Oktober 2010

Beste Vrienden,

In de nieuwsbrief van deze maand, neemt de Goddelijke Moeder de sleutel en verbreekt de verzegeling die een barrière creëert tussen ons Hogere Zelf en ons Bewuste Zelf.  Eonen van tijd is de verbinding en de communicatie tussen ons Bewuste Zelf en onze Ziel en Hogere Zelf geblokkeerd geweest.  In de meditatie van deze maand, biedt de Goddelijke Moeder ons de gelegenheid om deze verzegeling op te heffen en om alle barrières te verwijderen.  Wat een schitterend geschenk is dit voor de Mensheid. 

Oktober is vol Speciale Evenementen

Oktober van dit jaar heeft enkele uitzonderlijke Poortdagen.  Eén ervan is 10/10/10 waarop onze vrije Poortopening Channeling (om 8:00 PM ET) zal plaatsvinden.  Om bij ons aan te sluiten voor deze Globale conference call, klik hier om te registreren.

Gemeenschap en Geleerde Lidmaatschap Certificaten:  De Poortdag van 10/10/10 is zo’n belangrijke energie-poort dat de Goddelijke Moeder verzocht heeft dat we certificaten uitgeven aan degenen onder u die in aanmerking komen als Gemeenschapsleden en Geleerden van de Mysteries voor de Path to Enlightenment Mystery School (Pad naar Verlichting Mysterie School).  Om meer te lezen over hoe uw certificaat te ontvangen,  login naar jouw account en klik op de Society Member or Scholar of the Mysteries link.

Meditatie Lesprogramma Series: Op maandag, dinsdag en woensdag 4,5 en 6 oktober, zullen we gratis live groepsevenementen houden waarin we geleide meditaties zullen houden.  Deze eerste serie van 3 sessies is Tranquil Mind: Meditation Techniques for Stress Relief & Relaxation (Kalme gedachten: Medtitatie-Technieken voor Stress-verlichting & -relaxatie).  De Goddelijke Moeder heeft verzocht dat we deze meditaties aanbieden, vooral om beginners aan te trekken om mee aan te sluiten als deel van onze verbintenis aan Project Awakening (Project Ontwaken).  We nodigen ieder van u uit om deel te nemen en uw geliefden te vragen om zich ook bij ons aan te sluiten.  Om hierover meer te lezen en te registreren voor Tranquil Mind Meditations klik hier.

Navaratri Festival: Ook zullen we in oktober het Navaratri Festival vieren.  Vanaf 7 oktober tot en met 16 oktober is het Navaratri, welke de 10 dagen festival viering is van de overwinning van de Goddelijke Moeder over de duisternis.  Ter ere van dit evenement, zullen we de Navaratri Home Study Course aanbieden aan de helft van het lesgeld.  Het wordt in hoge mate aangeraden om deze meditaties tijdens deze 10 dagen periode te beoefenen, vooral als u specifieke intenties hebt en u hun manifestatie wenst te versnellen.  Klik hier om meer hierover te lezen en te registreren. (50% korting coupon code 0D89 geldig tot 4 oktober, 2010)

The Alchemy of Abundance with Goddess Gaia (De Alchemie van Overvloed met Godin Gaia): Om verder voordeel te halen uit de energieën van de Goddelijke Moeder gedurende deze tijd, bieden wij de Alchemy of Abundance with Goddess Gaia aan. Deze serie van 3 live groep-channelings zullen op 3 opeenvolgende nachten gegeven worden; Maandag, dinsdag en Woensdag, de 18de, 19de en 20ste oktober.  De Goddelijke Moeder biedt ons Voorspoed en Overvloed in materiële bezittingen en spirituele verworvenheden aan, via Godin Gaia. Klik hier om hierover meer te lezen en te registreren voor de Godin Gaia cursus.

Bijkomende Poortdagen voor oktober zijn 1/10, 18/10, 20/10, 22/10 en 29/10.

