September 2010

Violette Vlam Inferno Net van Licht en Bescherming

 

Beste Vrienden,

September brengt ons in het laatste kwartaal van het jaar 2010.  Deze maand heeft St. Germain ons een ongelooflijk Net van Licht gegeven met de Violette Vlam.  Dit Net is vooral nu geschikt, gezien de tol die de vloeden en de vuurhaarden in alle vier hoeken van de wereld hebben geëist van de mensen en Moeder Aarde. 

Deze maand zal onze gratis publieke channeling plaatsvinden op de Poortopening Dag, 9/9/2010.  Nu de zomer voorbij is in de Noordelijke Hemisfeer, zullen we een uur eerder starten.  U bent uitgenodigd om zich aan te sluiten bij ieder van ons die samenkomt van over heel de Wereld om de geschenken van de Goddelijke Moeder en haar woorden van wijsheid in ontvangst te nemen.  Om te registreren voor de Poortopening Channeling, klik hier.  Andere Poortdagen in September zijn 18/9, 22/9, 27/9 en 29/9.

Andere evenementen die plaatsvinden in September zijn Ascension Flame (Ascensievlam), Phase (Fase) II en Fall Equinox Ceremony (Herfst Zonnewende Ceremonie).

Op 17, 18 en 19 Sept. om 7:30 PM zal er een driedelige serie van Ascension Flame, Phase II plaatsvinden.  De Goddelijke Moeder zal onze gids zijn om de Vlam van haar Troon naar de Troon van YHWH te brengen en een tunnel van Licht te creëren vanuit de Troon van YHWH naar de 5de Dimensionale Octaaf.  Om hierover meer te lezen en te registreren, klik hier.  Gelieve te noteren dat het volgen van Ascension Flame Phase I een eerste vereiste is voor het volgen van Ascension Flame Phase II.  Voor een beperkte tijd zal Phase I beschikbaar worden gesteld aan halve prijs.  Om hierover meer te lezen en te registreren, klik hier.    

We zullen ook de September Zonnewende vieren in de vorm van een ceremonie op donderdag 23 Sept. om 8:00 PM ET.  Om meer te lezen en te registreren,  klik hier.  We raden ten zeerste aan dat u de March Equinox Ceremony cursus volgt voordat u het Fall Equinox evenement volgt.  March Equinox was wanneer we de 5de Dimensionale Octaaf openden.  We hebben de video van Metatron’s boodschap van die dag toegevoegd aan het cursusmateriaal.  De March Equinox cursus wordt aangeboden aan halve prijs ($44.50) vanaf nu tot 23/9.  Om meer te lezen en te registreren voor March Equinox,  klik hier.  Als u nog niet bent geregistreerd en u wil sommige videoclips zien, klik hier. 

Met veel liefde, wens ik u allen een monumentale maand September, 

Nasrin


Het gebruiken van de Violette Inferno om u, uw woning en uw bezittingen te beschermen

In deze oefening biedt St. Germain ons zijn doortastend en krachtig Net van Licht aan om uzelf, uw geliefden en uw eigendom te beschermen. 

Dit Net van Bescherming is toepasselijk en van groot belang in de huidige atmosfeer van de Aarde waarin natuurlijke en mensgemaakte rampen plaatsvinden met hoge frequentie.  Dit Net voegt een ander niveau van Bescherming toe en helpt om de atmosfeer van de Aarde te reinigen.  St. Germain heeft dit Net aangeboden. 

Zoals u weet, heeft de Violette Vlam een transmuterende potentie zoals geen ander.  Dit Net is zelfs krachtiger aangezien St. Germain een Violette Vlam Inferno oproept in de vorm van een tornado en de steun van Aartsengel Michaël en zijn Legioenen inschakelt samen met de Melchizedek Heren van Licht.   

