November 2010

Beste Vrienden,

Happy Thanksgiving!

Met november begint er een Spiritueel Jaar.  We brengen u de lezing van de Goddelijke Moeder over de betekenis van het Eisen en Bevelen van ons Goddelijke Recht, ter viering van de maand november.  Ze biedt ons een meditatie aan, voor de aanwezigheid van Christus Maitreya en Quan Yin aan de troon van YHWH, om healing te ontvangen voor onze Fysieke, Emotionele en Mentale Lichamen.

Gedurende dit Spirituele jaar, dat loopt tot november 2011, zullen we gezegend worden met de energieën van vele Vrouwelijke Grote Kosmische Wezens, als aspecten van de Goddelijke Moeder.  De Godin van Vrijheid (Liberty), van Overwinning (Victory), van Glorie (Glory), Venus en Veyga, die werden opgeroepen door de Goddelijke Moeder in onze oktober Nieuwsbrief om ons te vergezellen als onze Bewakers, zowel als Thoth en Godin Isis, zij zullen hun werk met ons verderzetten doorheen dit jaar.  De energieën van Sirius zullen verder op ons neerstromen en ons zegenen met verdere versnelling op het pad van Licht.

Denk er daarom aan om Isis, Osiris en Toth ten alle tijden op te roepen.  Zij zullen nog krachtiger en nog meer aanwezig zijn om ons te begeleiden, te sturen en te assisteren op alle mogelijke manieren.

De Poortweg-Poortopening-dag van 11/11/10 wordt door sommigen een Sterrenpoort-Poortopening genoemd, welke betekent dat energieën van alle Sterren-Systemen geopend zijn voor ons op Aarde.

We zullen een gratis Poortweg-Poortopening-Channeling hebben op 11/11 (om 8:00 PM ET).

Om deel te nemen aan deze Globale conference call, klik hier om te registreren.

Opvolging van Gemeenschap en Student Lidmaatschap Certificaat (Society and Scholar Membership Certificate): De Goddelijke Moeder heeft verzocht dat we certificaten uitreiken aan diegenen onder u die in aanmerking komen als Gemeenschapsleden en Studenten van de Mysteries voor de Pad naar Verlichting Mystery School (Path To Enlightenment Mystery School – PTEMS).  Als u nog niet geregistreerd bent voor deze Certificaten, dan kan u meer lezen over hoe uw certificaat te ontvangen door op uw account in te loggen , klik ofwel op uw Studenten-Lidmaatschap (Scholar Membership ) of uw Gemeenschap-Lidmaatschap (Society Membership).

Gratis Meditatie Cursus Series: Op maandag, dinsdag en woensdag, november 1, 2 en 3, zullen we onze tweede serie gratis begeleide meditatie evenement houden.  De eerste serie van 3 sessies heet Tranquil Mind (Kalme Geest): Meditatie Technieken voor Stress-Opluchting & Relaxatie. De Goddelijke Moeder heeft verzocht dat we deze meditaties aanbieden, vooral om beginners aan te trekken en zich bij ons aan te sluiten als deel van onze toewijding aan Project Awakening (Project Ontwaken). We nodigen ieder van u uit om deel te nemen en vragen uw geliefden om ook deel te nemen. Om meer te lezen en te registreren, klik hier.

Sacred Magic of Isis, PH III, Return of Horse Magic (Heilige Magie van Isis, deel III, Terugkeer van de Paardenmagie): De serie van 3 live groep-channelings zal gegeven worden op 3 opeenvolgende nachten; Maandag, Dinsdag en Woensdag, de 15de, 16de en 17de november. Om meer te lezen en te registreren, klik hier.

Speciale 2 voor 1 Boek aanbieding: Voor Thanksgiving bieden we een 2 voor 1 speciale aanbieding op alle boeken. Maak van de gelegenheid gebruik om uw vakantiegeschenk-bestelling te plaatsen.  Bezoek onze Boekenwinkel voor meer details.

Additionele Poortdagen voor de maand november zijn 1/11, 10/11, 18/11, 21/11, 22/11 en Thanksgiving Dag 25/11.