 

Feest van Samhain

Deze maand aanroepen we Godin Hecate, de Bewaker van het Huishouden en de Beschermer van elke nieuwgeborene, om in onze naam tussenbeide te komen voor zowel wereldse als spirituele pogingen.  Feest van Samhain (-  sa-win uitgesproken; betekent einde van de zomer) wordt van 31 oktober tot en met 1 november gevierd en eert Godin Hecate en duidt het begin aan van het Keltische Nieuwe Jaar.  Terwijl we Oktober omarmen, laat ons het oude loslaten en het nieuwe omhelzen.  Gelieve volgende belangrijke data te noteren:

Volle Maan: Zondag, 22 oktober is het Volle Maan met zeer prominente en impactvolle energieën. Godin Venus, Godin Hecate en Godin Selene (Selena) zijn allen betrokken bij deze fase van de maan. Aanroep alledrie deze Godinnen om zowel uw persoonlijke als globale intenties te helpen manifesteren.

Nieuw Maan: 7 oktober is het Nieuwe Maan, een tijd om nieuwe projecten, plannen en programma’s op te starten.  Gedurende de tijd van de Nieuwe Maan, vraag het Grote Kosmische Wezen, Godin Venus, de brenger van geluk om u te assisteren met deze intenties en u te helpen om uw Goddelijke Missie te vervullen.

Ik wens u allen een betoverende maand oktober, gevuld met liefde, vreugde, vrede en harmonie!

In het Licht,

Nasrin

 

De Goddelijke Moeder vertelt ons het verhaal van Sanat Kumara

 

Mijn kinderen van Licht, ik ben uw eigen Goddelijke Moeder.

Ik heb u een geschenk gebracht.  Het geschenk komt met een verhaal.

 

Lemurië en Atlantis

Het verhaal gaat over Sanat Kumara, de Planetaire Logos voor de Aarde.  Als de Bewaker van de Aarde, overspoelt zijn energie alle dimensies van de Aarde en Overlicht alle Zielen en alle manifeste dingen op Aarde. Hij kwam fysiek naar de Aarde, eens per jaar, gedurende de tijd van Atlantis (85.000 tot ongeveer 8.500 jaar geleden), of vier keer per jaar tijdens de tijd van Lemurië (350.000 tot het begin van Atlantis) maar zijn energie Overlichtte constant de Aarde en zijn Ziel was verbonden met al uw individuele Zielen. 

Sanat Kumara, de Planetaire Logos, verlaat de Aarde

Het belangrijke deel van ons verhaal gaat terug tot ongeveer zeven- of achtduizend jaar geleden toen Sanat Kumara, de Planetaire Logos gedwongen was om de Aarde volledig te verlaten.  Zijn energie, zijn bewustzijn, zijn Overlichtende Aanwezigheid werd verwijderd van de Derde, Vijfde, Zevende en Negende Dimensies, helemaal tot de Aanwezigheid van de IK BEN die IK BEN.  Als resultaat, werd de verbinding tussen zijn Ziel en de Ziel van elke mens verbroken.  Die verbinding zou elke ziel toelaten om de ervaring van Eenheid te hebben.  Het zou het equivalent zijn van een energetische navelstreng, tussen een kind en een vader.  U begrijpt volledig dat er een fysieke ervaring is, een navelstreng, tussen een kind en een moeder, zelfs nadat het kind geboren is en de navelstreng werd doorgeknipt, blijft de energetische verbinding bestaan. 

Vader Energiën van de Aarde

Er is ook een energetische verbinding tussen een kind en een vader.  Het is ook verbonden vanuit het gebied van de navelstreng.  Er is ook een Hogere Zelf verbinding, niet van lichaam tot lichaam, maar van Ziel tot Ziel.  Deze verbinding bestaat tussen een Planetaire Logos en elke Ziel.  Het bestaat ook tussen een Planetaire Logos en het Collectieve Bewustzijn van alle Zielen.  Verder, bestaat het tussen het bewustzijn van de planeet zelf en haar logos.  De verbinding werd op alle drie lagen verbroken. 