Dit Net was oorspronkelijk gegeven aan een Hoge Ingewijde en een Student van de Mysterieën, volledig vertrouwd met verscheidene Netten van Bescherming.  Deze persoon, die in een stedelijk-binnenstad- gebouw leeft in een drukke, maar rijke buurt had de onfortuinelijke ervaring dat er ingebroken was in haar woning.  Sinds ze dagelijks Netten van Licht en Bescherming had opgezet vooraleer uit huis te gaan, was ze nieuwsgierig naar waarom dit ongelukkig voorval toch nog had plaatgevonden.  St. Germain heeft enkele wijze inzichten aangeboden over de aard van een Beschermingsnet.  Eén opmerking die hij maakte was dat, in dit geval, de persoon die de daad had uitgevoerd, toestemming had van de eigenaar om het huis te betreden.  Alhoewel de toestemming indirect was gegeven, waren Aartsengel Michaël en zijn Legioenen niet in staat om tussenbeide te komen, ook al was hun motief om kwaad te doen.  Voor het Net hieronder, heeft St. Germain een begrijpbare intentie aangeboden om Michaël en zijn Legioenen meer kracht te geven. 

St. Germain heeft ook uitgelegd dat wanneer we een Beschermingsnet zo krachtig als dit gebruiken, het wijs is om zich bewust te zijn van al haar effecten.  Bijvoorbeeld, als u de intentie in uw Beschermingsnet uitstuurt dat niemand van lagere vibratie uw huis mag betreden, kan het zijn dat een verwacht bezoek van een vriend of een ver familielid er niet doorkomt omdat zij zeer kwaad waren op die dag en dat hun vibratie laag was en er een verhoogde kans bestond op ruzie en gekibbel.  Of omdat uw eerste 5 oproepen voor een klusjesman voor een noodtoestand geen vruchten afwerpt totdat u er één vindt waarvan zijn energie overeenkomt met uw Licht.  U kan redelijk gefrustreerd worden.  Alhoewel, de reden is dat u en uw huis beschermd worden tegen het binnenkomen van deze lage vibraties.  De intenties uitgestuurt voor deze bescherming zouden de reden zijn dat sommige individuen wegblijven terwijl de beschermende effecten van het Net hun werk uitvoeren zoals gevraagd.

Daarom moedigt St. Germain ons aan om ons bewust te zijn van deze mogelijkheden om potentiële frustratie en opwinding te verminderen terwijl het Universum doet wat we ervan gevraagd hebben. 

 

Meditatie met St. Germain

Gechanneled 14 Augustus, 2010

 

Mijn beste geliefden, ik ben St. Germain,

Ik heb u een Net van Licht en Bescherming aangeboden met de Violette Vlam en de Legioenen van Michaël evenals de Legioenen van de Melchizedek Heren van Licht.  De Violette Vlam is een Mannelijk Aspect van de 7de Straal.  Het Mannelijke Aspect heeft belangrijke kwaliteiten.  De energie van de Violette Vlam transmuteert negativiteit maar beschermt u ook.  Het beschermt u zodanig dat het het vermogen heeft om u onzichtbaar te maken voor lager vibrerende krachten en u buiten het bereik houdt van de schadelijke invloed van mensen met lagere vibratie en schadelijke intenties. 

Dit Net van Licht kan opgeroepen worden om zich rond uw lichaam, uw huis, uw bureau, uw auto, uw geliefden en medewerkers te vormen.  U kan deze bescherming naar iedereen sturen, overal in de wereld, aangezien afstand haar potentie niet beïnvloed.  U kan visualiseren dat uw geliefden het ontvangen en dat het ronddraait en spiraalsgewijs beweegt rond uw lichaam.  

Dit is een belangrijk beschermingsmiddel ten voordele van u, anderen en Moeder Aarde.  Het beschermt uw woning en uw persoonlijke omgeving en helpt om de schadelijke energieën van de Aarde en de hele mensheid te verzachten, aangezien het de omgeving van de Aarde en alle Vijf Elementen reinigt.   

Noteer de volgende instructies voor het oproepen van de Violette Vlam en voor het opstellen van dit net.  

