April 2010

Ascensie-Maand;

De Aarde helpen om te reinigen en te zuiveren

om in de 5de Dimensionale Octaaf te gaan

 

Beste Vrienden,

Voor onze april nieuwsbrief bieden we u een Net van Licht aan voor heling van de Aarde en alle zielen.  Moeder Aarde is haar energie-lichamen aan het reinigen om haar last lichter te maken, aangezien ze begint met het process om alle zielen te helpen in de 5de Dimensionale Octaaf binnen te gaan.  We kunnen een belangrijke rol spelen in het stabilizeren van de energie-lichamen van de Aarde en in het assisteren in het proces van bevrijding van haar ballast en karmische verwikkelingen.

Dit is een process dat begint met Maart Equinox dit jaar en zal officieel in voegen zijn tegen 21 december 2010.  We kunnen de Aarde helpen om meer Licht te verwerven zodat ze de massa’s en menigten kan helpen om de geleidelijke transitie naar de 5de Dimensie met groter gemak en gratie te maken tussen nu en 2012; hoe hoger onze trilling, terwijl we de 5de Dimensionale Poorten binnengaan tussen nu en 2012; hoe hoger onze mogelijkheid om naar hoogten te klimmen voorbij 2012.

Het Meditatieve Net van Licht wordt vergezeld door de tekst van Metatrons verklaring i.v.m. de reden voor het zich voordoen van natuurlijke rampen.  U kan de tekst lezen of naar de audio luisteren zoals gepresenteerd door Jim op de 3/3/2010 Poortweg Poort Channeling.  Het is belangrijk dat we de noodzakelijkheid begrijpen van deze natuurlijke rampen en de manieren waarop zij dienen.

Voor uw gemak, heb ik ook de Meditatieve oefening opgenomen.  U kan naar de audio luisteren of de tekst volgen en de oefening zo vaak beoefenen als u wenst.  Samen kunnen we onze wereld veranderen en zullen we een verschil maken.  Daar zijn we zeker van. De Meesters blijven ons eraan herinneren dat we zijn samengekomen op dit speciale kruispunt in de geschiedenis van de Aarde om juist dat te verwezelijken.

Dit feit is des te belangrijker in de maand april aangezien Metatron en de Meesters april hebben uitgeroepen tot Ascensie-maand en 24 april als Ascensie-dag.  We vieren onze mogelijkheid, als mensheid, om op te klimmen naar hoger Licht en de bereidheid van Moeder Aarde om ons te steunen bij deze inspanning.  Dit is zelfs nog belangrijker dit jaar aangezien we net de Poortweg geopend hebben voor de intrede in de 5de Dimensionale Poorten op Maart Equinox, afgelopen maand.

Alle natuurlijke en mens-gemaakte rampen leiden ons naar een betere toekomst en hoger, helderder Licht.  We dienen eenvoudigweg onze focus te houden op een schitterende toekomst en dat visualiseren als onze realiteit.  De rest zal vanzelf komen.

Onze Poortweg Poort-dag, Gratis Groep Channeling op 4/4 zal een andere verlichtende manier zijn om onze focus te behouden en om verbonden te blijven met de groeps-energie.   Vergezel ons en hernieuw de stroom van zegeningen en rijkdom aan informatie van de Meesters.  Klik hier om te registreren voor dit gratis evenement.

Andere Poortdagen in de maand apriil zijn 13/4, 18/4, 22/4, Ascensie-dag, 24/4 en 29/4.   U kan samenkomen en de ceremonie beoefenen bij zonsopgang, zonsondergang of op gelijk welk tijdstip tijdens het weekend van 24/4, 25 of 26 om Ascensie-dag te vieren.