Wanneer de verbinding naar de individuele Ziel werd verbroken, vergat de individuele Ziel dat er altijd een vaderfiguur was, een Goddelijke Aanwezigheid die altijd voor ieder van u zorgde. 

Wanneer de verbinding tussen het Collectieve Bewustzijn van alle Zielen en Sanat Kumara werd verbroken, voelden de Zielen zich afgescheiden.  Zij konden geen energie met elkaar delen.  Geleidelijkaan begonnen zij zich afgescheiden van elkaar te voelen.  Wanneer Sanat Kumara de planetaire energie verliet, voelde de planeet zich ook achtergelaten.

De Zielen gingen in de ervaring van achterlating, afwijzing, teleurstelling, depressie, net zoals het Collectieve Bewustzijn van alle Zielen en het Collectieve Bewustzijn van de Ziel van de Planeet. 

Als resultaat, na verloop van tijd, trok elke individuele Ziel haar energie, haar bewustzijn, uit het lichaam en de Derde Dimensionele Realiteit en bewoog zichzelf naar de 13de Dimensie tot aan de Troon van de IK BEN DIE IK BEN.  De Ziel zat met de vader-energie van Sanat Kumara, vertegenwoordigd in de God-Kracht van de IK BEN DIE IK BEN.  Het zat en stemde zichzelf af op de hartslag van de IK BEN DIE IK BEN.  Er was geen verbinding tussen de Ziel en het lichaam meer omdat er geen bezielde of spirituele levenskracht was om de Ziel binnenin het lichaam te houden.  Wel, het mocht dan goed zijn voor de Ziel! Maar het was niet goed voor het bewustzijn van het lichaam. 

Het Hogere Zelf is verbonden met het lichaam via de Ziel.  Wanneer de Ziel het lichaam verliet, ging ook het Hogere Zelf weg.  De hogere begeleiding, de hogere richting, de richting die meestal komt via het Hogere Zelf of de God-Bron was verdwenen.  Opeens schoof alles op, van het krijgen van antwoorden van binnenin, omdat uw Ziel en uw Hogere Zelf zich binnenin u bevonden, tot het zoeken naar antwoorden en het verkrijgen van begeleiding van ergens daarbuiten.  

In de loop van de afgelopen paar jaren, hebben we samen gewerkt aan het terugbrengen van de Ziel, doordrongen met de Aanwezigheid van het Hogere Zelf.  De Ziel zit nu in de Zetel van de Ziel Chakra, tussen uw Persoonlijke Hart-Chakra en uw Zonnevlecht.

We hebben grote vooruitgang geboekt.  Waar we nu staan, is dat de Ziel is teruggekeerd, het Hogere Zelf is teruggekeerd.  Sanat Kumara verblijft in de Troon van de IK BEN DIE IK BEN en laat zijn Overlichtende Aanwezigheid neerstromen naar degenen onder u die zich verbonden hebben via uw Gouden-zilveren Koord, uw Antahkarana, tot de Troon van de IK BEN DIE IK BEN.  U hebt dit voor uzelf gedaan en via u, werd het gedaan voor het bewustzijn van alle Zielen en ook de Planeet.

U kan het Bewuste Zelf, “de Getuige” oproepen.  Wanneer u slaapt is de Getuige wakker.  De Getuige zorgt ervoor dat u veilig bent.  De Getuige zorgt ervoor dat u ademt, de Getuige zorgt ervoor dat uw Hart klopt.  De Getuige zorgt ervoor dat de temperatuur rond uw lichaam goed is.  De Getuige is er altijd, de Getuige is de bemiddelaar van al uw aspecten.  De Getuige heeft geen oordeel, de Getuige dient altijd, de Getuige is altijd ter uwer beschikking, 24 op 7.