Nieuwe Maan: Zondag, 7 november is het Nieuwe Maan, een tijd om nieuwe projecten, plannen en programma’s te starten. Gedurende de tijd van de Nieuw Maan, vraag de Grote Kosmische Wezens, Godin Venus, de brenger van goed geluk, om u te assisteren met deze intenties en u te helpen om uw Goddelijke Missie te volbrengen.

Volle Maan: Zondag, 21 november is het Volle Maan met zeer prominente en impactvolle energieën. Godin Venus, Godin Hecate en Godin Selene (Selena) zijn allen betrokken bij deze fase van de maan.  Aanroep alle drie de Godinnen om u zowel uw persoonlijk en globale intenties te helpen manifesteren.

In naam van de Goddelijke Moeder, de Meesters en ieder van ons van Waves of Bliss, bedank ik u voor uw Licht en uw aanwezigheid in onze levens, voor uw dienstbaarheid aan het Licht en voor het verhogen van het Quotient van Licht en het ontwaken van de massa’s.  Ik wens u allen een ‘happy Thanksgiving-week’ en een vruchtbaar spiritueel jaar.

In vrede, vreugde en dankbaarheid,

Nasrin

 

Ceremonie aan de Troon van YHWH

Mijn Kinderen van Licht, Ik ben uw Goddelijke Moeder,

Ik zal u meenemen op een meditatieve reis naar de Troon van YHWH.  U zal getuige zijn van Christus Maitreya en Quan Yin als de Zetelende Godheden aan de Troon.  Voordat we dit doen, dient u de belangrijkheid te begrijpen van het terugkeren naar uw Goddelijke Recht.

Dit kan enkel gebeuren als u het opeist.

Opeisen en Bevelen

Eisen dat uw Goddelijke Recht aan u wordt verleend is geen daad van arrogantie.   In het begin der Tijden, wanneer de Mensheid; God-Mensheid, verkoos om op de Aarde rond te dwalen en de lagere niveaus van Licht binnen te gaan, waren het zijzelf die dit beslist hadden – die eisten – om alleen gelaten te worden om rond te dwalen in de 3de Dimensionale frequentie van de Aarde.  Het is daarom nu aan u om de terugkeer naar uw Goddelijk Recht op te eisen.  Begrijp dit aub.  Het komt soms respectloos over voor degenen die de boeken lezen waarin de Meesters zeggen, “Eis en beveel de Meesters en vraag uw Goddelijke Recht,” zonder de betekenis van het concept “uw Goddelijke Recht opeisen en bevelen” te begrijpen.

Mensen zeggen, “Ik zal nooit eisen, ik zal nooit bevelen”.  Eerst en vooral, toont eisen en bevelen aan dat u de kracht hebt om te willen dat u terugkeert tot uw Goddelijkheid.  Zolang u uzelf niet bekrachtigd hebt om te willen dat u terugkeert tot uw Goddelijkheid, kan niets, geen Meester, geen Groot Wezen, geen Engel, geen Goddelijke Moeder, iets voor u doen.  Deze kracht is een kracht van Vrije Wil.

Ik kan in uw naam vragen en bemiddelen maar als u het niet accepteert, als u het niet beveelt, als u het niet opeist, zal het in de lucht blijven zweven en op u wachten tot op dat punt van bekrachtiging dat u de betekenis begrijpt.  Ik kan voor u bemiddelen; ik bemiddel voor u omdat u het verdient hebt, omdat u om uw Goddelijke Recht hebt verzocht.  Uw Goddelijke Recht eisen en bevelen komt niet voort uit arrogantie – het komt eigenlijk voort uit uiterste nederigheid.