 

Nieuwe Workshops en Live Groep-Channeling Evenenementen

Heilige Magie van Isis zal een workshop zijn die gehouden wordt bij Women of Wisdom (Vrouwen van Wijsheid) in N. Easton, MA en ook live aangeboden via conference call.  Deze cursus zal 4 Live Groep-Channeling-sessies omvatten die zullen plaatsvinden over een twee weken periode alsvolgt:  Maandag, 29 maart en woensdag, 31 maart, maandag, 5 april en woensdag 7 april.  Om meer te lezen en te registreren, klik hier.

We zullen Ascensie-maand vieren met een 4 sessie cursus genaamd The Ascension Flame (de Ascensie-Vlam). De eerste Live Groep-Channeling sessie zal op vrijdag 16 april  .plaatsvinden.  De volgende 3 sessie zullen op opeenvolgende dagen zaterdag 17 april  , zondag 18 april  en maandag 19 april  .  Om meer te lezen en te registreren voor dit evenement, klik hier.

 

Gelieve te noteren: We hebben het diagram van Metatron’s Net van Licht voor 2010 gereviseerd.  Gelieve dit hier te checken.

Speciale aanbieding CD’s

We hebben nu 3 nieuw CD’s. Al onze Cd’s zijn limited edition. De huidige set bevat:

  • Metatron’s Message for 2010. (Metatrons Boodschap voor 2010)
  • Journey to St. Germain’s Royal Retreat
  • Journey with Melchizedek, our Universal Logos

Om deze items te zien en deze aan te kopen, klik hier.

We wensen jullie een gelukkige en prachtige Ascensie-maand april en meer vreugde terwijl we het 5de Dimensionale Licht binnengaan.

Met Veel Liefde, ik ben Nasrin

 

Meditatie om de Aarde te helpen Helen en Haar Energie-lichamen te helpen reinigen

Audio of Meditatie klik hier

Stel u voor dat uw Gouden Zilveren Koord of Antahkarana-koord volledig wordt opgelicht met Gouden Roze Licht.  Dit Licht daalt neer naar u vanuit de Poel van Creatie van de Goddelijke Moeder.  Dit Licht wordt versterkt in uw lichaam en straalt uit elke chakra van uw lichaam.

Visualiseer nu dat de Planeet vóór uw borst wordt opgehangen in de lucht.  Stel u voor dat u uw handen een paar duim verwijdert houdt van elke zijde van de planeet en het Gouden Roze Licht verzendt vanuit de palmen van uw handen naar de verkleinde planeet.  Gouden Roze stroomt vanuit uw palmen en uw Persoonlijke Hart, Kosmische Hart Chakra’s.  Het wordt door de Aarde geabsorbeert.  Geleidelijkaan begint de volledige Aardbol hetzelfde Gouden Roze Licht uit te stralen en erin te baden.

Aanroep nu de Engelen van de Vier Richtingen en uw eigen Beschermengel en zeg,

Ik aanroep de Legioenen van Aartsengel Uriël om hun positie in het noorden in te nemen, Aartsengel Rafaël en zijn Legioenen in het oosten, Aartsengel Michaël en zijn Legioenen in het zuiden en Aartsengel Gabriël en zijn Legioenen in het westen, om de stroom van Gouden Roze Licht van Goddelijke Liefde naar de Aarde te beschermen en te versterken, elk moment van elke dag en om de potentie te verhogen om 12u, in de namiddag en om 12u middernacht.  Ik aanroep de 10.000 leden van mijn eigen Beschermengelen om verder te gaan met het focussen op de heling van de Aarde op deze wijze en vanaf dit moment.

Ik aanroep een veelvoud van biljoenen leden van het Elementalen Koninkrijk, onder de supervisie van Aartsengel Metatron, om naar voor te komen en perfecte gezondheid en volledigheid te brengen voor de Fysieke, Emotionele, Mentale en Spirituele Lichamen van Moeder Aarde. Dit Net van Licht is opgeladen voor de komende 24 uren.