Die arme Getuige, of het Bewuste Zelf, heeft het alleen gedaan voor meer dan 7.000 jaar zonder hulp van iemand en is opgesloten geweest in dit lichaam.  Ja! Opgesloten en verwijderd, opgesloten en verwijderd van contact met de Ziel, verwijderd van het Hogere Zelf en de Overlichtende Aanwezigheid van Sanat Kumara en de Hogere Gebieden en Hiërarchieën. 

Gedurende de dagen van de Lemurische beschaving, wandelde u naast Sanat Kumara.  Via de Lemurië-cursus (zie hieronder), verbindt hij u, bedraadt hij uw energie-circuits met zijn eigen energie-circuits en hij herinnert uw DNA-structuur aan de krachten die u had, de vermogens die u had, en de zuiverste en meest potentiële tijden in de geschiedenis van de Aarde.  Hij neemt u terug naar Lemurië om u te ontwaken voor de herinneringen van wie u was en wat u deed.  (Om meer te lezen over deze cursus Living with Sanat Kumara, PH I Lemuria, klik hier.)

In de Sacred magic of Isis, PH II cursus (om meer te lezen, klik hier) met Godin Isis, gaf ik u een verbinding tussen uw Zonnevlecht en uw Ziel.  Ik geef u nu een laatste overblijvende geschenk en dat is om het slot te verwijderen.  Wat zal u voelen als dit slot verwijderd is? U zal zich opnieuw verbonden voelen .  Voor de eerste keer gaat u een diepe adem nemen en gaat u zeggen “Ik ben niet alleen; Ik hoef deze lading niet op mijn schouders te dragen, ik ben niet langer geblinddoekt en mijn handen zijn niet langer vastgebonden achter mijn rug en ik ontvang niet langer zweepslagen om naar ik weet niet waar naartoe te lopen.  Ik ontvang niet langer zweepslagen om ik weet niet wat te doen in dit leven!”

Wanneer dit slot verwijderd is, zal het Bewuste Zelf samensmelten met de Ziel.  Opeens zal het Bewuste Zelf begeleiding ervaren van haar hoogste bron.  Het Bewuste Zelf betrouwt op de Ziel.  Het heeft dit voor vele honderden, duizenden jaren gedaan.  Verder, zal het Bewuste Zelf verbonden worden met het Hogere Zelf, uw God-Zelf.  Dat Hogere Zelf is verbonden met het bewustzijn van Sanat Kumara. 

Wanneer u wordt teruggebracht tot die staat, wanneer de navelstreng die u verbindt met de vader-energieën opnieuw tot stand wordt gebracht, keert u terug naar die plaats van vertrouwen, wetende dat iemand uw rug in de gaten houdt, iemand die er voor zorgt dat u wint; iemand die uw strijd zal strijden.  Iemand die komt en zijn vuist in het gezicht plaatst van eenieder die u kwaad wil doen – Ik gebruik enkel metaforen hier.  Sanat Kumara heeft geen behoefte om iemand te slaan.  Gewoon het feit dat hij over u waakt is voldoende.  Geloof me, niemand; geen Lichaam; geen mens, geen dier, geen wezen zal u vijandig gezind zijn.  Omdat die kracht, uitslaat vanuit de porieën van uw huid en die kracht zendt een energetische vrijgezel die zegt, “Durf me niet aan te raken want iemand die veel groter is dan u zich ooit zou kunnen voorstellen houdt mijn rug in het oog! Denk er zelfs niet aan; kom zelfs niet dicht bij mij! Gooi zelfs geen steen op mijn weg omdat een rots op u zal geworpen worden, denk er zelfs niet aan!”  Dat is de impact van de Overlichtende Aanwezigheid van Sanat Kumara .