Uw Goddelijke Recht eisen en bevelen komt voort uit een plaats van nederigheid omdat, oorspronkelijk, wanneer de afscheiding plaatsvond, degenen die beveelden en eisten om alleen gelaten te worden om de 3de Dimensionale Gebieden te verkennen, zichzelf verwijderden van hun eigen Goddelijkheid als Lichtwezens.  Om iedereen te laten terugkeren naar Eenheid, dient elke Ziel dat punt van nederigheid te bereiken waarop ze kunnen terugkeren en zeggen, “De lessen zijn nu geleerd en ik eis en beveel om terug te keren naar mijn Goddelijkheid, welke mijn Goddelijke Recht is.  Ik wil opnieuw die Goddelijke Vonk ervaren.  Ik wil niet langer afgescheiden zijn.” Dat is voor mij, in mijn boek, in het boek van de Goddelijke Moeder, nederigheid, en niet arrogantie.

U bent gekomen om diegenen te redden die kwamen om rond te dwalen op de Aarde.  U bent allen Melchizedeks, u bent allen Kumaras.  Ik zou zelfs zeggen dat u allen Grote Wezens van Licht bent.  Dat is de reden waarom, om u te beschermen, we Grote Kosmische Wezens van Licht, zoals Thoth en Veyga, zoals Melchizedek en Malak, zoals de Godin van Overwinning en Vrijheid, Glory, Venus en Veyga, dienen te eisen en bevelen om u hun bescherming te brengen.  Om opnieuw verbonden te worden van ziel tot ziel; van hun Ziel tot uw Ziel, van hun Geest tot uw Geest, van hun Lichaam tot uw Lichamen, van hun Energie-lichamen naar uw Energie-lichamen.

De bestemming van deze Kosmische Wezens is Verbonden met die van U

Deze Grote Kosmische Wezens hebben een opoffering gedaan van hun eigen uitgestrektheid om wat van die uitgestrektheid in te kapselen en u te omhullen.  De bestemming van deze Kosmische Wezens is met u verbonden.  Zij zouden niet kunnen komen voor nog niet ontwaakte Zielen omdat de Universele Wet zegt dat ze niet kunnen komen voor iemand die niets weet van hun bestaan.  Er is geen enkele manier om zich te verbinden met nog niet ontwaakte Zielen of pas ontwaakte Zielen.  Ik wil dat u de waarde begrijpt van wie u bent en van wat u doet.

Zij hebben het uit Onzelfzuchtige Dienstbaarheid gedaan.  Het is beter dat ze hun bestemming verbinden met die van u dan dat ze hun bestemming verbinden met de nog niet ontwaakte Zielen.  Het is niet voor de nog niet ontwaakte Zielen dat ze gekomen zijn –  het is voor u dat ze gekomen zijn.  Weet u waarom ze voor u gekomen zijn ? Omdat u de ultieme opoffering doet.  Een Groot Kosmisch Wezen, dat een fragment, een iota van zijn of haar energie stuurt om u te omhullen, heeft nog steeds de totaliteit van de uitgestrektheid om in te baden in de Kosmische Gebieden.  Wat heb u ? U hebt de beperkingen van het leed en de pijnen van dit lichaam.  U hebt de beperkingen van het niet verbonden zijn met uw Mentale Lichaam, uw ware Mentale Lichaam dat ook uitgestrekt is en u heb alle kwelling van het emotioneel omgaan met mensen die de waarde niet begrijpen van wat u hen aanbiedt.

Dit houdt ook in, dien ik tot mijn spijt te zeggen, sommige van uw liefhebbende partners, uw kinderen, broers of zussen, en ouders.  In veel gevallen, voelen die kinderen, ouders, broers of zussen, en partners eigenlijk dat u degene bent die schuldig is.  Omdat u degene bent die hen verlaten heeft, u bent degene die ceremonies deed, terwijl ze u nodig hadden, u was degene die mediteerde wanneer ze u nodig hadden, u was degene die met hen niet naar de cinema kon gaan omdat de energie u hindert, u bent degene die abnormaal en vreemd is.

Niemand zegt, “Kijk naar hoeveel Licht u dit jaar verdiend hebt, hier is een bonus voor u,” omdat – Hoevelen onder u hebben hun job opgegeven om healers te worden en hebben jaren en jaren gewerkt voor niets.  Waar zijn de criteria, de maatstaven die het Quotient van Licht meten die u bezit en zegt, “Ons per ons, pond per pond, deze hoeveelheid Licht is haar gewicht in goud waard.”