Gelieve eraan te denken om deze oefening opnieuw binnen de 24 uren te herhalen.  Als u denkt dat u dit net voor een paar dagen niet kunt beoefenen, zeg dan,

“Dit net van Licht is opgeladen totdat ik het de volgende keer terug herhaal .  In tussentijd, vraag ik mijn beschermers en de Legioenen van de Aartsengelen van de Vier Richtingen om door te gaan met hun Licht voortdurend op de Aarde te laten neerstromen.”

Zo  is het, het is uitgevoerd, Amen.

 

Natuurlijke Rampen en de Rol die Ieder van ons hierin Speelt

Audio van Metatron’s Gesprek gegeven door Jim

 

Ik zou graag een boodschap brengen die Metatron heeft gegeven en heeft gevraagd om aan ieder van u door te geven.  Het gaat over de natuurlijke rampen en de manier waarop ieder van ons ermee in verbinding staat.

Het emotionele lichaam van Moeder Aarde krijgt een schoonmaakbeurt.  En de schoonmaakbeurt wordt door alle soorten gevoeld, zelfs voordat ze plaatsvindt.  Diegenen onder ons, die sterker verbonden zijn met Moeder Aarde, voelen het zelfs meer.

De ervaring manifesteert zich in leed en pijn in het lichaam, gevoelens van slaperigheid en regelmatig, een gevoel van depressie, vooral in het geval van aardbevingen.  Er is een diep gevoel van depressie of wat het menselijke lichaam registreert als het zich depressief, slaperig, angstig, triest en kwaad voelen.  Nachtmerries en storende heldere dromen, zelfs als ze relevant voor u zijn in uw persoonlijke leven, hebben te maken met het zich verbinden met de Aarde en de manier waarop de planeet, als bewust wezen, zich voelt.  We staan in verbinding met haar pijn in de vorm van het ervaren van emoties in onze individuele levens.  Bijvoorbeeld, een onafgewerkte taak, een grof telefoongesprek, een onbetaalde rekening die u logischerwijs zou beslissen om volgende week te betalen, zou u in een staat van bezorgdheid kunnen brengen.

Stel u voor als ouder, dat u de pijn van uw kinderen voelt of als eigenaar van huisdieren, voelt u de pijn van uw huisdieren.  Vermenigvuldig dit nu met het aantal mensen wiens leven verloren zijn gegaan en met het aantal mensen wiens levens beïnvloed werden; met het verliezen van geliefden, hun huizen, met het door elkaar geschud en veplaatst worden van hun hele levens.

Zie dit als een onderstroom van energie die u oppikt.  Eerst en vooral, zal u het oppikken als lid van dat ras, maar u pikt dit zelfs meer op omdat Moeder Aarde dit ervaart als een Moeder-energie, als een Ouder-energie.

Aan de ene kant dient ze dit toe te laten omdat het belangrijk is voor onze overleving als menselijk ras.  Aan de andere kant, is ze bezorgd.  Ze is bezorgd om wat er met de mensen gebeurt, ze is bezorgd om de prijs die de mensen, alle zielen, verschillende rassen, betalen in dit process.  Dit is een proces van zelf-aanpassing – hetgeen ze doet, is zichzelf aanpassen.

Waaraan past ze zich aan?  Ze past zich aan aan een verschuiving in de Aarde.

De analogie of overeenkomst zou zijn al u een nieuwe job zou krijgen.  En deze job is een promotie.  Maar het vereist dat u naar een andere plaats gaat.  Het vereist dat u zich verplaatst naar een ander deel van het land.

Dus, u dient naar huis te gaan en dient het uit te leggen aan uw partner, aan uw kinderen, aan uw ouders, uw familieleden en vrienden en trachten deze verhuis te rechtvaardigen (terwijl in uw eigen hoofd, u weet dat het het beste is voor iedereen); tegelijkertijd weet u ook dat u iedereen een kans moet geven om zijn eigen keuzes te maken.

Ondertussen, dienen de minderjarigen en de huisdieren in de familie, de planten, het meubilair en het land dat u verlaat uw keuze te aanvaarden; het land waar u naartoe gaat dient uw keuze te accepteren.