  • De Violette Vlam dient altijd draaiend in tegenwijzerzin te worden gevisualiseerd, gevormd vanaf de grond.  Visualiseer het daarom altijd beginnend vanaf de grond en zo naar boven tot in de Hogere Gebieden terwijl het voortdurend alle negativiteit en lager vibrerende energieën en onzuiverheden transmuteert.  Zie het altijd bewegen van beneden uit omdat haar transmuterende krachten liggen in het feit dat ze de energie meeneemt in de hogere dimensies en ze daar transmuteert.  In feite is de Violette Vlam het meest effectief wanneer u met de astrale energieën werkt.  U zal een dienst bewijzen door het versturen van de Violette Vlam in de Astrale Gebieden, in de 4de Dimensie om de onzuiverheden te reinigen en om de zielen te bevrijden die gescheiden zijn van het lichaam, die ronddwalen in die Gebieden en wiens energie zwaar wordt als een donkere wolk over de horizon in de 3de Dimensie.  Door eenvoudigweg de Violette Vlam te gebruiken via dit Net zal het de omgeving en de atmosfeer, met inbegrip van de Astrale Gebieden, ten goede komen. 

In dit speciale Net zullen we een Inferno van de Violette Vlam oproepen. 

Dit betekent dat een enorme tornado-achtige tong van intense vuur-bevattende Violette Vlam ten alle tijde rondom u, uw geliefden, uw eigendom, etc. zal draaien.  Het draait spiraalsgewijs omhoog en reinigt de energievelden binnenin en er rondom met grote kracht en vermogen.  Het verstrekt enorme reiniging en uitzuivering met passie en ijver maar zonder enig nadeel voor u of uw omgeving.  In feite is het de meest effectieve en versnelde manier om energieën te reinigen en te zuiveren van onzuiverheden, pijn, aantasting, schade en lagere vibraties. 

 

 

Meditatie om het Inferno van de Violette Vlam op te roepen

Eerst zullen we deze oefening oefenen door de Violette Vlam op te roepen om zich rondom ons lichaam te vormen: 

Visualiseer uzelf staan binnenin, niet zomaar een Vlam, maar een Inferno van Violette Vlam.  Het vormt zich rondom u en beweegt omhoog zoals een tornado maar zal geen kracht of druk op uw lichaam uitoefenen.  Het draagt de Macht en de Kracht in zich van de Violette Vlam van Transmutatie, Goddelijke Orde en Organisatie.  Zie het als een tornado van Violette Vlam die in klokwijzer richting ronddraait, volledig gevormd vanaf de bodem van uw voeten tot de top van uw hoofd en verder reikend naar de troon van de Ik Ben Die Ik Ben.  Alle onzuiverheden van uw lichaam worden getransmuteerd tijdens haar reis naar de Hogere Gebieden.  Het trekt dan het Licht van de Troon van de Ik Ben naar beneden naar uw lichaam.  Zit nu met deze energie die rond u beweegt en geniet van de kracht en het Licht dat het naar u brengt.

Visualiseer nu dat 4 tongen van Violette Vlam Inferno zich beginnen te vormen in de 4 hoeken van de ruimte waarin u zich bevindt.  Pauzeer terwijl u zich dit laat voltrekken.  Doe dit nu voor elke ruimte van uw woning en tenslotte in de 4 hoeken van uw woning of appartement. 

Stel de Violette Vlam Inferno op in de 4 hoeken van de woning zodanig dat de helft van de Vlam buiten ieder van de vier muren en de helft van de Vlam binnen de muren ronddraait.  Visualiseer dat het naar boven ronddraait en zich beweegt doorheen de Astrale Gebieden, helemaal tot in de hemelen hierboven. 

Roep dan Aartsengel Michaël en zijn Legioenen op.  Aartsengel Michaël en zijn Legioenen met de Violette Vlam.  Op deze manier kan u Michaël en zijn Legioenen helpen.  Michaël werd de autoriteit gegeven om met zijn zwaard boven zijn hoofd te staan met de intentie om elk wezen met sinistere bedoelingen bij contact te verwijderen en te transmuteren.  

Visualiseer dat u Aartsengel Michaël uitnodigt om in het centrum van uw kamer te gaan staan.  Hij is 12 meter groot.  Het gedeelte van zijn lichaam dat zich uitstrekt binnenin uw woning is zijn Hartchakra- gebied en zijn borst.  Zijn hoofd en schouders bevinden zich boven de woning en zijn ledematen bevinden zich beneden.  Hij houdt zijn Zwaard van Genade boven zijn hoofd.

Visualiseer dat vele leden van de Legioenen van Michaël schouder-aan-schouder staan rondom uw woning en zo een cirkel creëren. 

