij uw eigen energie en die relevant is voor uw Ziele-lijn en uw Goddelijke Missie.

Nadat hij zijn incantatie heeft afgerond, zal hij een handvol van het vuur in een kleine schaal plaatsen die gemaakt is van vijf heilige metalen en die gegraveerd is met dezelfde incantaties, dezelfde mantras die hij heeft gereciteerd, in een hieroglifisch schrift dat u onbekend is.  Binnenin deze kleine schaal bevinden zich de oliën van vele heilige aromatische en welriekende bloemen, specerijen, bladeren, schors en wortels van vele heilige bomen en andere krachtige bestanddelen.  Wanneer hij het handvol vuur in de olie brengt, wordt de olie dikker en lossen de assen van het vuur op.  Hij zal dit proces drie keer herhalen.

Opnieuw, neemt hij een handvol van het vuur van mijn altaar, houdt deze in zijn rechterpalm vóór zijn gezicht en begint de incantatie van de heilige lettergrepen terwijl het vuur omhoog reikt.  Hij blaast zijn eigen levensadem in het vuur in zijn hand.  Wanneer hij klaar is met de recitatie van de mantra’s, zal hij een tweede handvol van de brandende substantie in een kleine schaal met vijf metalen plaatsen.  Het zal een sissend geluid maken en het zal oplossen in de olie en de vloeistof dikker en dichter maken.

Uiteindelijk, voor de derde maal, zal hij een handvol van het vuur van mijn altaar nemen dat doordrongen is met zijn eigen Vlam van Eeuwig Leven vanuit zijn eigen Kosmische Hart.  Hij zal het doordringen, vóór zijn gezicht houden en de incantatie van de heilige lettergrepen beginnen in de taal van Licht.  Het vuur reikt omhoog wanneer hij zijn levensadem in het vuur blaast en het vuur wordt zelfs nog levendiger.  Uiteindelijk plaatst hij dit handvol vuur in de schaal waarin de vloeibare oliën dichter en dikker worden.

Nu brengt hij deze schaal, doordrongen met zijn levenskracht, de energie van de Wereldleraar en de heilige lettergrepen in de taal van Licht, en begint u erin te baden.  Hij wrijft de olie van de top van uw hoofd naar beneden, naar uw gezicht, nek, keel, schouders en armen, uw borst vooraan en achteraan, uw heupen, uw handen, ledematen en voeten, liefdevol, traag, wrijft hij het over heel uw lichaam.  Uw lichaam kent de betekenis van deze substantie.  De huid absorbeert de volledige substantie in de cellen, moleculen, atomen en elke iota van uw wezen van de top van uw hoofd naar de bodem van uw voeten.  Elk orgaan resoneert nu met deze substantie, met het trillende krachtveld van Maitreya, met zijn eigen energie, met de substantie van Licht van de Wereldleraar.

Uw volledige lichaam vibreert nu op zijn hogere Licht.  Wanneer u naar uzelf kijkt ziet u een Blauw-Groene halo van Licht rondom u.  De halo begint zich uit te breiden van uw Fysieke Lichaam naar uw Etherische Lichaam, naar uw Emotionele Lichaam, naar uw Mentale Lichaam, naar uw Spirituele Lichaam.  Hij plaatst zijn rechterhand over uw Kosmische Hart-Persoonlijke Hart en hij zal u Licht verzenden, om u te kalmeren en uw energieën te stabiliseren, van hem in u en van uw Fysieke Lichaam in uw volledige 5-Lichamen-Systeem.

Kijk in zijn ogen.  Vraag hem wat u wenst.  De uiteindelijke beslissing van alles wat er op Aarde plaatsvindt, i.v.m. het Collectieve Bewustzijn van de mensheid en de individuele bestemming van elke Ziel wordt door hem toegestaan en verzegeld.

Ik breng het Goddelijke vanuit de Hemelse Gebieden.  Hij neemt die Goddelijke substantie en verandert die in materie op Aarde.  Hij is naar de Aarde gekomen om de subtanties van Aardse materie te veranderen in Hoger Licht.  Hij is naar de Aarde gekomen om de Aardse Materie te Vergeestelijken.  Ik kan de Geest naar de Aarde brengen.  Hij is het die de Aarde doordringt met die Geest.  Dat is de reden dat hij een fysieke vorm heeft aangenomen.  Dit is de reden waarom hij de adem van zijn eigen levenskracht heeft geblazen in uw fysieke lichaam dat momenteel op Aarde aanwezig is zodat het op tastbare wijze de levensstructuur kan veranderen en elke levensvorm tot perfectie kan brengen.

Jullie zijn de voorhoede.  Via jullie zal hij zijn taak beginnen.  Via jullie zal hij zijn Licht verspreiden.  Via jullie zal hij deze daad volbrengen.  In uw naam vraag ik hem om zorg te dragen voor uw lichamen, voor uw levens, voor uw toekomst, voor de toekomst van uw geliefden, om de obstakels van uw pad te verwijderen, om uw pad te doordringen met zijn eigen Licht, om vóór u uit te wandelen en het pad te verhelderen, om over u te waken bij elke actie, om aan uw zijde te staan bij elke stap.  Ik vraag hem om ieder van u het beste te brengen dat de wereld te bieden heeft.  Ik vraag hem om het hoogste potentiëel, aanwezig in vorm, het potentiëel voor elke taak, voor elk plan om manifest te worden via u.  Ik vraag hem om u de verdiensten te geven omdat u uzelf hebt aangeboden als voorlopers.  U verdient het om het beste te hebben.  Ik wil dat hij u het beste geeft dat deze wereld te bieden heeft evenals uw leven in het verhevene.