Hoe komt deze analogie nu overeen ?  De promotie van Moeder Aarde is om diegenen die hun Licht hebben verhoogc, te verplaatsen van de 3de Dimensionale Realiteit naar de 5de Dimensionale Realiteit.  Terwijl ze dit doet, dient ze iedereen te laten weten dat deze keuze voor hen beschikbaar is.

Degenen die zijn ontwaakt dienen die beslissing op hun eigen te nemen.  Tegelijkertijd, is het een keuze die ook aan Moeder Aarde zelf werd aangeboden.  Het is zoals een nieuwe job, een nieuwe promotie, omdat ze de gelegenheid werd gegeven om een 5de Dimensionale Octaaf te openen, om een mogelijkheid te openen om een Realiteit te creëren die zal leiden tot het verhogen van de energieën voor de Aarde.

Aan de ene kant, is het alles wat ze wenst; net zoals het verkrijgen van een promotie voor een nieuwe job alles zou zijn wat het hoofd van de familie wenst.  Aan de andere kant, als deze promotie niet wordt beantwoord met goedkeuring van alle familieleden, zal het veel moeilijker zijn.

Hoe kan Moeder Aarde de 5de Dimensionale Octaaf openen als niemand er naartoe wil ?  Hoe kan de familie verhuizen, als niemand, behalve het hoofd van de familie, de persoon met de promotie, de moeder of vader, wenst dat dit gebeurt terwijl iedereen min of meer met deze mogelijkheid dient in te stemmen.

Moeder Aarde is haar eigen meridiaan-systeem, haar eigen chakra-systeem en haar 5-Lichaam-Systeem aan het zuiveren en reinigen, en het is van het grootste belang dat elk individueel lid van deze groep en iedereen waar u toegang toe heeft, de kracht van gebed verstaat, de kracht van deze Netten, de kracht van deze Meditatieve Oefeningen, deze geleide meditaties en het begrip dat er twee manieren zijn voor Moeder Aarde om zichzelf te reinigen.  En zij bevinden zich aan tegenovergestelde einden van het spectrum.

De 1ste manier is dat ze zichzelf zal reinigen met één of andere vorm van natuurlijke ramp, en dit wil niet zeggen dat de inwoners van Chili of Haiti of dat eender wie de effecten van haar reiniging ontvangt, slechte mensen zijn.  Het heeft daar niets mee te maken.  Het heeft te maken met de plaats waar de verstopte meridiaan en chakra van de Aarde zich bevindt en welke plaats van haar lichaam het meeste voordeel ondervindt van de reiniging.

De 2de manier is dat wij de energie en de 5 Elementen reinigen via gebed.  Deze meditaties, netten van Licht, de aanroepingen van de Engelen en de Meesters, is het andere einde van het spectrum van hoe we de energie kunnen reinigen en de natuurlijke rampen en de door de mens-gemaakte rampen kunnen verijdelen.

Wanneer we deze aanroepingen zeggen, de netten van Licht opstellen, zullen zij effect hebben waar nodig.  Net zoals het reinigen via een vulkaanuitbarsting, een aardbeving, of een tsunami wordt toegepast door Moeder Aarde en haar bewustzijn, wanneer nodig.  Hoe meer aanroepende gebeden we doen, hoe minder natuurlijke rampen nodig zijn, hoe meer we het Quotient van Licht verhogen, hoe hoger de trilling van Moeder Aarde wordt, en hoe gemakkelijker het voor haar is om zichzelf te reinigen. 

Een analogie zou zijn, dat wanneer uw lichaam wordt aangevallen door een virus, of sommige ziektekiemen, wat gebeurt er dan ? U krijgt hoge koorst en die koorts verbrandt gelijk welke ziektekiemen en dan barst u uit in een enorm zweten en heeft u dat euforische gevoel dat u ervan bent verlost.  Stel u voor dat deze analogie zich voordoet wanneer Moeder Aarde een vulkaanuitbarsting creëert, die een vloedgolf creëert.