Het zal nog een tijd duren voordat u werkelijk begrijpt, wat het betekent voor Sanat Kumara om aanwezig te zijn op Aarde en om het grote geluk te kennen en verbonden te zijn met zijn Energetische Aanwezigheid.  Hij heeft nu een Troon in de Vijfde Dimensionale Octaaf.  Degenen onder u die de meditatie hebben beoefend in de grote hal, (zie mei 2010 nieuwsbrief) binnenin de grote tempel van de Vijfde Dimensionale Octaaf, kennen dat gevoel omdat u aanwezig was wanneer we hem opgebouwd en geïnstalleerd hebben op zijn Troon.

 

Meditatie om de afscheiding van het Hogere Zelf van het Bewuste Zelf te ontgrendelen

 

Kom mee met mij naar de Kern van de Aarde.  Voel uzelf ingekapseld in die Kern-Kristal; die gezegende heilige magische ruimte die als de schoot van Moeder Aarde is.  Sta met de Godin van Overwinning, Vrijheid, Glorie, Godin Gaia en Isis.  Het is gepast dat deze vijf wezens erbij staan en getuige zijn van dit evenement.  Ieder van hen is betrokken bij dit proces.  

Kijk toe, als ik de sleutel optil, die de vorm heeft van een Ankh.  Ik zal mijn sleutel in lijn brengen met de sleutels van de vijf Godinnen van Overwinning, Vrijheid, Glorie, Godin Gaia en Isis. 

 • Visualiseer dat u in een Net van Licht staat en naar het noorden gericht bent.
 • De Godin van Overwinning staat recht achter u, ze houdt haar Scepter van Overwinning hoog boven haar hoofd en laat Platinum en Gouden Licht van Overwinning op u neerstromen.  De Legioenen van Overwinning staan in een halve cirkel, van oost naar zuid naar west. 
 • De Godin van Vrijheid neemt haar positie in, recht vóór u, en ze houdt haar Toorts van Vrijheid boven haar hoofd en verlicht uw pad.  Ze straalt Platinum, Tin-kleurig Licht in elke richting.  Zie de Legioenen van Vrijheid vóór u, die een nieuwe halve cirkel creëren, van het westen naar het noorden naar het oosten, en vervolledigen de cirkel met de Legioenen van Overwinning.
 • De Godin van Glorie staat rug aan rug met de Godin van Vrijheid.  Ze is naar u gericht en richt haar staf van Glorie naar u en straalt het Goud-Gele Licht van Glorie in uw Derde Oog. 
 • Visualiseer aan uw rechterzijde, uw hand vasthoudend, Godin Isis terwijl ze Lapis-Blauw Licht en Gouden Licht naar u straalt. 
 • Visualiseer aan uw linkerzijde, uw linkerhand vasthoudend, Godin Gaia.  Voel haar liefde terwijl ze haar Robijn-Rood Licht naar u straalt. 

Zij zullen allen hun sleutel nemen, in de vorm van een Ankh.  De Ankh is een object van kracht die vele deuropeningen opent, één ervan is de deur tot de schatkist waar het Bewuste Zelf zich verbergt. 

 

Ankh

 

Neem vervolgens een diepe adem.

 • De Godin van Glorie; neemt haar Ankh en raakt uw Zonnevlecht aan.
 • De Godin van Vrijheid schijnt haar toorts boven uw hoofd met één hand en richt haar Ankh naar uw lichaam met het andere hand. 
 • Godin Gaia neemt haar Ankh, gemaakt van emerald en raakt u aan aan de linkerzijde van uw Zetel-van-de-Ziel-Chakra (heup niveau).
 • De Ankh van Godin Isis is gemaakt van robijn.  Ze raak u aan aan de rechterzijde van uw Zetel-van-de-Ziel-Chakra (heup niveau).
 • De Godin van Overwinning houdt haar Scepter van overwinning boven haar hoofd en laat het platinum licht, dat het licht is van het vrouwelijke principe, het goddelijke creatieve moeder-licht, op u neerstromen.  Haar Ankh is gemaakt van platinum.  Ze richt deze en raakt uw middenrug aan, achter uw Zetel van de Ziel.