Visualiseer rondom elk lid van de Legioenen van Michaël een Violette Vlam Inferno die ronddraait en spiraalsgewijs omhoog draait als een tornado.  De Zwaarden van Genade zijn uit hun schede getrokken en worden omhoog gehouden in de handen van de Legioenen van Michaël.  Elke tong van de Violette Vlam Inferno wordt bewaakt door zeven leden van de Engelenkrachten van de Violette Straal en Violette Vlam. 

Achter elk lid van de Legioenen van Aartsengel Michaël staat een lid van de Legioenen van de Heren van Licht, de Melchizedek Heren van Licht, en ze houden hun Scepters van Kracht boven hun hoofden.  Deze Scepters, vastgehouden in de handen van alle Legioenen, zijn opgeladen met deze intenties.  Zeg deze intenties luidop terwijl u dit Net opstelt:

“In naam van de Goddlijke Moeder, roep ik de vernietiging op van Kwaad en alle schade en alle lager vibrerende frequenties.

In naam van de Goddelijke Moeder, roep ik een constante douche op van Violette Straal en Violet Licht toegepast op mezelf en iedereen die in dit huis, deze auto, bureau, omgeving woont.   

In naam van de Goddelijke Moeder, vraag ik Aartsengel Michaël dat degenen met een lagere trillingsfrequentie, die schadelijke bedoelingen hebben, die zich op verboden terrein begeven en botsen met het Licht, verhinderd zullen worden om binnen te komen.  Deze woning en iedereen die hier leeft is nu onzichtbaar voor lagere vibraties, onzichtbaar voor schade en aantasting; onzichtbaar voor vernietiging.  Alle entiteiten die van plan zijn om aan te vallen of binnen te vallen zullen bij contact vernietigd worden en veranderd worden in Puur Wit Licht.  Zij zullen veranderd worden in Licht bij contact met het Zwaard van Aartsengel Michaël, het Zwaard van de Legioenen rondom de eigendom en de Scepters van Licht van de Heren van Licht.  Via de tussenkomst van de Goddelijke Moeder en de bescherming van Aartsengel Michaël en zijn Legioenen en de Melchizedek Heren van Licht, is deze woning nu verzegeld in helder Licht van de Violette Vlam.  Deze woning, elke materiële bezitting binnenin en iedereen die deze woning bezoekt is nu onzichtbaar en onoverwinnelijk voor iedere vorm van schade, alle kwaad, all wezens met een lager vibrerende kracht en iedereen met schadelijke en overtredende bedoelingen.  De Inferno van de Violette Vlam Tornado zal elk uur verder opgeladen worden vanaf dit moment.  Zeven leden van de Legioenen van de Violette Vlam en Violette Straal worden opgeroepen om elke tong van Violette Vlam rond mijn lichaam, mijn bezittingen, mijn geliefden en hun bezittingen en mijn/onze woning te bewaken en op te laden. 

We vragen de Goddelijke Moeder, we vragen de Melchizedek Heren van Licht, we vragen Melchizedek de Universele Logos, we vragen de Heren van Licht, we vragen Meester Thoth en Lady Veyga en de Legioenen van Lady Veyga om te waken over en om actieve deelnemers te zijn in het bewaken van deze eigendommen en deze mensen, plaatsen en dingen terwijl deze intenties worden behouden.  Geliefde Wezens van Licht, uw tussenkomst zal de impact vergroten en een Paraplu van Licht worden die zich zal uitspreiden en de 5 Elementen en de omgeving erboven, eronder en rondom mezelf en mijn bezittingen zowel als elke persoon, plaats en ding waarvoor ik Bescherming en Bewaking vraag (u mag de namen en plaatsen, de auto’s en bezittingen die uw wenst te beschermen benoemen) zal beïnvloeden.

We bedanken alle grote wezens en de legioenen en alle Engelenkrachten samengekomen in onze naam, zowel als de energieën van de Violette Vlam en hun Engelbewaarders die werden uitgenodigd om deel te nemen in dit Net van Licht en Bescherming onder de speciale tussenkomst van de Goddelijke Moeder.”

Zo is het, het is voltooid, Amen.

Met veel Zegeningen en Liefde, Ben Ik,

Saint Germain.