Als geest bent u één met hem net zoals u één bent met mij.  Als fysiek belichaamde zielen, wil ik dat hij ieder van u een speciale vrijstelling geeft.  U bent de generaties zielen die de brug vormen tussen het wereldse en het verhevene.  U voelt de pijn van het wereldse en de gelukzaligheid van het verhevene.  De twee zijden van deze munt zijn zo ver van elkaar verwijderd maar voor u zijn ze zo diep in elkaar ondergedompeld, zij zijn waarlijk de twee zijden van dezelfde munt.

Het is niet zo eenvoudig om te leven in de aardse wereld terwijl u weet wat u weet over het verhevene.  Het is niet eenvoudig om de ervaring van het verhevene te hebben en de gelukzaligheid te voelen die u had kunnen hebben en dan terug te moeten gaan naar het wereldse, uw voeten plat op de grond te zetten en te strijden alsof u in teer en stroop wandelt.  Ik vraag hem om van uw aardse wereld een gemakkelijkere plaats te maken om in te leven en om het verhevene gemakkelijker te kunnen absorberen en verteren, gemakkelijker te kunnen verenigen met het wereldse.  Hij is ook een grote alchimist, een groot magiër.  Per slot van rekening, heeft hij een Lichtlichaam gecreëerd dat de dichtheid van materie heeft.  Met dat lichaam is hij naar de Aarde gekomen.  Het is de substantie van die heilige magie, die alchemie waarmee hij ieder van uw 5-Lichamen-Systemen, organen, weefsels, spieren en cellen heeft doordrongen.

Breng uw aandacht opnieuw naar uw lichaam en kijk naar deze Blauw-Groene halo die vanuit jouw lichaam straalt tot in de lagen van uw 5-Lichamen-Systeem.  Ik zal een schild van Koper-Goud plaatsen rond elke laag van uw 5-Lichamen-Systeem om dit Blauw-Groene Licht van de Wereldleraar te verzegelen in elk energie-lichaam; een schild rond uw Fysieke Lichaam, uw Etherische Lichaam, uw Emotionele Lichaam, uw Mentale Lichaam, uw Spirituele Lichaam om Maitreya’s Blauw-Groene Licht erin te verzegelen.  Over al deze vijf lagen plaats ik een cocon van Koper-Goud Licht, een 6de laag van 5cm dik, die alle andere lagen volledig zal verzegelen en een cocon van Licht creëert die uw hele 5-Lichamen-Systeem omhult.  Elk van uw Lichamen wordt verzegelt en omhult door deze cocon en bevatten het vibrerende krachtveld van de Wereldleraar.

Elke dag wanneer u opstaat, herinner uzelf aan dit energie-systeem rondom u.  Herinner uzelf eraan dat Christus Maitreya’s Licht doorheen uw 5-Lichamen-Systeem beweegt.  Zijn vibrerende krachtveld resoneert in elke cel, molecule en iota van uw wezen.

Elke nacht voordat u in slaap valt, zie uzelf staan vóór Christus Maitreya terwijl u zijn Licht ontvangt; dit Blauw-Groene Licht opneemt, belichaamt, resoneert en doorgeeft en uiteindelijk uzelf verzegelt ziet in het Koper-Gouden schild en de Koper-Gouden cocon van de Goddelijke Moeder.

Doe dit tenminste 33 dagen en 33 nachten.  Als u een dag of een nacht mist, wees dan niet bezorgt, doe het dan wanneer u eraan denkt.  In de loop van de dag, in de loop van de nacht, als u wakker bent, herinner uzelf eraan.  Doe het zoveel als u kan.  Roep deze energieën naar uzelf op.  Blijf Christus Maitreya en uw eigen Goddelijke Moeder aanroepen, vooral als we in de verhoogde energieën bewegen die voor ons liggen.  Als u deze oefening dagelijks doet voor de rest van dit jaar, dan zal u uzelf versnellen en zal het u helpen om obstakels te verwijderen.  U zal zichzelf helpen om uw last te verlichten.  U zal een immens krachtige afgezant worden van Christus Maitreya’s Licht en van de Zuiverheid en Onschuld van de Goddelijke Moeder.  Verblijf en baadt in deze energieën.

Mijn Troon is uw thuis.  U kan komen en gaan zoals u wenst.  Mijn kinderen hebben geen toestemming nodig om naar het huis van hun moeder te komen.  Mijn huis is uw thuis.  Mijn hart klopt in eenheid met het uwe.  Ik dank u voor het Licht dat u bent, het Licht dat u schijnt doorheen het hele universum en ik dank u nogmaals, en nogmaals, en nogmaals voor alles wat u bent en alles wat u doet in mijn naam en in naam van het Licht en uw eigen Ziele-lijn.

Ik hou u met veel vreugde en feest in mijn eigen hart en ik dank u voor deze verbondenheid.  Ik ben uw eigen Goddelijke Moeder.

Zegeningen voor ieder van u.  Zo is het.