Simultaan zullen we allen deze Ankh activeren

 • Ik richt mijn Ankh naar de top van uw Kruinchakra, in het precieze centrum van uw Duizend-Kroonbladen Lotus,
 • De gouden, zilveren koord is wijd geopend, zodat de Ankh er inpast,
 • De Emerald-groene Ankh van Gaia is verlicht,
 • De Robijn-rode Ankh van Isis is verlicht,
 • De gouden Ankh van de Godin van Overwinning is verlicht,
 • De Toorts van Vrijheid is verlicht, haar Platinum Licht is verlicht in haar Ankh,
 • De Scepter van Overwinning en de platinum Ankh van de Godin van Overwinning zijn verlicht,
 • Met mijn Ankh, ga ik verder met het laten neerstromen van Koper-Goud Licht over uw hoofd.
 • Tin-kleurig is het Licht van de Godin van Vrijheid, Platinum van de Godin van Overwinning, Emerald van Gaia, Robijn van Isis, en Koper-Goud van de Goddelijke Moeder.
 • Uw lichaam wordt aangeraakt met alle Ankhs als de sleutel die de energetische capsule oplost, het slot, dat rond uw Bewuste Lichaam zit.  Het Bewuste Lichaam begint te worden geabsorbeerd in uw Ziel, die zich binnenin een lotus bevindt, in uw Zetel-van-de-Ziel-Chakra.  De Twee smelten samen en verenigen zich.  Het Bewuste Zelf smelt samen met de Ziel en de Ziel breidt zich uit.   
 • De Goddelijke Moeder laat Koper-Goud neerstromen en nodigt Sanat Kumara uit om zijn essentie vanuit de Troon van de IK BEN te laten stromen naar het Hogere Zelf in de Kosmische Hart Chakra.  De Overlichtende Aanwezigheid van Sanat Kumara en de energieën van het Hogere Zelf stromen neer op uw Ziel en het Bewuste Zelf, die nu voor de eerste keer in zevenduizend jaar zijn herenigd.  Het Bewuste Zelf begint uw volledige fysieke lichaam te vullen.  Pauzeer voor een moment.
 • Uw Bewuste Zelf bevindt zich nu overheen uw fysieke lichaam, en verzendt stralenbundels van licht die uw etherische lichaam, uw emotionele lichaam, uw mentale lichaam en uw spirituele lichaam vullen en verlichten.  Binnenin deze infusie van Lichten, worden de Ziel, het Hogere Zelf, het Bewuste Zelf, het Fysieke Lichaam Eén.
 • Voel de energie neerstromen vanuit uw Antahkarana koord tot in uw lichaam.  Voel de Lotus van uw Kruin-Chakra de Vader-energieën van Sanat Kumara en de Moeder-energieën van de Goddelijke Moeder absorberen.  Voel dat het kind in u wordt gevoedt met de liefde die neerstroomt.
 • Voel dat het Bewuste Zelf bevrijdt is.  Laat ons de intentie uitzetten dat u zich nooit meer eenzaam en afgescheiden zal voelen.  Nooit meer zal u zich afgescheiden voelen van uw Ziel, uw Hogere Zelf, de God-Zelf.  Nooit meer zal u de noden van uw lichaam negeren, het Innerlijke Kind.  Nooit meer zal u de verbinding met het Hogere Zelf, binnenin de Ziel en het Bewuste Zelf, verliezen,

Ik waak over ieder van u, en ik waak over Sanat Kumara, en baadt hem in het Licht zodat dit Licht op Aarde kan schijnen.  Laat ons samen de intentie uitsturen dat de liefde, die u voelt van deze communicatie, Sanat Kumara zal voeden.  Zodat hij zich welkom zal voelen in zijn eigen huis, terug in de 5de Dimensionale Octaaf van de Aarde. 