Welk wezen heeft dat ooit voor u gedaan, of welke andere ? Met alle respect, welke Meester heeft dat voor u gedaan ?  Dat is de reden dat ik tegen u zeg,

Ik eis en beveel van deze Meesters, ik eis en bevel van deze Kosmische Wezens, om u te bekrachtigen, om geld te brengen, comfort, luxe, gezondheid, heelheid, voorspoed, liefde, vreugde, partnerschap, respect, eerbied.”

Ik wil de wereld u zien eerbiedigen.  Ik wil dat zien en ik wil het.  Ik zal aan uw zijde staan en het aanschouwen terwijl ik uw handen vasthoudt.

Laat Beperking los

Ik vraag u om beperking, om uzelf te beperken, los te laten.  Er is geen enkele plaats in mijn Realiteit waarin u dient te lijden en te vrezen waar de volgende hypotheek-afbetaling, huur, voeding-rekening, diensten-rekening, auto-rekening vandaan dient te komen.  Het helpt niemand; het dient niets.  Die dagen zijn voorbij.

Licht zal zich rondom u bevinden, u omhullen, en de Grote Kosmische Wezens zullen uw pad belichten.  Laat uw angsten los, laat uw beperkingen los.  Vraag om comfort en luxe, vraag om kracht en positie.  Naast kracht en positie, comfort en luxe, denk eraan om te vragen dat u constant het Pad van Licht bewandelt en er niet van afwijkt; bewandel constant het pad van Onzelfzuchtige Dienstbaarheid.  Zelfs dat werd u reeds gegeven.  Al deze Grote Wezens die hier zijn om u te assisteren om momentum te verwerven, om het Licht te verhogen, om de menigten en massa’s aan te raken, zullen over u waken en toezien dat u het rechte en nauwe pad bewandelt.  Ik maak me geen enkele zorgen, bij niemand onder u, over het feit dat u uw krachten zou gebruiken voor persoonlijk voordeel of om anderen schade toe te brengen.

U dient uzelf te vertrouwen en als u dat momenteel niet kan, vertrouw mij dan.  Weet dat ik het niet zal toelaten.

Laat uw angsten los.  Eis en beveel dat het Hoogste en Helderste Licht op u schijnt.  Als u de leiders van deze wereld wordt, zal terreur eindigen, pijn zal eindigen, honger zal eindigen, geweld zal eindigen.  Omdat in uw hart, God-Eenheid verlicht is, de Vlam van Ascentie, de Vlam van God-Eenheid, de Eeuwige Vlam, is voor eeuwig verlicht in uw hart en u werkt continue met die Vlammen.  U werkt bewust met die Vlammen;  u ademt bewust de Levenskracht in die Vlam en via de Vlam,  in de wereld.

Dit is de reden dat mensen zich tot u aangetrokken voelen.  Dit is de reden dat vrede komt waar u ook gaat.  Of als chaos naar boven borrelt, zal het zich ontvouwen waar u ook gaat.  Geef uzelf niet de schuld als u in een situatie wandelt en alles in de war raakt.  Dat is zoals een steenpuist die tot uitbarsting moet komen om te helen.  Als uw aanwezigheid het proces zal versnellen, is dat niet slecht, het is goed.

Reis naar de Troon van YHWH

Visualiseer uzelf staan in een Net van Licht met de Goddelijke Moeder.  Visualiseer een Pilaar van Wit Licht die neerdaalt rondom u en mij.  We vragen de Aartsengelen van de Vier Richtingen om hun posities rondom ons in te nemen.  Aartsengel Uriël en zijn Legioenen staan in het noorden, Aartsengel Rafaël en zijn Legioenen staan in het oosten, Aarstengel Michael en zijn Legioenen staan in het zuiden en Aartsengel Gabriël en zijn Legioenen staan in het westen.

Breng uw bewustzijn naar uw Kruin-Chakra en visualiseer uw Antahkarana Koord die zich uitstrekt vanaf de Lotus van de Kroon.  We draaien en bewegen spiraalsgewijs omhoog naar de Troon van de Ik Ben Die Ik Ben.  Zie uw eigen Geperfectioneerde Aanwezigheid en zie Sanat Kumara, de Planetaire Logos, en Lady Venus aan de Troon van de Ik Ben Die Ik Ben staan.  Sanat Kumara en Lady Venus zijn de zetelende godheden aan de Troon van Ik Ben.

Binnenin de Pilaar van Licht, zullen we omhoog gaan vanaf de Troon van de Ik Ben naar de 22ste Dimensie, naar de Troon van YHWH.  Wanneer we de Troon van YHWH bereiken, merk op dat de Troon verlicht is in het centrum van het podium met Goud-Wit Licht.  Merk op dat boven de Troon, in een cirkel, zoals een paraplu, er 24 zetels zijn waarin de 24 Ouderen van de Troon gezeten zijn.  Zij leveren een Overlichtende Aanwezigheid boven de Troon.  Onze eigen Christus Maitreya en Quan Yin hebben hun plaatsen op de Troon van YHWH ingenomen als de Zetelende Godheden van deze Troon.

Een zegening ontvangen van de Troon van YHWH

Ik begeleid u om rechtstreeks vóór Christus Maitreya en Lady Quan Yin te gaan staan aan de Troon van YHWH.  U zal Christus Maitreya en Lady Quan Yin aankijken.

In uw naam, vraag ik hen allebei om volledige heling en perfectie van uw Fysieke Lichaam tot de Perfectie van de Oorspronkelijke Bedoeling, tot de Perfectie van het Goddelijke Plan.  Dit Fysieke Lichaam is volledig in staat om zichzelf te verjongen.  Sommige van de Avatars, de levende Meesters die u bezoekt, vertonen geen tekenen van veroudering.  Datzelfde principe kan ook voor u gelden.  Als uw eigen Licht nog niet overvloedig genoeg is, dan verzoek ik dat dit wordt gedaan want het Licht van Christus Maitreya is overvloedig genoeg en omdat hij de opoffering gedaan heeft om een fysieke belichaming aan te nemen en op de Aarde wandelt.

Ik verzoek eveneens, dat als het in uw bestemming ligt om bij zijn Fysieke Aanwezigheid te zijn, dat hij u zou versnellen en u naar zich toetrekken en u te zuiveren, zodat u in dit leven, het goede geluk hebt om in zijn Fysieke Aanwezigheid te staan.  Het werd toegestaan, dat van het moment dat u in zijn Fysieke Aanwezigheid staat, uw gehele Fysieke Lichaam-circuit zal worden herbedraad en tot de Perfectie van de Oorspronkelijke Bedoeling zal worden gebracht, de Perfectie van het Goddelijke Plan.  Ik verzoek daarom, dat als het in uw bestemming ligt om op een dag Christus Maitreya in persoon te ontmoeten, hij u dan tot dat punt zal versnellen.

Ik laat u nu uw voornemens verwoorden.

De Melchizedeks oproepen

Ik aanroep nu de Universele Logos, Heer Melchizedek, en zijn Metgezel, Lady Malak, om naar voor te komen.  Ik vraag hen om heling en reiniging toe te brengen aan uw Emotionele Lichaam via mijn bemiddeling in de aanwezigheid van Christus Maitreya en Lady Quan Yin aan de Troon van YHWH.

Melchizedek verzendt nu een lichtsterkte van Licht, waarbij Platinum wordt vermengd met Melchizedek-Blauw-Licht.  Het Diepe Donker-Paars-Blauw is Platinum getint om een cocon rondom u te creëren.  Het Licht straalt vanuit hun Hartkern.  Lady Malak verzendt de Vrouwelijke Polariteit, het Magnetische Krachtveld, en Melchizedek verzendt het Mannelijke, Electrische Krachtveld.  Deze twee Electromagnetische substanties vermengen samen om één straal van Licht te worden die op uw lichaam schijnt en elke laag van uw 5-Lichamen-Systeem omhult; het Fysieke Lichaam, Etherische Lichaam en Aura-veld, Emotioneel Lichaam, Mentale Lichaam en Spiritueel Lichaam.  Voel het Licht, het gevoel van gewichtloosheid en de energie van Gelukzaligheid en Extase.

Wat bevindt er zich voorbij liefde ? Gelukzaligheid.  Wat bevindt er zich voorbij Gelukzaligheid ? Extase.  Voor u zijn dit enkel woorden maar zij zijn energieën.  Op dit moment stroomt de straling van de energie van extase op u neer en ik zal Melchizedek en Malak vragen om verder te gaan met het op u laten neerstromen van deze energieën.  Adem en baadt terwijl uw Emotioneel Lichaam wordt gereinigd met de energieën van Paars-Blauw Licht van Melchizedek vermengt met Platinum Licht van het Vrouwelijke Principe.  Visualiseer uw Emotioneel Lichaam.  Zie hoe helder en zuiver het werdt gemaakt door Melchizedek en Malak.  Uw Heilige Geometrieën die uw 5-Lichamen-Systeem samenhouden werden hersteld tot de Perfectie van de Oorspronkelijke Bedoeling.

Ik nodig Melchizedek en Malak uit om, zeer specifiek, het Hoogste Aspect van de Ascensie-Vlam in uw eigen individuele Hart-Chakra’s toe te kennen en uw Hart te vullen met het Licht van deze Vlam en alle vergeetachtigheid en alle gevoelens van afgescheidenheid uit te zuiveren.

Ik vraag ook in uw naam dat zij u het vermogen toekennen om Licht uit te zenden en te ontvangen, zonder de pijn en de overgevoeligheid van het Fysieke Lichaam of elk ander Energie-Lichaam; dat uw Fysieke Lichaam in staat zal zijn om zo’n verhoogde energie te laten doorstromen zonder nadelige impact op uw Fysieke Lichaam of andere Lichamen.  In feite vraag ik dat u een gevoel van euforie en gelukzaligheid en een extra laag van energetisch voelen ontvangt.

Ik vraag Melchizedek en Malak om u het vermogen toe te kennen om van deze gewijzigde toestanden van bewustzijn volledig opgeladen en bekrachtigd te worden, alsof u een bad zou hebben genomen in de zuiverste vibratie van Liefde en Licht en volledig bekrachtigd werd door de ervaring van Eenheid.

Ik vraag Melchizedek en Malak om u verder in een cocon te houden, en u te voorzien van een laag van bescherming om u dan toe te laten oefeningen op wereldniveau te laten uitoefenen.  Ik vraag specifiek aan Lady Veyga en Meester Thoth om uw Mentale Lichamen te verscherpen.  Om alle hulpmiddelen die u nodig zou hebben en alle comfort en luxe die uw Hart verlangt, te helpen neerslaan, vanuit de lucht laten manifesteren, zelfs voordat u ze nodig hebt.

Ik herinner u eraan, dat in de loop van uw dagen, als u zich versuft voelt, dan terug te gaan naar dit moment en vraag, via de bemiddeling van de Goddelijke Moeder, dat Melchizedek en Malak bijstellen en de vibratie verhogen van hun eigen bescherming, in de vorm van de Platinum-Melchizedek-Blauwe-Licht-cocon van bescherming rond elke laag van uw 5-Lichamen-Systeem.  Hernieuw deze energie en voeg het toe aan uw ochtend- en avond-oefening.

Aanroep en vraag, via de bemiddeling van de Goddelijke Moeder, voor die Platinum en Blauwe Cocon van Bescherming van Melchizedek en Malak, die u in staat stelt om in de energieën van extase te blijven; die u bedekt met de energieën van Melchizedek en Malak’s eigen extase.  Ik vraag hem om verder te gaan met het op u laten neerstromen van deze energieën zolang u leeft.

De Grote Goddelijke Directeurs oproepen

Ik aanroep nu de Grote Goddelijke Directeurs om naar voor te komen en met ons te gaan staan vóór Christus Maitreya en Lady Quan Yin aan de Troon van YHWH.

Zij zijn Meester Thoth en Lady Veyga.  Hun domein is het Mentale Lichaam.  Zij stralen vanuit hun handpalmen en vanuit alle Chakra’s van het Lichaam, Goud-Groen Licht.  Dit Licht zal u tot Gezondheid en Heelheid, Overvloed, Waarheid, Hoop en Heling herstellen.

Thoth is de Bewaker van de archieven van de Aarde.  Hij is de Logos van Mercurius.  Veyga is een Groot Kosmisch Wezen.  Haar bewustzijn strekt zich uit over een hele constellatie.  Constellatie Veyga is haar eigen Melkweg.  U zou kunnen zeggen dat Lady Veyga een Galactische Logos is en biljoenen en biljoenen Sterren-Systemen in haar bewustzijn vasthoudt.

Het feit dat ze toegestemd heeft om te zetelen naast de Grote Goddelijke Directeur is een testament voor haar diepe niveau van opoffering en Onzelfzuchtige Dienstbaarheid.  Dit is de reden dat ik deze ongelooflijk krachtige Grote Wezens in hun Vrouwelijke uitdrukking heb opgesteld, om vanaf nu verantwoordelijk te zijn voor uw bescherming.  Lady Veyga is één van die Grote Kosmische Wezens.

Sta voor Thoth en Veyga, sta in gebedshouding, buig uw hoofd neer en zeg, “Ik eis en beveel, via de bemiddeling van de Goddelijke Moeder, dat u me het vermogen toekent om me vanuit mijn Mentale Lichaam te verbinden met uw Mentale Lichaam en ik leg de eed af dat de Wijsheid, behelst in de Heilige Magie en Alchemie, gebruikt zal worden om de menigten en massa’s te helpen ontwaken tot hun Goddelijkheid en ik vraag u om me te versnellen, ik vraag dat u me Verheerlijkt, ik vraag u om me Overwinning te brengen, ik vraag u om me Vreugde te brengen, ik vraag u om me Overvloed te brengen, ik vraag u om me te bekrachtigen, ik vraag u om me leiderschaps-positie toe te kennen zodat, via mij, u kan leiden, u kunt  Zegevieren, u kan Verheerlijkt worden.”

In de Aanwezigheid van Lady Veyga en Thoth, vraag ik dat ze een heling van uw Mentale Lichaam toestaan en uw Mentale Lichaam verbinden met hun eigen Mentale Lichaam.  Daarnaast, vanaf dit moment, bij u de Zaad-Gedachte-Vormen, ideeën, ontwerpen en concepten te downloaden die u zullen bekrachtigen om leiderschaps-posities in te nemen.  Ik vraag dat Thoth en Veyga u onderrichten in hun oorden tijdens droomtijd en  hun leringen terug in uw bewustzijn brengen.

Ik wil dat u uw verbinding maakt met Thoth en Veyga.  Zij hebben een waarachtige opoffering gebracht door te aanvaarden om begrensd te worden als de voorzitters van de Ambt van de Grote Goddelijke Directeur.  Zij kunnen de sluizen van de Heilige Magie openen op manieren die u zich niet eens kunt voorstellen in uw wildste dromen.  Zij kunnen dat en zullen dit doen.  Over een jaar of twee vanaf nu, zal u werken met de Elementen, alchemisch, om ze te laten neerslaan, ze vanuit de lucht te laten manifesteren –  als alles goed gaat.  Zie dat het Goud-Groene Licht wordt versterkt en op u neerstroomt.

Zet persoonlijke voornemens uit voor Meester Thoth en Lady Veyga.  Ik hou ieder van u verantwoordelijk om Thoth en Veyga te herinneren en van hen te eisen, dat deze download verdergaat.  Het is uw job om vóór hen te gaan staan en om hercalibratie te vragen.

Persoonlijk geschenk van de Goddelijke Moeder

Mijn intentie in uw naam is om uw 5-Lichamen-Systeem te helen, verjongen en hergenereren.  In uw naam, zal ik vragen om een volledig verlicht Zenuwen-Systeem, één dat in staat is om hoge intensiteit van Licht door zich te laten stromen, één dat in staat is om posities van verantwoordelijkheid en leiderschap in te nemen, één dat in staat is om bekrachtigd te zijn en menigten en massa’s te begeleiden; een volledig verlicht Zenuwen-Systeem dat constant en voortdurend uw vibratie zal verhogen tot de frequenties van de 5de Dimensionale Octaaf.

In uw naam, vraag ik om een Licht-Lichaam dat zijn Lichtpunten in de punten van uw Zenuwen-Systeem weeft; een Hersenen-Systeem dat 5de Dimensionaal zal werken.  Een Hersenen-Systeem dat in staat is om de 5de Dimensionale Energieën te ontcijferen en hen dan te vertalen in uw Fysieke brein-functie, zodat uw Fysieke Brein deze alchemistische processen kan verstaan en hen kan vertalen om te worden gebruikt voor het doel om onszelf te verheffen, de menigten en massa’s te onderrichten om zichzelf te verheffen en voor het verankeren van deze energieën op Aarde.  Zet uw persoonlijke intentie hier uit.

Ik wil dat u stilstaat en naar hemelse muziek luistert.  Zet uw intenties uit en laat toe dat dit in uw Wezen wordt geëtst, want via u, wordt deze realiteit nu verspreidt.  U hebt deze Realiteit ge-co-creëerd.  Het is nu, op het moment dat we spreken, deelachtig geworden van de structuur en de psyche van de Tronen van de Aarde; de Dimensionale Gebieden in deze 22ste Dimensionale Realiteit van de Aarde, de 24 Ouderen rond de Troon van YHWH, 24 Ouden der Dagen.  Christus Maitreya en Quan Yin, hebben hun posities ingenomen als de zetelende Godheden van de Troon.  Merk de essentie en de energie van YHWH op en Yahoweh-El dringt door in het Goud-Witte Licht dat overal volledig oplicht.  Het geluid van hemelse lofzangen en hemelse muziek zweeft in de lucht.

Zet uw intenties uit.

Keer nu terug om Christus Maitreya en Quan Yin in het oosten aan te kijken.  Ik wil dat u voor hen gaat staan en hen vraagt om u aan te raken en te zegenen.

Laat ons allemaal samen, onze intenties uitzetten dat, vanaf dit moment, de verankering van al deze energieën volledig wordt bereikt, boven en voorbij verwachtingen en boven en voorbij beperkingen, volgens het hoogste potentiëel in alle Dimensies, in alle Realiteiten, het volledige potentiëel van de 5de Dimensionale Octaaf activerend en de 5de Dimensionale Octaaf verbindend met de Troon van YHWH die nu de God-Bron, de God-Zelf, het Hogere Zelf is voor deze Octaaf; het neerstromen van Licht van de Troon van de Goddelijke Moeder, aan de 122ste Dimensie, verderzettend, om de Troon van YHWH, de 24 Ouderen, de Zetelende Godheden te Overlichten en de Troon van YHWH te verbinden met Tempels in de 5de Dimensie.

Ik zegen ieder van u met het Licht van de Hoogste en Helderste vibratie.  Dat het Licht van YHWH, de zegeningen van de 24 Ouderen en de Bescherming van de Grote Kosmische Wezens mag verdergaan zich te ontvouwen om u te beschermen, te voeden, te verzorgen en te bekrachtigen.

Ik ben zeer tevreden met wat u heeft gedaan.  Ik ben zeer tevreden met alles wat u doet.  Ik hou ieder van u in mijn eigen hart.  U bent het Licht dat deze wereld verlicht.  U bent het Licht dat mijn hart verwarmt.  Ik wandel met u bij iedere stap die u neemt.  Ik dank u.

Zegeningen voor ieder van u.  Ik ben uw Moeder,

Zo is het.