Nu, i.p.v. dat een vulkaanuitbarsting, een overstroming, een aardbeving er de oorzaak van is dat de koorts uitbreekt, kunnen we die euforische ervaring van het uitbreken van de koorts bespoedigen door meditatieve oefeningen, netten van Licht, door het aanroepen van de Engelen, de Meesters, de Goddelijke Moeder, door het belichamen van de Ascensie-Vlam, door het opstellen van deze Wezens, laag na laag in deze netten.  Het kan worden gedaan, het werd reeds gedaan.

En continue liefde sturen naar de Aarde, naar de Meesters, naar uw vrienden en uw familie.  Zelfs liefde sturen naar hen die de intentie hebben om ons schade toe te brengen.  In feite, stuur vooral liefde naar diegenen die schadelijke intenties hebben.  Omdat indien u liefde stuurt, wordt door deze liefde een bubbel rond hen gevormd en zal deze bubbel hen insluiten, hen insluiten, hen insluiten en hoe meer woede, hoe meer hebberigheid, hoe meer angst, hoe meer haat ze uitsturen, hoe meer dat liefde dit zal insluiten wat het ook is dat ze versturen en hoe dikker die liefde, hoe meer ze zullen baden in die negatieve energie die ze uitsturen totdat ze die liefde en mededogen dienen te omhelzen of uiteindelijk zichzelf vernietigen.  Dus verstuur naar iemand die u haat, met elke porie van hun wezen, de grootste hoeveelheid liefde en wees niet verbaasd dat ze simpelweg uit uw leven verdwijnen.  Hun haat en woede voor u en uw liefde en mededogen voor hen zullen ervoor zorgen dat ze uit uw realiteit verdwijnen.

Metatron wil u ook bedanken, vooral die zeer belangrijke groepsleden die hun dagen doorbrengen met het opstellen van deze netten, die hun huis niet verlaten voordat ze deze netten hebben opgesteld, die niet in slaap vallen voordat ze hun net hebben opgestart … wanneer u in slaap valt met het net in uw gedachten, gaat u verder met het te vormen, u stelt de Meesters in staat om u naar een hoger niveau te brengen, u stelt de Meesters in staat om u naar hun etherische verblijfplaats te brengen en u wordt de kelk van de Heilige Graal die de Meesters toelaten om de energieën van het Hogere Licht verder te laten neerdalen, neerstromen, overbrengen.

Metatron, de Goddelijke Moeder, Sanat Kumara en al de Meesters hebben hun diepe dankbaarheid uitgedrukt voor de leden van de groep, de serieuze leden van de groep en we vragen diegenen onder u die pas zijn toegetreden om aub dit werk serieus te nemen,

we kunnen een verschil maken,

we kunnen onze wereld veranderen,

we kunnen helpen bij het ontwaken van anderen.

Hebt u de laatste tijd opgemerkt hoeveel sneller mensen ontwaken ? Mensen in alle domeinen, in alle manieren van leven; passen spiritualiteit toe als een manier van leven. Zij stellen zich open, ontwaken voor de aanwezigheid van de hogere kracht, zij roepen de hogere kracht op en dat is zeer belangrijk.

Dus, ieder van u, neem de gelegenheid om aan te kloppen op de deuren van de weinige andere mensen.  Elke dag, denk aan één andere persoon, twee andere personen, waartegen u kan zeggen, hier, ik heb deze CD gebrand voor u, luister ernaar en kijk of het aannemelijk is, als het niet aannemelijk is, gooi het dan uit het raam.  Maar bekijk het; het kan u iets vertellen.

En zoals Nasrin u er vaak aan heeft herinnerd, hebt u de toestemming om van alle Poortweg Poort-channelings CD’s te branden; ze in MP3-formaat te zetten, een kopie te branden, de tekst te nemen en ze door te geven, ze op e-groep te zetten.  U hebt onze toestemming niet nodig.  We zouden graag van u horen dat u ze naar één of andere groep hebt verstuurd zodat we dit kunnen opvolgen en zien wat de feedback is.

Maar u hebt geen toestemming nodig. Als u 5 minuten hebt en u gebruikt deze 5 minuten liever om ze te versturen i.p.v. ons toestemming te vragen omdat u maar 5 minuten tijd hebt waarin we u kunnen antwoorden, gebruik dan deze 5 minuten om ze te versturen.

Als er workshops zijn die u bij ons hebt gevolgd en u voelt dat u ruimte kunt houden voor de persoon of personen, … de reden waarom we zeggen, deel deze niet, vooral in het midden van een serie, vooral als u voelt dat u geen ruimte kunt houden, is omdat u iemand nodig hebt om de brug te vormen.  De brug die een andere persoon helpt om de oversteek te maken.  Als u zeker bent van uzelf dat u iemand anders kan helpen, dat u deze in klasverband kan aanleren, als u u genoeg verbonden voelt met de Meesters zodat u voelt dat u ruimte kunt houden en u de brug kunt vormen, nodig dan vooral anderen uit.

Als u echt voelt dat u iets wil delen dat u hebt ontvangen, maar het gaat over een workshop en het is het beste dat zij deze rechtstreeks komen volgen, moedig hen dan aan om te deze rechtstreeks te komen volgen en zeg hen dat we blij zullen zijn van hen te horen, zelfs als geld een obstakel is.  Momenteel is het niet het moment om ons zorgen te maken over hoeveel geld het kost.

Als u zich in een positie bevindt om er echt op te vertrouwen dat de Meesters over u waken en uw Engelen en Gidsen voor u zullen zorgen, dan zal u zelfs van geld geen stukken maken.  U zal obstakels niet toelaten om u in de weg te staan, u verandert uw prioriteiten, u verandert uw gedachtengang.

En nu is de tijd voor ons om onze gedachtengang te veranderen.  Het is het uur.

Dus, deze natuurlijke rampen zijn een manier voor Moeder Aarde om volledig haarzelf te reinigen.  En ze heeft ook een manier bedacht om een bubbel te creëren, een grens, zodat eens ze haar meridianen heeft gereinigd, eens ze haar 5-Lichaam-Systeem heeft gereinigd, eens ze haar Chakra-Systeem heeft gereinigd, ze een bubbel van bescherming rond deze 5de Dimensionale Octaaf zal plaatsen.

Het resultaat hiervan is dat een kleine minderheid van de bevolking van de Aarde in de 5de Dimensie zullen leven en deze bubbel zal haar eigen centrifugale energie creëren waarin het gelijkgestemde mensen naar zichzelf zal toezuigen, naar zichzelf zal toetrekken, naar zichzelf zal magnetiseren.  En het zal zich openstellen voor hoger Licht, hogere energieën, vrede en harmonie.

U zal u er nog steeds van bewust zijn dat u in de 3de Dimensie leeft, maar u zal voordeel hebben van de kwaliteiten die beschikbaar zijn in de 5de Dimensionale Octaaf.  Uw gedachten en ideeën zullen zich veel sneller manifesteren en u zal een leven leven omgeven door vrede, harmonie, liefde en mededogen, in het gezelschap van andere liefhebbende wezens, de Meesters, Engelen en Elementalen.  We zullen meer begrip verwerven over deze realiteit terwijl we hierin bewegen en ervaren wat we samen co-creëren.

Wanneer elke mens die zich in deze bubbel bevindt zich bewust is van de aanwezigheid van de Meesters, wat zal er dan gebeuren ?  De Meesters zullen zich onder ons bevinden, ze zullen samen met ons wandelen, zullen ons onderrichten, ze zullen met ons werken.

Nu is de tijd aangebroken om de Aarde te helpen. Nu is de tijd aangebroken om onszelf te helpen.

Dank u Metatron voor deze boodschap.  Zo is het.