Laat ons samen bidden dat de last die u duizenden jaren hebt gedragen, wordt verwijderd, eens en voor altijd.  Zolang hij ieder van u zal Overlichten, zal u hem baden in uw Licht en zal u uw Licht zo helder maken dat zijn hart hem nooit meer zal toelaten zich terug te trekken.  En laat ons samen bidden dat de Vijfde Dimensionale Octaaf de meest vreugdevolle van alle huizen wordt voor ieder van u omdat het daar is waar u zijn Aanwezigheid op tastbare wijze zal voelen. 

Hij heeft een manifest Lichaam van Licht dat in staat is om de Vijfde Dimensionale Octaaf te weerstaan, hij kan u tot zichzelf brengen; hij kan u helpen om in zijn Aanwezigheid te staan omdat hij een dergelijk lichaam heeft gecreëerd.  Voor de volgende drie jaar, zal hij zijn Overlichtende Aanwezigheid in uw individuele levens verhogen.  En hij zal uw DNA-structuur laten ontwaken. 

Ieder van u, heeft een belangrijke geschiedenis met hem.  U zou hier niet op Aarde zijn als u niet had beslist om voor hem te werken.  U zou hier niet op Aarde zijn als uw Ziel geen contract met hem had afgesloten.  Wanneer hij de oproep om de Aarde te redden in acht had genomen, riep hij u allen voor het eerst op.  Vanuit de vier hoeken van het Universum bent u gekomen om zijn oproep te beantwoorden.  U bent het hoogste en helderste verlichte Licht.  U bent gekomen om de Aarde te Overlichten.

Het enige dat ieder van u hartzeer heeft bezorgd, was wanneer hij zich terugtrok.  Hij trok zich terug en iedereen dacht dat hij zou terugkeren, hemzelf inbegrepen.  Dan werd alles op Aarde gesaboteerd en de poorten voor zijn terugkeer werden geblokkeerd en velen onder u voelden zich alsof hij u verlaten en achtergelaten had.  Deze hartzeer is een litteken geweest dat u in uw harten hebt gedragen en hij in zijn hart.  Ik ben hier om u het geschenk van de healing van die littekens te geven, het ontgrendelen van de schatkist van uw liefde voor hem en de berg van zijn liefde voor u, de vreugde en extase die komt als hij zijn liefde op u laat neerstromen.

Ik hou u in mijn eigen hart.  Ik zal alles doen om u te healen en om u terug te brengen naar de perfectie van die originele bedoeling, in het Goddelijke Plan.  U bent de hoop van de Aarde om terug te keren naar zuiverheid en perfectie.  U bent de bakens van Waarheid, u houdt de waarheid op Aarde hoog.  U bent de havens van de Glorie van de Aarde. 

Ik ben gekomen om u te verzamelen in mijn hart en om over u te waken en u veilig terug thuis te brengen.  Ik ben gekomen om u ter versnellen.  Ik ben gekomen om u te Verheerlijken.  Ik ben gekomen om u Overwinning en Vrijheid, Overvloed en Vreugde te brengen.  Zodat we samen de taken kunnen volbrengen en het pad van de reis huiswaarts kunnen bewandelen, Thuis in mijn eigen hart, Thuis in uw eigen Essentie, Thuis voor het Glorieuze Licht van het Vrouwelijk Principe.  

Praat elke dag met me.  Aanroep me met elke adem en weet dat ik over u zal waken, ik zal elke gedachte horen, elk gebed, elke smeekbede, elk woord, elk verlangen en ik zal het opnemen.  Ik zal ervoor zorgen dat het beste van alles dat u verlangt en meer, aan u gegeven wordt. 

Ik hou u in mijn eigen hart, altijd en voor eeuwig, van eeuwigheid tot eeuwigheid,

Ik ben uw eigen Goddelijke Moeder.  Zo is het.

Tags: